Radio Białystok | Gość | Piotr Kempisty - z Instytutu Działań Miejskich

Piotr Kempisty

z Instytutu Działań Miejskich

6.03.2018, 08:36, akt. 11:52

Budowa ulic i nowych osiedli i związana z tym wycinka drzew - czy Białystok przestaje być zielonym miastem?

Piotr Kempisty, fot. Joanna Szubzda
Piotr Kempisty, fot. Joanna Szubzda

Z Piotrem Kempistym rozmawia Jarosław Iwaniuk

Usuwane drzewa nie są uzupełniane nasadzeniami zastępczymi.
Z tego powodu koalicja organizacji pozarządowych i ruchów miejskich zwróciła się z petycją do prezydenta Białegostoku. Radni pod koniec ubiegłego roku uchwalili co prawda Program Ochrony Środowiska, ale zdaniem sygnatariuszy petycji jest to jedynie zbiór "mało ambitnych i niezobowiązujących ogólników".

Sposobem, aby w pewien sposób nadgonić zaniedbania miasta w tworzeniu nowych parków i terenów zielonych może być zaplanowany w tym roku po raz pierwszy "zielony budżet obywatelski”, na który Białystok zamierza przeznaczyć milion złotych.

Z przedstawicielem sygnatariuszy petycji Piotrem Kempistym z Instytutu Działań Miejskich rozmawia Jarosław Iwaniuk.


Jarosław Iwaniuk: Dlaczego państwa zdaniem Białystok przestaje być zielonym miastem?


Piotr Kempisty: Białystok jest zielonym miastem, ale niedługo przestanie nim być, jeżeli tereny zielone będą traktowane tak lekką ręką przy realizacji inwestycji, zwłaszcza inwestycji drogowych, jeżeli nadal tak masowo będą wycinane drzewa.

Kilka liczb - 201 drzew wycięto w ramach przebudowy ulicy Wiosennej, 30 hektarów Lasu Solnickiego może zostać wyciętych z tytułu rozbudowy pasa startowego na Krywlanach. Wszystko to składa się na to, że spośród 18 największych miast wojewódzkich Polski Białystok jest na 16. miejscu, jeżeli chodzi o liczbę powierzchni terenów zielonych, które przypadają na jednego mieszkańca. Chcemy ten stan rzeczy odwrócić.


Ale z drugiej strony każde miasto powinno się rozwijać i takie rzeczy jak budowa nowych osiedli mieszkaniowych, rozwój infrastruktury drogowej czy wreszcie budowa pasa startowego to rzecz normalna.


Oczywiście, że tak. Rozwój miast jest konieczny, także Białegostoku. Tym bardziej należy rekompensować straty w przyrodzie, stosując nasadzenia zastępcze, ale także tworząc nowe tereny zielone w miastach. Co jest zresztą obowiązkiem każdej gminy, obowiązkiem ustawowym. Takie zobowiązanie przyjął na siebie także Białystok, zapisując rozwój zieleni, tworzenie nowych terenów w strategii rozwoju miasta. Niestety w ostatnich latach żaden nowy teren zielony nie powstał.


A jest u nas miejsce na nowe tereny zielone?


Jeżeli nie mamy obecnie miejsca na jeden duży park, który możemy już zacząć realizować, albo dwa, można rozważyć stworzenie szeregu mniejszych parków kieszonkowy.


Co to są parki kieszonkowe, bo między innymi o tym piszecie w swojej petycji?


Park kieszonkowy to jest mały teren zielony, zlokalizowany na osiedlu, który nie ma wielkiego obszaru, jest w zasięgu kilkunastu minut spacerem. Takich parków kieszonkowych można stworzyć kilkanaście albo ambitniej - jeden park kieszonkowy na każdym osiedlu. Z prośbą o wskazanie takich miejsc można zwrócić się do mieszkańców. Na pewno pomogą.


W swojej petycji, która podpisana została przez szereg organizacji i stowarzyszeń działających w Białymstoku, pokazujecie przykłady innych miast, gdzie - nazwijmy to - zielona polityka prowadzona jest z większą konsekwencją i przynosi bardziej zadowalające  efekty. Jakie to są przykłady? Jak można taką zieloną politykę prowadzić, by terenów zielonych było więcej?


W Gdyni obowiązuje osobna zielona strategia zarządzania przyrodą w mieście. W Krakowie dobiegają końca prace nad takim dokumentem. We Wrocławiu obowiązuje zasada zieleni bez granic, gdzie zieleń jest traktowana jako kluczowy element rozwoju miasta. W Lublinie stosuje się zielony budżet obywatelski - na projekty zielone mieszkańcy mają do dyspozycji 2 mln zł. Tyle jeżeli chodzi o różne dokumenty i strategie.

W Krakowie w ostatnich dwóch latach miasto przekazało z własnego budżetu 44 mln zł na zakup 47 ha pod 9 nowych parków. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jesteśmy kilkakrotnie mniejszym miastem od Krakowa, to niech chociaż tych milionów złotych będzie kilkakrotnie mniej, ale zacznijmy tworzyć nowe tereny zielone w Białymstoku.


Taki dokument jest również w Białymstoku. Jest to Program Ochrony Środowiska, który został uchwalony w listopadzie 2017 roku przez radnych. Ale państwo nazywacie ten dokument "zbiorem mało ambitnych, niezobowiązujących ogólników".


Pomimo wyraźniej delegacji ustawowej obowiązku tworzenia nowych terenów zielonych przez gminę, który jest określony w ustawie o ochronie przyrody, miasto nie zawarło w tym w programie zobowiązania do tworzenia nowych parków, nowych terenów zieleni w naszym mieście.

Apelowaliśmy o to na posiedzeniu komisji zagospodarowania przestrzennego ochrony  środowiska. Zwróciliśmy się z pytaniem, dlaczego nie zapisaliśmy takiego obowiązku. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od urzędników, nie wypowiedzieli się na ten temat radni. Stąd też pomysł, żeby zebrać nasze argumenty, systemowe postulaty zmiany w zarządzaniu zielenią w naszym mieście i wystąpić ze szczegółową petycją do prezydenta.


Wspomniał pan o zielonym budżecie w Lublinie, ale taki budżet przewidziany jest również w Białymstoku. Czy to może coś poprawić, coś zmienić?


Tak. Zielony budżet obywatelski po raz pierwszy będzie w tym roku w naszym mieście. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji 1 mln zł na zielone inicjatywy. Jest to jakiś sposób na to, żeby nadgonić wieloletnie zaniedbania miasta, jeżeli chodzi o tworzenie nowy teren i parków dostępnych dla mieszkańców.

Mieszkańcy często potrafią lepiej od urzędników zidentyfikować swoje potrzeby i wymyślić taki teren zielony, żeby poza wartością przyrodniczą służył on do rekreacji, wypoczynku. Bo zieleń to nie tylko estetyka, ale też bardzo duży, pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców w mieście.


W petycji domagacie się też szerszych konsultacji społecznych. Jak w waszej opinii miałyby one wyglądać? Bo przy okazji przebudowy ulicy Wiosennej, o której między innymi również piszecie w tej petycji, konsultacje były prowadzone a i tak nie obeszło się bez protestu mieszkańców już w trakcie realizacji inwestycji.


Projekt przebudowy ulicy Wiosennej - mówiąc kolokwialnie - wisiał w Biuletynie Informacji Publicznej od kilku lat. Był czas na zgłaszanie uwag. My jeszcze wtedy nie działaliśmy i uwag nie zgłosiliśmy. Nie słyszeliśmy też, żeby uwagi zgłosili mieszkańcy. Projekty przebudowy, projekty inwestycyjne są dość skomplikowane. Trzeba poświęcić wiele czasu, wiele energii na to, żeby się w to wczytać, żeby zidentyfikować różne potrzeby i uwagi, które należałoby zgłosić do takiego projektu.

Natomiast fakt jest taki, że wielu mieszkańców protestuje już w momencie, kiedy buldożery wjeżdżają na plac budowy. Można te protesty uprzedzić, pytając się ich o zdanie wcześniej.


Jaki skutek ma przynieść wasza petycja?


Przede wszystkim merytoryczną wymianę zdań, dyskusję z prezydentem na argumenty.| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Katarzyna Gromadzka, Mariusz Bierdzio, Rafał Kotowicz i Wojciech Kosikowski, fot. Monika Kalicka

10:10 z dzielnicowym

18.06.2018

Policja ostrzega przed zbyt atrakcyjnymi ofertami pracy wakacyjnej - to może być próba wyzysku albo handel organami.

Krzysztof Lenkiewicz i Rafał Lis, fot. Sylwia Krassowska

płk Rafał Lis i ppłk Krzysztof Lenkiewicz

dowódcy 18. BPR i 24. WOG
18.06.2018

"Zapraszamy wszystkich mieszkańców Białegostoku i okolic do spędzenia czasu w koszarach Pułku Rozpoznawczego i 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego".

Mateusz Tymura, fot. Monika Kalicka

Mateusz Tymura

rozmowa z animatorem kultury, reżyserem, prezesem Fundacji Teatr Latarnia
17.06.2018

"Już teraz można korzystać z rzeki w nowy sposób, przy okazji kontynuując pewien proces myślenia, żeby rzeka odzyskiwała swój naturalny rytm i charakter".


Józef Mozolewski, fot. Joanna Szubzda

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej "Solidarności"
15.06.2018

Józef Mozolewski ponownie został wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

Katarzyna Przedpełska, fot. Sylwia Krassowska

Katarzyna Przedpełska

dyrektor artystyczna klubu Jazzon
15.06.2018

"Polska scena jazzowa, szczególnie wśród młodych muzyków, kwitnie. Dlatego myślę, że jest to dobry moment, żeby otworzyć taki klub właśnie w Białymstoku" - mówi Katarzyna Przedpełska.

Tomasz Kleszczewski, fot. Sylwia Krassowska

Tomasz Kleszczewski

dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok
15.06.2018

"W tym roku mieliśmy olbrzymi problem muszę przyznać, ale nie ze względu na ilość projektów, tylko na ich poziom - był tak wysoki, że po prostu nie byliśmy w stanie ustalić 20 laureatów, stąd jest 21" - mówi Tomasz Kleszczewski.


Lucy Lisowska, fot. Sylwia Krassowska

Lucy Lisowska

organizatorka Festiwalu Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk"
15.06.2018

"Jestem naprawdę szczęśliwa, że nie tylko białostoczanie przychodzą tłumnie, przyjeżdżają także ludzie z okolic, z innych miast nasz festiwal" - mówi Lucy Lisowska.

Wojciech Koronkiewicz, fot. Sylwia Krassowska

Wojciech Koronkiewicz

kandydat na prezydenta Białegostoku z ramienia SLD
15.06.2018

Takie jest moje hasło: "prezydent zwykłych spraw" - mówi Wojciech Koronkiewicz.

Włodzimierz Czarzasty, fot. Sylwia Krassowska

Włodzimierz Czarzasty

szef SLD
14.06.2018

Wojciech Koronkiewicz będzie kandydował na stanowisko prezydenta Białegostoku z ramienia SLD. Ogłosił to w stolicy Podlasia szef SLD Włodzimierz Czarzasty.


Stefan Majewski

były reprezentant piłkarskiej reprezentacji Polski, medalista Mistrzostw Świata, trener
14.06.2018

Czy będą to bezpiecznie mistrzostwa, czy znane i podziwiane gwiazdy futbolu znów błysną na oczach świata, czy może pojawia się nowi bohaterowie murawy?

Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Białołus

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
14.06.2018

"Mundial jest swego rodzaju świętem narodowym. Wspólnota narodowa to jest coś takiego, o czym tak naprawdę na co dzień nie myślimy, natomiast przy takich wydarzeniach jak mistrzostwa świata, jest to pewien pretekst do tego, żeby się spotkać, wspólnie kibicować, łatwiej jest nawiązywać ze sobą kontakty" - mówi dr Maciej Białołus.

Michał Snarski, Marcin Ozga, Ernest Sienkiewicz i Michał Gieniusz, fot. Sylwia Krassowska

Michał Snarski, Marcin Ozga, Ernest Sienkiewicz i Michał Gieniusz

białostocki zespół SIEDEM
14.06.2018

Białostocki zespół SIEDEM, to niezwykły projekt wokalny. Siedem męskich głosów i oryginalne interpretacje.


Zbigniew Gołębiewski, fot. Sylwia Krassowska

Zbigniew Gołębiewski

rzecznik prasowy spółki komunalnej Lech
14.06.2018

Zmienią się zasady segregowania śmieci w Białymstoku. Te zmiany obowiązywać będą od października, ale miejska spółka Lech odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami - już teraz rozpoczyna kampanię informacyjną.

Wojciech Nowicki, fot. Monika Kalicka

Wojciech Nowicki

młociarz Podlasia Białystok
13.06.2018

"Fajnie, że miałem taki bardzo dobry tydzień pod względem startów, ponieważ trzy najważniejsze w tym tygodniu starty wygrałem i udało mi się uzyskać dwie życiówki."

Krystyna Konecka, fot. Monika Kalicka

Krystyna Konecka

poetka, dziennikarka, autorka
13.06.2018

"Ja fotografuję i wracam w obrazie do tego, co chce pokazać w wierszu. Wiek XXI to epoka kultury obrazkowej i ludzie nie potrafią się bez tego obyć."


Piotr Kempisty, fot. Monika Kalicka

Piotr Kempisty

z Instytutu Działań Miejskich
13.06.2018

"Jeżeli chodzi o czystość Białegostoku, taką widzianą na co dzień - to miasto jest czyste".

Mirosław Mojsiuszko, fot. Monika Kalicka

Mirosław Mojsiuszko

były piłkarz, trener i prezes Jagiellonii Białystok
13.06.2018

Wyjście z grupy jest celem podstawowym, ale dalsza gra będzie opierała się na znajomości europejskiego i światowego futbolu.

Jerzy Plewa, ©FAO/©Giulio Napolitano

Jerzy Plewa

dyrektor generalny d/s Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej
12.06.2018

W rolnictwie próbujemy stworzyć specjalne zachęty dla młodych rolników, min. 2% dopłat będzie przeznaczonych na zwiększenie dopłat bezpośrednich tylko dla nich.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok