Radio Białystok | Gość | Bogusława Wencław - ze Stowarzyszenia "Civitas Christiana"

Bogusława Wencław

ze Stowarzyszenia "Civitas Christiana"

3.10.2017, 08:30, akt. 09:40

- Przede wszystkim chodzi nam o zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego, religijnego, patriotycznego - mówi laureatka nagrody "Inicjatywa Społeczna Roku".

Bogusława Wencław, fot. Monika Kalicka
Bogusława Wencław, fot. Monika Kalicka

Z Bogusławą Wencław rozmawia Jarosław Iwaniuk

2 października wręczono nagrody w organizowanym przez wojewodę podlaskiego konkursie "Inicjatywa Społeczna Roku". Uhonorowane zostały inicjatywy lokalne lub ponadlokalne, które mają wieloletnie tradycje, a także nowe podmioty, które dopiero rozpoczynają pracę na rzecz swoich społeczności, ale już zostały dostrzeżone, bo były ważne społecznie – podkreślał podczas uroczystego wręczenia nagród wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W tym roku nagrodzono kilkanaście organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, dziedzictwem narodowym, sportem czy edukacją. Z Bogusławą Wencław z Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Białymstoku, którą uhonorowano za całokształt działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozmawia Jarosław Iwaniuk.


Jarosław Iwaniuk: Nagrody w czterech kategoriach zostały przyznane za konkretne przedsięwzięcia, na przykład w dziedzinie edukacja i sport laureatami zostały Stowarzyszenie Historyczne imienia Bohaterów Ziemi Sokólskiej za inicjatywę Sztafeta Niepodległości na Podlasiu oraz Fundacja Instytut Rozwoju Technologii za wydarzenie Konferencja Programistok. Podobnie było też w innych kategoriach - kultura i dziedzictwo narodowe, budowanie wspólnoty lokalnej czy polityka społeczna. Z kolei Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz pani zostaliście uhonorowani, nagrodzeni za całokształt działalności. Cóż kryje się za takim stwierdzeniem?


Bogusława Wencław: Myślę, że to dobre pytanie i też mnie zastanawia, bo całokształt to bardzo pojemne określenie. Oczywiście bardzo dziękuję, jestem wdzięczna za to wyróżnienie, za dostrzeżenie, bo kiedy coś robimy, działamy to nie myślimy o nagrodach, wyróżnieniach, to zupełnie nie bierze się tego pod uwagę. Cóż robimy, gdzie działamy, jak działamy? Przede wszystkim chodzi nam o zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego, religijnego, patriotycznego. I tu współdziałamy z wieloma organizacjami i instytucjami, jak chociażby IPN, stowarzyszenia, także organizacje, stowarzyszenia prawosławne, które niejednokrotnie współdziałały z nami.


Proszę wymienić kilka takich konkretnych inicjatyw.


Z IPN - Przystanek Historia, koncerty Nergala - tu razem z organizacjami prawosławnymi, ze stowarzyszeniami, które też nie chciały, by szargano świętości - porozumiewaliśmy się. Przypominam między innymi świętej pamięci pana profesora Łapko, wspaniałego człowieka i inne osoby, które działały na tych samych falach co my. Integrujemy też środowiska czy też osoby indywidualne, które jednoczą się wokół wartości uniwersalnych - prawda, dobro, piękno. Sprawy związane z zachowaniem naszego dziedzictwa narodowego, sprawy patriotyczne - wymienił pan tutaj stowarzyszenie z Sokółki, z panem Krzysztofem Oszerem od kilku lat w tej dziedzinie też współdziałamy.


W pani przypadku nagroda została przyznana za całokształt działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cóż to znaczy - rozwijać, budować społeczeństwo obywatelskie w warunkach takiego miasta jak Białystok?


To po prostu budowanie społeczności, budowanie relacji między ludźmi. Jeżeli podejmujemy konkretną inicjatywę, ona odnajduje zainteresowanie wśród tej społeczności, przekazujemy pewne ważne wartości, przekazujemy dalej tę pałeczkę, którą chcemy przekazać młodemu pokoleniu. Myślę, że odnajdujemy wspólne pole działania także. 

Warto może podkreślić, że dzięki takiej inicjatywie, jak Ogólnopolska Nagroda Literacka imienia Franciszka Karpińskiego, która ściąga do miasta takie postaci jak Ernest Bryll, osoby, które są już po tamtej stronie życia, jak ksiądz Jan Twardowski czy pani profesor Świderkówna, czy z naszego regionu pisarze, poeci, twórcy - kiedy spotykają się mieszkańcy, poznajemy twórczość tych postaci, to są te drobne takie kamyki, które składają się na jakąś większą całość.


Przez wielu Białystok jest postrzegany jednak mimo wszystko, jako takie miasto prowincjalne, a całe Podlasie to Polska B czy C. Jak w naszym regionie zachęcić ludzi do działalności na rzecz lokalnej społeczności?


Na pewno jest taka atomizacja społeczeństwa, takie zasklepianie się w swoim miejscu, w swoim tylko blokowisku, ale nie mniej jednak, jeżeli padają pewne propozycje, to istnieje zainteresowanie i sądzę, że jeżeli osoby mają swoje "zadanie", wiedzą co mają wykonać w danej inicjatywie, w podjętym działaniu, to chętnie się angażują. Szczególnie młode osoby muszą mieć pewien konkret.


Tych młodych osób dużo jest w Civitas Christiana?


Nie są to tłumy. Jesteśmy organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej i były osoby, też prawosławne, młodzież ze szkół licealnych, ponadgimnazjalnych -  które uczestniczą w tym konkursie, a potem niejednokrotnie jako wolontariusze biorą udział w naszych przedsięwzięciach.


Teraz na podpis prezydenta czeka ustawa o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pomysłodawcy, czyli rząd mówią, że podniesie to prestiż i społeczeństwa obywatelskiego, i organizacji pozarządowych. Z kolei przeciwnicy mówią, że jest to kaganiec na niezależne stowarzyszenia społeczne i oznacza faktycznie likwidację trzeciego sektora. Która interpretacja tej ustawy jest pani bliższa?


Myślę, że jeżeli taka ustawa pojawiła się, to jeżeli ona pomoże budować to społeczeństwo obywatelskie, to jest to dobre. Kogo ona będzie wspierała? Po owocach poznamy - będą się starały różne stowarzyszenia o te środki, mogą wszyscy startować, zobaczymy jak ona będzie funkcjonowała. Nie jestem przeciwna, że różne podmioty będą się ubiegać.


Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności czeka na podpis prezydenta. Proszę powiedzieć, czy nagroda, którą otrzymała pani za całokształt działalności pomoże w działalności Civitas Christiana?


Sądzę, że tak. Jestem tylko reprezentantem i to wręcz zmobilizuje i mnie, i nas - nasze środowisko - do tego żeby jeszcze bardziej, jeszcze więcej i jeszcze lepiej działać. 

| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
dr Marta Wróblewska, dr Urszula Iżbicka i Małgorzata Bielicka, fot. Joanna Szubzda

dr Marta Wróblewska, dr Urszula Iżbicka i Małgorzata Bielicka

z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
20.02.2018

"Zaprezentujemy słuchaczom muzykę kameralną - czyli śpiew z towarzyszeniem fortepianu, ale też wiolonczeli, fletu poprzecznego i - co jest bardzo rzadko słyszane w salach koncertowych - kontrabasu".

Paweł Mucha, fot. Marcin Gliński

Paweł Mucha

zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP
20.02.2018

Dlaczego prezydent Andrzej Duda chce zmienić konstytucję? "Niewątpliwie mamy takie obszary, w których wyraźnie widać, że konstytucja się zdezaktualizowała. Była przyjmowana przed przyjęciem Polski do NATO i Unii Europejskiej".

Andrzej Piliszek i Wojciech Kosikowski, fot. Monika Kalicka

10:10 z dzielnicowym

19.02.2018

Jak duży jest problem palenia śmieci w domowych piecach?


Dariusz Borowski, fot. Monika Kalicka

Dariusz Borowski

prawnik Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
19.02.2018

- Wg mnie powinien być zupełnie nowy kodeks pracy, stary jest nieczytelny dla pracowników i pracodawców - zaznacza prawnik.

prof. Włodzimierz Promiński, fot. Joanna Szubzda

prof. Włodzimierz Promiński

z Kwartetu Camerata
16.02.2018

Jeden z najwybitniejszych polskich zespołów kameralnych wystąpi w piątkowy wieczór w Białymstoku.

Piotr Domagała, fot. Joanna Szubzda

Piotr Domagała

dyrektor organizacyjny i kurator muzyczny festiwalu Podlasie SlowFest
16.02.2018

Prawie 15 tys. osób wzięło udział w pierwszej edycji festiwalu Podlasie SlowFest. Druga rozpocznie się w Supraślu 30 czerwca i potrwa do 12 sierpnia 2018 r.


dr Adam Adamowicz, fot. Joanna Szubzda

dr Adam Adamowicz

z Politechniki Białostockiej
16.02.2018

Na 10. Halowych Zawodach Modeli Latających w Białymstoku rywalizować będą dzieci i dorośli. Rekord na hali to około 60 sekund lotu z jednego wyrzutu.

prof. Piotr Banaszuk, fot. Joanna Szubzda

prof. Piotr Banaszuk

z Politechniki Białostockiej
16.02.2018

- Ubóstwo energetyczne jest faktem i w Polsce, i w naszym regionie - jest to sytuacja, w której obywatele wydają bardzo dużo własnego budżetu, więcej niż 10 proc., na to, żeby zaopatrzyć się w energię.

Robert Sadowski, fot. Monika Kalicka

Robert Sadowski

dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
15.02.2018

- Pytania głównie będą koncentrować się na historii miasta, zahaczając o tegoroczny jubileusz - mówi Robert Sadowski.


Leszek Lulewicz, fot. Monika Kalicka

Leszek Lulewicz

dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Transportu Podlaskiego
15.02.2018

"Staramy się optymalizować sieć połączeń, ale do ideału raczej nie dojdziemy. Mamy wiele uwarunkowań - finansowych, ale i technicznych" - mówi nasz gość.

dr Karolina Wierel, fot. Joanna Szubzda

dr Karolina Wierel

z Uniwersytetu w Białymstoku
14.02.2018

- To od nas zależy, czy święto zakochanych będzie miało charakter komercyjny, czy też będzie osobiste i niekoniecznie związane z materialnością.

Marcin Matejczuk i Wojciech Mojsak, fot. Monika Kalicka

Marcin Matejczuk i Wojciech Mojsak

organizatorzy biegu "Ultra Śledź"
13.02.2018

"Traktujemy tę imprezę jako zaproszenie do biegania ultra, 50 km czy 80 to jest dobry, delikatny wstęp".


Lech Magrel, fot. Monika Kalicka

Lech Magrel

dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska PUM
13.02.2018

- W województwie podlaskim zinwentaryzowano przeszło 420 tys. ton wyrobów azbestowych, z tego pozostało do unieszkodliwienia 90% - mówi Lech Magrel.

Kamila Lićwinko, fot. Joanna Szubzda

Kamila Lićwinko

lekkoatletka
12.02.2018

- Najbardziej do kolekcji brakuje medalu olimpijskiego i najważniejszym priorytetem będzie teraz start w Tokio w 2020 r. - przyznaje zawodniczka Podlasia Białystok.

Marta Czauż, Piotr Pejko, Anna Łuniewska, Angelika Dorf, fot. Joanna Szubzda

Marta Czauż, Piotr Pejko, Anna Łuniewska i Angelika Dorf

organizatorzy i uczestnicy akcji Nowa Ty w 90 dni
12.02.2018

Projekt jest skierowany do kobiet, które marzą o smuklejszej sylwetce, lepszym zdrowiu i wyglądzie. - Zaważyła ciekawość i chęć zmiany - mówi jedna z uczestniczek.


10:10 z dzielnicowym, 12.02.2018, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

12.02.2018

Jakie zasady obowiązują pieszych i kierowców w strefach zamieszkania? Jakie są najczęstsze grzechy kierowców związane z parkowaniem w tych miejscach?

Ireneusz Mamrot, fot. Joanna Żemojda

Ireneusz Mamrot

trener Jagiellonii Białystok
12.02.2018

- Biorąc pod uwagę to, jakich pozyskaliśmy zawodników, uważam, że klub zrobił wszystko, żeby zespół był co najmniej tak samo silny.

Wojciech Fortuna, fot. Tomasz Kubaszewski

Wojciech Fortuna

złoty medalista z Igrzysk Olimpijskich w Sapporo w 1972 r.
9.02.2018

- W Zakopanem na każdej górce była skocznia terenowa, a ja jako 3-letni chłopak po raz pierwszy przypiąłem narty - wspomina Wojciech Fortuna.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok