Radio Białystok | Gość | mł. insp. Piotr Walczak - wiceminister finansów, zastępca szefa KAS

mł. insp. Piotr Walczak

wiceminister finansów, zastępca szefa KAS

6.10.2017, 08:01, akt. 8.10.2017, 13:38

Pracownicy i funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej obchodzili swoje pierwsze wspólne święto. Z połączonych w tym roku Administracji Podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej powstała jedna administracja – Krajowa Administracja Skarbowa.

mł. insp. Piotr Walczak, fot. Lech Pilarski
mł. insp. Piotr Walczak, fot. Lech Pilarski

Z Piotrem Walczakiem rozmawiał Lech Pilarski

Jakie są efekty działania KAS? O tym z wiceministrem finansów, zastępcą szefa KAS mł. insp. Piotrem Walczakiem rozmawia Lech Pilarski.

Lech Pilarski: Witam pana ministra.

Witam pana redaktora, witam szanownych słuchaczy.

Największe osiągniecie tego roku to zatkanie tzw. "lejka suwalskiego". Czy mógłby pan minister przybliżyć nam, w czym rzecz?

Województwo podlaskie jest bardzo ważne z punktu widzenia tego sukcesu, który osiągnęła Krajowa Administracja Skarbowa w uszczelnieniu systemu podatkowego, ponieważ, jak pan redaktor zauważył, na terenie Suwalszczyzny istnieje tzw. "lejek suwalski". Chodzi, krótko mówiąc, o przejście z Litwą. Ja zwracam uwagę, że jest to przejście schengenowskie, czyli przejście, na którym nie ma kontroli. Przez to niestety do Polski wlewała się duża ilość nielegalnego paliwa. Wykorzystywały to zorganizowane grupy przestępcze, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, bo podkreślam, że przestępczość vatowska jest przestępczością transgraniczną. Jest przestępczością zorganizowaną i przestępczością, w której niestety uczestniczą osoby z wielu krajów. 


Jest to przestępczość wielonarodowa. To paliwo wjeżdżało bez odprowadzenia danin publiczno-prawnych, przede wszystkim oczywiście podatku VAT. To powodowało m.in. lukę vatowską, która u nas powstała. Co my zrobiliśmy? Przede wszystkim zmiany oczywiście legislacyjne z jednej strony. Pakiet paliwowy, ustawa o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych, a więc tzw. SENT. Ale innym działaniem było działanie organizacyjne. Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, skonsolidowanie Urzędu Kontroli Skarbowej, Służby Celnej i Wywiadu Skarbowego w Urząd Celno-Skarbowy, czyli coś w rodzaju polskiej Guardia di Finanza. I oczywiście zmianę zasad działania urzędów skarbowych pod nadzorem Izby Administracji Skarbowej tutaj ulokowanej w Białymstoku. To spowodowało, że powstała zupełnie nowa jakość. Z jednej strony powstała ta część KAS, która ma pomagać podatnikom, ma tak naprawdę im doradzać, jak działać, żeby legalnie odprowadzić daniny publiczno-prawne, ale jednocześnie nie powodować komplikacji dla działalności gospodarczej. Jest ta druga część w postaci Urzędu Celno-Skarbowego, która akurat na ternie Podlasia jest bardzo silna ze względu na granicę z Białorusią. Służba wyspecjalizowana w walce z przestępczością ekonomiczną. Czyli zarówno przede wszystkim z karuzelami vatowskimi, które dzisiaj z punktu widzenia przestępczości ekonomicznej są dla nas największym problemem, ale również z optymalizacją podatkową, z cenami transferowymi. Ja zwracam uwagę, że niewątpliwie następnym obszarem do uszczelnienia jest podatek CIT, który u nas niestety przez duże podmioty często był omijany. 


Następnie to jest kwestia bezpieczeństwa społecznego. Ja zwracam uwagę, że właśnie przez to, że województwo podlaskie ma tę specyfikę, że ma zarówno przejście shengenowskie, czyli przejście wewnątrzwspólnotowe, jak i przejścia zewnętrzne, przejścia z Białorusią, odpowiada za bezpieczeństwo społeczne. Podam przykład sprzed paru dni, tragicznych wydarzeń z Las Vegas. Tam została użyta broń palna. Tej broni do nas niestety dużo płynie. My właśnie dzięki temu, że granica jest szczelna, tę broń wyłapujemy. I to jest bardzo ważne zadanie także służby Celno-Skarbowej i KAS. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę, że z jednej strony KAS poprawia jakość działania gospodarczego, dlatego, że przedsiębiorcy nie mają niezdrowej konkurencji, nie mają towarów, które mają niższą cenę o ten 23 % chociażby podatek VAT, nie licząc innych danin. To powoduje, że jest normalna, zdrowa konkurencja biznesowa, nieoparta tak naprawdę na oszustwie, czy kradzieży. Z drugiej strony KAS odpowiada za budżet, te wzrosty. Tutaj na Podlasiu jest to wzrost 30 % wszystkich danin publiczno-prawnych. Rok do roku, a konkretnie za te miesiące 2016 do 2017 roku. I panie redaktorze, jest to nieprawdopodobny sukces. 30 % wzrost, absolutnie przeliczając to na wzrost gospodarczy, na inne wydarzenia, które się zdarzyły, nie można nie patrzeć przez pryzmat tych zmian, które zaszły, czyli połączenia tych 4 struktur, bo ja podkreślam, ja jeszcze dołączam do Kontroli Skarbowej, Administracji Podatkowej i Służby Celnej, jednak Wywiad Skarbowy, który był trochę odrębną instytucją. 


Dzisiaj powstała bardzo silna instytucja, która może operować na bazach danych, dotyczących szeroko rozumianych podatków. Jest w stanie zdecydowanie lepiej prowadzić analitykę. Ma nowoczesne narzędzie w postaci JPK, rozwija nowoczesne narzędzia uszczelnienia granicy, chociażby system skanowania tablic rejestracyjnych, tzw. OC, który dzisiaj będziemy mieli połączony z systemem państw nadbałtyckich. Rozwija nowoczesne skanery. Zresztą, sama Komisja Europejska od lat twierdzi, że nasza granica zewnętrzna, za którą odpowiada nasz kraj, jest jedną z najbezpieczniejszych w Europie. W dniu święta podlaskiej KAS, mogę tylko koleżankom i kolegom z KAS-u podziękować i pogratulować. Jest to naprawdę wielki sukces. 


Rodzi się pytanie, skoro jest tak wielka przestępczość wyłudzenia VAT-u, optymalizacji podatkowej, to może zmienić te podatki, żeby nie można było takiej kasy robić?

To byłoby optymalne, ale nie jesteśmy oderwaną wyspą. Działamy jako członek Unii Europejskiej. Większość danin, chociażby podatek od wartości dodanej, podatek VAT jest podatkiem stosowanym przez wszystkie kraje wspólnotowe. Podatek akcyzowy również. Wreszcie - podatki dochodowe. Oczywiście tutaj wchodzimy w bardzo wrażliwą kwestię swobody przepływu towarów i usług. 


Przede wszystkim tak naprawdę prawodawstwo wspólnotowe powoduje, że oczywiście nasze możliwości legislacyjne nie są wbrew pozorom takie duże. Ja i tak zwracam uwagę, że przez ostatnie miesiące zrobiliśmy bardzo dużo. Ta praca legislacyjna została naprawdę zrobiona bardzo duża. Ale my cały czas działamy. Zwracam uwagę chociażby na wstępny projekt, który właśnie jest procedowany. To jest kwestia uzupełnienia systemu SENT o geolokalizację, a więc o wykorzystanie geolokalizacji do monitorowania przewozu towarów wrażliwych. A więc te działania legislacyjne cały czas trwają. Mamy też następne plany, których, oczywiście, dopóki nie będzie przegłosowania w rządzie, to oczywiście nie chciałbym absolutnie ich ujawniać. 


Ale generalnie rzecz biorąc, cały czas pracujemy nad tym, żeby jeszcze tam, gdzie są te luki, je domknąć. W związku z tym te działania są wielowątkowe. Zwracam uwagę na takie działania jak split payment, jak STIR o czym media dużo piszą, ale oczywiście tych działań jest dużo. Tak naprawdę liczy się przede wszystkim działanie człowieka, tego pracownika, funkcjonariusza który jest na linii ognia, który tak naprawdę odpowiada za to, żeby wychwycić, czy to w postaci analitycznej, czy w postaci przyjmowania deklaracji, że istnieje tutaj potencjalne niebezpieczeństwo z punktu widzenia wyłudzenia podatkowego. Wreszcie, tych pracowników i funkcjonariuszy, którzy odpowiadają za dalsze prowadzenie postępowań, czy kontroli. 


Tak na zakończenie, gdyby było idealnie, to o ile bylibyśmy bogatsi?

Tak naprawdę, dotąd, świat naukowy, nie mówiąc o resortach finansów państw wspólnoty europejskiej, nie wypracował dobrej metodologii badania szarej strefy. A więc tutaj rzucanie liczbami byłoby bardzo trudne. Bo oczywiście możemy przyjąć tę, czy inną metodologię, ale ona będzie obarczona bardzo dużym błędem. Ja powiem w ten sposób: my jesteśmy przekonani, że jeszcze przed nami daleka droga do uszczelnienia systemu. Zwracam uwagę, że pewne zapisy prawa wspólnotowego utrudniają działania legislacyjne, w związku z tym niewątpliwie ta szara strefa, nawet przy dalszych działaniach jednak gdzieś tam będzie działała. Powiem brutalnie. 

Nikt na świecie nie zwalczył w 100 % szarej strefy. Ona w gospodarce istniała, istnieje i istnieć będzie. Nam zależy na jednym, żeby ta szara strefa była mniejsza niż w pozostałych krajach. I to będzie wielki sukces KAS. 

| red: mag
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
prof. Włodzimierz Promiński, fot. Joanna Szubzda

prof. Włodzimierz Promiński

z Kwartetu Camerata
16.02.2018

Jeden z najwybitniejszych polskich zespołów kameralnych wystąpi w piątkowy wieczór w Białymstoku.

Piotr Domagała, fot. Joanna Szubzda

Piotr Domagała

dyrektor organizacyjny i kurator muzyczny festiwalu Podlasie SlowFest
16.02.2018

Prawie 15 tys. osób wzięło udział w pierwszej edycji festiwalu Podlasie SlowFest. Druga rozpocznie się w Supraślu 30 czerwca i potrwa do 12 sierpnia 2018 r.

dr Adam Adamowicz, fot. Joanna Szubzda

dr Adam Adamowicz

z Politechniki Białostockiej
16.02.2018

Na 10. Halowych Zawodach Modeli Latających w Białymstoku rywalizować będą dzieci i dorośli. Rekord na hali to około 60 sekund lotu z jednego wyrzutu.


prof. Piotr Banaszuk, fot. Joanna Szubzda

prof. Piotr Banaszuk

z Politechniki Białostockiej
16.02.2018

- Ubóstwo energetyczne jest faktem i w Polsce, i w naszym regionie - jest to sytuacja, w której obywatele wydają bardzo dużo własnego budżetu, więcej niż 10 proc., na to, żeby zaopatrzyć się w energię.

Robert Sadowski, fot. Monika Kalicka

Robert Sadowski

dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
15.02.2018

- Pytania głównie będą koncentrować się na historii miasta, zahaczając o tegoroczny jubileusz - mówi Robert Sadowski.

Leszek Lulewicz, fot. Monika Kalicka

Leszek Lulewicz

dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Transportu Podlaskiego
15.02.2018

"Staramy się optymalizować sieć połączeń, ale do ideału raczej nie dojdziemy. Mamy wiele uwarunkowań - finansowych, ale i technicznych" - mówi nasz gość.


dr Karolina Wierel, fot. Joanna Szubzda

dr Karolina Wierel

z Uniwersytetu w Białymstoku
14.02.2018

- To od nas zależy, czy święto zakochanych będzie miało charakter komercyjny, czy też będzie osobiste i niekoniecznie związane z materialnością.

Marcin Matejczuk i Wojciech Mojsak, fot. Monika Kalicka

Marcin Matejczuk i Wojciech Mojsak

organizatorzy biegu "Ultra Śledź"
13.02.2018

"Traktujemy tę imprezę jako zaproszenie do biegania ultra, 50 km czy 80 to jest dobry, delikatny wstęp".

Lech Magrel, fot. Monika Kalicka

Lech Magrel

dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska PUM
13.02.2018

- W województwie podlaskim zinwentaryzowano przeszło 420 tys. ton wyrobów azbestowych, z tego pozostało do unieszkodliwienia 90% - mówi Lech Magrel.


Kamila Lićwinko, fot. Joanna Szubzda

Kamila Lićwinko

lekkoatletka
12.02.2018

- Najbardziej do kolekcji brakuje medalu olimpijskiego i najważniejszym priorytetem będzie teraz start w Tokio w 2020 r. - przyznaje zawodniczka Podlasia Białystok.

Marta Czauż, Piotr Pejko, Anna Łuniewska, Angelika Dorf, fot. Joanna Szubzda

Marta Czauż, Piotr Pejko, Anna Łuniewska i Angelika Dorf

organizatorzy i uczestnicy akcji Nowa Ty w 90 dni
12.02.2018

Projekt jest skierowany do kobiet, które marzą o smuklejszej sylwetce, lepszym zdrowiu i wyglądzie. - Zaważyła ciekawość i chęć zmiany - mówi jedna z uczestniczek.

10:10 z dzielnicowym, 12.02.2018, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

12.02.2018

Jakie zasady obowiązują pieszych i kierowców w strefach zamieszkania? Jakie są najczęstsze grzechy kierowców związane z parkowaniem w tych miejscach?


Ireneusz Mamrot, fot. Joanna Żemojda

Ireneusz Mamrot

trener Jagiellonii Białystok
12.02.2018

- Biorąc pod uwagę to, jakich pozyskaliśmy zawodników, uważam, że klub zrobił wszystko, żeby zespół był co najmniej tak samo silny.

Wojciech Fortuna, fot. Tomasz Kubaszewski

Wojciech Fortuna

złoty medalista z Igrzysk Olimpijskich w Sapporo w 1972 r.
9.02.2018

- W Zakopanem na każdej górce była skocznia terenowa, a ja jako 3-letni chłopak po raz pierwszy przypiąłem narty - wspomina Wojciech Fortuna.

Piotr Gliński, fot. Adam Dąbrowski

Piotr Gliński

wicepremier, szef resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9.02.2018

- Budowa w centrum miasta centrum kultury. Miasta zwłaszcza takie jak Łomża, powinny się rozwijać równomiernie, także poprzez kulturę. Centrum powinno żyć, to jest oferta kulturalna nowoczesna. Kultura jako element rozwoju miast.


Produkcja animacji "Twój Vincent", fot. Sławomir Wambier

Sławomir Warmbier

artysta pracujący przy animacji "Twój Vincent"
9.02.2018

- Jedną scenę, trwającą pół minuty, wykonywałem 5-6 miesięcy, na jedną minutę trzeba było zrobić 720 obrazów - opowiada artysta.

Jan Miłosz Zarzycki, fot. Adam Dąbrowski

Jan Miłosz Zarzycki

dyrektor Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej
9.02.2018

- Jest to ogromny zaszczyt i prestiż dla naszej instytucji, że minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował się przejąć mecenat nad naszą kameralną filharmonią - mówi dyrektor ŁFK.

Jan Wołosik

były działacz na rzecz idei olimpijskiej
8.02.2018

"Oczywiście życzylibyśmy sobie, aby tych medali było jak najwięcej. Jednak to będzie bardzo trudne. Myślę, że sytuacja jaka nam się przydarzyła 4 lata temu, ona może się nie powtórzyć w ciągu najbliższych 100 lat" - mówi Jan Wołosik.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok