Radio Białystok | Gość | Dorota Wyszkowska - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

Dorota Wyszkowska

wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

8.01.2018, 08:24, akt. 09:15

W województwie podlaskim mieszka ponad milion 185 tysięcy mieszkańców. To w porównaniu do 2005 roku mniej o ponad 16 tysięcy.

Dorota Wyszkowska, fot. Marcin Gliński
Dorota Wyszkowska, fot. Marcin Gliński

Z Dorotą Wyszkowską rozmawia Lech Pilarski

O demografii na Podlasiu z wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego Dorotą Wyszkowską rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Udało się tę tendencję powstrzymać? Choćby trochę?


Dorota Wyszkowska: Jeżeli chodzi o liczbę ludności, to niestety w ostatnich latach w województwie podlaskim obserwujemy stały jej ubytek. W ostatnim okresie to prawie 2 tys. osób. Natomiast ostatnie 3 kwartały 2017 roku to rzeczywiście pozytywne pewne elementy możemy zaobserwować, ponieważ urodziło się nieco więcej dzieci w porównaniu do 3 kwartałów 2016 roku. Natomiast niekorzystna tendencja utrzymuje się w zakresie salda migracji stałej. 


Czyli cały czas coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża.


Tutaj mówimy o ogólnym saldzie migracji, więc trudno mi powiedzieć, czy to są osoby młode...


...należy tak domniemywać. 


Tak. Jeżeli chodzi o mobilność, to zdecydowanie częściej wyjeżdżają osoby młode. W 3 kwartałach 2017 roku z powodu migracji ubyło nas prawie 1300 osób. 


Co to oznacza? Że mamy mało miejsc pracy? Bo przecież sytuacja gospodarcza się poprawia. Stopa bezrobocia spada. To dlaczego wyjeżdżamy?


Myślę, że tutaj względy oczywiście różne decydują. My nie prowadzimy na bieżąco badań dotyczących przyczyn migracji, a jedynie w trakcie spisów powszechnych. Natomiast można przypuszczać, że ludzie łącza się jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, ale również poszukują lepszego miejsca do życia. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o miejsca pracy. 

Jeżeli popatrzymy na poziom bezrobocia, to rzeczywiście w listopadzie 2017 roku notowaliśmy bardzo niskie stopy bezrobocia. W województwie podlaskim było to 8,5 %, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia rejestrowanego. Ale są województwa, w których ta stopa bezrobocia nie osiąga nawet 4 procent. Jest to np. województwo wielkopolskie. 


I to jest to ssanie, tak?


Myślę, że tak. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to mieszkańcy wyjeżdżają głównie do Warszawy. Natomiast coraz bardziej atrakcyjne stają się również inne miasta, duże miasta Polski. Właśnie Poznań, Kraków, Wrocław czy też Trójmiasto. 


Obserwując dane statystyczne, wynika z nich, że mnóstwo ludzi jednak wyjeżdża do miasta. Ponad 760 tys. mieszkańców województwa podlaskiego to mieszkańcy miast. Do tej pory sporo więcej było na wsi. 


Rzeczywiście, w ostatnim czasie możemy zaobserwować przenoszenie się osób z terenów wiejskich do terenów miejskich, w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdzie tendencja była wręcz odwrotna, gdzie ludzie uciekali z miasta na wieś. Nasz podregion białostocki jest takim miejscem, które przyciąga mieszkańców. Natomiast mieszkańcy uciekają z podregionu suwalskiego i z podregionu łomżyńskiego. 

Czyli można zaryzykować takie stwierdzenie, że to nasze duże miasto Białystok przyciąga, chociaż od lat stara się osiągnąć 300 tys. mieszkańców...


...i się nie udaje.


I to się nie udaje. 


Powiedziała pani podregion suwalski, podregion łomżyński, do tej pory to był cały ten region przygraniczny. Czy tutaj się jakieś tendencje pozmieniały?


Jeżeli chodzi o sytuację demograficzną, to rzeczywiście najgorsza sytuacja występuje w gminach południowo-wschodniej części naszego województwa. Po pierwsze, następuje tam największy ubytek liczby ludności, a poza tym obserwujemy jeszcze jedno bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie starzenie się społeczeństwa. Kiedy GUS opublikował prognozy demograficzne dla tego terenu, to z niepokojem żeśmy na to patrzyli, ponieważ wśród 10 najbardziej wyludniających się gmin w Polsce jest 6 właśnie z tego terenu, z terenu południowo--wschodniej części naszego województwa. 


Czyli gmina Mielnik, tak?


Dubicze Cerkiewne, Grodzisk, Orla, Nurzec Stacja. Czyli to są gminy z powiatu siemiatyckiego i bielskiego. 


Wydawałoby się, że tam nie powinien być taki duży ubytek, ze względu na to, że jest najniższe bezrobocie w województwie podlaskim. Sporo zakładów, przybywa miejsc pracy, a jednak ludzie uciekają stamtąd. 


Trudno tutaj powiedzieć, czym kierują się ludzie opuszczają swoje miejsca dotychczasowego zamieszkania. Myślę, że jednak poszukują lepszego miejsca do życia. I dlatego opuszczają ten teren. 


Tutaj się kłania także ta poprzednia migracja dosyć duża z tamtego terenu. Mnóstwo ludzi osiedlających się na zachodzie Europy. I teraz, można powiedzieć - akcja łączenia rodzin następuje. 


Młodzi, myślę, też poszukują lepszych warunków do życia. A akurat tamten teren naszego województwa posiada pewne deficyty w zakresie infrastruktury i takich elementów, które tworzą korzystne warunki do życia, wpływają na jego jakość. 


Strasznie dyplomatycznie to pani powiedziała. Ale to oznacza jedno. Trzeba tam mnóstwo inwestować, trzeba zmieniać te warunki pracy, żeby ludzie nie uciekali stamtąd. I chyba podobny pogląd można by mieć na całe województwo podlaskie, żeby te tendencje demograficzne powstrzymać. 


Niewątpliwie, w sytuacji, kiedy rynek pracy się poprawia, osoby przestają myśleć o zmianie miejsca zamieszkania. Natomiast, myślę też, że młodzi ludzie są ciekawi świata. I też w pewnym sensie te czynniki mogą decydować o zmianie miejsca zamieszkania.

Poprawa na rynku pracy, wchodzenie nowych przedsiębiorców, tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, dobrze płatnych, bo to też jest ważne, niewątpliwie może takie migracje powstrzymać. 


Bo jak popatrzymy również na PKB wytwarzany w danym województwie, przeliczany na jednego mieszkańca, to cała ściana wschodnia jest jednak daleko z tyłu, jeżeli chodzi o resztę Polski.

  

Tak. Sytuacja oczywiście się poprawia, ale poprawia się również w innych województwach. Stąd ten PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województw tzw. ściany wschodniej, między innymi województwa podlaskiego, kształtuje się dość niekorzystnie w porównaniu z innymi województwami. Województwem mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim.


Takie są tendencje. Musimy zatem sporo, jak powiedziałem, inwestować, żeby to wszystko powstrzymać. Na razie jest klasycznie. Uciekamy ze wsi do miast, a z województwa mniej rozwiniętego do bardziej rozwiniętego. I tu w tym zakresie niewiele się zmieniło. 


Tak, ale trzeba też powiedzieć, że mamy pewną korzystną tendencję. Urodziło się nas w 3 kwartałach 2017 roku więcej i to aż o 8%, co spowodowało, że przyrost naturalny, co prawda jest nadal ujemny, ale wynosi tylko około 200 osób. 


Czyli to saldo pomiędzy zgonami a urodzeniami. I to jest najbardziej pozytywna tendencja, którą warto utrzymywać. 


Warto. Mam nadzieję, że tendencja się utrzyma i że w końcu, po wielu, wielu latach odnotujemy dodatni przyrost naturalny i przekroczymy magiczną liczbę urodzeń, którą osiągnęliśmy w roku 2010. Czyli 12 tysięcy urodzeń w ciągu roku.

| red: mag
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Helena Szuhalska, fot. Joanna Szubzda

Helena Szuhalska

pedagog, choreograf, instruktor tańca dawnego
23.09.2018

Helena Szuhalska - znakomity pedagog, choreograf, instruktor tańca dawnego. Znana jest jako popularyzator kultury polskiej. Jest przede wszystkim choreografem grupy tanecznej, kierownikiem artystycznym Zespołu Muzyki Dawnej "Capella Antiqua Bialostociensis", z którym to zespołem osiągnęła wiele sukcesów.

Joanna Jakubiuk, fot. Joanna Szubzda

Joanna Jakubiuk

autorka książki "Ziemniak"
23.09.2018

W swojej książce chce zmierzyć się z najbardziej niedocenianym warzywem - ziemniakiem.

Adam Woronowicz, fot. Monika Kalicka

Adam Woronowicz

aktor
21.09.2018

"Mój Białystok jest we mnie jako miasto przyjazne, otwarte ludziom, spokojne, bezpieczne. Miasto i w ogóle dzieciństwo kojarzy mi się z pogodnym czasem, radosnym bardzo" - mówi Adam Woronowicz.


Grażyna Dworakowska i Maciej Rant, fot. Monika Kalicka

Grażyna Dworakowska i Maciej Rant

z Białostockiego Ośrodka Kultury
21.09.2018

"To zachęta do jeszcze większej pracy. Skoro po 4 nominacjach dostaliśmy nagrodę, to moglibyśmy je dostawać co roku" - mówi Maciej Rant.

ks. Stanisław Gniedziejko, fot. Monika Kalicka

ks. Stanisław Gniedziejko

proboszcz parafii pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce
21.09.2018

Uroczystości 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej będą wpisywać się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Łukasz Radziszewski, fot. Monika Kalicka

Łukasz Radziszewski

artysta wizualny i aktywista
21.09.2018

"Skomponowałem sieć kilkuset ludzi z każdej strefy czasowej, oni zgodzili się streamować wschody i zachody słońca tam, gdzie są" - opowiada artysta.


Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka

Tomasz Madras

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Białymstoku
21.09.2018

"Ważne jest to, żeby ta sprawa była nagłośniona, mieszkańcy miasta muszą wiedzieć jak się zarządza ich finansami" - mówi radny Tomasz Madras.

Bożena Kraśko, fot. Joanna Szubzda

Bożena Kraśko

muzyk, instruktor muzyczny
20.09.2018

- Bardzo trudno jest zainteresować młodzież muzyką dawną, ze względu na to, że nie ma tego w telewizji. Ale jak to poznają, to już jest na całe życie.

dr Marcin Zaborowski, fot. Lech Pilarski

dr Marcin Zaborowski

politolog z Uczelni Łazarskiego w Warszawie
20.09.2018

Sondaże wskazują, że PiS będzie mógł rządzić samodzielnie w trzech województwach, a w ogóle w ośmiu wygra wybory do sejmiku. Czy partia rządząca będzie w stanie sformować koalicje?


ks. Adam Anuszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

ks. Adam Anuszkiewicz

kapelan zakładu poprawczego, egzorcysta
19.09.2018

"CHWDP, Chrystus Wam Daje Pokój" - tak rapuje białostocki ksiądz. - Nauczony doświadczeniem wielu lat stwierdziłem, że spróbuję troszkę zaszokować, wchodząc w sutannie w przestrzeń zła - mówi.

Anna Gawlik, fot. Joanna Szubzda

Anna Gawlik

inicjatorka imprezy "Wczoraj spotyka dziś"
19.09.2018

Pokaz mody ze strychu, modelki w strojach swoich babć, suknie ślubne nawet z lat 30. XX w. - taki pokaz mody szykuje się w Gródku.

Piotr Miałchowski, fot. Joanna Szubzda

Piotr Miałchowski

z Urzędu Komunikacji Elektronicznej
19.09.2018

Internauci mogą testować aplikację na komputery stacjonarne, która pozwoli sprawdzić prędkość łącza internetowego i wnieść reklamację, jeżeli szybkość transmisji danych jest wolniejsza niż w umowie z dostawcą.


Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
18.09.2018

- Kampania wyborcza bardzo przyspieszyła, w zasadzie z dnia na dzień. Coraz bardziej aktywni są kandydaci na radnych i na członków sejmiku wojewódzkiego. Myślę, że emocje wreszcie się podniosą.

Grzegorz Kuczyński, fot. Monika Kalicka

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
17.09.2018

Ta sztafeta wzbudza zainteresowanie, bo to szalony pomysł. Pewnie będziemy pierwsi i jedyni na świecie, którzy coś takiego zrobią - mówi o sztafecie "100 km na stulecie" Grzegorz Kuczyński.

Emil Kalinowski, Maciej Zakrzewski, Wojciech Marcinkiewicz i Wojciech Kosikowski, fot. Monika Kalicka

10:10 z dzielnicowym

17.09.2018

Rozmawiamy o sukcesie podlaskich policjantów, para funkcjonariuszy z Białegostoku wygrała ogólnopolski turniej "Patrol roku".


prof. Wojciech Śleszyński, fot. Joanna Szubzda

prof. Wojciech Śleszyński

dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
17.09.2018

"O 12:00 zawyją syreny. Zatrzymajmy się na chwilę, przystańmy, zatrzymajmy nasze samochody, oddajmy w ten sposób cześć tym, którzy cierpieli i walczyli o niepodległą".

Marek Chojnowski, fot. Monika Kalicka

Marek Chojnowski

radny
14.09.2018

Odkąd jestem radnym Rady Miasta z ramienia PiS zawsze sprzeciwiałem się polityce pana Jurgiela - myślę, że to zaważyło głównie, że nie ma mnie na listach - mówi Marek Chojnowski.

Marek Gąsiorowski, fot. Sylwia Krassowska

Marek Gąsiorowski

bluesmen, dziennikarz Radia Białystok
14.09.2018

- Każdy instrumentalista, który chce grać jakąkolwiek muzykę, czy jazzową czy rockową, przede wszystkim musi zgłębić tajniki bluesa - mówi Marek Gąsiorowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok