Radio Białystok | Gość | st. bryg. Piotr Pietraszko [wideo] - zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. Piotr Pietraszko [wideo]

zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

7.01.2019, 08:29, akt. 09:57

"Udało nam się zidentyfikować 9 obiektów na terenie województwa i wszystkie skontrolowaliśmy. W 7 obiektach stwierdziliśmy nieprawidłowości, w jednym wydaliśmy zakaz użytkowania" - mówi st. bryg. Piotr Pietraszko.

Piotr Pietraszko, fot. Monika Kalicka
Piotr Pietraszko, fot. Monika Kalicka

Z Piotrem Pietraszką rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Po piątkowej tragedii w Koszalinie, gdzie w pożarze zginęło 5 uczennic, w sobotę rozpoczęły się kontrole escaperoomów w całym kraju. O działaniach kontrolnych na Podlasiu z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrem Pietraszką rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Cały weekend kontrolowaliście, ile obiektów odwiedziliście i najważniejsze informacje czy stwierdzono tam zaniedbania?


st. bryg. Piotr Pietraszko: Tak jak pan redaktor wspomniał, akcja kontroli tego typu obiektów rozpoczęła się po tragedii w Koszalinie. W naszym województwie też takie kontrole zostały przeprowadzone. W sumie na dzień dzisiejszy przez ten okres weekendowy udało nam się zidentyfikować 9 takich obiektów, w których prowadzona jest tego typu działalność. Wszystkie te obiekty zostały skontrolowane przez naszą służbę, to jest Państwową Straż Pożarną, funkcjonariusze odwiedzili te obiekty. 

W 7 obiektach skontrolowanych, gdzie jest prowadzona tego typu działalność, stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości, jeden z obiektów został wyłączony z użytkowania, został wydany zakaz użytkowania tego obiektu.


Gdzie ten obiekt, gdzie nie będzie można już uprawiać tej działalności został zamknięty?


Ten obiekt został zamknięty, zakaz użytkowania w Białymstoku. Tak jak wspomniałem to jest 9 obiektów, z czego 6 w Białymstoku, jeden jest w Łomży, jeden w Suwałkach i jeden w Grajewie. Ten jeden obiekt w Białymstoku został wyłączony z użytkowania, przede wszystkim dlatego, że były zaniedbania w zakresie warunków ewakuacji, czyli tego parametru bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia.


To jest sytuacja podobna do tej w Koszalinie, był obiekt, ale warunki związane z ewakuacją, w czasie takich poważnych zdarzeń nie były w odpowiedni sposób zapewnione, tak należy to rozumieć?


Trudno mi panie redaktorze powiedzieć, że to taka sama sytuacja jak w Koszalinie, analogiczna, bo nie znam tej sytuacji dokładnie w Koszalinie. Natomiast tutaj, tak jak wspomniałem, po prostu warunki ewakuacji były niewłaściwe, stanowiło to bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia dla uczestników tej zabawy, bo tak to trzeba określić, rozrywki, co bezpośrednio upoważniało nas, wręcz nakładało na nas obowiązek wyłączenia tego obiektu, żeby ludzie ewentualnie nie byli zagrożeni przebywając w tym miejscu.


W pozostałych obiektach, których nie zamknęliście, ale stwierdziliście niedociągnięcia - na czym one polegają?


W pozostałych obiektach, w tych siedmiu obiektach stwierdziliśmy nieprawidłowości. W sumie stwierdziliśmy ich 33, w tym 7 w zakresie ewakuacji. Na czym polegały te nieprawidłowości - przede wszystkim jeżeli chodzi o niezapewnienie warunków ewakuacji - wynikało to z nagromadzenia materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych, nieodpowiednie szerokości wyjść, korytarzy, brak awaryjnego otwarcia.


Czyli tego czerwonego guzika, który by otwierał pomieszczenia.


Tak zwanego przeciwpanicznego, w sytuacji awaryjnej, żeby uczestnicy mogli w każdej chwili nie czekając na obsługę wydostać się z tego pomieszczenia. Jeżeli chodzi o inne nieprawidłowości, szczególnie tutaj w zakresie utrzymania we właściwym stanie wszelkiego rodzaju instalacji użytkowych, które znajdują się, czy znajdowały się w tego typu obiektach, a mianowicie instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej - w większości przypadków brak było przeglądu właściwego utrzymania, co bezpośrednio również wpływa na bezpieczeństwo uczestników.


Czyli co - prowizoryczne instalacje, tymczasowe instalacje gazowe? W Koszalinie, jak się wstępnie mówi - mogło dojść do zapłonu gazu, który się ulatniał z butli. A zatem należałoby sądzić, że mamy do czynienia z obiektem, który został tymczasowo przystosowany do prowadzenia tego rodzaju działalności, wyposażony w taki ogrzewnik z butlą gazową. Czy tutaj na terenie Podlasia te obiekty zostały w odpowiedni sposób przygotowane, czy to jest taka prowizorka - dzisiaj mamy taką działalność, jutro wyrzucimy te urządzenia wstawimy nowe i będziemy robili drugą?


Tego typu działalność, można powiedzieć jest to młoda działalność w naszym kraju, choć kilka lat już korzystamy z tych zabaw, natomiast w większości przypadków są to działalności otwierane w budynkach do tego nieprzeznaczonych. Są to zazwyczaj budynki mieszkalne zaadaptowane, wszelkiego rodzaju jakieś obiekty magazynowe, które już nie funkcjonują zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ta zmiana sposobu użytkowania tych budynków, w przypadku zmiany kwalifikacji tego budynku, nakłada na właściciela użytkownika, zarządcę tego obiektu, przy takiej zmianie przystosowanie zgodnie z przepisami.


Czy to nie jest luka prawna, że ktoś przystosowuje obiekt do nowego typu działalności i wtedy na przykład nie musi odwiedzić odpowiednich służb, nie musi być odebrana ta instalacja, nie muszą być pewne procedury zatwierdzone postępowania, w wypadkach bezpieczeństwa, nie sądzi pan?


Można by było się doszukiwać tutaj luki prawnej, natomiast wydaje mi się, że nawet gdyby właściciele na dzień dzisiejszy stosowali bezwzględnie to prawo, które jest, które obowiązuje, czyli ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego, które są określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych do tej ustawy, to wydaje mi się, że ten minimalny stopień bezpieczeństwa i w tego typu obiektach na pewno by był dość określmy to - zadowalający, pozwalający na bezpieczne przebywanie tych osób. Ale często jest tak, bo to właściciel budynku ma za zadanie ocenę zagrożenia pożarowego.


Po co to ma być wykorzystywane, w jakim celu, jakiego rodzaju zabezpieczenie powinno być zastosowane?


Oceniając właśnie zagrożenie przeciwpożarowe dla danego obiektu, dla danej prowadzonej działalności, po prostu przyjmuje się pewne rozwiązania, zabezpieczenia przeciwpożarowe. Często właściciele - ja tutaj apeluję - właściciele często nie mają wiedzy na ten temat otwierając działalność.


Tylu strażaków, którzy dosyć wcześnie odchodzą na emeryturę, w wieku 45 lat niektórzy, jest - można zatrudnić, można poprosić o konsultacje, że to trochę dziwne jest.


Jeżeli otwierając działalność właściciel, użytkownik nie jest w stanie sam ocenić, choć nakłada na niego obowiązek prawo - takiej oceny zagrożenia przeciwpożarowego, może skorzystać z porady, z doradztwa profesjonalistów, na przykład rzeczoznawców zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Są to osoby wyspecjalizowane, które działają na rynku, które takimi rzeczami się zajmują i tutaj w sposób profesjonalny ocenią stopień zagrożenia i dostosują ewentualnie niezbędne, potrzebne zabezpieczenia.


Czy mogą także zgłosić się do Państwowej Straży Pożarnej, żeby skonsultować na ile ta działalność, to pomieszczenie, w którym prowadzona jest tego rodzaju działalność jest bezpieczna?


Oczywiście, my również możemy prowadzić tak zwane kontrole zlecone, czyli właściciel otwierając taką działalność, może do nas się zwrócić z prośbą o przeprowadzenie, weryfikację kontroli, ewentualnie w zakresie oceny czy on to wykonał dobrze, czy właściwie, czy osoby, które tam będą przebywały, będą się bawiły będą bezpieczne - jak najbardziej.


Czy tego rodzaju obiekty, w których prowadzona jest działalność Escape Roomów tutaj na Podlasiu, po waszej kontroli można powiedzieć, poza tym jednym obiektem zamkniętym - są bezpieczne, nasze dzieci mogą korzystać z tych urządzeń?


W tych obiektach, w których stwierdziliśmy nieprawidłowości zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące usunięcie tych nieprawidłowości.


Czyli do czasu, kiedy nie zostaną usunięte nie będzie działalności?


Nie powinien prowadzić działalności, jak najszybciej dana osoba powinna usunąć te nieprawidłowości i wtedy ewentualnie odbywają się z naszej strony tak zwane kontrole sprawdzające, stwierdzające ewentualne wykonanie tych nieprawidłowości, wtedy możemy powiedzieć, że w danym budynku zostały spełnione wymagania wynikające z przepisów prawa.


Czyli też apel do rodziców, żeby sprawdzać, żeby się zainteresować.


Tak jak wczoraj na konferencji prasowej i pan premier, i pan minister spraw wewnętrznych i administracji apelowali do rodziców - także ja tutaj też apeluję do rodziców. Szanowni państwo my nie jesteśmy w stanie odnaleźć tych wszystkich działalności, te działalności często funkcjonują pod bardzo dziwnymi nazwami, nie kojarzone w ogóle jest to z tego typu profilem działalności, natomiast państwo na pewno taką wiedzę macie i prosimy też o taką informację do nas, jeżeli taka działalność jest prowadzona, jeżeli państwa tam przebywając, wysyłając swoje dzieci...


...zobaczycie jakieś niedociągnięcia - to informować.


Dokładnie tak. Nawet dzieci, jeżeli wrócą z takiej zabawy, to też ewentualnie po przekazaniu informacji do państwa, prosimy o takie informacje. No bo jest nas na terenie województwa tysiąc strażaków, a obszar do zidentyfikowania tego jest bardzo duży i często to jest otwierane w budynkach mieszkalnych, gdzie na chwilę obecną przepisy prawa nie zezwalają dla nas na wejście na kontrolę do budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że nie wpłynie jakaś skarga, informacja od osób z zewnątrz i wtedy możemy wejść, skontrolować takie obiekty.


Czyli razem powinniśmy się o to postarać.


| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Prokurator Alicja Horn" Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Bartosz Szutkiewicz, fot. Monika Kalicka

Bartosz Szutkiewicz

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5.06.2020

176 litrów krwi i jej składników zebraliśmy przez pierwsze dwa dni wspólnej akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Polskiego Radia Białystok.

prof. Jerzy Hausner, fot. J. Leśniak

prof. Jerzy Hausner

były wicepremier
5.06.2020

"Polska gospodarka będzie miała tzw. płytką recesję, czyli spadek PKB w skali roku, nie kwartału, o jakieś 2-3 % i ten spadek będzie przejściowy. Już na przełomie roku 2020/2021 gospodarka znowu wróci na ścieżkę wzrostu" - prognozuje prof. Hausner.

Krzysztof Bosak, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Bosak

kandydat Konfederacji na prezydenta RP
4.06.2020

- Jedni poświęcają się zarabianiu pieniędzy, inni poświęcają się pracy społecznej i politycznej. Ja wybrałem to drugie - mówi Krzysztof Bosak.


Tomasz Wasiluk, fot. Sylwia Krassowska

Tomasz Wasiluk

lekarz z RCKiK w Białymstoku
4.06.2020

"Podstawowa zaleta oddawania krwi to jest to czynnik, który się odnawia, dzięki temu możemy utrzymywać nasze zapasy, a dawcy mogą do nas wracać" - mówi Tomasz Wasiluk.

Andrzej Poczobut, fot. Lech Pilarski

Andrzej Poczobut

polonijny dziennikarz w Grodnie
4.06.2020

"Na Białorusi nastrój społeczny jest taki, że poparcie dla Łukaszenki jest czymś, czym człowiek nie będzie się chwalił teraz. I to jest problem dla Łukaszenki" - mówi Andrzej Poczobut.

prof. Piotr Radziwnon, źródło: Skype/screen

prof. Piotr Radziwon

dyrektor RCKiK w Białymstoku
3.06.2020

"Zbliżają się wakacje i już teraz nie mamy dobrych warunków do tego, żeby przeprowadzać intensywne akcje. Dziennie nam potrzeba 200-300 jednostek krwi" - mói szef RCKiK.


Żołnierze z 18. BPR i 1. PBOT włączyli się w akcję oddawania krwi, fot. Sylwia Krassowska

por. Krzysztof Ługowski i por. Łukasz Wilczewski

oficerowie prasowi 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
2.06.2020

"Tu nie jest potrzebny rozkaz, żołnierze wiedzą, że krew jest potrzebna. Jesteśmy zawsze na posterunku, zawsze gotowi odpowiadać na apele RCKiK, będziemy robić to nadal" - mówi oficer prasowy PBOT.

Beata Pietruszka, fot. Joanna Szubzda

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty
2.06.2020

"Nie będzie tego tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, ponieważ chodzi o to, żeby nie spotykały się duże grupy uczniów" - mówi kurator oświaty.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
1.06.2020

"Policjanci muszą bardzo dobrze przygotować się do lekcji prowadzonych w szkołach, bo dzieci są bardzo wymagające" - mówi Tomasz Krupa.


Marek Zagórski, fot. Joanna Szubzda

Marek Zagórski

minister cyfryzacji
1.06.2020

"Jeżeli widzimy jakiekolwiek zagrożenie, to po pierwsze można je zgłosić do administratora danego portalu, a jak już nie wiemy jak sobie poradzić, to zawsze można zgłosić się na policję, ale najprościej wyszukać NASK i tam zgłaszać te incydenty" - mówi minister cyfryzacji.

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk, 15.12.2019, fot. Joanna 
Szubzda

Rafał Grzyb

asystent trenera Jagiellonii Białystok
29.05.2020

- Dla nas najważniejsze będą najbliższe cztery mecze, które pokażą, o co będziemy walczyć. Oczywiście liczę, że będziemy grać w górnej ósemce - mówi Rafał Grzyb.

Jolanta Tulkis, fot. Monika Kalicka, (archiwum)

Jolanta Tulkis

rzeczniczka Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
28.05.2020

- Nie spodziewaliśmy się, że zainteresowanie mikropożyczkami będzie aż tak wielkie, w związku z czym musieliśmy przeorganizować pracę urzędu. (...) Do opracowania mamy jeszcze około 7 tys. wniosków.


Zenon Białobrzeski, fot. Joanna Szubzda

Zenon Białobrzeski

były wójt gminy Zbójna, radny powiatu łomżyńskiego
27.05.2020

Obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. - Uważam swoje działania jako samorządowca za sukces, więc daję radę innym: proszę widzieć drugiego człowieka, wtedy będzie dobrze.

Łukasz Prokorym, fot. Joanna Szubzda

Łukasz Prokorym

przewodniczący rady miejskiej w Białymstoku
26.05.2020

Rada Miasta uchwaliła zmiany przy wykupie mieszkań komunalnych w Białymstoku. "W naszej ocenie w dzisiejszych czasach pewnych kłopotów finansowych, z którymi się na pewno będzie miasto borykało, zasób mieszkaniowy powinien być w jak największym władaniu miasta Białegostoku".

nadkom. Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
25.05.2020

Coraz częściej łupem złodziei padają rowery. - Niestety. Głównie dlatego, że coraz więcej jest rowerów, które są z dość wysokiego segmentu cenowego, a ich właściciele nie do końca pamiętają, że warto zabezpieczać pojazd, zostawiając go nawet na krótką chwilę.


foto: Monika Kalicka

Andrzej Wasilewski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku
25.05.2020

Dzieci wracają do szkół, nie będą to jednak normalne lekcje. "Grupy są mieszane wiekowo. Ideą są tutaj zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, bo chyba głównym założeniem odmrożenia szkoły jest chęć uwolnienia rodziców tak, żeby mogli pójść do pracy".

Ewa Iżykowska-Lipińska, fot. Joanna Szubzda

prof. Ewa Iżykowska-Lipińska

dyrektor OiFP
24.05.2020

"Od ostatniego tygodnia maja planowaliśmy występy na świeżym powietrzu, ponieważ mamy piękny amfiteatr, przepiękne przestrzenie parku, który jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców Białegostoku. Tak mi się zamarzyło, żeby tutaj ustawić estradę i po prostu zrobić koncerty - czekamy na zielone światło" - mówi dyrektor OiFP.

płk Sławomir Kocanowski, fot. por. Łukasz Wilczewski

płk Sławomir Kocanowski

dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
22.05.2020

"Od 1 czerwca rozpoczynamy rozruchowe ćwiczenia, nieobowiązkowe, nasi żołnierze oprócz tego, że chcą pomagać, to też chcą się szkolić, bo taki głód szkolenia już czujemy wszyscy" - mówi dowódca 1. PBOT.


Waldemar Wilczewski, fot. Dorota Sokołowska

Waldemar Wilczewski

dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
21.05.2020

Promocja Białegostoku i regionu poprzez Branickich oraz historię I Rzeczpospolitej, większe wykorzystanie zgromadzonych archiwaliów, otwarcie muzealnych ogrodów dla zwiedzających i wykorzystanie potencjału pracujących w Muzeum Podlaskim pracowników - to plany nowego dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemara Wilczewskiego.

Joanna Reszeć, fot. Renata Reda

Joanna Reszeć

kierownik Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej w Białymstoku
21.05.2020

"Testy antygenowe koreańskie są testami, które są rzeczywiście ciekawe, bo możemy sobie zrobić ten test sami, jest to test szybki, łatwy i przyjemny do zrobienia, ale są to testy mało swoiste, mało czułe" - mówi Joanna Reszeć.

fot. Monika Kalicka

Beata Wołosik

rzecznik Sądu Rejonowego w Białymstoku
20.05.2020

"Nasze zaległości są znacząco większe niż przed wprowadzeniem stanu epidemii. Do 16 maja sądziliśmy tylko sprawy pilne" - mówi sędzia Wołosik.


Marta Rogalewska, fot. Piotr Rogalewski

Marta Rogalewska

specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji
19.05.2020

"Te kompetencje, które teraz zdobywamy każdego dnia, one się nie ulotnią, one w nas zostaną" - mówi Marta Rogalewska.

Abp Tadeusz Wojda, fot. Joanna Szubzda

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
18.05.2020

"Największy dar, jaki nam zostawił - suwerenności, niepodległości, wolności, poczucia odpowiedzialności za naszą ojczyznę" - mówi o św. Janie Pawle II abp Tadeusz Wojda.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
18.05.2020

"Nie zauważamy absolutnie żadnych negatywnych zachowań związanych z nadmiernym łamaniem obowiązujących obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa" - podkreśla nadkom. Tomasz Krupa.


mat. prasowe

Tomasz Karolak

aktor, wokalista
17.05.2020

"Doceniam ten moment zatrzymania, wcześniej nie zauważałem takiej refleksji nad sobą, światem duchowym, bo nie było na to czasu" - mówi Tomasz Karolak.

Andrzej Lechowski, fot. Marcin Gliński

Andrzej Lechowski

historyk, były dyrektor Muzeum Podlaskiego
17.05.2020

Po trzydziestu latach pracy na stanowisku dyrektora - z funkcją i Muzeum Podlaskim żegna się Andrzej Lechowski, historyk, autor wielu książek o historii miasta, gawęd i pomysłów muzealnych.

Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

minister edukacji
15.05.2020

"Ten, kto będzie chciał, będzie się w ten sposób czuł bezpiecznie, będzie mógł to zrobić, ale obowiązku zasłaniania nosa i ust w trakcie samego egzaminu nie będzie" - mówi minister edukacji.


Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

lekarz chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
15.05.2020

- Ograniczyłabym maseczki do sytuacji, w których jesteśmy w dużej bliskości, w miejscach, gdzie transmisja jest najbardziej prawdopodobna - może jeszcze w sklepach, w środkach transportu. Złagodziłabym nakaz noszenia maseczek na otwartym powietrzu, gdzie spacerujemy pojedynczo.

foto: Monika Kalicka

Eugeniusz Iwaniuk

trener BAS-u Białystok
15.05.2020

Jeszcze kilkanaście dni temu, wydawało się, że seniorska drużyna BAS-u Białystok zamiast przejść do I ligi siatkarzy, przejdzie do historii. Po deklaracji prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, że pieniędzy na zawodowy sport miasto nie da, zespół popadł w kryzys.

prof. Piotr Radziwnon, źródło: Skype/screen

prof. Piotr Radziwon

dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
14.05.2020

- Wirus atakuje raczej komórki układu oddechowego i z tego powodu nie stwierdzono do dziś przeniesienia Covid-19 przez przetoczenie składnika krwi czy przeszczepienie organów. [...] Uważamy, że krew takich osób jest w pełni bezpieczna.


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskich policjantów
13.05.2020

"Musimy bardzo uważać, na jakie strony wchodzimy, gdzie wpisujemy swoje loginy i hasła, chociażby do kont na portalach społecznościowych" - ostrzega nadkom. Tomasz Krupa.

Danuta Perło, źródło: Skype/screen

dr hab. Dorota Perło

dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia BOF
13.05.2020

Tzw. bony antywirusowe mają pomóc firmom z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w dostosowaniu się do warunków epidemii. Granty mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony, przebudowę miejsc pracy czy kupno sprzętu do pracy zdalnej.

prof. Andrzej Górniak, fot. Joanna Szubzda

prof. Andrzej Górniak

hydrobiolog z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
12.05.2020

"Mamy bardzo częste i intensywne fale ciepła oraz wzrost intensywnych zjawisk, które niestety powodują zniszczenia w gospodarstwach i gospodarce, czyli intensywne opady deszczu, porywy wiatru" - mówi prof. Górniak.


Waldemar Kraska, fot. Tomasz Kubaszewski

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
12.05.2020

- Jak widzę na ulicach gromadki szczególnie młodych ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, nie mają założonych maseczek, to jest to dla mnie zła wiadomość, bo to pokazuje, że chyba myślimy, że jesteśmy już po epidemii i że zagrożenie minęło, a niestety wcale tak nie jest.

Artur Kosicki, (Skype), archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
11.05.2020

Do firm trafiło 14 proc. środków z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. - Zrobimy wszystko i dołożę wszelkich starań, żeby żadna złotówka nie została na naszym koncie. Chcemy, żeby te pieniądze pracowały na siebie u naszych przedsiębiorców - zapewnia marszałek Kosicki.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik prasowy podlaskiej policji
11.05.2020

- Sucha nawierzchnia, piękne słońce, dobra przejrzystość powietrza to są takie warunki, które sprzyjają naciskaniu na pedał gazu - podkreśla nadkom. Tomasz Krupa.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok