Dobry zawód - fajne życie


Dobry zawód - fajne życie

Głównym celem projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem projektu jest ukazanie walorów, możliwości i korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku.

Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

Rozpoczyna się projekt popularyzujący kształcenie zawodowe

Ma to być zachęta dla młodych ludzi do kształcenia się w konkretnym zawodzie, a więc popularyzować kształcenie zawodowe. W województwie podlaskim przez dwa lata realizowany będzie projekt "Dobry zawód - fajne życie".
źródło: www.radio.bialystok.pl​