Radio Białystok | Wiadomości | Jesteśmy świadkami kryzysu rodziny?

Jesteśmy świadkami kryzysu rodziny?

29.03.2012, 16:15, akt. 16:15


W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, spada liczba zawieranych małżeństw, rośnie liczba rozwodów - to wszystko sprawia, że coraz częściej mówi się w Polsce o kryzysie rodziny. Jaka jest kondycja współczesnej rodziny, co jej zagraża i jak ją chronić - dyskutują o tym w Białymstoku naukowcy, duchowni i studenci.

Ks. prof. Adam Skreczko uważa, że rodzina jest dziś zagrożona, bo nie ma odpowiedniego wsparcia chociażby ze strony państwa. Nie ma u nas - jego zdaniem - polityki prorodzinnej, przez co młodzi ludzie odkładają decyzję o macierzyństwie, nie ma też wychowania prorodzinnego w szkołach.

Jako jedną z przyczyn kryzysu rodziny podaje się również to, że młodzi ludzie niechętnie decydują się dziś na potomstwo. Przyczynę tego zjawiska bada pedagog – prof. Agata Cudowska. Z jej badań wynika, że nie chodzi tutaj tylko o kwestie finansowe, ale przede wszystkim o to, że żyjemy w kulturze idealizmu. Najpierw chcemy coś osiągnąć, zrobić karierę zawodową i zwyczajnie nacieszyć się życiem.

Profesor Agata Cudowska przyznaje, że rodzina jest dziś w trudnej sytuacji, ale nie nazywałaby tego kryzysem, ponieważ dla młodych ludzi jest ona wciąż wartością nadrzędną - źródłem miłości, bezpieczeństwa, uznania i bliskości drugiego człowieka.

Seminarium naukowe "W trosce o współczesną rodzinę" zorganizowały wspólnie dwie białostockie uczelnie - Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. (mCzar)
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASSmileus, Fotolia.com
28.05.2017, 16:52, akt. 17:13

Olimpia Zambrów spada z II ligiźródło: www.radio.bialystok.pl​