Radio Białystok | Wiadomości | "W stronę etyki. Personel medyczny - pacjent" - konferencja

"W stronę etyki. Personel medyczny - pacjent" - konferencja

14.11.2011, 05:13, akt. 05:13

Zasady etyki, konieczność ich przestrzegania szczególnie w relacji personel medyczny - pacjent, to temat stale aktualny, podejmowany zarówno przez Rzecznika Praw Pacjenta, organizacje pacjenckie, jak i samo środowisko medyczne.

O tym właśnie będą rozmawiać specjaliści na konferencji "W stronę etyki. Personel medyczny - pacjent", która w poniedziałek (14.11) odbędzie się w Białymstoku.

W jej ramach przewidziane zostały: prezentacja przypadków zachowania personelu medycznego w sprawach zgłoszonych do Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz panel dyskusyjny pt. "Prawa pacjenta a etyka personelu medycznego".

Do udziału zaproszono przedstawicieli samorządów medycznych, organów administracji publicznej, specjalistów z zakresu etyki i praw pacjenta, prezesów i członków organizacji pozarządowych.

Początek spotkania o 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3.

Program konferencji:
10:30-10:55 - rejestracja uczestników
11:00-11:10 - rozpoczęcie konferencji - wojewoda podlaski
11:10-11: 20 - wystąpienie minister Krystyny Barbary Kozłowskiej - Rzecznika Praw Pacjenta
11:20-11:45 - opieka psychiatryczna w woj. podlaskim w XXI wieku, dr hab. Agata Szulc - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii
11:45-12:30 - prezentacja kazusów - zachowania personelu medycznego w sprawach zgłaszanych przez pacjentów do Biura Rzecznika Praw Pacjenta:
- Grzegorz Błażewicz - kierownik Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta
- Lidia Smyk - Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
12:30-13:00 -przerwa
13:00-14:00 - panel dyskusyjny "Prawa pacjenta a etyka personelu medycznego", uczestnicy: Krystyna Barbara Kozłowska - Rzecznik Praw Pacjenta, prof. dr hab. Zenon Mariak - pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw ochrony zdrowia, prof. dr hab. Jacek Nikliński - rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr hab. Agata Szulc - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, prof. Jerzy Marian Kopania - rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, dr n. med. Anatol Aksiucik - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Rady Lekarskiej, Cecylia Dolińska - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Irena Stepaniuk - rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Janusz Zawistowski - lekarz miejski Białegostoku, Jacek Roleder - dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
14:00-14:30 - pytania uczestników do panelistów
14:30-14:45 - podsumowanie prof. dr hab. Zenon Mariak

(zmj na podst. mat. org.)

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS


REKLAMA


Maraton Śmiechu


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok