Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Programowa
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Dostęp do informacji publicznych
Ogłoszenia
Zamówienia Publiczne
RegulaminyZamówienia PubliczneOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY TIiA 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CPV 30213100-6; 30234100-9; 30236000-2; 30231310-3; 30214000-2
czytaj dalej ...
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-04-19


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA.215.06.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-04-12


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY TIiA.215.06.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO

CPV 32421000-0, 45314320-0, 32424000-1, 45314300-4, 45314310-7, 45315300-1
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-03-15


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA.215.04.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

Świadczenie usług kodowania, multipleksacji, regionalizacji emisji programów RADIA BIAŁYSTOK S.A. wraz z usługami dodatkowymi w standardzie DAB+

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2017-09-28


Archiwum zamówień publicznych.

Statystyka: Stronę odwiedziło 643 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok