Radio Białystok | Gość | Dorota Wyszkowska - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

Dorota Wyszkowska

wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

8.01.2018, 08:24, akt. 09:15

W województwie podlaskim mieszka ponad milion 185 tysięcy mieszkańców. To w porównaniu do 2005 roku mniej o ponad 16 tysięcy.

Dorota Wyszkowska, fot. Marcin Gliński
Dorota Wyszkowska, fot. Marcin Gliński

Z Dorotą Wyszkowską rozmawia Lech Pilarski

O demografii na Podlasiu z wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego Dorotą Wyszkowską rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Udało się tę tendencję powstrzymać? Choćby trochę?


Dorota Wyszkowska: Jeżeli chodzi o liczbę ludności, to niestety w ostatnich latach w województwie podlaskim obserwujemy stały jej ubytek. W ostatnim okresie to prawie 2 tys. osób. Natomiast ostatnie 3 kwartały 2017 roku to rzeczywiście pozytywne pewne elementy możemy zaobserwować, ponieważ urodziło się nieco więcej dzieci w porównaniu do 3 kwartałów 2016 roku. Natomiast niekorzystna tendencja utrzymuje się w zakresie salda migracji stałej. 


Czyli cały czas coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża.


Tutaj mówimy o ogólnym saldzie migracji, więc trudno mi powiedzieć, czy to są osoby młode...


...należy tak domniemywać. 


Tak. Jeżeli chodzi o mobilność, to zdecydowanie częściej wyjeżdżają osoby młode. W 3 kwartałach 2017 roku z powodu migracji ubyło nas prawie 1300 osób. 


Co to oznacza? Że mamy mało miejsc pracy? Bo przecież sytuacja gospodarcza się poprawia. Stopa bezrobocia spada. To dlaczego wyjeżdżamy?


Myślę, że tutaj względy oczywiście różne decydują. My nie prowadzimy na bieżąco badań dotyczących przyczyn migracji, a jedynie w trakcie spisów powszechnych. Natomiast można przypuszczać, że ludzie łącza się jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, ale również poszukują lepszego miejsca do życia. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o miejsca pracy. 

Jeżeli popatrzymy na poziom bezrobocia, to rzeczywiście w listopadzie 2017 roku notowaliśmy bardzo niskie stopy bezrobocia. W województwie podlaskim było to 8,5 %, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia rejestrowanego. Ale są województwa, w których ta stopa bezrobocia nie osiąga nawet 4 procent. Jest to np. województwo wielkopolskie. 


I to jest to ssanie, tak?


Myślę, że tak. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to mieszkańcy wyjeżdżają głównie do Warszawy. Natomiast coraz bardziej atrakcyjne stają się również inne miasta, duże miasta Polski. Właśnie Poznań, Kraków, Wrocław czy też Trójmiasto. 


Obserwując dane statystyczne, wynika z nich, że mnóstwo ludzi jednak wyjeżdża do miasta. Ponad 760 tys. mieszkańców województwa podlaskiego to mieszkańcy miast. Do tej pory sporo więcej było na wsi. 


Rzeczywiście, w ostatnim czasie możemy zaobserwować przenoszenie się osób z terenów wiejskich do terenów miejskich, w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdzie tendencja była wręcz odwrotna, gdzie ludzie uciekali z miasta na wieś. Nasz podregion białostocki jest takim miejscem, które przyciąga mieszkańców. Natomiast mieszkańcy uciekają z podregionu suwalskiego i z podregionu łomżyńskiego. 

Czyli można zaryzykować takie stwierdzenie, że to nasze duże miasto Białystok przyciąga, chociaż od lat stara się osiągnąć 300 tys. mieszkańców...


...i się nie udaje.


I to się nie udaje. 


Powiedziała pani podregion suwalski, podregion łomżyński, do tej pory to był cały ten region przygraniczny. Czy tutaj się jakieś tendencje pozmieniały?


Jeżeli chodzi o sytuację demograficzną, to rzeczywiście najgorsza sytuacja występuje w gminach południowo-wschodniej części naszego województwa. Po pierwsze, następuje tam największy ubytek liczby ludności, a poza tym obserwujemy jeszcze jedno bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie starzenie się społeczeństwa. Kiedy GUS opublikował prognozy demograficzne dla tego terenu, to z niepokojem żeśmy na to patrzyli, ponieważ wśród 10 najbardziej wyludniających się gmin w Polsce jest 6 właśnie z tego terenu, z terenu południowo--wschodniej części naszego województwa. 


Czyli gmina Mielnik, tak?


Dubicze Cerkiewne, Grodzisk, Orla, Nurzec Stacja. Czyli to są gminy z powiatu siemiatyckiego i bielskiego. 


Wydawałoby się, że tam nie powinien być taki duży ubytek, ze względu na to, że jest najniższe bezrobocie w województwie podlaskim. Sporo zakładów, przybywa miejsc pracy, a jednak ludzie uciekają stamtąd. 


Trudno tutaj powiedzieć, czym kierują się ludzie opuszczają swoje miejsca dotychczasowego zamieszkania. Myślę, że jednak poszukują lepszego miejsca do życia. I dlatego opuszczają ten teren. 


Tutaj się kłania także ta poprzednia migracja dosyć duża z tamtego terenu. Mnóstwo ludzi osiedlających się na zachodzie Europy. I teraz, można powiedzieć - akcja łączenia rodzin następuje. 


Młodzi, myślę, też poszukują lepszych warunków do życia. A akurat tamten teren naszego województwa posiada pewne deficyty w zakresie infrastruktury i takich elementów, które tworzą korzystne warunki do życia, wpływają na jego jakość. 


Strasznie dyplomatycznie to pani powiedziała. Ale to oznacza jedno. Trzeba tam mnóstwo inwestować, trzeba zmieniać te warunki pracy, żeby ludzie nie uciekali stamtąd. I chyba podobny pogląd można by mieć na całe województwo podlaskie, żeby te tendencje demograficzne powstrzymać. 


Niewątpliwie, w sytuacji, kiedy rynek pracy się poprawia, osoby przestają myśleć o zmianie miejsca zamieszkania. Natomiast, myślę też, że młodzi ludzie są ciekawi świata. I też w pewnym sensie te czynniki mogą decydować o zmianie miejsca zamieszkania.

Poprawa na rynku pracy, wchodzenie nowych przedsiębiorców, tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, dobrze płatnych, bo to też jest ważne, niewątpliwie może takie migracje powstrzymać. 


Bo jak popatrzymy również na PKB wytwarzany w danym województwie, przeliczany na jednego mieszkańca, to cała ściana wschodnia jest jednak daleko z tyłu, jeżeli chodzi o resztę Polski.

  

Tak. Sytuacja oczywiście się poprawia, ale poprawia się również w innych województwach. Stąd ten PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województw tzw. ściany wschodniej, między innymi województwa podlaskiego, kształtuje się dość niekorzystnie w porównaniu z innymi województwami. Województwem mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim.


Takie są tendencje. Musimy zatem sporo, jak powiedziałem, inwestować, żeby to wszystko powstrzymać. Na razie jest klasycznie. Uciekamy ze wsi do miast, a z województwa mniej rozwiniętego do bardziej rozwiniętego. I tu w tym zakresie niewiele się zmieniło. 


Tak, ale trzeba też powiedzieć, że mamy pewną korzystną tendencję. Urodziło się nas w 3 kwartałach 2017 roku więcej i to aż o 8%, co spowodowało, że przyrost naturalny, co prawda jest nadal ujemny, ale wynosi tylko około 200 osób. 


Czyli to saldo pomiędzy zgonami a urodzeniami. I to jest najbardziej pozytywna tendencja, którą warto utrzymywać. 


Warto. Mam nadzieję, że tendencja się utrzyma i że w końcu, po wielu, wielu latach odnotujemy dodatni przyrost naturalny i przekroczymy magiczną liczbę urodzeń, którą osiągnęliśmy w roku 2010. Czyli 12 tysięcy urodzeń w ciągu roku.

| red: mag
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Anna Moniuszko, fot. Sylwia Krassowska

Anna Moniuszko

z Fundacji "Pro Anima"
19.03.2018

25 marca w Pałacu Branickich w Auli Magna zabrzmi "Pasja według św. Jana" Johanna Sebastiana Bacha.

Mł. asp. Wojciech Kosikowski, kom. Joanna Rzepniewska, asp. sztab. Janusz Milewski i nadkom. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

10:10 z dzielnicowym

19.03.2018

Zbliża się pierwszy dzień wiosny, czyli dzień wagarowicza. Policjanci apelują o rozsądek.

Maria Cholewińska, fot. Sylwia Krassowska

Maria Cholewińska

przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS
19.03.2018

"Sporo bardzo dobrych inżynierów czy ekspertów w danych dziedzinach często wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego, ponieważ w Polsce jako młodzi ludzie nie wynoszą odpowiednich umiejętności praktycznych z uczelni" - mówi nasz gość.


Jerzy Czerniawaski, Andrzej Ćwikła i Andrzej Konstańczuk, fot. Sylwia Krassowska

Jerzy Czerniawaski, Andrzej Ćwikła i Andrzej Konstańczuk

Stowarzyszenie Białostocki Klub Balonowy
18.03.2018

"Chcemy kontynuować to dzieło rozpoczęte 40 lat temu. Białystok nie bez kozery został balonową stolicą Polski - chcemy dbać o to" - mówi Andrzej Ćwikła.

Jerzy Zelnik, fot. Monika Kalicka

Jerzy Zelnik

aktor, reżyser
18.03.2018

"Reżyseria to jest moja dużo większa pasja niż aktorstwo" - mówi nasz gość.

Włodzimierz Dembowski, fot. Joanna Szubzda

Włodzimierz Dembowski

z zespołu Łąki Łan
16.03.2018

- Jesteśmy ciągle prawdziwi, nieokiełznani troszeczkę. Robimy to co nam serduszko gra i może to przekonuje ludzi do nas - mówi nasz gość.


Krzysztof Teodoruk, fot. Wojciech Szubzda

Krzysztof Teodoruk

dyrektor Szpitala Miejskiego w Białymstoku
16.03.2018

- Zależy nam przede wszystkim na usprawnieniu białostoczan - tak o bezpłatnej rehabilitacji mówi dyrektor Szpitala Miejskiego w Białymstoku Krzysztof Teodoruk.

Dariusz i Grażyna Hankiewiczowie, fot. Marcin Gliński

Dariusz i Grażyna Hankiewiczowie

autorzy wystawy "Wstęga Nadziei"
16.03.2018

- Fotografujemy z żoną od wielu lat, podróżujemy po różnych krajach i krzyż zawsze znajdował się jako ważny element w tych podróżach - mówi nasz gość.

Tomasz Strahl, fot. Monika Kalicka

prof. Tomasz Strahl

15.03.2018

"Zacząłem grać na skrzypcach, ale coś mi nie szło. Na wiolonczeli początkowo też nie wychodziło".


Jacek Boniecki, fot. Monika Kalicka

Jacek Boniecki

dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"
15.03.2018

"Zaproszenie mnie do pracy w Mazowszu spadło na mnie nagle, ale wydawało mi się to piękną przygodą mojego życia".

Marlena Strzemińska, Angelika Dorf, Anna Łuniewska, fot. Monika Kalicka

Anna Łuniewska, Angelika Dorf, Marlena Strzemińska

z projektu "Nowa Ty w 90 dni"
15.03.2018

"W ciągu miesiąca dziewczyny zgubiły od 7 do 10 kg, trenują 2 razy w tygodniu, mają też dietę" - mówi pomysłodawczyni projektu.

Cecylia Lola-Gołembiewska i Mariusz Gajlewicz, fot. Monika Kalicka

Cecylia Lola-Gołembiewska i Mariusz Gajlewicz

z radiowej drużyny biegowej
15.03.2018

"Wyłonimy 20 osób, z którymi będziemy wspólnie biegać. Wyniki ogłosimy 21 marca".


Jarosław Gowin, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Gowin

wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
15.03.2018

"Wiemy, że możliwość studiowania na białostockiej filii uniwersytetu, często dla tych młodych Polaków, to jest jedyna szansa na zdobycie wyższego wykształcenia".

Krzysztof Paliński, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Paliński

wiceprezes stowarzyszenia "Droga".
14.03.2018

Program stowarzyszenia Droga "Odzyskać dziecko" od nowego roku zmienił nieco formułę i nazwę.

prof. Stanisław Kuk i prof. Violetta Bielecka, fot. Joanna Szubzda

prof. Stanisław Kuk i prof. Violetta Bielecka

I koncertmistrz Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz dyrygent i kierownik Chóru OiFP
14.03.2018

Artyści Chóru oraz Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej mają w tym roku szansę na zdobycie trzech Fryderyków.


Agata Porowska, fot. Joanna Szubzda

Agata Porowska

psycholog, pedagog, terapeutka
14.03.2018

Wolontariusze Ośrodka Eleos stworzyli film dokumentalny "Twoja historia" i przygotowali wystawę fotograficzną "Portret mój". Bohaterami są białostoccy bezdomni.

Małgorzata Kijak, fot. Joanna Szubzda

Małgorzata Kijak

dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mozaika, członkini Fundacji "Gra w Klasy"
14.03.2018

- Chcemy wyjść od naturalnych zachowań. Poobserwować to, w jaki sposób dzieci się uczą, co im najbardziej służy. Chodzi o dotarcie do prawdziwego sposobu uczenia się, jak to naturalnie wygląda u dzieci.

Sławomir Kopczewski, fot. Joanna Szubzda

Sławomir Kopczewski

prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
14.03.2018

Jak być rodzicem przyszłego mistrza olimpijskiego czy najlepszego strzelca ligi mistrzów? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Dlaczego?
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok