Radio Białystok | Gość | st. bryg. Piotr Pietraszko [wideo] - zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. Piotr Pietraszko [wideo]

zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

7.01.2019, 08:29, akt. 09:57

"Udało nam się zidentyfikować 9 obiektów na terenie województwa i wszystkie skontrolowaliśmy. W 7 obiektach stwierdziliśmy nieprawidłowości, w jednym wydaliśmy zakaz użytkowania" - mówi st. bryg. Piotr Pietraszko.

Piotr Pietraszko, fot. Monika Kalicka
Piotr Pietraszko, fot. Monika Kalicka

Z Piotrem Pietraszką rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Po piątkowej tragedii w Koszalinie, gdzie w pożarze zginęło 5 uczennic, w sobotę rozpoczęły się kontrole escaperoomów w całym kraju. O działaniach kontrolnych na Podlasiu z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrem Pietraszką rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Cały weekend kontrolowaliście, ile obiektów odwiedziliście i najważniejsze informacje czy stwierdzono tam zaniedbania?


st. bryg. Piotr Pietraszko: Tak jak pan redaktor wspomniał, akcja kontroli tego typu obiektów rozpoczęła się po tragedii w Koszalinie. W naszym województwie też takie kontrole zostały przeprowadzone. W sumie na dzień dzisiejszy przez ten okres weekendowy udało nam się zidentyfikować 9 takich obiektów, w których prowadzona jest tego typu działalność. Wszystkie te obiekty zostały skontrolowane przez naszą służbę, to jest Państwową Straż Pożarną, funkcjonariusze odwiedzili te obiekty. 

W 7 obiektach skontrolowanych, gdzie jest prowadzona tego typu działalność, stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości, jeden z obiektów został wyłączony z użytkowania, został wydany zakaz użytkowania tego obiektu.


Gdzie ten obiekt, gdzie nie będzie można już uprawiać tej działalności został zamknięty?


Ten obiekt został zamknięty, zakaz użytkowania w Białymstoku. Tak jak wspomniałem to jest 9 obiektów, z czego 6 w Białymstoku, jeden jest w Łomży, jeden w Suwałkach i jeden w Grajewie. Ten jeden obiekt w Białymstoku został wyłączony z użytkowania, przede wszystkim dlatego, że były zaniedbania w zakresie warunków ewakuacji, czyli tego parametru bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia.


To jest sytuacja podobna do tej w Koszalinie, był obiekt, ale warunki związane z ewakuacją, w czasie takich poważnych zdarzeń nie były w odpowiedni sposób zapewnione, tak należy to rozumieć?


Trudno mi panie redaktorze powiedzieć, że to taka sama sytuacja jak w Koszalinie, analogiczna, bo nie znam tej sytuacji dokładnie w Koszalinie. Natomiast tutaj, tak jak wspomniałem, po prostu warunki ewakuacji były niewłaściwe, stanowiło to bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia dla uczestników tej zabawy, bo tak to trzeba określić, rozrywki, co bezpośrednio upoważniało nas, wręcz nakładało na nas obowiązek wyłączenia tego obiektu, żeby ludzie ewentualnie nie byli zagrożeni przebywając w tym miejscu.


W pozostałych obiektach, których nie zamknęliście, ale stwierdziliście niedociągnięcia - na czym one polegają?


W pozostałych obiektach, w tych siedmiu obiektach stwierdziliśmy nieprawidłowości. W sumie stwierdziliśmy ich 33, w tym 7 w zakresie ewakuacji. Na czym polegały te nieprawidłowości - przede wszystkim jeżeli chodzi o niezapewnienie warunków ewakuacji - wynikało to z nagromadzenia materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych, nieodpowiednie szerokości wyjść, korytarzy, brak awaryjnego otwarcia.


Czyli tego czerwonego guzika, który by otwierał pomieszczenia.


Tak zwanego przeciwpanicznego, w sytuacji awaryjnej, żeby uczestnicy mogli w każdej chwili nie czekając na obsługę wydostać się z tego pomieszczenia. Jeżeli chodzi o inne nieprawidłowości, szczególnie tutaj w zakresie utrzymania we właściwym stanie wszelkiego rodzaju instalacji użytkowych, które znajdują się, czy znajdowały się w tego typu obiektach, a mianowicie instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej - w większości przypadków brak było przeglądu właściwego utrzymania, co bezpośrednio również wpływa na bezpieczeństwo uczestników.


Czyli co - prowizoryczne instalacje, tymczasowe instalacje gazowe? W Koszalinie, jak się wstępnie mówi - mogło dojść do zapłonu gazu, który się ulatniał z butli. A zatem należałoby sądzić, że mamy do czynienia z obiektem, który został tymczasowo przystosowany do prowadzenia tego rodzaju działalności, wyposażony w taki ogrzewnik z butlą gazową. Czy tutaj na terenie Podlasia te obiekty zostały w odpowiedni sposób przygotowane, czy to jest taka prowizorka - dzisiaj mamy taką działalność, jutro wyrzucimy te urządzenia wstawimy nowe i będziemy robili drugą?


Tego typu działalność, można powiedzieć jest to młoda działalność w naszym kraju, choć kilka lat już korzystamy z tych zabaw, natomiast w większości przypadków są to działalności otwierane w budynkach do tego nieprzeznaczonych. Są to zazwyczaj budynki mieszkalne zaadaptowane, wszelkiego rodzaju jakieś obiekty magazynowe, które już nie funkcjonują zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ta zmiana sposobu użytkowania tych budynków, w przypadku zmiany kwalifikacji tego budynku, nakłada na właściciela użytkownika, zarządcę tego obiektu, przy takiej zmianie przystosowanie zgodnie z przepisami.


Czy to nie jest luka prawna, że ktoś przystosowuje obiekt do nowego typu działalności i wtedy na przykład nie musi odwiedzić odpowiednich służb, nie musi być odebrana ta instalacja, nie muszą być pewne procedury zatwierdzone postępowania, w wypadkach bezpieczeństwa, nie sądzi pan?


Można by było się doszukiwać tutaj luki prawnej, natomiast wydaje mi się, że nawet gdyby właściciele na dzień dzisiejszy stosowali bezwzględnie to prawo, które jest, które obowiązuje, czyli ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego, które są określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych do tej ustawy, to wydaje mi się, że ten minimalny stopień bezpieczeństwa i w tego typu obiektach na pewno by był dość określmy to - zadowalający, pozwalający na bezpieczne przebywanie tych osób. Ale często jest tak, bo to właściciel budynku ma za zadanie ocenę zagrożenia pożarowego.


Po co to ma być wykorzystywane, w jakim celu, jakiego rodzaju zabezpieczenie powinno być zastosowane?


Oceniając właśnie zagrożenie przeciwpożarowe dla danego obiektu, dla danej prowadzonej działalności, po prostu przyjmuje się pewne rozwiązania, zabezpieczenia przeciwpożarowe. Często właściciele - ja tutaj apeluję - właściciele często nie mają wiedzy na ten temat otwierając działalność.


Tylu strażaków, którzy dosyć wcześnie odchodzą na emeryturę, w wieku 45 lat niektórzy, jest - można zatrudnić, można poprosić o konsultacje, że to trochę dziwne jest.


Jeżeli otwierając działalność właściciel, użytkownik nie jest w stanie sam ocenić, choć nakłada na niego obowiązek prawo - takiej oceny zagrożenia przeciwpożarowego, może skorzystać z porady, z doradztwa profesjonalistów, na przykład rzeczoznawców zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Są to osoby wyspecjalizowane, które działają na rynku, które takimi rzeczami się zajmują i tutaj w sposób profesjonalny ocenią stopień zagrożenia i dostosują ewentualnie niezbędne, potrzebne zabezpieczenia.


Czy mogą także zgłosić się do Państwowej Straży Pożarnej, żeby skonsultować na ile ta działalność, to pomieszczenie, w którym prowadzona jest tego rodzaju działalność jest bezpieczna?


Oczywiście, my również możemy prowadzić tak zwane kontrole zlecone, czyli właściciel otwierając taką działalność, może do nas się zwrócić z prośbą o przeprowadzenie, weryfikację kontroli, ewentualnie w zakresie oceny czy on to wykonał dobrze, czy właściwie, czy osoby, które tam będą przebywały, będą się bawiły będą bezpieczne - jak najbardziej.


Czy tego rodzaju obiekty, w których prowadzona jest działalność Escape Roomów tutaj na Podlasiu, po waszej kontroli można powiedzieć, poza tym jednym obiektem zamkniętym - są bezpieczne, nasze dzieci mogą korzystać z tych urządzeń?


W tych obiektach, w których stwierdziliśmy nieprawidłowości zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące usunięcie tych nieprawidłowości.


Czyli do czasu, kiedy nie zostaną usunięte nie będzie działalności?


Nie powinien prowadzić działalności, jak najszybciej dana osoba powinna usunąć te nieprawidłowości i wtedy ewentualnie odbywają się z naszej strony tak zwane kontrole sprawdzające, stwierdzające ewentualne wykonanie tych nieprawidłowości, wtedy możemy powiedzieć, że w danym budynku zostały spełnione wymagania wynikające z przepisów prawa.


Czyli też apel do rodziców, żeby sprawdzać, żeby się zainteresować.


Tak jak wczoraj na konferencji prasowej i pan premier, i pan minister spraw wewnętrznych i administracji apelowali do rodziców - także ja tutaj też apeluję do rodziców. Szanowni państwo my nie jesteśmy w stanie odnaleźć tych wszystkich działalności, te działalności często funkcjonują pod bardzo dziwnymi nazwami, nie kojarzone w ogóle jest to z tego typu profilem działalności, natomiast państwo na pewno taką wiedzę macie i prosimy też o taką informację do nas, jeżeli taka działalność jest prowadzona, jeżeli państwa tam przebywając, wysyłając swoje dzieci...


...zobaczycie jakieś niedociągnięcia - to informować.


Dokładnie tak. Nawet dzieci, jeżeli wrócą z takiej zabawy, to też ewentualnie po przekazaniu informacji do państwa, prosimy o takie informacje. No bo jest nas na terenie województwa tysiąc strażaków, a obszar do zidentyfikowania tego jest bardzo duży i często to jest otwierane w budynkach mieszkalnych, gdzie na chwilę obecną przepisy prawa nie zezwalają dla nas na wejście na kontrolę do budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że nie wpłynie jakaś skarga, informacja od osób z zewnątrz i wtedy możemy wejść, skontrolować takie obiekty.


Czyli razem powinniśmy się o to postarać.


| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Jarosław Zieliński, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Zieliński [wideo]

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
22.01.2019

"W czasie ferii najważniejsze jest bezpieczeństwo młodzieży, nie zysk" - podkreśla wiceminister Zieliński.

Krzysztof Zemło, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Zemło

dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży
22.01.2019

Łomżyński dom kultury dołącza do grona instytucji promujących młody, polski jazz.

sierż. szt. Tomasz Kamiński, Katarzyna Gromadzka, Monika i asp. Wojciech Kosikowski, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

21.01.2019

- Jeśli ktoś do nas dzwoni i prosi o jakiekolwiek pieniądze, to już powinna nam się zapalić czerwona lampka, że coś jest nie tak - policjanci mówią, jak ustrzec się fałszywych wnuczków, funkcjonariuszy, urzędników, itp.


Mariusz Dąbrowski, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Dąbrowski [wideo]

ekspert ws. gospodarek azjatyckich
21.01.2019

Czy powinniśmy się bać dominacji Chin? - Chińskie zagrożenie dla cywilizacji Zachodu jest na pewno, ale też bym go nie przeceniał aż tak bardzo.

Ola Bilińska, fot. Zofia Analog

Ola Bilińska

wokalistka, kompozytorka i multiinstrumentalistka
20.01.2019

Baśnie, mity, bestiariusz, podświadomość i przede wszystkim pogranicze polsko-litewskie to słowa-klucze do najnowszej płyty Šulinys / Studnia autorstwa Oli Bilińskiej, która od kilku lat mieszka na Suwalszczyźnie, w pobliżu litewskiej granicy.

Jarosław Jabłoński, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Jabłoński

redaktor naczelny "Kuriera Porannego"
18.01.2019

"To jest możliwość pozostawienia po sobie śladu". Kurier Poranny przygotowuje kapsułę czasu, która zostanie otworzona za 100 lat. Przyłączyć się też mogą białostoczanie.


Zofia Daniszewska-Dek, fot. Joanna Szubzda

Zofia Daniszewska-Dek [wideo]

adwokat
18.01.2019

- Mowa nienawiści stała się narzędziem, niestety muszę powiedzieć, że narzędziem zbrodni. Wskutek tego, że doszły portale społecznościowe, mogliśmy ją zwielokrotnić, mogliśmy puścić w milionie egzemplarzy.

Urszula Kamińska i Natalia Maliszewska, fot. Joanna Szubzda

Natalia Maliszewska

Mistrzyni Europy w short tracku, łyżwiarka Juvenii Białystok
17.01.2019

Popularność jest bardzo przyjemna, ale bywa też trochę męcząca. Przekonuje się o tym łyżwiarka Juvenii Białystok, Natalia Maliszewska.

Tomasz Dubowski, fot. Monika Kalicka

dr Tomasz Dubowski [wideo]

z Uniwersytetu w Białymstoku
17.01.2019

"Bez akceptacji umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, rzeczywiście 29 marca traktaty, co do zasady, powinny przestać obowiązywać w relacjach między państwami członkowskimi a Wielką Brytanią" - mówi nasz gość.


nadkom. Tomasz Krupa i Mirosław Sienkiewicz, fot. Marcin Mazewski

nadkom. Tomasz Krupa i Mirosław Sienkiewicz

rzecznik podlaskiej policji i zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW
16.01.2019

Intensywne opady śniegu spowodowały paraliż miasta i jego okolic. - Niecodziennie jest wprowadzana taka sytuacja, że do miasta nie mogą wjeżdżać samochody ciężarowe. Mogliśmy zatrzymać ruch ciężarowy przed miastem. Problem wyniknął z niefrasobliwości kierowców ciężarówek.

Andrzej Kulesza, fot. Marcin Mazewski

Andrzej Kulesza

instruktor doskonalenia techniki jazdy
16.01.2019

Jak jeździć w trudnych zimowych warunkach, by bezpiecznie dojechać do celu?

Napoleon Waszkiewicz, fot. Monika Kalicka

dr hab. Napoleon Waszkiewicz [wideo]

kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
15.01.2019

"To nie było zachowanie osoby chorej psychicznie, bo taka osoba nie triumfuje popełniając tego typu czyn, to jest impuls pewnego rodzaju. Tam była plakietka, tam było przemyślane działanie" - ocenia czyn Stefana W. psychiatra.


Marian Maciejewski, fot. Marcin Gliński

Marian Maciejewski

dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku
14.01.2019

Po tragedii w Gdańsku wraca temat bezpieczeństwa na imprezach plenerowych.

Leszek Dec - fot. Tomasz Kubaszewski

Leszek Dec

prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
14.01.2019

- Z tego, co dzieje się w strefie szczególnie zadowoleni powinni być mieszkańcy Suwałk i Białegostoku, gdzie powstały miejsca dobrze płatnej pracy - mówi Leszek Dec.

fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

14.01.2019

- Główny ciężar odpowiedzialności na terenie imprezy masowej - zgodnie z ustawą - spoczywa na jej organizatorze - mówi nadkom. Tomasz Krupa.


prof. Jerzy Halicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Halicki [wideo]

prorektor ds. studenckich Uniwersytetu w Białymstoku
14.01.2019

- Brakuje nam minimum 200 lat historii, żebyśmy mogli konkurować z tymi tuzami szkolnictwa wyższego, do których niestety odpływa nasza najzdolniejsza młodzież.

Jarosław Gowin, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Gowin [wideo]

wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
11.01.2019

- Jeżeli chodzi o sytuację związaną z NBP, to nie zamierzam tego dalej komentować. Dalszą formą moich komentarzy są czyny (...) Podjęliśmy decyzję o tym, że w trybie pilnym przygotujemy ustawę, która ujawnia wysokość zarobków w NBP zarówno teraz, jak i w przeszłości.

Anna Petrovska i Michał Stepaniuk, fot. Joanna Szubzda

Anna Petrovska i Michał Stepaniuk

gospodarze programu Szczodry wieczar
11.01.2019

- To są setki życzeń mejlowych i telefonicznych - mówi Michał Stepaniuk. - Tego dnia dzwonią wszystkie telefony - w studiu, w redakcji, u strażnika - podkreśla Ania Petrovska. Czasami słuchacze nawet przychodzą osobiście.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok