Radio Białystok | Gość | Radosław Doroszko - z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW

Radosław Doroszko

z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW

10.01.2018, 08:45, akt. 10:03

Wprowadzono opłatę, konieczność złożenia pewnych dokumentów i monitorowanie przebiegu całego procesu - od rejestracji aż do przybycia cudzoziemca - mówi Radosław Doroszko.

Radosław Doroszko, fot. Monika Kalicka
Radosław Doroszko, fot. Monika Kalicka

Z Radosławem Doroszką rozmawia Lech Pilarski

Od nowego roku wprowadzono kilka zmian w sprawie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Wprowadzono m.in. nowe zezwolenie typu "S" pozwalające legalnie pracować w naszym kraju przez 9 miesięcy. O nowych przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców z Radosławem Doroszką z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Ilu cudzoziemców legalnie pracuje w województwie podlaskim? 


Radosław Doroszko: Odpowiedź jest bardzo trudna, wynika to moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze liczba dokumentów, które są rejestrowane w celu legalizacji pracy cudzoziemców nie pokrywa się do końca z liczbą osób, które podejmują pracę. Jest też duża kategoria cudzoziemców, którzy nie podlegają obowiązkowi uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń z mocy ustawy i też jest to liczna grupa, o której my nie wiemy.


A szacując?


Mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że na podlaskim rynku pracy pracuje od kilkunastu do 20 kilku tysięcy cudzoziemców, co jest liczbą i tak niewielką w stosunku do innych województw.


Premier albo ministrowie mówią - około miliona Ukraińców jest na rynku polskim, to skoro u nas to kilkanaście tysięcy, to rzeczywiście jesteśmy niewielkim rynkiem.


Z tym, że to może z każdym miesiącem czy półroczem narastać, bo pewne tendencje dochodzą do naszego województwa z opóźnieniem.


A jakie to są tendencje?


Właśnie gwałtowny wzrost, aktywność agencji pośrednictwa pracy, brak zupełny pracowników praktycznie już w każdym zawodzie. Akurat jeszcze w województwie podlaskim w niektórych zawodach nie ma takiego spustoszenia wywołanego emigracją Polaków do krajów zachodnich.


Jakie to zawody głównie?


Od wielu lat nasi pracodawcy usilnie poszukiwali i nadal poszukują kierowców ciężarówek, szczególnie w transporcie międzynarodowym, czyli kierowca ciągnika siodłowego, zawody budowlane wszelkiego rodzaju - cieśla, zbrojarz, murarz, dekarz, ślusarze, spawacze. Z tym, że akurat w naszym województwie tych zezwoleń na ślusarzy i spawaczy, szczególnie spawaczy o wysokich kategoriach, nie ma tak wielu. Też usługi osobiste czyli pomoc domowa, opiekunka domowa, na przykład osób starszych.


Jacy cudzoziemcy dominują na naszym rynku, jeśli chodzi o zatrudnienie?


Wszystko niemalże dotyczy obywateli Republiki Ukrainy, to jest ponad 50% cudzoziemców w naszym województwie, natomiast obywateli Republiki Białoruś mamy około dwudziestu kilku do 30%. To jest ewenement, gdyż w skali kraju Białorusinów jest zaledwie około 5%.


Zarysujmy te zmiany, które obowiązują od 1 stycznia.


Zmiany dotyczą szczególnie funkcji realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, w  mniejszym zakresie funkcji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego czyli wojewody. W powiatowych urzędach pracy do tej pory były oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w bardzo prostej formie. W tym roku wprowadzono opłatę, konieczność złożenia pewnych dokumentów i też monitorowanie przebiegu całego procesu - od rejestracji aż do przybycia cudzoziemca. 


Czyli taka pewna deliberalizacja tego sposobu zatrudnienia. Z czego to wynika?


Wystąpiło wiele negatywnych zjawisk związanych z oświadczeniami o zamiarze powierzenia pracy często, były to właściwie dokumenty pozorne. Zupełną nowością z kolei w kompetencji starostów czyli powiatowych urzędów pracy jest wprowadzenie zezwoleń na prace sezonową. Jest to zezwolenie typu S, jako szóste zezwolenie w Polsce, natomiast dotyczy to głównie prac sezonowych w rolnictwie, typu prace polowe, chów i hodowla zwierząt, uprawa roślin. To będzie dotyczyło nie tak dużej liczby pracodawców, czyli praktycznie osób tylko prowadzących działalność rolniczą, nie będą mogli skorzystać z innych form, dyrektywa unijna narzuciła konieczność wprowadzenia zezwolenia na pracę sezonową również w naszym kraju.

Nie powiedziałem tego jeszcze na wstępie - dwie czy trzy podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców, które obowiązują w naszym kraju to są takie aby cudzoziemcy nie byli w żaden sposób dyskryminowani, ani płacowo, ani też jeżeli chodzi o warunki pracy, wynagrodzenie powinno być porównywalne z wynagrodzeniem innych osób wykonujących pracę.


Od 1 stycznia 13,70 zł minimalna cena za godzinę pracy.


Przy umowach cywilno-prawnych, zlecenia lub o świadczeniu usług, przy umowie o pracę oczywiście brutto wynagrodzenie miesięczne 2100 zł, czyli nie mniej. I to obowiązuje jak jak najbardziej, ponadto cudzoziemcy powinni być zatrudniani tylko wtedy, kiedy jest brak  miejscowych pracowników - zasada komplementarności zatrudnienia. Każdy kraj dbający o własną politykę rynku pracy daje pierwszeństwo miejscowym obywatelom, jeżeli występują. Dlatego pracodawca, zanim będzie się ubiegał o zezwolenie na pracę czy też cudzoziemiec o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, bo też jest taki rodzaj zezwolenia, pracodawca musi przedłożyć dokument, że w Powiatowym Urzędzie Pracy, po pewnym procesie przy próbie procesu doboru kandydatów nie znaleziono żadnego odpowiedniego kandydata. Mało tego - pracodawca w tym roku będzie zobowiązany, jeżeli poda jakieś wysokie wymagania, udowodnić to w procedurze zezwolenia na pracę cudzoziemca. To jest pewną nowością.


Jak sam pan wie wielu ludzi nie chce pracować, bo za nisko płacą, szczególnie na Podlasiu.


Racja pracodawców jest taka, że praktycznie nie ma zupełnie już w żadnym zawodzie i rzeczywiście jeżeli chodzi o fachowców, to ponieważ polskie płace nie są konkurencyjne w stosunku do płac w krajach zachodnich, naprawdę straciliśmy wielu fachowców, równiez zapaść szkolnictwa zawodowego się nałożyła na to, przez wiele lat też się złożyła na braki w konkretnych zawodach. Natomiast racja obywateli polskich, mieszkańców jest taka, że pracodawcy powinni lepiej płacić, bo oni uważają, że cudzoziemcy są zatrudniani dlatego, że są to niższe koszty pracy, niższe wynagrodzenia, co jest częściowo prawdą.


Cudzoziemcy też widzą, co się dzieje na polskim rynku pracy i pewnie będą żądać też wyższych płac.


Fachowcy na pewno, natomiast my troszkę ubolewamy, jeżeli przy pracach w miarę prostych zatrudnianie cudzoziemca odbywa się kosztem obywateli polskich. To jest tylko i wyłącznie kwestia braku porozumienia pracodawcy z Polakiem, jeżeli chodzi o płacę.


I takie są później efekty i trzeba zatrudniać cudzoziemców.


W celu uzyskania głębszej i bardziej szczegółowej informacji serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej czyli strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce cudzoziemcy, również kontakt osobisty w jakich jednostkowych, problemowych sprawach.

| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Anna Moniuszko, fot. Sylwia Krassowska

Anna Moniuszko

z Fundacji "Pro Anima"
19.03.2018

25 marca w Pałacu Branickich w Auli Magna zabrzmi "Pasja według św. Jana" Johanna Sebastiana Bacha.

Mł. asp. Wojciech Kosikowski, kom. Joanna Rzepniewska, asp. sztab. Janusz Milewski i nadkom. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

10:10 z dzielnicowym

19.03.2018

Zbliża się pierwszy dzień wiosny, czyli dzień wagarowicza. Policjanci apelują o rozsądek.

Maria Cholewińska, fot. Sylwia Krassowska

Maria Cholewińska

przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS
19.03.2018

"Sporo bardzo dobrych inżynierów czy ekspertów w danych dziedzinach często wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego, ponieważ w Polsce jako młodzi ludzie nie wynoszą odpowiednich umiejętności praktycznych z uczelni" - mówi nasz gość.


Jerzy Czerniawaski, Andrzej Ćwikła i Andrzej Konstańczuk, fot. Sylwia Krassowska

Jerzy Czerniawaski, Andrzej Ćwikła i Andrzej Konstańczuk

Stowarzyszenie Białostocki Klub Balonowy
18.03.2018

"Chcemy kontynuować to dzieło rozpoczęte 40 lat temu. Białystok nie bez kozery został balonową stolicą Polski - chcemy dbać o to" - mówi Andrzej Ćwikła.

Jerzy Zelnik, fot. Monika Kalicka

Jerzy Zelnik

aktor, reżyser
18.03.2018

"Reżyseria to jest moja dużo większa pasja niż aktorstwo" - mówi nasz gość.

Włodzimierz Dembowski, fot. Joanna Szubzda

Włodzimierz Dembowski

z zespołu Łąki Łan
16.03.2018

- Jesteśmy ciągle prawdziwi, nieokiełznani troszeczkę. Robimy to co nam serduszko gra i może to przekonuje ludzi do nas - mówi nasz gość.


Krzysztof Teodoruk, fot. Wojciech Szubzda

Krzysztof Teodoruk

dyrektor Szpitala Miejskiego w Białymstoku
16.03.2018

- Zależy nam przede wszystkim na usprawnieniu białostoczan - tak o bezpłatnej rehabilitacji mówi dyrektor Szpitala Miejskiego w Białymstoku Krzysztof Teodoruk.

Dariusz i Grażyna Hankiewiczowie, fot. Marcin Gliński

Dariusz i Grażyna Hankiewiczowie

autorzy wystawy "Wstęga Nadziei"
16.03.2018

- Fotografujemy z żoną od wielu lat, podróżujemy po różnych krajach i krzyż zawsze znajdował się jako ważny element w tych podróżach - mówi nasz gość.

Tomasz Strahl, fot. Monika Kalicka

prof. Tomasz Strahl

15.03.2018

"Zacząłem grać na skrzypcach, ale coś mi nie szło. Na wiolonczeli początkowo też nie wychodziło".


Jacek Boniecki, fot. Monika Kalicka

Jacek Boniecki

dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"
15.03.2018

"Zaproszenie mnie do pracy w Mazowszu spadło na mnie nagle, ale wydawało mi się to piękną przygodą mojego życia".

Marlena Strzemińska, Angelika Dorf, Anna Łuniewska, fot. Monika Kalicka

Anna Łuniewska, Angelika Dorf, Marlena Strzemińska

z projektu "Nowa Ty w 90 dni"
15.03.2018

"W ciągu miesiąca dziewczyny zgubiły od 7 do 10 kg, trenują 2 razy w tygodniu, mają też dietę" - mówi pomysłodawczyni projektu.

Cecylia Lola-Gołembiewska i Mariusz Gajlewicz, fot. Monika Kalicka

Cecylia Lola-Gołembiewska i Mariusz Gajlewicz

z radiowej drużyny biegowej
15.03.2018

"Wyłonimy 20 osób, z którymi będziemy wspólnie biegać. Wyniki ogłosimy 21 marca".


Jarosław Gowin, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Gowin

wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
15.03.2018

"Wiemy, że możliwość studiowania na białostockiej filii uniwersytetu, często dla tych młodych Polaków, to jest jedyna szansa na zdobycie wyższego wykształcenia".

Krzysztof Paliński, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Paliński

wiceprezes stowarzyszenia "Droga".
14.03.2018

Program stowarzyszenia Droga "Odzyskać dziecko" od nowego roku zmienił nieco formułę i nazwę.

prof. Stanisław Kuk i prof. Violetta Bielecka, fot. Joanna Szubzda

prof. Stanisław Kuk i prof. Violetta Bielecka

I koncertmistrz Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz dyrygent i kierownik Chóru OiFP
14.03.2018

Artyści Chóru oraz Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej mają w tym roku szansę na zdobycie trzech Fryderyków.


Agata Porowska, fot. Joanna Szubzda

Agata Porowska

psycholog, pedagog, terapeutka
14.03.2018

Wolontariusze Ośrodka Eleos stworzyli film dokumentalny "Twoja historia" i przygotowali wystawę fotograficzną "Portret mój". Bohaterami są białostoccy bezdomni.

Małgorzata Kijak, fot. Joanna Szubzda

Małgorzata Kijak

dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mozaika, członkini Fundacji "Gra w Klasy"
14.03.2018

- Chcemy wyjść od naturalnych zachowań. Poobserwować to, w jaki sposób dzieci się uczą, co im najbardziej służy. Chodzi o dotarcie do prawdziwego sposobu uczenia się, jak to naturalnie wygląda u dzieci.

Sławomir Kopczewski, fot. Joanna Szubzda

Sławomir Kopczewski

prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
14.03.2018

Jak być rodzicem przyszłego mistrza olimpijskiego czy najlepszego strzelca ligi mistrzów? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Dlaczego?
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok