Radio Białystok | Gość | prof. Wojciech Filipkowski - prawnik z Uniwersytetu w Białymstoku

prof. Wojciech Filipkowski

prawnik z Uniwersytetu w Białymstoku

31.10.2019, 07:16, akt. 09:50

To regulacje, które mają służyć walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Firmy muszą zgłaszać tzw. beneficjentów rzeczywistych, czyli osoby sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

prof. Wojciech Filipkowski, fot. Monika Kalicka
prof. Wojciech Filipkowski, fot. Monika Kalicka

Z prof. Wojciechem Filipkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Każda spółka musi wpisać do rejestru swoich beneficjentów rzeczywistych, czyli osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Jednym z głównych zadań Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, ma zapewniać również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynić się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.


Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki

To osoba lub osoby fizyczne:

  • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie  decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub 
  • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.


Z prawnikiem profesorem Wojciechem Filipkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Słowo "beneficjent" znaliśmy w ostatnich latach głównie z programów Unii Europejskiej. Teraz okazuje się, że właściciele firm, klienci muszą poznać nowe pojęcie: "beneficjent rzeczywisty".


prof. Wojciech Filipkowski: Beneficjentem rzeczywistym jest osoba, która sprawuje w bezpośredni lub pośredni sposób kontrolę nad klientem poprzez posiadanie pewnych uprawnień, które wynikają z regulacji, umowy lub stanu faktycznego, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na działania podejmowane przez klienta.

Ważne jest to, że są to regulacje, które służą walce z praniem pieniędzy.


Regulacje te mają istotny wpływ na funkcjonowanie firm, bo niewpisanie się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych grozi karą miliona złotych.


Sytuacja wygląda w ten sposób, że ustawa ta weszła w życie w 2018 r. Natomiast wejście w życie samego rejestru zostało przesunięte do 13 października tego roku. Ale to nie jest zupełnie nowy obowiązek, ponieważ wcześniej, również w ustawie z 2018 r., a także we wcześniejszych jej wersjach już od 2001 r., istniał obowiązek rejestrowania identyfikacji tak zwanych beneficjentów rzeczywistych, ale był to obowiązek po stronie tzw. instytucji obowiązanych, które były zobowiązane, i nadal są, do tego, aby walczyć z praniem pieniędzy.

Zmiana polega na tym, że o ile do tej pory w zasadzie od dobrej woli samych klientów zależało to, jak przedstawią, kto jest beneficjentem rzeczywistym, w tej chwili jest to rozwiązane inaczej. Między innymi dlatego, że do tej pory system ten prostu się nie sprawdzał i należało wprowadzić zgodnie z twardą dyrektywą unijną regulacje, które tworzą bazę danych, w której określone podmioty muszą wskazywać, kto jest beneficjentem rzeczywistym ich funkcjonowania.

Chodzi o sytuację, kiedy podmiot, spółka, poza spółką cywilną, wchodzi w relacje z podmiotem, który jest tak zwaną instytucją obowiązaną. I na tej instytucji ciąży obowiązek stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego, a jednym z nich jest właśnie identyfikacja beneficjenta rzeczywistego. W tej chwili, jak tylko ta baza będzie funkcjonować prawidłowo, dane te będą pobierane z takiego zbioru danych.


Dostęp do nich będzie otwarty.


Tak. Jest to też nowość i takie polskie rozwiązanie, że jest to baza otwarta. Jest to baza dostępna przez internet i każdy może sprawdzić, kto jest beneficjentem rzeczywistym. Nawet w relacjach gospodarczych nie tylko związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, ale w relacjach gospodarczych wszelkiego rodzaju. Szukanie kontrahentów czy zaciąganie zobowiązań.

Nie patrzmy na to tylko w ten sposób, że jest to rodzaj pewnego obciążenia. Oczywiście jest. Natomiast może też służyć jako sposób weryfikacji kontrahentów i zapewnić przejrzystość funkcjonowania sektora gospodarczego.


Chcę zawrzeć umowę z jakąś firmą i interesuje mnie, kto steruje nią z drugiego fotela. Teraz będę mógł zajrzeć do CRBR.


Tak. Są to przede wszystkim udziałowcy, akcjonariusze, osoby, które zarządzają takimi podmiotem. Natomiast zależnie od formy organizacyjnej, czy jest to spółka jawna, czy komandytowa, czy z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcyjna, zakresy osób mogą się różnić. Pojawiają się wątpliwości. Czytałem nawet takie informacje, że dla prawnego bezpieczeństwa firmy powinny zgłaszać wszystkich jako osoby, które mają wpływ na funkcjonowanie spółki, łącznie z osobami zapewniającymi porządek w danym podmiocie, co uważam za przesadę.

Natomiast na pewno ze strony osób, które prowadzą działalność, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, które do tej pory może nie zetknęły się z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wymaga to, aby się pochyliły.

I tutaj może w ramach takich działań edukacyjnych, mam taki apel skierowany również do prawników czy do księgowych, doradców podatkowych, którzy znają tę ustawę i obsługują te podmioty, aby zwrócić uwagę na to, zainteresować, bo ten obowiązek istnieje i kara jest dość dotkliwa.


Do tej pory mieliśmy tzw. Krajowy Rejestr Sądowy, w którym umieszczaliśmy dane wszystkich osób, które na przykład zarządzają spółką. Jak się wejdzie na stronę każdej firmy, która na przykład jest na giełdzie, to jest tam cały zestaw inwestorski, kto i ile akcji posiada, i dlaczego. Tutaj tworzymy dodatkowy byt, w którym będą umieszczane podobne informacje.


Rejestr ten służy temu, aby utrudnić życie osobom, które zajmują się praniem pieniędzy, dlatego że często wykorzystywane są tzw. słupy, czyli osoby, które firmują swoim nazwiskiem funkcjonowanie podmiotów. W oficjalnych dokumentach na przykład w KRS funkcjonują jako udziałowcy czy akcjonariusze a są to tylko osoby podstawione, które udostępniły swoje dane w postaci dowodu osobistego, zostały wpisane w umowę spółki, natomiast kto inny wykonuje faktyczną kontrolę. Dlatego nazywa się to "beneficjent rzeczywisty", a nie "udziałowiec", "akcjonariusz" czy "osoba zarządzająca".

Służy to utrudnieniu życia osobom, które chcą ukryć swoją tożsamość za fasadą takiej spółki i osób, które dały swoje imię, nazwisko, dane, żeby figurować w rejestrach oficjalnych. Natomiast tutaj wymaga to od spółki wskazania rzeczywistej osoby, która ma kontrolę, wpływa na procesy decyzyjne, bo ta osoba w konsekwencji będzie beneficjentem transakcji, umowy czy relacji gospodarczej.

Ten wpływ wynika też z przepisów prawa, ale ustawa mówi również o faktycznym wpływie. Do tej pory ten obowiązek był tak realizowany, że np. banki, gdy ustalały, kto jest beneficjentem rzeczywistym, prosiły spółkę o jego wskazanie. Czasami same spółki miały problem, żeby właściwie ten obowiązek wykonać, w zasadzie tę prośbę ze strony banku czy innej instytucji obowiązanej.

Teraz raz ustalony porządek, przynajmniej na pewien okres, zwalnia spółkę z ciągłego sprawdzania, kto jest beneficjentem. Aczkolwiek proszę pamietać o tym, to, że wszelkie zmiany w akcjonariacie, zmiany w beneficjencie rzeczywistym muszą być jak najszybciej rejestrowane.


Czy każda firma podlega wpisowi do tego rejestru?


Jeżeli chodzi o zakres podmiotów, które muszą być wpisane do rejestru, mówi się o spółkach: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, od marca 2020 r. także o prostych spółkach akcyjnych, spółkach akcyjnych, ale z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółek publicznych.

Faktycznie spółki, które są notowane na giełdzie w obrocie publicznym, miałyby pewną trudność z ustaleniem, kto jest na daną chwilę ich akcjonariuszem, i dlatego akurat te spółki zostały wyjęte. Aczkolwiek oczywiście mają one swoje obowiązki rejestracyjne.


| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po Podlasiu
dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?


Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.

Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.


Fot. Paweł Wądołowski

Prof. Piotr Gliński

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
3.07.2020

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był w piątek (3.07) w województwie podlaskim.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.06.2020

"Związkowcy prawdopodobnie będą domagać się zadeklarowanej przez rząd podwyżki płacy minimalnej" - mówi Józef Mozolewski

Robert Tyszkiewicz, fot. Monika Kalicka

Robert Tyszkiewicz

szef PO w Podlaskiem
29.06.2020

"W II turze liczyć się będzie każdy głos. Nic teraz nie jest przesądzone. Większość Polaków opowiedziała się za zmianą" - mówi Robert Tyszkiewicz.


Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

szef podlaskiego PiS
29.06.2020

"Liczymy na wygraną Andrzeja Dudy, polityka skutecznego, polityka, który potrafi rozmawiać z Polakami. Jego druga kadencja zapewni dalszy rozwój kraju" - mówi Dariusz Piontkowski.

fot. Monika Kalicka

Bartosz Brzyski

politolog z Klubu Jagiellońskiego
29.06.2020

"W grupie między 18 a 29 rokiem życia frekwencja wyniosła powyżej 60% i była to frekwencja wyższa niż wśród osób powyżej 60 roku życia. Widać, że także i młodzi ludzie zaczęli się bardziej angażować w życie publiczne, to jest to dobry prognostyk na przyszłość" - mówi Bartosz Brzyski.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

wojewódzki inspektor sanitarny
27.06.2020

Koniec roku szkolnego, początek wakacji - według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w naszym regionie będzie około dwustu kolonii, czy różnego rodzaju obozów, to znacznie mniej niż w latach poprzednich.


Andrzej Matys, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
26.06.2020

"Otworzyliśmy wszystkie możliwe wejścia w budynkach, żeby mieszkańcy nie tłoczyli się, na zewnątrz będą strzałki dokąd się kierować" - mówi Andrzej Matys.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
26.06.2020

"Uczniowie spokojnie mogę odbierać świadectwa w trakcie wakacji. Tym razem nie zalecamy robienia uroczystego zakończenia zajęć" - mówi Dariusz Piontkowski.

Jacek Kucharewicz, fot. Lech Pilarski

Jacek Kucharewicz

prezes Metal Fachu w Sokółce
25.06.2020

"Najwięcej niepokoju było w marcu, część dilerów odwoływała zamówienia. Dziś mamy sytuację ustabilizowaną. W branży agro jest na razie dobrze" - mówi prezes Metal Fachu.


Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Wysokiem Mazowieckiem, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
25.06.2020

"Ja mam swojego kandydata, tym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim jego atutem jest to, że on nie zawiódł" - mówi Elżbieta Witek.

Jacek Sasin, źródło: www.gov.pl

Jacek Sasin

wicepremier i minister Aktywów Państwowych
24.06.2020

"Na ten moment najważniejsze jest, żeby przetrwało jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy uratować - to nam się rzeczywiście udaje" - mówi Jacek Sasin.

Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
23.06.2020

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
22.06.2020

"Przestaliśmy się bać tego wirusa, po prostu traktujemy go tak, jakby go nie było, a on jest wśród nas i stwarza dla nas zagrożenie" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
22.06.2020

Pływanie po alkoholu to zmora ratowników wodnych i ogromne niebezpieczeństwo - przypomina Marcin Gawryluk.

Stanisław Derehajło, fot. Joanna Szubzda

Stanisław Derehajło

wicemarszałek województwa podlaskiego
19.06.2020

"Rolnictwo trzeba wspierać, trzeba mądrze prowadzić, prowadzić mądrze badania, uczyć młodych ludzi bardzo dobrej naszej tradycji rolniczej" - mówi wicemarszałek.


insp. Robert Szewc, źródło: KWP w Białymstoku

Insp. Robert Szewc

komendant wojewódzki policji w Białymstoku
18.06.2020

"Myślę, że tutaj jakaś rewolucja absolutnie nie jest wskazana, tylko konsekwencja w działaniu, dobra praca i to chyba tyle" - mówi szef podlaskich policjantów.

profesor Marta Kosior-Kazberuk, źródło: PB

Marta Kosior-Kazberuk

rektor Politechniki Białostockiej
17.06.2020

"Politechnika istnieje 70 lat, a ja mam nadzieję kontynuować te dobre tradycje, rozbudowywać je i wzmacniać, nadawać im nowoczesny wygląd" - mówi nowa rektor PB.

Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl

Paweł Wdówik

wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych
16.06.2020

"Przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - mówi wiceminister.


Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
15.06.2020

"Najczęstsza przyczyna wypadków to nadmierna prędkość, stąd nasze apele do kierowców, by prędkość dostosować nie tylko do znaków, ale i swoich umiejętności" - mówi Marcin Gawryluk.

Artur Kosicki, fot. Monika Kalicka, archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
15.06.2020

"Jesteśmy na ósmym miejscu, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, ale jeśli chodzi o kwestię związaną z przedsiębiorcami, to tam jesteśmy w samej czołówce" - mówi marszałek.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
12.06.2020

"Sprawa kluczowa to utrzymanie stabilności finansowej i pozyskiwanie środków na dalszy rozwój uczelni, bo jeśli nie będziemy się rozwijać to grozi nam stagnacja" - mówi rektor UwB.


foto: Monika Kalicka

dr Helena Jędrzejczak i Magdalena Samojlik

doktor socjologii i nauczycielka gry na ukulele
11.06.2020

"Według badań Eurostatu, w Polsce mało kto uczy się czegoś po zakończeniu edukacji szkolnej czy akademickiej" - mówi dr Helena Jędrzejczak.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
10.06.2020

- Zalecenia są nadal aktualne, natomiast ich przestrzeganie jest bardzo nieaktualne. Wirus jest, stan epidemii jest, ale dlaczego my zapomnieliśmy, że on jest wśród nas, trudno to zrozumieć. Chciałabym zaapelować o przestrzeganie zasad.

foto: Monika Kalicka

Cezary Ołdakowski

prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
9.06.2020

Wystarczył jeden dzień i już wstrzymano przyjmowanie wniosków o tzw. bon antywirusowy. "Urząd marszałkowski pracuje nad tym, aby uruchomić kolejne bony [...] także ci przedsiębiorcy, którym się nie udało w tej edycji, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych".


Filip Turowski, źródło: glodnyswiata.pl

Filip Turowski

bloger
8.06.2020

"Ludzie coraz częściej decydują się na wakacje w Polsce. Widzę, że nasze wspaniałe i smaczne Podlasie staje się coraz bardziej popularne" - mówi Filip Turowski.

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
8.06.2020

- Co roku zauważamy bardzo niebezpieczne zachowania, czyli wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Takiej osobie wydaje się, że może więcej, że dopłynie dalej. Niestety, jest to bardzo złudne i często takie kąpiele kończą się bardzo tragicznie.

Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
8.06.2020

Maseczki, własne przybory egzaminacyjne, ławki daleko od siebie - w rozmowie o tym, jak wygląda matura w czasach epidemii.


Bartosz Szutkiewicz, fot. Monika Kalicka

Bartosz Szutkiewicz

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5.06.2020

176 litrów krwi i jej składników zebraliśmy przez pierwsze dwa dni wspólnej akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Polskiego Radia Białystok.

prof. Jerzy Hausner, fot. J. Leśniak

prof. Jerzy Hausner

były wicepremier
5.06.2020

"Polska gospodarka będzie miała tzw. płytką recesję, czyli spadek PKB w skali roku, nie kwartału, o jakieś 2-3 % i ten spadek będzie przejściowy. Już na przełomie roku 2020/2021 gospodarka znowu wróci na ścieżkę wzrostu" - prognozuje prof. Hausner.

Krzysztof Bosak, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Bosak

kandydat Konfederacji na prezydenta RP
4.06.2020

- Jedni poświęcają się zarabianiu pieniędzy, inni poświęcają się pracy społecznej i politycznej. Ja wybrałem to drugie - mówi Krzysztof Bosak.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok