Szczuczyn

26 lipca 2018

Sprzątanie ruin pałacu Szczuków, fot. Andrzej Kosmowski
Sprzątanie ruin pałacu Szczuków, fot. Andrzej Kosmowski

Historia Szczuczyna - relacja Pawła Wądołowskiego

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


W 1690 roku Stanisław Antoni Szczuka dostał od króla Jana III Sobieskiego przywilej na założenie miasta. Dwa lata później, z rąk tego samego władcy, otrzymał prawa miejskie magdeburskie. Dało to prawo do organizowania dwóch rynków w tygodniu i pięciu jarmarków rocznie. Dzięki temu do Szczuczyna przyjeżdżali kupcy, a miasto bogaciło się. I rozwijało. 

W 1700 roku rozpoczęło działalność kolegium pijarskie. W mieście był też kompleks klasztorny, fundator miasta rozpoczął również budowę pałacu. Niestety, ze względu na śmierć Stanisława Antoniego Szczuki, prace nigdy nie zostały zakończone. Pałac, na przestrzeni lat niszczał i do obecnych czasów zostały po nim tylko fundamenty. W ubiegłym roku mieszkańcy oczyścili ruiny i można je teraz oglądać.

W nienaruszonym stanie jest za to kościół i krypty. Prowadzą w nich prace archeolodzy, ale można je zwiedzać.


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

Narew

Położenie Narwi jest niezwykłe. Wije się tu rzeka wśród pięknych krajobrazów. Do tego te piękne łąki tworzą urokliwy klimat. Zaludnienie tych terenów następowało między X, a XV wiekiem. W całym wieku XVI aż do wieku XVII możemy mówić o złotym wieku Narwi.



Osowiec

Choć sama miejscowość powstała w XV wieku, najburzliwsze dzieje Osowca wiążą się z powstaniem twierdzy w wieku XIX.



Mielnik

Mielnik nad Bugiem to urokliwa miejscowość położona na południowym krańcu woj. podlaskiego.



Suchowola

Każdego dnia wakacji odwiedzamy miejscowości w regionie i przybliżamy ich historię. Dziś niewelkie miasteczko - na trasie z Białegostoku do Augustowa - Suchowola.



Białowieża

Białowieża to duża wieś w powiecie hajnowskim. W XIII wieku okolice Białowieży były terenem przygranicznym księstwa mazowieckiego, wołyńskiego, litewskiego oraz plemion jaćwieskich.




źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok