Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

Najcenniejsza pomoc 12.12.2017

Młody mieszkaniec Puńska potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego. Trwa szukanie dawcy.60 lat Litewskiego Stowarzyszenia 10.12.2017

Początki Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego były pod lupą władz partyjnych. Chociaż nie należałem do PZPR, to jednak często trzeba było się tłumaczyć z różnych decyzji- opowiada były przewodniczący LTSP w latach 1959-1972 Olgierd Skrypko.
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce jest obecnie najważniejszą organizacją mniejszości litewskiej w Polsce i do niej...Intereg Polska-Lietuva 07.12.2017

Zakończenie międzynarodowego projektu Intereg Polska-Lietuva, w ramach którego odbywały się warsztaty rękodzielnicze w Puńsku i w AlytusiePoczątek Adwentu 05.12.2017

Znaczenie Adwentu i mszy adwentowej (Rorata) w życiu chrześcijan- opowiada ks. Marius Talutis.
Gmina Sejny współpracuje z litewskimi samorządami, ale na kolejne projekty INTERREG powinni szukać partnerów w Rosji, Ukrainie lub Białorusi, a to jest bardzo trudne- uważa wójt Dariusz Łostowski.
Zapraszamy na jubileusz Stowarzyszenia Litwinów w Polsce.
Zaprasza Zyta...Zima nas nie zaskoczyła 03.12.2017

Gmina Puńsk przygotowana na nadejście zimyProf. Mażylis odnalazł Akt Niepodległości 30.12.2017

Chciałem, żeby święto100-lecia Litwy nie było pospolite, teraz już wiem, że będzie nadzwyczajne. Wiele czasu spędziłem na rodzinnych rozmowach i dlatego ja- chemik i politolog szukałem w niemieckim archiwum i odnalazłem oryginał Aktu Niepodległości 16 lutego 1918 roku, to wielka radość- uważa prof. Liudas Mażylis.
Reforma szkolnictwa wymusiła na nas zmianę statutu...
źródło: www.radio.bialystok.pl​