Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODOArchiwum zamówień publicznych


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 377389

USŁUGI INSTALACJI SIECI TELEDACYJNEJ (SZKIELTU SIECI KOMPUTEROWEJ) W BUDYNKU STUDYJNYM POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-12-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 377396

ROZBUDOWA ROZDZIELNI ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-12-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 377379

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-12-31

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

SPRAWA TIiA.215.9.2016

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

Złożono jedną ofertę - ważną.
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-11-24

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

SPRAWA TIiA.215.9.2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2016-11-23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA TIiA.215.9.2016

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 09310000-2
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .doc

Białystok, dn. 2016-11-15

Odpowiedź oferentom -czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-11-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

SPRAWA TIiA.215.7.2016

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROZBUDOWĘ ROZDZIELNI ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

Złożono jedną ofertę - ważną.
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-10-25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA TIiA.215.7.2016

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ROZBUDOWĘ ROZDZIELNI ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

CPV 32342420-2, 32417000-9, 32413100-2, 32424000-1, 45314300-4, 45314310-7
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .doc

Białystok, dn. 2016-10-14

Odpowiedź oferentom -czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-10-18

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

SPRAWA TIiA.215.4.2016

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

USŁUGI INSTALACJI SIECI TELEDACYJNEJ (SZKIELETU SIECI KOMPUTEROWEJ) W BUDYNKU STUDYJNYM POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU

Złożono dwie oferty - obie ważne.
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-10-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA TIiA.215.4.2016

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

USŁUGI INSTALACJI SIECI TELEDACYJNEJ (SZKIELETU SIECI KOMPUTEROWEJ) W BUDYNKU STUDYJNYM POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU

CPV 32421000-0, 45314320-0, 32424000-1, 45314300-4, 45314310-7, 45315300-1
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .doc

Załączniki:

1a. Projekt wykonawczy - pobierz ... .pdf

1b. Rysunki do projektu wykonawczego - pobierz ... .zip

1c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobierz ... .pdf

1d. Przedmiar robót - pobierz ... .pdf

Białystok, dn. 2016-09-27

Odpowiedź oferentom -czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-09-29

Odpowiedź oferentom -czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-10-03

Protokół otwarcia ofert -czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2016-10-05

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

SPRAWA ZP/PN/2/2015

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ W STANDARDZIE GSM WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH

Złożono dwie oferty - obie ważne.
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2015-03-04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/2/2015

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ W STANDARDZIE GSM WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH

CPV 65.21.20.00-5, 32.25.00.00-0

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2015-02-18

Odpowiedź oferentom -czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2015-02-24

Załączniki - pobierz ...

Białystok, dn. 2015-02-24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 414484 - 2014

ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-12-18

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/8/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH (BENZYNA BEZOŁOWIOWA, OLEJ NAPĘDOWY, GAZ LPG) ORAZ PREPARATÓW SMAROWYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

Złożono jedną ofertę ważną.
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-12-12

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/4/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-12-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/8/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH (BENZYNA BEZOŁOWIOWA, OLEJ NAPĘDOWY, GAZ LPG) ORAZ PREPARATÓW SMAROWYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 09.13.20.00-3, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0, 09.21.10.00-2, 09.21.16.10-0

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-12-03

Odpowiedź oferentom - czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-12-08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/7/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

Złożono jedną ofertę ważną.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-12-03

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Sprawa: ZP/PN/5/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH (BENZYNA BEZOŁOWIOWA, OLEJ NAPĘDOWY, GAZ LPG) ORAZ PREPARATÓW SMAROWYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-12-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/4/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

Złożono trzy oferty - wszystkie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-12-01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/5/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH (BENZYNA BEZOŁOWIOWA, OLEJ NAPĘDOWY, GAZ LPG) ORAZ PREPARATÓW SMAROWYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 09.13.20.00-3, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0, 09.21.10.00-2, 09.21.16.10-0

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-11-21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/7/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

CPV 32.34.24.20-2

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-11-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/4/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 09.31.00.00-2

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-11-19

Odpowiedź oferentom - czytaj dalej ...

Załącznik nr 5 - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-11-25

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/2/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU RADIA BIAŁYSTOK

Złożono jedną ofertę - ważną.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-07-23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/3/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

USŁUGI OCHRONIARSKIE - OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI RADIO BIAŁYSTOK S.A.

CPV 79.71.00.00-4

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Załącznik nr 7 - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-07-18

Odpowiedź oferentom - czytaj dalej ...

Modyfikacja SIWZ - czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji - pobierz ...

Załącznik nr 7 po modyfikacji - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-07-22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/2/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU RADIA BIAŁYSTOK

CPV 34.92.82.00-0, 45.11.13.00-1, 45.22.31.10-0, 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6, 45.33.11.00-7

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Załącznik nr 8 - pobierz ...

Załącznik nr 9.1 - pobierz ...

Załącznik nr 9.2 - pobierz ...

Załącznik nr 9.3 - pobierz ...

Załącznik nr 9.4 - pobierz ...

Załącznik nr 10 - pobierz ...

Załącznik nr 11 - pobierz ...

Załącznik nr 12 - pobierz ...

Załącznik nr 13 - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-06-26

Odpowiedź oferentom - czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-07-07

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Świerkowa 1 sprzeda:

Samochód marki Fiat Punto 1.4 Active

rok produkcji - 2008

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-05-06

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 108324 - 2014

DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-04-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/1/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA MATERIAŁOW BUDOWLANYCH.

Złożono dwie oferty - ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2014-03-17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/01/2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

CPV 44.11.10.00-0

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2014-03-07

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 483952 - 2013

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-11-26

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 483982 - 2013

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-11-26

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/2/2013

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Złożono dwie oferty - ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-11-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/04/2013

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

REMONT POMIESZCZEŃ RADIA BIAŁYSTOK

CPV 45.45.30.00-7

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Załącznik nr 9 - pobierz ...

Załącznik nr 10 - pobierz ...

Załącznik nr 11 - pobierz ...

Załącznik nr 12 - pobierz ...

Załącznik nr 13 - pobierz ...

Białystok, dn. 2013-11-07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/03/2013

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CPV 30.21.31.00-6, 30.23.41.00-9, 30.23.46.00-4, 30.23.60.00-2, 30.23.13.10-3, 30.21.33.00-8

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2013-11-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/02/2013

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO

CPV 34.11.00.00-1

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2013-10-30

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-11-07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku studyjnego wraz ze spójną koncepcją ogrodzenia posesji i czerpni powietrza

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-09-03

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/1/2013

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła prace i oceniła oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT DACHÓW BUDYNKÓW RADIA BIAŁYSTOK.

Złożono trzy oferty - ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-08-09

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku studyjnego wraz ze spójną koncepcją ogrodzenia posesji i czerpni powietrza.

czytaj dalej ...

BUDYNEK POLSKIEGO RADIA, INWENTARYZACJA.DWG - pobierz ...

SKAN MAPY ZASADNICZEJ RADIO BIAŁYSTOK.PDF - pobierz ...

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA.pdf - pobierz ...

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA.pdf - pobierz ...

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA.pdf - pobierz ...

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA.pdf - pobierz ...

Radio Białystok ogrodzenie.pdf - pobierz ...

Radio Białystok ogrodzenie.dwg - pobierz ...

Białystok, dn. 2013-07-17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/01/2013

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

REMONT DACHÓW BUDYNKÓW RADIA BIAŁYSTOK

CPV 45.26.00.00-7

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Załącznik nr 7 - pobierz ...

Załącznik nr 8 - pobierz ...

Załącznik nr 9 - pobierz ...

Załącznik nr 10 - pobierz ...

Załącznik nr 11 - pobierz ...

Załącznik nr 12 - pobierz ...

Białystok, dn. 2013-07-16

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-07-25

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SPRAWA ZP/PN/10/2012

DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-06-12

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWACY

SPRAWA ZP/PN/10/2012

DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-04-15

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

SPRAWA ZP/PN/10/2012

DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-05-07

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWACY

SPRAWA ZP/PN/10/2012

DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-04-15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 27400 - 2013

Dostawa paliwa do samochodów służbowych Radia Białystok.S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-01-20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/10/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

CPV 30200000-1;48900000-7

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Załącznik 1a do SIWZ - pobierz ...

Załącznik 1b do SIWZ - pobierz ...

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-12-31

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-01-24

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-02-01

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2013-02-08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 526240 - 2012

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-12-21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 526228 - 2012

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-12-21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 526246 - 2012

ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-12-21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 526220 - 2012

REMONT BUDYNKU RADIA BIAŁYSTOK.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-12-21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 526232 - 2012

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-12-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/9/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

Złożono jedną ofertę - ważną.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-12-17

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/8/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK.

Złożono jedną ofertę - ważną.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-12-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/9/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 09.13.20.00-3, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0, 09.21.16.10-0, 09.21.11.00-2.

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-12-04

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/6/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT BUDYNKU RADIA BIAŁYSTOK

Złożono dziewięć oferty - wszystkie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-30

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/7/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Złożono trzy oferty - wszystkie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-26

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/8/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO NA POTRZEBY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK.

CPV 32.32.24.20-2.

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-11-23

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-29

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/5/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Złożono dwie oferty - wszystkie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-16

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/4/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

Złożono cztery oferty - wszystkie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/7/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CPV 30.21.40.00-2, 30.23.21.10-8, 30.23.41.00-9, 30.23.13.10-3, 30.21.32.00-7

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-11-14

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-19

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/6/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

REMONT BUDYNKU RADIA BIAŁYSTOK

CPV 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.42.11.30-4, 45.43.00.00-0

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Załącznik nr 8 - pobierz ...

Załącznik nr 9 - pobierz ...

Załącznik nr 10 - pobierz ...

Załącznik nr 11 - pobierz ...

Załącznik nr 12 - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-11-09

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-15

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/5/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO

CPV 34.11.00.00-1

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-11-07

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/4/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 09.31.00.00-2

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-10-31

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-08

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-11-09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 213706 - 2012

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ


czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-06-21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/3/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO.

CPV 34.11.00.00-1

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-06-20

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-06-26

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-06-27

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/2/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

Złożono dwie oferty - obie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-05-28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/2/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 64228200-2

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-04-10

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-05-15

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/1/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Złożono dwie oferty - obie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-04-03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/1/2012

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ

CPV 64.21.20.00-5

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2012-03-16

Odpowiedź oferentom 1 czytaj dalej ...

Odpowiedź oferentom 2 czytaj dalej ...

Odpowiedź oferentom 3 czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-03-22

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 9580 - 2012

DOSTAWA PALIWA W ROKU 2012 DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.


czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2012-01-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Numer ogłoszenia: 434850 - 2011

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.


czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-12-22

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/7/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ PALIWA W ROKU 2012 DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

Złożono dwie oferty - obie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-12-15

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/6/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Złożono jedną ważną ofertę.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-12-07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/7/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ PALIWA W ROKU 2012 DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 09.13.20.00-3, 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2, 09.21.16.10-0


czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2011-12-05

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/5/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ PALIWA W ROKU 2012 DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-11-30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/6/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CPV 30.21.40.00-2, 30.23.21.10-8, 30.23.41.00-9, 30.21.10.00-1, 48.76.00.00-3


czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz ...

Białystok, dn. 2011-11-29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/5/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ PALIWA W ROKU 2012 DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 09.13.20.00-3, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0, 09.21.16.10-0, 09.21.11.00-2


czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2011-11-21

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-11-25

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Numer ogłoszenia: 298628 - 2011

USŁUGI OCHRONIARSKIE - OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI "RADIO BIAŁYSTOK" S.A.


czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-09-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/3/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

USŁUGI OCHRONIARSKIE - OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI "RADIO BIAŁYSTOK" S.A.

Złożono cztery oferty - wszystkie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-07-27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/3/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

USŁUGI OCHRONIARSKIE - OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI RADIO BIAŁYSTOK S.A.

CPV 79.71.00.00-4.

czytaj dalej ...

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Modyfikacja SIWZ czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2011-07-19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 298574 - 2011

REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ


czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-09-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/4/2011

Komisja Przetargowa po zapoznaniu się z informacją Wykonawcy o niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego tj. odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania, uznała zasadność ww. informacji i ponownie oceniła oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

Złożono jedną ofertę - ważną.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-07-27

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/4/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-07-20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/4/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

CPV 45.23.32.50-6, 45.23.24.10-9.

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Załączniki: 1 2 3 4 5 6 7

Białystok, dn. 2011-07-04

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/2/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOPUTEROWEGO

Złożono pięć ofert.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-05-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/2/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CPV 30.21.40.00-2, 30.23.13.20-6, 30.23.31.40-4, 30.23.60.00-2.

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2011-05-10

Odpowiedź oferentom czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-05-13

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Sprawa: ZP/PN/1/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Złożono dwie oferty - obie ważne.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2011-04-14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPRAWA ZP/PN/1/2011

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ

CPV 64.21.20.00-5

czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ...

Białystok, dn. 2011-04-01

Odpowiedź oferentom 1 czytaj dalej ...

Odpowiedź oferentom 2 czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacja - pobierz ...

Białystok, dn. 2011-04-07

Ogłoszenia o zawartych umowach w 2011 roku.
01. Dystrybucja energii elektrycznej
czytaj...

02. Dostawa sprzętu komputerowego
czytaj...

03. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ
czytaj...

Przetargi z 2010 roku.

Przetargi z 2009 roku.

Wcześniejsze przetargi.

Statystyka: Stronę odwiedziło 5954 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok