Radio Białystok | Gość | Piotr Kempisty - z Instytutu Działań Miejskich

Piotr Kempisty

z Instytutu Działań Miejskich

6.03.2018, 08:36, akt. 11:52

Budowa ulic i nowych osiedli i związana z tym wycinka drzew - czy Białystok przestaje być zielonym miastem?

Piotr Kempisty, fot. Joanna Szubzda
Piotr Kempisty, fot. Joanna Szubzda

Z Piotrem Kempistym rozmawia Jarosław Iwaniuk

Usuwane drzewa nie są uzupełniane nasadzeniami zastępczymi.
Z tego powodu koalicja organizacji pozarządowych i ruchów miejskich zwróciła się z petycją do prezydenta Białegostoku. Radni pod koniec ubiegłego roku uchwalili co prawda Program Ochrony Środowiska, ale zdaniem sygnatariuszy petycji jest to jedynie zbiór "mało ambitnych i niezobowiązujących ogólników".

Sposobem, aby w pewien sposób nadgonić zaniedbania miasta w tworzeniu nowych parków i terenów zielonych może być zaplanowany w tym roku po raz pierwszy "zielony budżet obywatelski”, na który Białystok zamierza przeznaczyć milion złotych.

Z przedstawicielem sygnatariuszy petycji Piotrem Kempistym z Instytutu Działań Miejskich rozmawia Jarosław Iwaniuk.


Jarosław Iwaniuk: Dlaczego państwa zdaniem Białystok przestaje być zielonym miastem?


Piotr Kempisty: Białystok jest zielonym miastem, ale niedługo przestanie nim być, jeżeli tereny zielone będą traktowane tak lekką ręką przy realizacji inwestycji, zwłaszcza inwestycji drogowych, jeżeli nadal tak masowo będą wycinane drzewa.

Kilka liczb - 201 drzew wycięto w ramach przebudowy ulicy Wiosennej, 30 hektarów Lasu Solnickiego może zostać wyciętych z tytułu rozbudowy pasa startowego na Krywlanach. Wszystko to składa się na to, że spośród 18 największych miast wojewódzkich Polski Białystok jest na 16. miejscu, jeżeli chodzi o liczbę powierzchni terenów zielonych, które przypadają na jednego mieszkańca. Chcemy ten stan rzeczy odwrócić.


Ale z drugiej strony każde miasto powinno się rozwijać i takie rzeczy jak budowa nowych osiedli mieszkaniowych, rozwój infrastruktury drogowej czy wreszcie budowa pasa startowego to rzecz normalna.


Oczywiście, że tak. Rozwój miast jest konieczny, także Białegostoku. Tym bardziej należy rekompensować straty w przyrodzie, stosując nasadzenia zastępcze, ale także tworząc nowe tereny zielone w miastach. Co jest zresztą obowiązkiem każdej gminy, obowiązkiem ustawowym. Takie zobowiązanie przyjął na siebie także Białystok, zapisując rozwój zieleni, tworzenie nowych terenów w strategii rozwoju miasta. Niestety w ostatnich latach żaden nowy teren zielony nie powstał.


A jest u nas miejsce na nowe tereny zielone?


Jeżeli nie mamy obecnie miejsca na jeden duży park, który możemy już zacząć realizować, albo dwa, można rozważyć stworzenie szeregu mniejszych parków kieszonkowy.


Co to są parki kieszonkowe, bo między innymi o tym piszecie w swojej petycji?


Park kieszonkowy to jest mały teren zielony, zlokalizowany na osiedlu, który nie ma wielkiego obszaru, jest w zasięgu kilkunastu minut spacerem. Takich parków kieszonkowych można stworzyć kilkanaście albo ambitniej - jeden park kieszonkowy na każdym osiedlu. Z prośbą o wskazanie takich miejsc można zwrócić się do mieszkańców. Na pewno pomogą.


W swojej petycji, która podpisana została przez szereg organizacji i stowarzyszeń działających w Białymstoku, pokazujecie przykłady innych miast, gdzie - nazwijmy to - zielona polityka prowadzona jest z większą konsekwencją i przynosi bardziej zadowalające  efekty. Jakie to są przykłady? Jak można taką zieloną politykę prowadzić, by terenów zielonych było więcej?


W Gdyni obowiązuje osobna zielona strategia zarządzania przyrodą w mieście. W Krakowie dobiegają końca prace nad takim dokumentem. We Wrocławiu obowiązuje zasada zieleni bez granic, gdzie zieleń jest traktowana jako kluczowy element rozwoju miasta. W Lublinie stosuje się zielony budżet obywatelski - na projekty zielone mieszkańcy mają do dyspozycji 2 mln zł. Tyle jeżeli chodzi o różne dokumenty i strategie.

W Krakowie w ostatnich dwóch latach miasto przekazało z własnego budżetu 44 mln zł na zakup 47 ha pod 9 nowych parków. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jesteśmy kilkakrotnie mniejszym miastem od Krakowa, to niech chociaż tych milionów złotych będzie kilkakrotnie mniej, ale zacznijmy tworzyć nowe tereny zielone w Białymstoku.


Taki dokument jest również w Białymstoku. Jest to Program Ochrony Środowiska, który został uchwalony w listopadzie 2017 roku przez radnych. Ale państwo nazywacie ten dokument "zbiorem mało ambitnych, niezobowiązujących ogólników".


Pomimo wyraźniej delegacji ustawowej obowiązku tworzenia nowych terenów zielonych przez gminę, który jest określony w ustawie o ochronie przyrody, miasto nie zawarło w tym w programie zobowiązania do tworzenia nowych parków, nowych terenów zieleni w naszym mieście.

Apelowaliśmy o to na posiedzeniu komisji zagospodarowania przestrzennego ochrony  środowiska. Zwróciliśmy się z pytaniem, dlaczego nie zapisaliśmy takiego obowiązku. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od urzędników, nie wypowiedzieli się na ten temat radni. Stąd też pomysł, żeby zebrać nasze argumenty, systemowe postulaty zmiany w zarządzaniu zielenią w naszym mieście i wystąpić ze szczegółową petycją do prezydenta.


Wspomniał pan o zielonym budżecie w Lublinie, ale taki budżet przewidziany jest również w Białymstoku. Czy to może coś poprawić, coś zmienić?


Tak. Zielony budżet obywatelski po raz pierwszy będzie w tym roku w naszym mieście. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji 1 mln zł na zielone inicjatywy. Jest to jakiś sposób na to, żeby nadgonić wieloletnie zaniedbania miasta, jeżeli chodzi o tworzenie nowy teren i parków dostępnych dla mieszkańców.

Mieszkańcy często potrafią lepiej od urzędników zidentyfikować swoje potrzeby i wymyślić taki teren zielony, żeby poza wartością przyrodniczą służył on do rekreacji, wypoczynku. Bo zieleń to nie tylko estetyka, ale też bardzo duży, pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców w mieście.


W petycji domagacie się też szerszych konsultacji społecznych. Jak w waszej opinii miałyby one wyglądać? Bo przy okazji przebudowy ulicy Wiosennej, o której między innymi również piszecie w tej petycji, konsultacje były prowadzone a i tak nie obeszło się bez protestu mieszkańców już w trakcie realizacji inwestycji.


Projekt przebudowy ulicy Wiosennej - mówiąc kolokwialnie - wisiał w Biuletynie Informacji Publicznej od kilku lat. Był czas na zgłaszanie uwag. My jeszcze wtedy nie działaliśmy i uwag nie zgłosiliśmy. Nie słyszeliśmy też, żeby uwagi zgłosili mieszkańcy. Projekty przebudowy, projekty inwestycyjne są dość skomplikowane. Trzeba poświęcić wiele czasu, wiele energii na to, żeby się w to wczytać, żeby zidentyfikować różne potrzeby i uwagi, które należałoby zgłosić do takiego projektu.

Natomiast fakt jest taki, że wielu mieszkańców protestuje już w momencie, kiedy buldożery wjeżdżają na plac budowy. Można te protesty uprzedzić, pytając się ich o zdanie wcześniej.


Jaki skutek ma przynieść wasza petycja?


Przede wszystkim merytoryczną wymianę zdań, dyskusję z prezydentem na argumenty.| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Helena Szuhalska, fot. Joanna Szubzda

Helena Szuhalska

pedagog, choreograf, instruktor tańca dawnego
23.09.2018

Helena Szuhalska - znakomity pedagog, choreograf, instruktor tańca dawnego. Znana jest jako popularyzator kultury polskiej. Jest przede wszystkim choreografem grupy tanecznej, kierownikiem artystycznym Zespołu Muzyki Dawnej "Capella Antiqua Bialostociensis", z którym to zespołem osiągnęła wiele sukcesów.

Joanna Jakubiuk, fot. Joanna Szubzda

Joanna Jakubiuk

autorka książki "Ziemniak"
23.09.2018

W swojej książce chce zmierzyć się z najbardziej niedocenianym warzywem - ziemniakiem.

Adam Woronowicz, fot. Monika Kalicka

Adam Woronowicz

aktor
21.09.2018

"Mój Białystok jest we mnie jako miasto przyjazne, otwarte ludziom, spokojne, bezpieczne. Miasto i w ogóle dzieciństwo kojarzy mi się z pogodnym czasem, radosnym bardzo" - mówi Adam Woronowicz.


Grażyna Dworakowska i Maciej Rant, fot. Monika Kalicka

Grażyna Dworakowska i Maciej Rant

z Białostockiego Ośrodka Kultury
21.09.2018

"To zachęta do jeszcze większej pracy. Skoro po 4 nominacjach dostaliśmy nagrodę, to moglibyśmy je dostawać co roku" - mówi Maciej Rant.

ks. Stanisław Gniedziejko, fot. Monika Kalicka

ks. Stanisław Gniedziejko

proboszcz parafii pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce
21.09.2018

Uroczystości 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej będą wpisywać się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Łukasz Radziszewski, fot. Monika Kalicka

Łukasz Radziszewski

artysta wizualny i aktywista
21.09.2018

"Skomponowałem sieć kilkuset ludzi z każdej strefy czasowej, oni zgodzili się streamować wschody i zachody słońca tam, gdzie są" - opowiada artysta.


Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka

Tomasz Madras

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Białymstoku
21.09.2018

"Ważne jest to, żeby ta sprawa była nagłośniona, mieszkańcy miasta muszą wiedzieć jak się zarządza ich finansami" - mówi radny Tomasz Madras.

Bożena Kraśko, fot. Joanna Szubzda

Bożena Kraśko

muzyk, instruktor muzyczny
20.09.2018

- Bardzo trudno jest zainteresować młodzież muzyką dawną, ze względu na to, że nie ma tego w telewizji. Ale jak to poznają, to już jest na całe życie.

dr Marcin Zaborowski, fot. Lech Pilarski

dr Marcin Zaborowski

politolog z Uczelni Łazarskiego w Warszawie
20.09.2018

Sondaże wskazują, że PiS będzie mógł rządzić samodzielnie w trzech województwach, a w ogóle w ośmiu wygra wybory do sejmiku. Czy partia rządząca będzie w stanie sformować koalicje?


ks. Adam Anuszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

ks. Adam Anuszkiewicz

kapelan zakładu poprawczego, egzorcysta
19.09.2018

"CHWDP, Chrystus Wam Daje Pokój" - tak rapuje białostocki ksiądz. - Nauczony doświadczeniem wielu lat stwierdziłem, że spróbuję troszkę zaszokować, wchodząc w sutannie w przestrzeń zła - mówi.

Anna Gawlik, fot. Joanna Szubzda

Anna Gawlik

inicjatorka imprezy "Wczoraj spotyka dziś"
19.09.2018

Pokaz mody ze strychu, modelki w strojach swoich babć, suknie ślubne nawet z lat 30. XX w. - taki pokaz mody szykuje się w Gródku.

Piotr Miałchowski, fot. Joanna Szubzda

Piotr Miałchowski

z Urzędu Komunikacji Elektronicznej
19.09.2018

Internauci mogą testować aplikację na komputery stacjonarne, która pozwoli sprawdzić prędkość łącza internetowego i wnieść reklamację, jeżeli szybkość transmisji danych jest wolniejsza niż w umowie z dostawcą.


Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
18.09.2018

- Kampania wyborcza bardzo przyspieszyła, w zasadzie z dnia na dzień. Coraz bardziej aktywni są kandydaci na radnych i na członków sejmiku wojewódzkiego. Myślę, że emocje wreszcie się podniosą.

Grzegorz Kuczyński, fot. Monika Kalicka

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
17.09.2018

Ta sztafeta wzbudza zainteresowanie, bo to szalony pomysł. Pewnie będziemy pierwsi i jedyni na świecie, którzy coś takiego zrobią - mówi o sztafecie "100 km na stulecie" Grzegorz Kuczyński.

Emil Kalinowski, Maciej Zakrzewski, Wojciech Marcinkiewicz i Wojciech Kosikowski, fot. Monika Kalicka

10:10 z dzielnicowym

17.09.2018

Rozmawiamy o sukcesie podlaskich policjantów, para funkcjonariuszy z Białegostoku wygrała ogólnopolski turniej "Patrol roku".


prof. Wojciech Śleszyński, fot. Joanna Szubzda

prof. Wojciech Śleszyński

dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
17.09.2018

"O 12:00 zawyją syreny. Zatrzymajmy się na chwilę, przystańmy, zatrzymajmy nasze samochody, oddajmy w ten sposób cześć tym, którzy cierpieli i walczyli o niepodległą".

Marek Chojnowski, fot. Monika Kalicka

Marek Chojnowski

radny
14.09.2018

Odkąd jestem radnym Rady Miasta z ramienia PiS zawsze sprzeciwiałem się polityce pana Jurgiela - myślę, że to zaważyło głównie, że nie ma mnie na listach - mówi Marek Chojnowski.

Marek Gąsiorowski, fot. Sylwia Krassowska

Marek Gąsiorowski

bluesmen, dziennikarz Radia Białystok
14.09.2018

- Każdy instrumentalista, który chce grać jakąkolwiek muzykę, czy jazzową czy rockową, przede wszystkim musi zgłębić tajniki bluesa - mówi Marek Gąsiorowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok