Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Programowa
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Dostęp do informacji publicznych
Ogłoszenia
Zamówienia Publiczne
RegulaminyWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów, z tym, że do szczególnych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

Statystyka: Stronę odwiedziło 5163 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok