Dobry zawód - fajne życie


Dobry zawód - fajne życie

Głównym celem projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem projektu jest ukazanie walorów, możliwości i korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku.

Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

"Dobry zawód - fajne życie" - w maju rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich

Rekrutacja do szkół średnich rozpoczyna się 13. maja."Dobry zawód - fajne życie" - targi edukacyjno - zawodowe w Białymstoku

Jeszcze kilka lat temu ponad 60 procent absolwentów białostockich gimnazjów wybierało licea ogólnokształcące.Targi edukacyjno-zawodowe w Suwałkach

Licea, technika i szkoły wielobranżowe oraz przedsiębiorstwa z Suwałk i regionu zaprezentowały swoją ofertę na targach edukacyjno – zawodowych w Suwałkach."Dobry zawód - fajne życie" - w maju rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich

13 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich. Pomysłodawcy realizowanego w województwie podlaskim projektu "Dobry zawód, fajne życie" poprzez różne działania zachęcają młodych ludzi, by wybrali kształcenie w konkretnym zawodzie.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok