Radio Białystok | Gość | Anna Moskwa - wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Anna Moskwa

wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

11.02.2020, 08:25, akt. 09:06

"Bez względu na to w jakim ustroju i systemie jesteśmy, to woda jest po obu stronach tak samo ważna" - mówi o porozumieniu o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych Anna Moskwa.

Anna Moskwa, źródło: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/
Anna Moskwa, źródło: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/

Z Anną Moskwą rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Wymiana informacji na temat stanu wód transgranicznych, współpraca w walce z suszą czy powodziami - m.in. to zakłada podpisana przez Polskę i Białoruś umowa. Problem suszy w obu krajach staje się coraz bardziej poważny i m.in. o tym z wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anną Moskwą rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Ministerstwo podpisało umowę z białoruskim ministerstwem, która w założeniu ma chronić wody polskie i białoruskie i ma poprawić jakość tych wód. Na czym dokładnie polega ta umowa?


Anna Moskwa: Ta umowa została podpisana tak naprawdę pomiędzy dwoma rządami - rządem polskim i rządem białoruskim, przez ministrów, ale w imieniu rządów. To jest mowa międzyrządowa, a nie międzyministerialna, co też pokazuje ważność tego tematu. Została podpisana po 20 latach negocjacji. Dosyć długo. Te lata zdecydowanie pozwoliły obu stronom poznać tę gospodarkę wodną, jak ona funkcjonuje po obu stronach granic, nie tylko granic Polski i Białorusi, ale też granic Unii Europejskiej i państwa poza Unią Europejską. 

Jednym z jej głównych celów jest koordynacja współpracy, ustalenie zasad tej współpracy w zakresie ilości i jakości wód granicznych przede wszystkim. My te zasady na poziomie Unii Europejskiej mamy bardzo szczegółowo doprecyzowane, po stronie białoruskiej tych zasad jest dużo mniej, jest dużo mniej systemów monitorowania wody, dużo mniej restrykcji dotyczących gospodarowania wodą, ale też i parametrów i ambicji w zakresie gospodarki wodnej, więc musieliśmy te poziomy na tyle ujednolicić i doprowadzić do wspólnego poziomu, żeby to było bez szkody dla ekosystemu. I po tych latach negocjacji to się udało. 

Jednym z głównych elementów, co widzimy przy innych umowach transgranicznych, jak na przykład czeskiej, jest wprowadzenie sprawnego systemu przepływu i wymiany informacji. Kilka lat temu strona czeska, gdzie tej koordynacji nie było, spuściła duże ilości wody, które zalały południową część Polski. Dlatego też te umowy są konieczne, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby były na tyle jasne te systemy, żebyśmy się nie opierali na indywidualnych kontaktach, tylko na jasnych zasadach, co monitorujemy, jak monitorujemy, jakie informacje przekazujemy i jakie projekty są dla nas ważne. 

My jesteśmy ciągle w Polsce też w trakcie walki o jakość wody, przede wszystkim poprzez dobrą politykę w zakresie gospodarki ściekowej, strona białoruska dużo czerpie z tych naszych doświadczeń, patrzą z zainteresowaniem na nasze osiągnięcia i projekty, przede wszystkim na budowę oczyszczalni ścieków.


Liczą chyba też, nie ukrywajmy, na nasze fundusze, unijne fundusze na te oczyszczalnie ścieków.


Dokładnie tak. W tym obszarze transgranicznym inwestycje w gospodarkę ściekową są tak samo ważne dla strony białoruskiej, jak i dla strony polskiej, bo te ścieki spływają do wody, która potem płynie do Polski, więc tak samo im, jak i nam zależy na budowie dobrych oczyszczalni i wprowadzaniu takich parametrów jakie my mamy po stronie polskiej i nie ma innej metody. Czyli tutaj mówimy o tym zarządzaniu ilością, ale też i jakością wody. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień, bo to jest kwestia dużych inwestycji. My w Polsce widzimy ile lat nam zajęło.


Po podpisaniu umowy powiedziała pani, że to ostatni moment. Kiedy mówi się, że na coś jest ostatni moment, to wydaje się, że ten problem jest poważny.


Jak patrzymy na to, co się dzieje w klimacie, co się dzieje z suszą w Polsce i z gwałtownością różnych zjawisk, to wydaje się, że to jest rzeczywiście ten ostatni moment na podpisanie takiego dokumentu. Bo nie tylko musimy zarządzać wodą w tym wymiarze krajowym, ale też w wymiarze transgranicznym. Ta susza dotyczy tak samo Polski, jak i Białorusi i sprawdzaliśmy ostatnio wszelkie dane klimatyczne i okazuje się, że w poprzednim roku były najwyższe temperatury od roku 1950 i wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie rokiem podobnym. Skraca nam się zima, wydłuża nam się lato i po stronie polskiej, po stronie białoruskiej to się dzieje w taki sam sposób i w taki sam sposób wpływa na wodę. Stąd też mówimy, że to jest ostatni moment na podpisanie takiego dokumentu i rozpoczęcie tej współpracy. 


Minister Gróbarczyk nawet użył już takiego głośnego stwierdzenia, że być może czeka nas susza półwiecza.


Patrząc na temperatury, rzeczywiście tak. Oczywiście to są te ostatnie 2 lata, wcześniej mieliśmy też rok 2010, 3 lata temu mieliśmy rok wilgotny. Natomiast tym ciężkim zjawiskiem jest gwałtowność - i suszy, i zjawisk zalewowych, i nieprzewidywalność, szczególnie dla rolnictwa i tych sektorów, które zależą od pogody i klimatu.


Jeżeli chodzi o tę umowę z Białorusinami, czy ze strony polskiej są jakieś konkretne cele jeżeli chodzi o obiekty, rzeki, czy macie konkretne plany na Kanał Augustowski, rzekę Bug, zalew Siemianówka, który miał być nazwijmy to dumą poprzedniego ustroju, a od wielu lat widać, że z roku na rok jest coraz bardziej suchy i nie spełnia chyba swoich funkcji.


Rzeczywiście w tych obiektach, o których pan wspomniał, ta ilość wody i zarządzanie tymi obiektami jest dla nas wyzwaniem. W tym dokumencie nie do końca skupiamy się na tej części żeglugi śródlądowej, w systemie ministerstw białoruskich to jest tak ułożone, że żegluga jest z kolei w ministerstwie transportu, więc musimy się dostosować z tą  współpracą i tam równolegle prowadzimy rozmowy. 

Problem, który jest to to, że Kanał Augustowski po stronie białoruskiej nie jest na obszarze śródlądowych dróg wodnych, czyli nie jest kanałem żeglownym. Strona białoruska deklaruje, że dostosuje to u siebie tak, żebyśmy mogli dostosować parametry, ale też i jako Polska będziemy prowadzić inwestycje po ich stronie, bo my jesteśmy gotowi zainwestować, żeby doprowadzić do żeglowności i do pełnego wykorzystania tego obiektu, ale też i pozostałych.


A co z pozostałymi obiektami? Zalew Siemianówka?


Jest też na liście naszych priorytetów.


Jak w ogóle układa się współpraca ze stroną białoruską, bo też dużo w ostatnim czasie się mówi o przyciąganiu Białorusi do zachodu, z drugiej strony Rosja też nie pozostaje dłużna i stara się przeciągnąć Białoruś na swoją stronę. Widać też po ostatnich badaniach wśród społeczeństwa białoruskiego takie proeuropejskie trendy, widać duży odwrót od strony sojuszu z Rosją, a chęć zacieśnienia tych relacji z Unią Europejską. Jak na poziomie ministerstw to wygląda?


My tę współpracę oceniamy bardzo dobrze, ale myślę że też wynika to z tematu, bo bez względu na to w jakim ustroju i systemie jesteśmy, to woda jest po obu stronach tak samo ważna. Dlatego mamy taką dosyć łatwą współpracę, bo ten temat jest uniwersalny i zdecydowanie apolityczny dla obu stron. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tej współpracy i widzimy, że strona białoruska jest ambitnym partnerem. Chce dostosować swoje systemy, chce się od nas uczyć, chce korzystać i wdrażać inwestycje po swojej stronie. Te ostatnie lata były bardzo dobrym czasem negocjacji tego porozumienia, widać też ze strony białoruskiej zwiększenie zainteresowania i bez tego zaangażowania z ich strony nie byłoby podpisania tego dokumentu.


Jeszcze wracając do kwestii słów ministra Gróbarczyka i suszy - pojawiają się głosy, że susza może być właśnie jednym z wiodących tematów w kampanii prezydenckiej. Jak pani to ocenia, czy faktycznie jest to tak poważny problem, który może decydować o losach kampanii?


Trudno mi to ocenić. Na pewno byłoby dziwne, gdyby się w kampanii ten temat nie pojawił, ale myślę że to też wynika z tego, że to jest temat, o którym dyskutujemy poprzez polskie domy, przez ministerstwa, prezydenta i wszelkie gremia, które są w Polsce, bo ciężko nie rozmawiać o tym temacie, bo gospodarka wodna dotyka każdego z nas na różnych poziomach.


Pomijając kwestie transgraniczne polsko-białoruskie, to w województwie podlaskim jakie plany ma ministerstwo na przeciwdziałanie suszy?


To nie tylko w województwie podlaskim, bo ten problem dotyka całej Polski i też nie możemy patrzeć województwami na gospodarkę wodną, bo takie podejście już było i nic dobrego z tego nie wyszło. 

Przede wszystkim to są lata dużych inwestycji. To, co było dużym zaniedbaniem przez wiele lat, jest to kwestia dziesięcioleci, to brak dużych inwestycji, brak budowania dużych zbiorników, brak zintegrowanej gospodarki wodnej. Raz walczyliśmy z suszą, raz z powodzią na różnych odcinkach, raz funkcja żeglugowa była ważna, w innym momencie jakość wody. 

To, co jest tym nowym podejściem i właściwie jedynym możliwym, to jest to zintegrowane podejście w zakresie gospodarki wodnej, że patrzymy na każdy obiekt wodny, na każdą inwestycję tak, żeby integracja, czy zwiększenie roli jednego zadania, na przykład przeciwpowodziowego, nie było z efektem negatywnym na pozostałe działania, więc każda z tych inwestycji jest inwestycją w gospodarkę wodną szeroko pojętą. 

My też, razem z Wodami Polskimi, prowadzimy projekty renaturyzacji rzek, widzimy jak ważne jest odnawianie mokradeł, ale też ta melioracja szczegółowa i dotychczas ta melioracja głównie była postrzegana przez pryzmat osuszania. My patrzymy na meliorację przez pryzmat retencji i utrzymania właściwego wody. M w Polsce mamy mało wody i to jest prawda, ale nie jest to główny problem, bo z taką ilością wody jesteśmy w stanie żyć. Głównym problemem jest to, że my tej wody nie zatrzymujemy i pozwalamy żeby ona uciekała i to jest to nasze główne wyzwanie na poziomie szczegółowym, jak i na poziomie dużych inwestycji.

| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

The Boars on-line w Polskim Radiu Białystok

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po Podlasiu
dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?


Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.

Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.


Fot. Paweł Wądołowski

Prof. Piotr Gliński

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
3.07.2020

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był w piątek (3.07) w województwie podlaskim.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.06.2020

"Związkowcy prawdopodobnie będą domagać się zadeklarowanej przez rząd podwyżki płacy minimalnej" - mówi Józef Mozolewski

Robert Tyszkiewicz, fot. Monika Kalicka

Robert Tyszkiewicz

szef PO w Podlaskiem
29.06.2020

"W II turze liczyć się będzie każdy głos. Nic teraz nie jest przesądzone. Większość Polaków opowiedziała się za zmianą" - mówi Robert Tyszkiewicz.


Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

szef podlaskiego PiS
29.06.2020

"Liczymy na wygraną Andrzeja Dudy, polityka skutecznego, polityka, który potrafi rozmawiać z Polakami. Jego druga kadencja zapewni dalszy rozwój kraju" - mówi Dariusz Piontkowski.

fot. Monika Kalicka

Bartosz Brzyski

politolog z Klubu Jagiellońskiego
29.06.2020

"W grupie między 18 a 29 rokiem życia frekwencja wyniosła powyżej 60% i była to frekwencja wyższa niż wśród osób powyżej 60 roku życia. Widać, że także i młodzi ludzie zaczęli się bardziej angażować w życie publiczne, to jest to dobry prognostyk na przyszłość" - mówi Bartosz Brzyski.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

wojewódzki inspektor sanitarny
27.06.2020

Koniec roku szkolnego, początek wakacji - według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w naszym regionie będzie około dwustu kolonii, czy różnego rodzaju obozów, to znacznie mniej niż w latach poprzednich.


Andrzej Matys, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
26.06.2020

"Otworzyliśmy wszystkie możliwe wejścia w budynkach, żeby mieszkańcy nie tłoczyli się, na zewnątrz będą strzałki dokąd się kierować" - mówi Andrzej Matys.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
26.06.2020

"Uczniowie spokojnie mogę odbierać świadectwa w trakcie wakacji. Tym razem nie zalecamy robienia uroczystego zakończenia zajęć" - mówi Dariusz Piontkowski.

Jacek Kucharewicz, fot. Lech Pilarski

Jacek Kucharewicz

prezes Metal Fachu w Sokółce
25.06.2020

"Najwięcej niepokoju było w marcu, część dilerów odwoływała zamówienia. Dziś mamy sytuację ustabilizowaną. W branży agro jest na razie dobrze" - mówi prezes Metal Fachu.


Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Wysokiem Mazowieckiem, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
25.06.2020

"Ja mam swojego kandydata, tym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim jego atutem jest to, że on nie zawiódł" - mówi Elżbieta Witek.

Jacek Sasin, źródło: www.gov.pl

Jacek Sasin

wicepremier i minister Aktywów Państwowych
24.06.2020

"Na ten moment najważniejsze jest, żeby przetrwało jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy uratować - to nam się rzeczywiście udaje" - mówi Jacek Sasin.

Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
23.06.2020

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
22.06.2020

"Przestaliśmy się bać tego wirusa, po prostu traktujemy go tak, jakby go nie było, a on jest wśród nas i stwarza dla nas zagrożenie" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
22.06.2020

Pływanie po alkoholu to zmora ratowników wodnych i ogromne niebezpieczeństwo - przypomina Marcin Gawryluk.

Stanisław Derehajło, fot. Joanna Szubzda

Stanisław Derehajło

wicemarszałek województwa podlaskiego
19.06.2020

"Rolnictwo trzeba wspierać, trzeba mądrze prowadzić, prowadzić mądrze badania, uczyć młodych ludzi bardzo dobrej naszej tradycji rolniczej" - mówi wicemarszałek.


insp. Robert Szewc, źródło: KWP w Białymstoku

Insp. Robert Szewc

komendant wojewódzki policji w Białymstoku
18.06.2020

"Myślę, że tutaj jakaś rewolucja absolutnie nie jest wskazana, tylko konsekwencja w działaniu, dobra praca i to chyba tyle" - mówi szef podlaskich policjantów.

profesor Marta Kosior-Kazberuk, źródło: PB

Marta Kosior-Kazberuk

rektor Politechniki Białostockiej
17.06.2020

"Politechnika istnieje 70 lat, a ja mam nadzieję kontynuować te dobre tradycje, rozbudowywać je i wzmacniać, nadawać im nowoczesny wygląd" - mówi nowa rektor PB.

Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl

Paweł Wdówik

wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych
16.06.2020

"Przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - mówi wiceminister.


Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
15.06.2020

"Najczęstsza przyczyna wypadków to nadmierna prędkość, stąd nasze apele do kierowców, by prędkość dostosować nie tylko do znaków, ale i swoich umiejętności" - mówi Marcin Gawryluk.

Artur Kosicki, fot. Monika Kalicka, archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
15.06.2020

"Jesteśmy na ósmym miejscu, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, ale jeśli chodzi o kwestię związaną z przedsiębiorcami, to tam jesteśmy w samej czołówce" - mówi marszałek.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
12.06.2020

"Sprawa kluczowa to utrzymanie stabilności finansowej i pozyskiwanie środków na dalszy rozwój uczelni, bo jeśli nie będziemy się rozwijać to grozi nam stagnacja" - mówi rektor UwB.


foto: Monika Kalicka

dr Helena Jędrzejczak i Magdalena Samojlik

doktor socjologii i nauczycielka gry na ukulele
11.06.2020

"Według badań Eurostatu, w Polsce mało kto uczy się czegoś po zakończeniu edukacji szkolnej czy akademickiej" - mówi dr Helena Jędrzejczak.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
10.06.2020

- Zalecenia są nadal aktualne, natomiast ich przestrzeganie jest bardzo nieaktualne. Wirus jest, stan epidemii jest, ale dlaczego my zapomnieliśmy, że on jest wśród nas, trudno to zrozumieć. Chciałabym zaapelować o przestrzeganie zasad.

foto: Monika Kalicka

Cezary Ołdakowski

prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
9.06.2020

Wystarczył jeden dzień i już wstrzymano przyjmowanie wniosków o tzw. bon antywirusowy. "Urząd marszałkowski pracuje nad tym, aby uruchomić kolejne bony [...] także ci przedsiębiorcy, którym się nie udało w tej edycji, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych".


Filip Turowski, źródło: glodnyswiata.pl

Filip Turowski

bloger
8.06.2020

"Ludzie coraz częściej decydują się na wakacje w Polsce. Widzę, że nasze wspaniałe i smaczne Podlasie staje się coraz bardziej popularne" - mówi Filip Turowski.

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
8.06.2020

- Co roku zauważamy bardzo niebezpieczne zachowania, czyli wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Takiej osobie wydaje się, że może więcej, że dopłynie dalej. Niestety, jest to bardzo złudne i często takie kąpiele kończą się bardzo tragicznie.

Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
8.06.2020

Maseczki, własne przybory egzaminacyjne, ławki daleko od siebie - w rozmowie o tym, jak wygląda matura w czasach epidemii.


Bartosz Szutkiewicz, fot. Monika Kalicka

Bartosz Szutkiewicz

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5.06.2020

176 litrów krwi i jej składników zebraliśmy przez pierwsze dwa dni wspólnej akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Polskiego Radia Białystok.

prof. Jerzy Hausner, fot. J. Leśniak

prof. Jerzy Hausner

były wicepremier
5.06.2020

"Polska gospodarka będzie miała tzw. płytką recesję, czyli spadek PKB w skali roku, nie kwartału, o jakieś 2-3 % i ten spadek będzie przejściowy. Już na przełomie roku 2020/2021 gospodarka znowu wróci na ścieżkę wzrostu" - prognozuje prof. Hausner.

Krzysztof Bosak, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Bosak

kandydat Konfederacji na prezydenta RP
4.06.2020

- Jedni poświęcają się zarabianiu pieniędzy, inni poświęcają się pracy społecznej i politycznej. Ja wybrałem to drugie - mówi Krzysztof Bosak.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok