Radio Białystok | Gość | Dorota Wyszkowska [wideo] - wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku

Dorota Wyszkowska [wideo]

wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku

5.02.2020, 08:48, akt. 22:12

"Jeżeli sprawdzą się prognozy GUS-u z 2014 roku, to w roku 2035 mieszkańców województwa podlaskiego będzie mniej niż milion" - mówi nasz gość.

Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka
Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Z Dorotą Wyszkowską rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Demografia w województwie i w całym naszym kraju budzi wiele niepokoju. Z roku na rok maleje liczba mieszkańców. Jak silna jest to tendencja? O tym z wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku Dorotą Wyszkowską rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Ilu jest mieszkańców województwa podlaskiego?


Dorota Wyszkowska: W województwie podlaskim na koniec na pierwsze półrocze 2019 roku było niespełna 1 179 000.


Jeszcze pamiętam liczbę ponad 1 200 000 mieszkańców Podlasia.


To było już jakiś czas temu.


Spadek jest, jak to będzie w przyszłości?


Od 2010 roku obserwujemy niezmiennie spadek liczby ludności naszego województwa, nie jest to tendencja jakaś wyjątkowa, ponieważ w całym kraju obserwujemy również spadek liczby ludności. Jeżeli chodzi o przyszłość, to przyszłość województwa, podobnie jak całego kraju, jest to również podobna, czyli ten spadek będziemy obserwowali, tendencja się nasila i myślę, że jeżeli prognozy się sprawdzą GUS-u z 2014 roku się sprawdzą, to w roku 2035 mieszkańców województwa podlaskiego będzie mniej niż milion osób. Ale ja mam nadzieję, że jednak ta prognoza się nie sprawdzi.


Te tendencje były od lat notowane, które regiony w naszym województwie najbardziej się wyludniają, najbardziej są dotknięte depopulacją?


Powiem dwa zdania na temat tego procesu wyludniania się naszego terenu. Rzeczywiście ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze to jest spadająca liczba urodzeń i rosnąca liczba zgonów, czyli ujemny przyrost naturalny. To pewnie wynika również z wielu różnych czynników, ale jednym jest spadająca liczba kobiet w wieku rozrodczym i utrzymujący się stale na niskim poziomie współczynnik dzietności. Współczynnik dzietności poniżej 1,4 w sytuacji, kiedy prosta zastępowalność to jest 2,1 - 2,15. Współczynnik dzietności jest to liczba dzieci przypadająca na przeciętną kobietę w wieku rozrodczym czyli 15-49 lat. No i druga rzecz, to jednak nasze województwo stale pozostaje województwem, z którego więcej ludzi odpływa niż napływa, czyli ujemne saldo migracji.


Nie mamy tutaj odpowiednio silnej gospodarki, żeby zatrzymywać mieszkańców?


Trudno powiedzieć co decyduje o tym, że  mieszkańcy się przemieszczają, zapewne czynniki ekonomiczne są takimi czynnikami.


Ale jak popatrzymy na dane GUS-owskie, to nasze województwa ze ściany wschodniej, to to są województwa, gdzie jest najniższa na przykład średnia płaca.


Będziemy na ten temat wiedzieli więcej po spisie powszechnym, który czeka nas w przyszłym roku, ponieważ będą tam na pewno pytania dotyczące również przyczyn przemieszczania się ludności. Natomiast jeśli mówimy o tym procesie ubytku ludności to jednak część południowo-wschodnia naszego regionu i prognozy dokładnie tak samo wskazują, że to będą gminy Dubicze Cerkiewne, Milejczyce, Orla, Czyże, Nurzec Stacja czy Grodzisk.


Czyli tam trzeba by było też zacząć inwestować. To trochę dziwne, bo przecież do Siemiatycz duże pieniądze płyną i tam jest najmniejsze bezrobocie, ale ten południowy-wschód województwa podlaskiego dominuje na mapie słabego wzrostu ludności.


Są tam charakterystyczne procesy depopulacyjne i to już widoczne jest od paru lat, rzeczywiście Siemiatycze to region, z którego bardzo dużo ludzi wyjeżdża, ale wyjeżdża zarobkowo i wraca, więc tutaj jeszcze pewnych szans należy upatrywać w tym, że część osób, które emigrowały w poprzednim okresie, do naszego regionu wróci. 


A jak będzie ze stolicą województwa podlaskiego?


Jeżeli mówimy o prognozie, to według prognoz w 2035 roku, bo takie prognozy mamy dla gmin, to nasze miasto nieco się skurczy można powiedzieć, bo według prognoz to będzie spadek rzędu około 3,5%. Natomiast na razie obserwujemy wzrost liczby ludności miasta Białegostoku, można powiedzieć że niewielki, ale ta tendencja się utrzymuje od kilku lat.


Ale próbujemy ten rekord zdobyć 300 000, nie udaje się. 


Pewnie ten wzrost liczby ludności jest podyktowany również tym, że w ostatnim czasie dołączone były pewne tereny do miasta, ale myślę, że to jest tendencja, która jest dość typowa, czyli duże miasto przyciąga mieszkańców z okolic. Natomiast w prognozach są też takie gminy, które szacuje się, że ta liczba ludności będzie jeszcze większa - są to gminy okalające miasto Białystok - Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl, Turośl Kościelna, Choroszcz czy też Dobrzyniewo Duże.


Co zrozumiałe, tak przynajmniej eksperci wskazują, tańsze tereny budowlane, łatwiej zdobyć działkę, nawet z ,dużą lepsze warunki do mieszkania i dlatego się przenoszą.


Myślę, że tutaj wiele czynników również o tym decyduje, ale myślę że bliskość miasta, z którego można korzystać z usług publicznych i wygoda mieszkania, i praca - te czynniki decydują o tym, że miasta nie same się powiększają, ale tereny podmiejskie rzeczywiście przeżywają taki napływ ludności.


Trudno pytać statystyka o to co zrobić, czy jakie decyzje podejmować, ale jakie mogą być konsekwencje owej depopulacji, spadku liczby ludności? Na przykład, że za 10-15 lat będzie nasze województwo liczyło około 900 tys. mieszkańców? Czy to na przykład może oznaczać, że zostanie zlikwidowane województwo, bo będzie za mało ludzi, nie będzie się opłacało utrzymać administracji? 


Trudno mi powiedzieć jako statystykowi, mogę się wypowiedzieć jako przedstawiciel nauki, więc myślę, że tych konsekwencji rzeczywiście będzie dużo, natomiast myślę że to najpierw dotknie rynek pracy, że będzie brakowało rąk do pracy. Ponieważ nie powiedzieliśmy o tym, że oprócz tych procesów depopulacyjnych, czyli zmniejszenia liczby ludności, będziemy mieli dodatkowo, jeżeli nic się nie zmieni - będziemy mieli proces starzenia się społeczeństwa i udział osób w wieku 65 lat i więcej będzie naprawdę duży. I to będzie na pewno problem dla rynku pracy. Konsekwencje związane z rynkiem pracy są dość oczywiste. Natomiast inne konsekwencje to jest problem z organizacją opieki zdrowia, opieki społecznej, problemem będzie również funkcjonowanie gmin tych najbardziej wyludniających się, czyli problem z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców przy malejących dochodach jednostek, ale ja myślę, że te jednostki już dzisiaj zaczynają myśleć o współpracy i rozwiązywaniu pewnych problemów.


Będą musiały się łączyć na przykład?


Być może nawet nie kwestia połączenia, tylko współpracy. Czyli formalnie będą to odrębne jednostki, natomiast będą podejmowały współpracę w zakresie realizacji programów.


Czy na przykład przybędzie liczba emigrantów, ludzi którzy przyjadą do pracy, bo naszych rodziców, nas trzeba będzie jednak utrzymać, opiekować się nami, ktoś to musi robić.


Nie jestem wróżką, więc trudno mi przewidzieć, ale mogę powiedzieć o tym co się dzieje obecnie. Od kilku lat obserwujemy bardzo duży wzrost liczby wydawanych pozwoleń na pracę dla Ukraińców i dla Białorusinów. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to są głównie Białorusini, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to rzeczywiście przeważają Ukraińcy, zresztą na pewno możemy język ukraiński, czy białoruski usłyszeć i w sklepach, i w restauracjach - każdy może zauważyć ten napływ migrantów. Jeżeli chodzi o to, co będzie w przyszłości - w sytuacji, kiedy rynek pracy będzie potrzebował pracowników, to ci pracownicy się znajdą, być może z dalszych stron, być może będą to pracownicy dojeżdżający wahadłowo, przecież Grodno jest bardzo blisko, więc mogą przyjeżdżać do pracy i wyjeżdżać.


Musiałoby się co nieco zmienić na granicy, przede wszystkim musiałyby zniknąć kolejki, wtedy to będzie bardziej zauważalne. Dziękuję za rozmowę.

| red: mak, ary
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
fot. Monika Kalicka

Marek Siergiej

prezes białostockiej firmy Promotech
31.03.2020

Na pewno będzie trudno, to będzie bardzo trudny okres. Najważniejsze jest to, żeby konsumenci mieli pieniądze na to, żeby po tym okresie trudnym rozpocząć normalne normalne życie - mówi szef Promotechu.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

30.03.2020

"Powinniśmy być wyczuleni i uczulić naszych najbliższych, nasze babcie, dziadków, ciocie i wujków, czy rodziców, że może dojść do oszustwa, żeby pod żadnym pozorem podejrzanych osób nie wpuszczali do domu" - przypomina Tomasz Krupa.

Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
30.03.2020

Od początku wiedzieliśmy, że jedno miejsce nie wystarczy. Widzimy dynamikę rozwoju tej pandemii i było oczywiste, że trzeba szukać drugiego miejsca na laboratorium - mówi prof. Marcin Moniuszko.


fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
29.03.2020

Opustoszałe kościoły, wierni uczestniczący w mszach i rekolekcjach przed ekranami komputerów i telewizorów, duszpasterze przemawiający do ludzi w internecie - takiego finału Wielkiego Postu jeszcze nie mieliśmy.

Konferencja prasowa wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
28.03.2020

O kolejnych, ośmiu potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Podlaskiem informuje Urząd Wojewódzki.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej Policji
27.03.2020

- Policjanci nie będą pytać każdego przechodnia, w jakim celu i gdzie idzie, nie będą legitymować takich osób. Oczywiście będziemy reagować tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z rażącym przypadkami łamania wprowadzonych ograniczeń.


foto: Monika Kalicka

Józef Klim i Zdzisław Babicz

dyrektor LO PB i naczyciel informatyk
26.03.2020

Jak zorganizować zdalne nauczanie? "Stworzenie samej platformy z kursami nie jest sprawą trudną, natomiast wymagane jest przeszkolenie nauczyciel."

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
25.03.2020

- Na razie na Podlasiu mamy sytuację stosunkowo stabilną - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Wiktoria Bocheńska

studiująca i pracująca w Birmingham białostoczanka
25.03.2020

Wychodzenie z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i zakaz zgromadzeń - takie ograniczenia, jakie wprowadził polski rząd, na Wyspach Brytyjskich obowiązują od wczoraj.


dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista UwB
24.03.2020

Sąd Najwyższy może mieć twardy orzech do zgryzienia w przypadku problemów z rejestracją kandydatów na prezydenta. Jeśli nie uda się im zebrać wystarczającej liczby podpisów z uwagi na epidemię i zaskarżą to do sądu, wybory mogą okazać się potem nieważne - wyjaśnia prof. Jackiewicz

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskie policji
23.03.2020

- Niestety każdej doby policjanci w Podlaskiem odnotowują kilka przypadków, w których osoby poddane kwarantannie domowej wykazują się ogromną nieodpowiedzialnością i nie ma ich w domu podczas kontroli.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
23.03.2020

- Ponad 95 proc. szkół zgłasza gotowość do nauczania na odległość bądź już to robi - informuje minister edukacji.


Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
20.03.2020

- Postawa każdego mieszkańca naszego województwa jest bardzo istotna. Niezwykle ważne jest to, by dostosować się do wymogów, które wskazał Główny Inspektor Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni.

Szczepan Barszczewski, fot. Monika Kalicka

Szczepan Barszczewski o tarczy antykryzysowej [wideo]

dyrektor biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
19.03.2020

"Zwracamy się do władz z prośbą o wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia dla przedsiębiorców na najbliższe 3 miesiące, a jak będzie trzeba, to i na kolejne" - mówi Szczepan Barszczewski.

Foto: Lech Pilarski

Ks. Wojciech Sawicki o życiu w Rzymie podczas kwarantanny

ksiądz z polskiej placówki w Watykanie
19.03.2020

"We Włoszech jest drugi tydzień kwarantanny. W pierwszych dniach było ciężko się przyzwyczaić, bo ludzie chodzili po balkonach, po dachach nawet. Wydaje mi się, że dopiero teraz ludzie się przyzwyczaili i nie stwarzają problemów. Nie kontaktują się z innymi osobami."


Jacek Roleder, fot. Paweł Wądołowski

Jacek Roleder

p.o. dyrektora szpitala w Łomży
18.03.2020

Nie wszyscy pacjenci z koronawirusem będą trafiać do Łomży. - My będziemy przyjmować tych pacjentów, którzy są w jakiś sposób zabiegowi, czyli np. ze złamaniami, z bardzo głebokimi ranami, których nie da się na oddziale zachowaczym zabezpieczyć.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
18.03.2020

- Myślę, że sytuacja łomżyńska będzie się stabilizować (...) Dlaczego Łomża? Zgodnie z wytycznymi MZ trzeba było znaleźć placówkę o wieloprofilowym zakresie, gdzie będzie miejsce na poród, na zabieg kardiologiczny, na intensywną terapię, itd.

mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
18.03.2020

Otwarcie w Ogrodnikach dodatkowego przejścia na granicy polsko-litewskiej skróciło czas oczekiwania kierowców na wjazd do naszego kraju o połowę. Na przejściu w Budzisku po stronie litewskiej tworzyły się 50-kilometrowe kolejki.


prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

ekonomista z UwB
17.03.2020

"Nasz system bankowy jest bardzo zdrowy, bardzo mocny. (...) Zabieranie pieniędzy z banków nadto co potrzebujemy, na bieżące zakupy, jest niczym niepodyktowane" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
17.03.2020

"Zachowujmy się normalnie, nie bójmy się, tylko bądźmy ostrożni, niech lęk nas nie paraliżuje"- mówi prof. Jerzy Kopania.

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor podlaskiego NFZ
16.03.2020

Szpital w Łomży na czas walki z koronawirusem zostaje przekształcony w szpital zakaźny. Co mają robić pacjenci poradni specjalistycznych znajdujących się w placówce?


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzeczniik podlaskiej policji
16.03.2020

Jak wygląda praca podlaskiej policji w czasie zagrożenia koronawirusem?

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej
16.03.2020

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

Co czytać w czasie zagrożenia koronawirusem radzi literaturoznawczyni z UwB - prof. Jolanta Sztachelska

15.03.2020

"W czasach zarazy następuje rozprzężenie, ludzie w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy, inni - przeciwnie, poddają się rozpuście" - mówi prof. Sztachelska.


Barbara Kamińska, źródło fot.: facebook.com

Barbara Kamińska

przewodniczka po Rzymie
14.03.2020

- Nasza kwarantanna wygląda w ten sposób, że mamy nakaz siedzenia w domu i zakaz wychodzenia bez powodu - mówi mieszkająca w Rzymie białostoczanka, przewodniczka po Wiecznym Mieście Barbara Kamińska.

Zbigniew Sulewski, fot. Katarzyna Cichoń

Zbigniew Sulewski

doradca gospodarczy
13.03.2020

"Są już pierwsze szacunki, które mówią, jak duże spowolnienie dotknie polską gospodarkę" - mówi Zbigniew Sulewski.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
13.03.2020

"Nie wiemy ile to potrwa, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądać kwestia zaliczenia, odrabiania zajęć, których nie możemy wprowadzić do systemu zdalnego" - mówi o zawieszeniu zajęć na uczelniach rektor UwB.


dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.03.2020

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.03.2020

Koronawirus. "Są pieniądze dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup niezbędnego sprzętu, aby jak najszybciej mozna było takie badania wykonywać w Białymstoku".

Marek Karp, fot. Monika Kalicka

Marek Karp [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10.03.2020

"W kontenerach nie będą wykonywane badania medyczne, to będą czynności bezkontaktowe w relacji pacjent - pracownik, tak żeby nie stwarzać dodatkowego ryzyka" - mówi dyrektor USK.


st. sierż. Piotr Niewiarowski, Urszula Telicka-Hajduk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

9.03.2020

Głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów m.in. na temat oszustw "na wnuczuka" czy w zakresie podpisywania umów. Podlaska policja przygotowała pilotażowy projekt "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora".

Rafał Tomaszczuk, fot. Joanna Szubzda

Rafał Tomaszczuk [wideo]

rzecznik prasowy podlaskiego NFZ
9.03.2020

Konsultanci doradzą, co zrobić, by otrzymać pomoc - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z bezpłatnej infolinii dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem.

Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z UwB
6.03.2020

"Wydaje mi się, że bardzo szybko ludzie znudzą się takimi ciągłymi sensacyjnymi informacjami, że koronawirus jest już w Polsce, jest już w Białymstoku, jest już gdzieś tam" - mówi Maciej Białous.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska - rośnie liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
5.03.2020

"Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w naszym województwie rośnie. Stan na środę to 103 osoby, na czwartek - 114" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska - jak higiena może zmniejszyć ryzyko zachorowania [wideo]

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
4.03.2020

"Dbajmy o siebie, nie tylko ze względu na koronawirusa. Myjmy ręce najczęściej jak to tylko możliwe, a nie tylko przed jedzeniem czy po wyjściu z toalety" - radzi prof. Zajkowska.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński - o działaniach w razie wystąpienia koronawirusa w Białymstoku

przewodniczący Zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej
4.03.2020

"Nie jest rolą miasta odwoływanie różnego typu imprez od razu, wszędzie powinien rządzić zdrowy rozsądek. My możemy tylko i wyłącznie na tą chwilę być elementem profilaktycznym i też takim, który nie będzie potęgował paniki" - mówi Przemysław Tuchliński.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok