Radio Białystok | Patronaty | Konferencja "Bezpieczeństwo pacjenta priorytetem pracowników ochrony zdrowia"

Konferencja "Bezpieczeństwo pacjenta priorytetem pracowników ochrony zdrowia"

30.11.2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Bezpieczeństwo pacjenta priorytetem pracowników ochrony zdrowia" odbędzie się w czwartek (30.11) w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej 37 w Białymstoku.

Źródło: mat. org.
Źródło: mat. org.

Wstęp na konferencję jest wolny. 

Program Konferencji:


Warsztaty dla studentów

- miejsce - Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB

8:00 - 9:00 - Warsztat I

"Bezpieczne przemieszczanie i pionizacja pacjenta"

mgr Sylwia Boczkowska - Firma Empireum


9:00 - 12: 00 - Warsztat II

"Bezpieczne procedury związane z przemieszczaniem pacjentów"

cześć teoretyczna 

"Następstwa długotrwałego unieruchomienia" - prof. Wojciech Kułak

"Przemieszczanie pacjenta o ograniczonej ruchomości z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń" - reprezentant firmy Hospitec Polska Sp. z o.o. 

cześć praktyczna w grupach na pracowniach - Firma Hospitec Polska Sp. z o.o


13:00 - 15:30 - Warsztat III

"Bezpieczne procedury obsługi linii naczyniowej"

cześć teoretyczna 

"Bezpieczne podawanie środków farmakologicznych droga dożylną" - prof. Halina Car

"Zasady dobrej praktyki-strategia postępowania z dostępem naczyniowym" - dr Hanna Rolka, dr Beata Kowalewska

"Zakażenia związane z cewnikiem naczyniowym" - dr Iwona Jarocka, mgr Agata Kulikowska

cześć praktyczna w grupach na pracowniach Obrady

miejsce - Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37

8:00 - 9:00 - Rejestracja uczestników 


9:00 - 9:15 - Choroba, pacjent i medycy pędzlem malowani - Krajewska-Kułak Elżbieta, Cybulski Mateusz, Guzowski Andrzej, Kowalczuk Krystyna, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna, Baranowska Anna, Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalewska Beata, Krajewska-Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna, Sierakowska Matylda, Szyszko-Perłowska Agnieszka


9:15 - 9:30 - Powitanie gości


I Część - Bezpieczeństwo pacjenta w systemie ochrony zdrowia

9:30 - 10:00 - Medyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości w opiece zdrowotnej - dr hab. Ludmiła Marcinowicz


10:00 - 10:30 - Pozamedyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości w opiece zdrowotnej - dr Bartosz Pędziński


10:30 - 11:00 - Medyczne zdarzenia niepożądane - taksonomia, system monitorowania - mgr Irena Stepaniuk


11:00 - 11:30 - Bezpieczeństwo pacjenta z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta - mgr Grzegorz Błażewicz


11:30 - 12:00 - Naruszenia bezpieczeństwa pacjentów oraz działanie systemu rozpatrywania skarg i postępowań z perspektywy Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - mgr Monika Stasiak


12:00 - 12:30 - przerwa na kawę


II Część - Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu - aspekty kliniczne


12:30 - 12:40 - Wystąpienie przedstawiciela firmy Medipment


12:40 - 13:10 - Ergonomiczna organizacja przestrzeni, pomoce mechaniczne i techniki pracy w pielęgnacji osób o ograniczonej sprawności ruchowej - prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska


13:10 - 13:40 - Czas pracy, pora dnia i praca zmianowa, jako istotne czynniki wpływające na bezpieczeństwo pacjenta - mgr Agnieszka Krynick


13:40: 14:10 - Nowoczesne technologie na rzecz bezpieczeństwa pacjentan - dr Paweł Sowa


14:10 - Rozdanie certyfikatów

źródło: mat. org. | red: wsz

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok