Demografia mniejszości narodowych 24.04.2017

24 kwietnia 2017

Po sąsiedzku | Demografia mniejszości narodowych 24.04.2017

Demografia mniejszości narodowych

Mozaika kulturowa, region zamieszkały w dużym stopniu przez mniejszości narodowe, panorama kultur. To tylko niektóre określenia pojawiające się w odniesieniu do województwa podlaskiego. W audycji pytamy, czy faktycznie przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych stanowią istotny odsetek mieszkańców naszego regionu.

Rozmawiamy też o procesach demograficznych, które w głównej mierze wpływają na liczbę osób deklarujących swoją przynależność do mniejszości. Jest też o zjawiskach społecznych, czy ogólnie cywilizacyjnych.Gość:

- historyk i demograf prof. Oleg Łatyszonek z UwBProwadzący:

Michał Stepaniuk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

Różne wymiary edukacji mniejszości 16.10.2017

W dzisiejszej audycji pokażemy, jak bardzo różnorodna może być edukacja mniejszości narodowych i etnicznych.Nauczanie i finansowanie języków mniejszości 18.09.2017

W pierwszej powakacyjnej audycji "Po sąsiedzku" porozmawiamy o nauczaniu języków mniejszości narodowych.Wakacyjne imprezy organizowane przez mniejszości narodowe 12.06

Zbliżają się wakacje, a to czas wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych i imprez organizowanych przez mniejszości narodowe z naszego regionu.Tożsamość mieszkańców pogranicza

W audycji rozmawiamy o zjawiskach społecznych mających wpływ na tożsamość mieszkańców naszego regionu.Języki mniejszości narodowych w liceach 20.03.2017

Dziś porozmawiamy o edukacji, a konkretnie o tej na poziomie liceów. W naszym regionie znajdują się szkoły, w których uczniowie piszą maturę z drugiego języka ojczystego.
źródło: www.radio.bialystok.pl​