Radio Białystok | Patronaty | V Jubileuszowa Regionalna Konferencja dla Dyrektorów, Prezesów i Kadry Kierowniczej Szpitali z Regionu Północno-Wschodniego

V Jubileuszowa Regionalna Konferencja dla Dyrektorów, Prezesów i Kadry Kierowniczej Szpitali z Regionu Północno-Wschodniego

17.11.2017

Konferencja odbędzie się w piątek (17.11) o 9:00 w sali konferencyjnej Hotelu "Gołębiewski" przy ul. Pałacowej w Białymstoku.

© WavebreakmediaMicro - fotolia.com
© WavebreakmediaMicro - fotolia.com

Program konferencji:

8:30 - 9:00 - przyjazd i rejestracja, kawa powitalna

9:00 - 9:15 - powitanie gości, słowa wstępu - Jacek Kliszcz - prezes zarządu PWS Konstanta S.A.

9:15 -10:15 - "Zmiany w systemie ochrony zdrowia” - dr n. med. Marek Tombarkiewicz - wiceminister zdrowia

10:15 - 11:30 - "System akredytacji w ochronie zdrowia w świetle zmian ustawy" - lek. med. Andrzej Kaczor


11:30 - 11:45 - przerwa kawowa


11:45 - 12:00 - "Multimedia w placówkach medycznych - nowe trendy technologiczne z myślą o pacjentach i korzyścią dla szpitali" - Filip Plawgo - prezes zarządu Neosystem

12:00 - 12:45 - "Jak zaadresować bezpieczeństwo danych medycznych?" - Mariusz Szczęsny - Asseco Data System

12:45 - 13:45 - "Prawo medyczne i odpowiedzialność szpitali w znowelizowanych przepisach i orzecznictwie" - mec. Andrzej Kurianowicz


13:45 - 14:00 - przerwa kawowa


14:00 - 14:30 - "Wartość dodana usługi brokerskiej dla szpitali. Wybór firmy brokerskiej" - Jacek Kliszcz - prezes zarządu PWS Konstanta S.A.

14:30 - 15:00 - dyskusja, ogłoszenia o szkoleniach - firma FIC Ignacy Chruszczyński

15:00 - 15:30 - wspólny lunch
Sylwetki prelegentów :

Marek Tombarkiewicz - wiceminister zdrowia

Minister Tombarkiewicz jest doktorem nauk medycznych, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, a także specjalistą medycyny ratunkowej. W latach 2001 - 2007 był ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Końskich. Od 2006 r. pełnił funkcję pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego ds. medycyny ratunkowej (do 2008 r.) i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny
ratunkowej  (do 2016 r.). W 2007  r. został dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W latach 1999 - 2001 był w tej placówce zastępcą ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 7 stycznia 2016 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.


Andrzej Kurianowicz - radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego specjalizującej się m.in. w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony zdrowia; skutecznie reprezentuje świadczeniodawców oraz lekarzy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w zakresie nakładanych przez NFZ kar umownych) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i dyscyplinarnymi; członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku; dodatkowo zdany egzamin sędziowski; wykładowca studiów podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, położne) oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.


Jacek Kliszcz - prezes zarządu PWS Konstanta S.A.

Prawnik, karnista, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2011 - tytuł przyznała "Gazeta Ubezpieczeniowa", Menager Ubezpieczeniowy 2013 - tytuł przyznała Kapituła Nagrody Honorowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka za zasługi w tworzeniu i rozwój współczesnego, polskiego rynku ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem problemów pośrednictwa ubezpieczeniowego. Od 2014 r. powołany do Rady Programowej "Wiadomości Ubezpieczeniowych", autor i współautor wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń.


Andrzej Kaczor - dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych, ordynator Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego, wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, certyfikowany menedżer opieki zdrowotnej (Warszawa 2003r.), przebyte szkolenia w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.


Mariusz Szczęsny - od 20 lat związany z branżą bezpieczeństwa IT, posiada certyfikat CISSP; projektował systemy zabezpieczeń IT dla największych firm w Polsce w oparciu o technologie czołowych producentów systemów bezpieczeństwa w obszarach takich jak Network Security, SIEM, SOC, Endpoint Security, DLP, WAF, DAM; obecnie kieruje Departamentem Bezpieczeństwa w Asseco Data Systems.

źródło: mat. org. | red: wsz

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok