Radio Białystok | Gość | Radosław Doroszko - z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW

Radosław Doroszko

z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW

10.01.2018, 08:45, akt. 10:03

Wprowadzono opłatę, konieczność złożenia pewnych dokumentów i monitorowanie przebiegu całego procesu - od rejestracji aż do przybycia cudzoziemca - mówi Radosław Doroszko.

Radosław Doroszko, fot. Monika Kalicka
Radosław Doroszko, fot. Monika Kalicka

Z Radosławem Doroszką rozmawia Lech Pilarski

Od nowego roku wprowadzono kilka zmian w sprawie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Wprowadzono m.in. nowe zezwolenie typu "S" pozwalające legalnie pracować w naszym kraju przez 9 miesięcy. O nowych przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców z Radosławem Doroszką z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Ilu cudzoziemców legalnie pracuje w województwie podlaskim? 


Radosław Doroszko: Odpowiedź jest bardzo trudna, wynika to moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze liczba dokumentów, które są rejestrowane w celu legalizacji pracy cudzoziemców nie pokrywa się do końca z liczbą osób, które podejmują pracę. Jest też duża kategoria cudzoziemców, którzy nie podlegają obowiązkowi uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń z mocy ustawy i też jest to liczna grupa, o której my nie wiemy.


A szacując?


Mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że na podlaskim rynku pracy pracuje od kilkunastu do 20 kilku tysięcy cudzoziemców, co jest liczbą i tak niewielką w stosunku do innych województw.


Premier albo ministrowie mówią - około miliona Ukraińców jest na rynku polskim, to skoro u nas to kilkanaście tysięcy, to rzeczywiście jesteśmy niewielkim rynkiem.


Z tym, że to może z każdym miesiącem czy półroczem narastać, bo pewne tendencje dochodzą do naszego województwa z opóźnieniem.


A jakie to są tendencje?


Właśnie gwałtowny wzrost, aktywność agencji pośrednictwa pracy, brak zupełny pracowników praktycznie już w każdym zawodzie. Akurat jeszcze w województwie podlaskim w niektórych zawodach nie ma takiego spustoszenia wywołanego emigracją Polaków do krajów zachodnich.


Jakie to zawody głównie?


Od wielu lat nasi pracodawcy usilnie poszukiwali i nadal poszukują kierowców ciężarówek, szczególnie w transporcie międzynarodowym, czyli kierowca ciągnika siodłowego, zawody budowlane wszelkiego rodzaju - cieśla, zbrojarz, murarz, dekarz, ślusarze, spawacze. Z tym, że akurat w naszym województwie tych zezwoleń na ślusarzy i spawaczy, szczególnie spawaczy o wysokich kategoriach, nie ma tak wielu. Też usługi osobiste czyli pomoc domowa, opiekunka domowa, na przykład osób starszych.


Jacy cudzoziemcy dominują na naszym rynku, jeśli chodzi o zatrudnienie?


Wszystko niemalże dotyczy obywateli Republiki Ukrainy, to jest ponad 50% cudzoziemców w naszym województwie, natomiast obywateli Republiki Białoruś mamy około dwudziestu kilku do 30%. To jest ewenement, gdyż w skali kraju Białorusinów jest zaledwie około 5%.


Zarysujmy te zmiany, które obowiązują od 1 stycznia.


Zmiany dotyczą szczególnie funkcji realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, w  mniejszym zakresie funkcji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego czyli wojewody. W powiatowych urzędach pracy do tej pory były oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w bardzo prostej formie. W tym roku wprowadzono opłatę, konieczność złożenia pewnych dokumentów i też monitorowanie przebiegu całego procesu - od rejestracji aż do przybycia cudzoziemca. 


Czyli taka pewna deliberalizacja tego sposobu zatrudnienia. Z czego to wynika?


Wystąpiło wiele negatywnych zjawisk związanych z oświadczeniami o zamiarze powierzenia pracy często, były to właściwie dokumenty pozorne. Zupełną nowością z kolei w kompetencji starostów czyli powiatowych urzędów pracy jest wprowadzenie zezwoleń na prace sezonową. Jest to zezwolenie typu S, jako szóste zezwolenie w Polsce, natomiast dotyczy to głównie prac sezonowych w rolnictwie, typu prace polowe, chów i hodowla zwierząt, uprawa roślin. To będzie dotyczyło nie tak dużej liczby pracodawców, czyli praktycznie osób tylko prowadzących działalność rolniczą, nie będą mogli skorzystać z innych form, dyrektywa unijna narzuciła konieczność wprowadzenia zezwolenia na pracę sezonową również w naszym kraju.

Nie powiedziałem tego jeszcze na wstępie - dwie czy trzy podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców, które obowiązują w naszym kraju to są takie aby cudzoziemcy nie byli w żaden sposób dyskryminowani, ani płacowo, ani też jeżeli chodzi o warunki pracy, wynagrodzenie powinno być porównywalne z wynagrodzeniem innych osób wykonujących pracę.


Od 1 stycznia 13,70 zł minimalna cena za godzinę pracy.


Przy umowach cywilno-prawnych, zlecenia lub o świadczeniu usług, przy umowie o pracę oczywiście brutto wynagrodzenie miesięczne 2100 zł, czyli nie mniej. I to obowiązuje jak jak najbardziej, ponadto cudzoziemcy powinni być zatrudniani tylko wtedy, kiedy jest brak  miejscowych pracowników - zasada komplementarności zatrudnienia. Każdy kraj dbający o własną politykę rynku pracy daje pierwszeństwo miejscowym obywatelom, jeżeli występują. Dlatego pracodawca, zanim będzie się ubiegał o zezwolenie na pracę czy też cudzoziemiec o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, bo też jest taki rodzaj zezwolenia, pracodawca musi przedłożyć dokument, że w Powiatowym Urzędzie Pracy, po pewnym procesie przy próbie procesu doboru kandydatów nie znaleziono żadnego odpowiedniego kandydata. Mało tego - pracodawca w tym roku będzie zobowiązany, jeżeli poda jakieś wysokie wymagania, udowodnić to w procedurze zezwolenia na pracę cudzoziemca. To jest pewną nowością.


Jak sam pan wie wielu ludzi nie chce pracować, bo za nisko płacą, szczególnie na Podlasiu.


Racja pracodawców jest taka, że praktycznie nie ma zupełnie już w żadnym zawodzie i rzeczywiście jeżeli chodzi o fachowców, to ponieważ polskie płace nie są konkurencyjne w stosunku do płac w krajach zachodnich, naprawdę straciliśmy wielu fachowców, równiez zapaść szkolnictwa zawodowego się nałożyła na to, przez wiele lat też się złożyła na braki w konkretnych zawodach. Natomiast racja obywateli polskich, mieszkańców jest taka, że pracodawcy powinni lepiej płacić, bo oni uważają, że cudzoziemcy są zatrudniani dlatego, że są to niższe koszty pracy, niższe wynagrodzenia, co jest częściowo prawdą.


Cudzoziemcy też widzą, co się dzieje na polskim rynku pracy i pewnie będą żądać też wyższych płac.


Fachowcy na pewno, natomiast my troszkę ubolewamy, jeżeli przy pracach w miarę prostych zatrudnianie cudzoziemca odbywa się kosztem obywateli polskich. To jest tylko i wyłącznie kwestia braku porozumienia pracodawcy z Polakiem, jeżeli chodzi o płacę.


I takie są później efekty i trzeba zatrudniać cudzoziemców.


W celu uzyskania głębszej i bardziej szczegółowej informacji serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej czyli strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce cudzoziemcy, również kontakt osobisty w jakich jednostkowych, problemowych sprawach.

| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Jarosław Zieliński, fot. Marcin Mazewski

Jarosław Zieliński

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
24.09.2018

- Robimy wszystko, co możliwe, żeby rozwiązywać problemy służb mundurowych. Widzimy je, nie udajemy, że ich nie ma, ale chcemy partnerskiej rozmowy, dialogu, wspólnego poszukiwania rozwiązań ze związkami zawodowymi, a nie konfrontacji, bo ona nikomu i niczemu dobremu nie służy.

mł. insp. Paweł Maciejuk, st. sierż. Ewa Baranowska i asp. Wojciech Kosikowski, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

24.09.2018

- Praca dzielnicowego to przede wszystkim pomoc innym i rozwiązywanie konfliktów - mówi st. sierż. Ewa Baranowska, dzielnicowa z Sokółki.

Helena Szuhalska, fot. Joanna Szubzda

Helena Szuhalska

pedagog, choreograf, instruktor tańca dawnego
23.09.2018

Helena Szuhalska - znakomity pedagog, choreograf, instruktor tańca dawnego. Znana jest jako popularyzator kultury polskiej. Jest przede wszystkim choreografem grupy tanecznej, kierownikiem artystycznym Zespołu Muzyki Dawnej "Capella Antiqua Bialostociensis", z którym to zespołem osiągnęła wiele sukcesów.


Joanna Jakubiuk, fot. Joanna Szubzda

Joanna Jakubiuk

autorka książki "Ziemniak"
23.09.2018

W swojej książce chce zmierzyć się z najbardziej niedocenianym warzywem - ziemniakiem.

Adam Woronowicz, fot. Monika Kalicka

Adam Woronowicz

aktor
21.09.2018

"Mój Białystok jest we mnie jako miasto przyjazne, otwarte ludziom, spokojne, bezpieczne. Miasto i w ogóle dzieciństwo kojarzy mi się z pogodnym czasem, radosnym bardzo" - mówi Adam Woronowicz.

Grażyna Dworakowska i Maciej Rant, fot. Monika Kalicka

Grażyna Dworakowska i Maciej Rant

z Białostockiego Ośrodka Kultury
21.09.2018

"To zachęta do jeszcze większej pracy. Skoro po 4 nominacjach dostaliśmy nagrodę, to moglibyśmy je dostawać co roku" - mówi Maciej Rant.


ks. Stanisław Gniedziejko, fot. Monika Kalicka

ks. Stanisław Gniedziejko

proboszcz parafii pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce
21.09.2018

Uroczystości 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej będą wpisywać się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Łukasz Radziszewski, fot. Monika Kalicka

Łukasz Radziszewski

artysta wizualny i aktywista
21.09.2018

"Skomponowałem sieć kilkuset ludzi z każdej strefy czasowej, oni zgodzili się streamować wschody i zachody słońca tam, gdzie są" - opowiada artysta.

Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka

Tomasz Madras

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Białymstoku
21.09.2018

"Ważne jest to, żeby ta sprawa była nagłośniona, mieszkańcy miasta muszą wiedzieć jak się zarządza ich finansami" - mówi radny Tomasz Madras.


Bożena Kraśko, fot. Joanna Szubzda

Bożena Kraśko

muzyk, instruktor muzyczny
20.09.2018

- Bardzo trudno jest zainteresować młodzież muzyką dawną, ze względu na to, że nie ma tego w telewizji. Ale jak to poznają, to już jest na całe życie.

dr Marcin Zaborowski, fot. Lech Pilarski

dr Marcin Zaborowski

politolog z Uczelni Łazarskiego w Warszawie
20.09.2018

Sondaże wskazują, że PiS będzie mógł rządzić samodzielnie w trzech województwach, a w ogóle w ośmiu wygra wybory do sejmiku. Czy partia rządząca będzie w stanie sformować koalicje?

ks. Adam Anuszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

ks. Adam Anuszkiewicz

kapelan zakładu poprawczego, egzorcysta
19.09.2018

"CHWDP, Chrystus Wam Daje Pokój" - tak rapuje białostocki ksiądz. - Nauczony doświadczeniem wielu lat stwierdziłem, że spróbuję troszkę zaszokować, wchodząc w sutannie w przestrzeń zła - mówi.


Anna Gawlik, fot. Joanna Szubzda

Anna Gawlik

inicjatorka imprezy "Wczoraj spotyka dziś"
19.09.2018

Pokaz mody ze strychu, modelki w strojach swoich babć, suknie ślubne nawet z lat 30. XX w. - taki pokaz mody szykuje się w Gródku.

Piotr Miałchowski, fot. Joanna Szubzda

Piotr Miałchowski

z Urzędu Komunikacji Elektronicznej
19.09.2018

Internauci mogą testować aplikację na komputery stacjonarne, która pozwoli sprawdzić prędkość łącza internetowego i wnieść reklamację, jeżeli szybkość transmisji danych jest wolniejsza niż w umowie z dostawcą.

Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
18.09.2018

- Kampania wyborcza bardzo przyspieszyła, w zasadzie z dnia na dzień. Coraz bardziej aktywni są kandydaci na radnych i na członków sejmiku wojewódzkiego. Myślę, że emocje wreszcie się podniosą.


Grzegorz Kuczyński, fot. Monika Kalicka

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
17.09.2018

Ta sztafeta wzbudza zainteresowanie, bo to szalony pomysł. Pewnie będziemy pierwsi i jedyni na świecie, którzy coś takiego zrobią - mówi o sztafecie "100 km na stulecie" Grzegorz Kuczyński.

Emil Kalinowski, Maciej Zakrzewski, Wojciech Marcinkiewicz i Wojciech Kosikowski, fot. Monika Kalicka

10:10 z dzielnicowym

17.09.2018

Rozmawiamy o sukcesie podlaskich policjantów, para funkcjonariuszy z Białegostoku wygrała ogólnopolski turniej "Patrol roku".

prof. Wojciech Śleszyński, fot. Joanna Szubzda

prof. Wojciech Śleszyński

dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
17.09.2018

"O 12:00 zawyją syreny. Zatrzymajmy się na chwilę, przystańmy, zatrzymajmy nasze samochody, oddajmy w ten sposób cześć tym, którzy cierpieli i walczyli o niepodległą".
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok