Radio Białystok | Wiadomości | Zarząd województwa podlaskiego podzielił pieniądze z UE na pomoc dla nowych firm

Zarząd województwa podlaskiego podzielił pieniądze z UE na pomoc dla nowych firm

autor: Ewelina Buczyńska

7.12.2017, 15:52, akt. 16:01

22 miliony złotych - taką kwotę z Unii Europejskiej podzielił zarząd województwa podlaskiego na pomoc dla nowych firm.

Foto: Monika Kalicka
Foto: Monika Kalicka

Dotacje dostanie 12 operatorów

Dotacje dostanie 12 operatorów, za pośrednictwem których pomoc trafi do przyszłych przedsiębiorców, m.in: poprzez szkolenia, doradztwo czy  dotacje inwestycyjne.

W konkursie region podzielono na cztery obszary, tak aby unijne wsparcie na tworzenie podmiotów gospodarczych trafiło do całego województwa.

W subregionie białostockim pomocą dla firm zajmą się: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Fundacja Science Point, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (dotacja 7,7 mln zł). W subregionie bielskim: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Sysco Polska (3 mln zł), w łomżyńskim: powiat łomżyński, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, Wielkopolska Agencja Rozwoju (5,9 mln zł), zaś w suwalskim: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Sysco Polska, Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” (5,6 mln zł).

Uczestnikami projektów mogą być osoby fizyczne od 30 roku życia

Uczestnikami projektów mogą być osoby fizyczne od 30 roku życia, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane, jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujące obszar województwa podlaskiego, będące bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach).

| red: mag

ZOBACZ TEŻ:


Kolejne start-upy z Podlaskiego dostaną pieniądze na rozwój

6.12.2017, 07:11

Pięć kolejnych start-upów dostanie po ponad 700 tys. zł dotacji na rozwój w ramach projektu "Hub of Talents", który realizowały wspólnie parki naukowo-technologiczne z północno-wschodniej Polski.


Władze Białegostoku i ościennych gmin razem kupiły prąd, by zaoszczędzić

4.12.2017, 13:39

Władze Białegostoku i dziewięciu ościennych gmin wspólnie kupiły prąd, by oszczędzać na opłatach za energię. W dwa lata zaoszczędzą wspólnie około 1,5 mln zł.


To najlepsza praktyczna nauka zawodu – 25 mln zł z UE na staże zawodowe dla uczniów w Podlaskiem

2.12.2017, 13:17

Kolejnych 25 mln zł z UE jest przeznaczonych w Podlaskiem na staże zawodowe lub praktyki zawodowe dla uczniów u przedsiębiorców, by mogli w praktyce uczyć się zawodu, zgodnie z tym, czego potrzebują firmy.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok