Radio Białystok | Gość | Dorota Wyszkowska [wideo] - wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku

Dorota Wyszkowska [wideo]

wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku

5.02.2020, 08:48, akt. 22:12

"Jeżeli sprawdzą się prognozy GUS-u z 2014 roku, to w roku 2035 mieszkańców województwa podlaskiego będzie mniej niż milion" - mówi nasz gość.

Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka
Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Z Dorotą Wyszkowską rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Demografia w województwie i w całym naszym kraju budzi wiele niepokoju. Z roku na rok maleje liczba mieszkańców. Jak silna jest to tendencja? O tym z wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku Dorotą Wyszkowską rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Ilu jest mieszkańców województwa podlaskiego?


Dorota Wyszkowska: W województwie podlaskim na koniec na pierwsze półrocze 2019 roku było niespełna 1 179 000.


Jeszcze pamiętam liczbę ponad 1 200 000 mieszkańców Podlasia.


To było już jakiś czas temu.


Spadek jest, jak to będzie w przyszłości?


Od 2010 roku obserwujemy niezmiennie spadek liczby ludności naszego województwa, nie jest to tendencja jakaś wyjątkowa, ponieważ w całym kraju obserwujemy również spadek liczby ludności. Jeżeli chodzi o przyszłość, to przyszłość województwa, podobnie jak całego kraju, jest to również podobna, czyli ten spadek będziemy obserwowali, tendencja się nasila i myślę, że jeżeli prognozy się sprawdzą GUS-u z 2014 roku się sprawdzą, to w roku 2035 mieszkańców województwa podlaskiego będzie mniej niż milion osób. Ale ja mam nadzieję, że jednak ta prognoza się nie sprawdzi.


Te tendencje były od lat notowane, które regiony w naszym województwie najbardziej się wyludniają, najbardziej są dotknięte depopulacją?


Powiem dwa zdania na temat tego procesu wyludniania się naszego terenu. Rzeczywiście ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze to jest spadająca liczba urodzeń i rosnąca liczba zgonów, czyli ujemny przyrost naturalny. To pewnie wynika również z wielu różnych czynników, ale jednym jest spadająca liczba kobiet w wieku rozrodczym i utrzymujący się stale na niskim poziomie współczynnik dzietności. Współczynnik dzietności poniżej 1,4 w sytuacji, kiedy prosta zastępowalność to jest 2,1 - 2,15. Współczynnik dzietności jest to liczba dzieci przypadająca na przeciętną kobietę w wieku rozrodczym czyli 15-49 lat. No i druga rzecz, to jednak nasze województwo stale pozostaje województwem, z którego więcej ludzi odpływa niż napływa, czyli ujemne saldo migracji.


Nie mamy tutaj odpowiednio silnej gospodarki, żeby zatrzymywać mieszkańców?


Trudno powiedzieć co decyduje o tym, że  mieszkańcy się przemieszczają, zapewne czynniki ekonomiczne są takimi czynnikami.


Ale jak popatrzymy na dane GUS-owskie, to nasze województwa ze ściany wschodniej, to to są województwa, gdzie jest najniższa na przykład średnia płaca.


Będziemy na ten temat wiedzieli więcej po spisie powszechnym, który czeka nas w przyszłym roku, ponieważ będą tam na pewno pytania dotyczące również przyczyn przemieszczania się ludności. Natomiast jeśli mówimy o tym procesie ubytku ludności to jednak część południowo-wschodnia naszego regionu i prognozy dokładnie tak samo wskazują, że to będą gminy Dubicze Cerkiewne, Milejczyce, Orla, Czyże, Nurzec Stacja czy Grodzisk.


Czyli tam trzeba by było też zacząć inwestować. To trochę dziwne, bo przecież do Siemiatycz duże pieniądze płyną i tam jest najmniejsze bezrobocie, ale ten południowy-wschód województwa podlaskiego dominuje na mapie słabego wzrostu ludności.


Są tam charakterystyczne procesy depopulacyjne i to już widoczne jest od paru lat, rzeczywiście Siemiatycze to region, z którego bardzo dużo ludzi wyjeżdża, ale wyjeżdża zarobkowo i wraca, więc tutaj jeszcze pewnych szans należy upatrywać w tym, że część osób, które emigrowały w poprzednim okresie, do naszego regionu wróci. 


A jak będzie ze stolicą województwa podlaskiego?


Jeżeli mówimy o prognozie, to według prognoz w 2035 roku, bo takie prognozy mamy dla gmin, to nasze miasto nieco się skurczy można powiedzieć, bo według prognoz to będzie spadek rzędu około 3,5%. Natomiast na razie obserwujemy wzrost liczby ludności miasta Białegostoku, można powiedzieć że niewielki, ale ta tendencja się utrzymuje od kilku lat.


Ale próbujemy ten rekord zdobyć 300 000, nie udaje się. 


Pewnie ten wzrost liczby ludności jest podyktowany również tym, że w ostatnim czasie dołączone były pewne tereny do miasta, ale myślę, że to jest tendencja, która jest dość typowa, czyli duże miasto przyciąga mieszkańców z okolic. Natomiast w prognozach są też takie gminy, które szacuje się, że ta liczba ludności będzie jeszcze większa - są to gminy okalające miasto Białystok - Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl, Turośl Kościelna, Choroszcz czy też Dobrzyniewo Duże.


Co zrozumiałe, tak przynajmniej eksperci wskazują, tańsze tereny budowlane, łatwiej zdobyć działkę, nawet z ,dużą lepsze warunki do mieszkania i dlatego się przenoszą.


Myślę, że tutaj wiele czynników również o tym decyduje, ale myślę że bliskość miasta, z którego można korzystać z usług publicznych i wygoda mieszkania, i praca - te czynniki decydują o tym, że miasta nie same się powiększają, ale tereny podmiejskie rzeczywiście przeżywają taki napływ ludności.


Trudno pytać statystyka o to co zrobić, czy jakie decyzje podejmować, ale jakie mogą być konsekwencje owej depopulacji, spadku liczby ludności? Na przykład, że za 10-15 lat będzie nasze województwo liczyło około 900 tys. mieszkańców? Czy to na przykład może oznaczać, że zostanie zlikwidowane województwo, bo będzie za mało ludzi, nie będzie się opłacało utrzymać administracji? 


Trudno mi powiedzieć jako statystykowi, mogę się wypowiedzieć jako przedstawiciel nauki, więc myślę, że tych konsekwencji rzeczywiście będzie dużo, natomiast myślę że to najpierw dotknie rynek pracy, że będzie brakowało rąk do pracy. Ponieważ nie powiedzieliśmy o tym, że oprócz tych procesów depopulacyjnych, czyli zmniejszenia liczby ludności, będziemy mieli dodatkowo, jeżeli nic się nie zmieni - będziemy mieli proces starzenia się społeczeństwa i udział osób w wieku 65 lat i więcej będzie naprawdę duży. I to będzie na pewno problem dla rynku pracy. Konsekwencje związane z rynkiem pracy są dość oczywiste. Natomiast inne konsekwencje to jest problem z organizacją opieki zdrowia, opieki społecznej, problemem będzie również funkcjonowanie gmin tych najbardziej wyludniających się, czyli problem z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców przy malejących dochodach jednostek, ale ja myślę, że te jednostki już dzisiaj zaczynają myśleć o współpracy i rozwiązywaniu pewnych problemów.


Będą musiały się łączyć na przykład?


Być może nawet nie kwestia połączenia, tylko współpracy. Czyli formalnie będą to odrębne jednostki, natomiast będą podejmowały współpracę w zakresie realizacji programów.


Czy na przykład przybędzie liczba emigrantów, ludzi którzy przyjadą do pracy, bo naszych rodziców, nas trzeba będzie jednak utrzymać, opiekować się nami, ktoś to musi robić.


Nie jestem wróżką, więc trudno mi przewidzieć, ale mogę powiedzieć o tym co się dzieje obecnie. Od kilku lat obserwujemy bardzo duży wzrost liczby wydawanych pozwoleń na pracę dla Ukraińców i dla Białorusinów. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to są głównie Białorusini, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to rzeczywiście przeważają Ukraińcy, zresztą na pewno możemy język ukraiński, czy białoruski usłyszeć i w sklepach, i w restauracjach - każdy może zauważyć ten napływ migrantów. Jeżeli chodzi o to, co będzie w przyszłości - w sytuacji, kiedy rynek pracy będzie potrzebował pracowników, to ci pracownicy się znajdą, być może z dalszych stron, być może będą to pracownicy dojeżdżający wahadłowo, przecież Grodno jest bardzo blisko, więc mogą przyjeżdżać do pracy i wyjeżdżać.


Musiałoby się co nieco zmienić na granicy, przede wszystkim musiałyby zniknąć kolejki, wtedy to będzie bardziej zauważalne. Dziękuję za rozmowę.

| red: mak, ary
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

The Boars on-line w Polskim Radiu Białystok

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po Podlasiu
dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?


Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.

Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.


Fot. Paweł Wądołowski

Prof. Piotr Gliński

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
3.07.2020

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był w piątek (3.07) w województwie podlaskim.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.06.2020

"Związkowcy prawdopodobnie będą domagać się zadeklarowanej przez rząd podwyżki płacy minimalnej" - mówi Józef Mozolewski

Robert Tyszkiewicz, fot. Monika Kalicka

Robert Tyszkiewicz

szef PO w Podlaskiem
29.06.2020

"W II turze liczyć się będzie każdy głos. Nic teraz nie jest przesądzone. Większość Polaków opowiedziała się za zmianą" - mówi Robert Tyszkiewicz.


Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

szef podlaskiego PiS
29.06.2020

"Liczymy na wygraną Andrzeja Dudy, polityka skutecznego, polityka, który potrafi rozmawiać z Polakami. Jego druga kadencja zapewni dalszy rozwój kraju" - mówi Dariusz Piontkowski.

fot. Monika Kalicka

Bartosz Brzyski

politolog z Klubu Jagiellońskiego
29.06.2020

"W grupie między 18 a 29 rokiem życia frekwencja wyniosła powyżej 60% i była to frekwencja wyższa niż wśród osób powyżej 60 roku życia. Widać, że także i młodzi ludzie zaczęli się bardziej angażować w życie publiczne, to jest to dobry prognostyk na przyszłość" - mówi Bartosz Brzyski.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

wojewódzki inspektor sanitarny
27.06.2020

Koniec roku szkolnego, początek wakacji - według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w naszym regionie będzie około dwustu kolonii, czy różnego rodzaju obozów, to znacznie mniej niż w latach poprzednich.


Andrzej Matys, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
26.06.2020

"Otworzyliśmy wszystkie możliwe wejścia w budynkach, żeby mieszkańcy nie tłoczyli się, na zewnątrz będą strzałki dokąd się kierować" - mówi Andrzej Matys.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
26.06.2020

"Uczniowie spokojnie mogę odbierać świadectwa w trakcie wakacji. Tym razem nie zalecamy robienia uroczystego zakończenia zajęć" - mówi Dariusz Piontkowski.

Jacek Kucharewicz, fot. Lech Pilarski

Jacek Kucharewicz

prezes Metal Fachu w Sokółce
25.06.2020

"Najwięcej niepokoju było w marcu, część dilerów odwoływała zamówienia. Dziś mamy sytuację ustabilizowaną. W branży agro jest na razie dobrze" - mówi prezes Metal Fachu.


Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Wysokiem Mazowieckiem, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
25.06.2020

"Ja mam swojego kandydata, tym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim jego atutem jest to, że on nie zawiódł" - mówi Elżbieta Witek.

Jacek Sasin, źródło: www.gov.pl

Jacek Sasin

wicepremier i minister Aktywów Państwowych
24.06.2020

"Na ten moment najważniejsze jest, żeby przetrwało jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy uratować - to nam się rzeczywiście udaje" - mówi Jacek Sasin.

Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
23.06.2020

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
22.06.2020

"Przestaliśmy się bać tego wirusa, po prostu traktujemy go tak, jakby go nie było, a on jest wśród nas i stwarza dla nas zagrożenie" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
22.06.2020

Pływanie po alkoholu to zmora ratowników wodnych i ogromne niebezpieczeństwo - przypomina Marcin Gawryluk.

Stanisław Derehajło, fot. Joanna Szubzda

Stanisław Derehajło

wicemarszałek województwa podlaskiego
19.06.2020

"Rolnictwo trzeba wspierać, trzeba mądrze prowadzić, prowadzić mądrze badania, uczyć młodych ludzi bardzo dobrej naszej tradycji rolniczej" - mówi wicemarszałek.


insp. Robert Szewc, źródło: KWP w Białymstoku

Insp. Robert Szewc

komendant wojewódzki policji w Białymstoku
18.06.2020

"Myślę, że tutaj jakaś rewolucja absolutnie nie jest wskazana, tylko konsekwencja w działaniu, dobra praca i to chyba tyle" - mówi szef podlaskich policjantów.

profesor Marta Kosior-Kazberuk, źródło: PB

Marta Kosior-Kazberuk

rektor Politechniki Białostockiej
17.06.2020

"Politechnika istnieje 70 lat, a ja mam nadzieję kontynuować te dobre tradycje, rozbudowywać je i wzmacniać, nadawać im nowoczesny wygląd" - mówi nowa rektor PB.

Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl

Paweł Wdówik

wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych
16.06.2020

"Przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - mówi wiceminister.


Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
15.06.2020

"Najczęstsza przyczyna wypadków to nadmierna prędkość, stąd nasze apele do kierowców, by prędkość dostosować nie tylko do znaków, ale i swoich umiejętności" - mówi Marcin Gawryluk.

Artur Kosicki, fot. Monika Kalicka, archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
15.06.2020

"Jesteśmy na ósmym miejscu, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, ale jeśli chodzi o kwestię związaną z przedsiębiorcami, to tam jesteśmy w samej czołówce" - mówi marszałek.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
12.06.2020

"Sprawa kluczowa to utrzymanie stabilności finansowej i pozyskiwanie środków na dalszy rozwój uczelni, bo jeśli nie będziemy się rozwijać to grozi nam stagnacja" - mówi rektor UwB.


foto: Monika Kalicka

dr Helena Jędrzejczak i Magdalena Samojlik

doktor socjologii i nauczycielka gry na ukulele
11.06.2020

"Według badań Eurostatu, w Polsce mało kto uczy się czegoś po zakończeniu edukacji szkolnej czy akademickiej" - mówi dr Helena Jędrzejczak.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
10.06.2020

- Zalecenia są nadal aktualne, natomiast ich przestrzeganie jest bardzo nieaktualne. Wirus jest, stan epidemii jest, ale dlaczego my zapomnieliśmy, że on jest wśród nas, trudno to zrozumieć. Chciałabym zaapelować o przestrzeganie zasad.

foto: Monika Kalicka

Cezary Ołdakowski

prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
9.06.2020

Wystarczył jeden dzień i już wstrzymano przyjmowanie wniosków o tzw. bon antywirusowy. "Urząd marszałkowski pracuje nad tym, aby uruchomić kolejne bony [...] także ci przedsiębiorcy, którym się nie udało w tej edycji, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych".


Filip Turowski, źródło: glodnyswiata.pl

Filip Turowski

bloger
8.06.2020

"Ludzie coraz częściej decydują się na wakacje w Polsce. Widzę, że nasze wspaniałe i smaczne Podlasie staje się coraz bardziej popularne" - mówi Filip Turowski.

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
8.06.2020

- Co roku zauważamy bardzo niebezpieczne zachowania, czyli wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Takiej osobie wydaje się, że może więcej, że dopłynie dalej. Niestety, jest to bardzo złudne i często takie kąpiele kończą się bardzo tragicznie.

Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
8.06.2020

Maseczki, własne przybory egzaminacyjne, ławki daleko od siebie - w rozmowie o tym, jak wygląda matura w czasach epidemii.


Bartosz Szutkiewicz, fot. Monika Kalicka

Bartosz Szutkiewicz

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5.06.2020

176 litrów krwi i jej składników zebraliśmy przez pierwsze dwa dni wspólnej akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Polskiego Radia Białystok.

prof. Jerzy Hausner, fot. J. Leśniak

prof. Jerzy Hausner

były wicepremier
5.06.2020

"Polska gospodarka będzie miała tzw. płytką recesję, czyli spadek PKB w skali roku, nie kwartału, o jakieś 2-3 % i ten spadek będzie przejściowy. Już na przełomie roku 2020/2021 gospodarka znowu wróci na ścieżkę wzrostu" - prognozuje prof. Hausner.

Krzysztof Bosak, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Bosak

kandydat Konfederacji na prezydenta RP
4.06.2020

- Jedni poświęcają się zarabianiu pieniędzy, inni poświęcają się pracy społecznej i politycznej. Ja wybrałem to drugie - mówi Krzysztof Bosak.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok