Nowy chórmistrz 05.11.2017

3 listopada 2017

Głos polskich Litwinów | Nowy chórmistrz 05.11.2017

Głos Polskich Litwinów 2017-11-05

Chór "Pasesupiai" z liceum im. 11 Marca w Puńsku nie pozostanie bez kierownika. Po zmarłym nie dawno kierowniku Jona Pavilonis stanowisko to przejmuje, od wielu lat lat współpracujący z chórem, Dainus Pavilonis.
W tym roku realizowane przez gminę Puńsk wszelkie projekty unijne były w większości ukierunkowane dla osób starszych. Pytamy wójta Witolda Liszkowskiego o miejsce młodzieży w takich projektach.
Parafia Puńsk 27 listopada 2017 r., według posiadanych dokumentów, obchodziła swoje 420-lecie. Jej historią i życiem ludzi w XVII i XVIII wieku interesuje się wielu historyków.


Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

Chrońmy dziedzictwo narodowe- 16.11.2017

Do pozarządowych organizacji chroniących środowisko i dziedzictwo narodowe Litwy warto należeć, żeby można było ochronić mało znane, ale bardzo ważne dla lokalnej społeczności miejsca cenne przyrodniczy oraz stare cmentarze- twierdzi Arturas Matusevicius.
Szkoła wybudowana w 1936 roku , wyposażona w centralne ogrzewanie i bieżącą wodę oraz siłownię wiatrową-...Stare fotografie 14.11.2016

Podsumowanie projektu w którym były zbierane stare fotografie120 lat parafii Smolany 12.11.2017

Parafia Smolany obchodzi swoje 120-lecie.Informacje z Archiwum w Suwałkach 09.11.2017

Akty urodzenia, akty ślubu oraz akty zgonu są podstawowym źródłem informacji o mieszkańcach okolic Puńsk i Sejn- dokumenty znajdujące się w Archiwum Państwowym w Suwałkach analizuje Józef Woźnialis- miłośnik historii.
Pod koniec XIX wieku kapłani związani z Seminarium Duchownym w Sejnach mieli wielki wpływ na reformę rolną, druk i język litewski- twierdzi...Przyjazne kontakty rolników 07.12.2017

Rolnicy z przygranicznych terenów Polski i Litwy spotykają się zazwyczaj towarzysko, a współpraca gospodarcza nie jest obecna- uważa Dariusz Radzewicz- rolnik z Przystawańc.
Czytając wspomnienia w języku rosyjskim, włoskim, francuskim czy polskim- możemy odnaleźć fakty historyczne z XIX a nawet XX wieku, dotyczące Suwalszczyzny czy samej Litwy. Takie informacje zbieram...
źródło: www.radio.bialystok.pl​