Radio Białystok | Gość | Anna Moskwa - wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Anna Moskwa

wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

11.02.2020, 08:25, akt. 09:06

"Bez względu na to w jakim ustroju i systemie jesteśmy, to woda jest po obu stronach tak samo ważna" - mówi o porozumieniu o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych Anna Moskwa.

Anna Moskwa, źródło: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/
Anna Moskwa, źródło: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/

Z Anną Moskwą rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Wymiana informacji na temat stanu wód transgranicznych, współpraca w walce z suszą czy powodziami - m.in. to zakłada podpisana przez Polskę i Białoruś umowa. Problem suszy w obu krajach staje się coraz bardziej poważny i m.in. o tym z wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anną Moskwą rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Ministerstwo podpisało umowę z białoruskim ministerstwem, która w założeniu ma chronić wody polskie i białoruskie i ma poprawić jakość tych wód. Na czym dokładnie polega ta umowa?


Anna Moskwa: Ta umowa została podpisana tak naprawdę pomiędzy dwoma rządami - rządem polskim i rządem białoruskim, przez ministrów, ale w imieniu rządów. To jest mowa międzyrządowa, a nie międzyministerialna, co też pokazuje ważność tego tematu. Została podpisana po 20 latach negocjacji. Dosyć długo. Te lata zdecydowanie pozwoliły obu stronom poznać tę gospodarkę wodną, jak ona funkcjonuje po obu stronach granic, nie tylko granic Polski i Białorusi, ale też granic Unii Europejskiej i państwa poza Unią Europejską. 

Jednym z jej głównych celów jest koordynacja współpracy, ustalenie zasad tej współpracy w zakresie ilości i jakości wód granicznych przede wszystkim. My te zasady na poziomie Unii Europejskiej mamy bardzo szczegółowo doprecyzowane, po stronie białoruskiej tych zasad jest dużo mniej, jest dużo mniej systemów monitorowania wody, dużo mniej restrykcji dotyczących gospodarowania wodą, ale też i parametrów i ambicji w zakresie gospodarki wodnej, więc musieliśmy te poziomy na tyle ujednolicić i doprowadzić do wspólnego poziomu, żeby to było bez szkody dla ekosystemu. I po tych latach negocjacji to się udało. 

Jednym z głównych elementów, co widzimy przy innych umowach transgranicznych, jak na przykład czeskiej, jest wprowadzenie sprawnego systemu przepływu i wymiany informacji. Kilka lat temu strona czeska, gdzie tej koordynacji nie było, spuściła duże ilości wody, które zalały południową część Polski. Dlatego też te umowy są konieczne, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby były na tyle jasne te systemy, żebyśmy się nie opierali na indywidualnych kontaktach, tylko na jasnych zasadach, co monitorujemy, jak monitorujemy, jakie informacje przekazujemy i jakie projekty są dla nas ważne. 

My jesteśmy ciągle w Polsce też w trakcie walki o jakość wody, przede wszystkim poprzez dobrą politykę w zakresie gospodarki ściekowej, strona białoruska dużo czerpie z tych naszych doświadczeń, patrzą z zainteresowaniem na nasze osiągnięcia i projekty, przede wszystkim na budowę oczyszczalni ścieków.


Liczą chyba też, nie ukrywajmy, na nasze fundusze, unijne fundusze na te oczyszczalnie ścieków.


Dokładnie tak. W tym obszarze transgranicznym inwestycje w gospodarkę ściekową są tak samo ważne dla strony białoruskiej, jak i dla strony polskiej, bo te ścieki spływają do wody, która potem płynie do Polski, więc tak samo im, jak i nam zależy na budowie dobrych oczyszczalni i wprowadzaniu takich parametrów jakie my mamy po stronie polskiej i nie ma innej metody. Czyli tutaj mówimy o tym zarządzaniu ilością, ale też i jakością wody. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień, bo to jest kwestia dużych inwestycji. My w Polsce widzimy ile lat nam zajęło.


Po podpisaniu umowy powiedziała pani, że to ostatni moment. Kiedy mówi się, że na coś jest ostatni moment, to wydaje się, że ten problem jest poważny.


Jak patrzymy na to, co się dzieje w klimacie, co się dzieje z suszą w Polsce i z gwałtownością różnych zjawisk, to wydaje się, że to jest rzeczywiście ten ostatni moment na podpisanie takiego dokumentu. Bo nie tylko musimy zarządzać wodą w tym wymiarze krajowym, ale też w wymiarze transgranicznym. Ta susza dotyczy tak samo Polski, jak i Białorusi i sprawdzaliśmy ostatnio wszelkie dane klimatyczne i okazuje się, że w poprzednim roku były najwyższe temperatury od roku 1950 i wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie rokiem podobnym. Skraca nam się zima, wydłuża nam się lato i po stronie polskiej, po stronie białoruskiej to się dzieje w taki sam sposób i w taki sam sposób wpływa na wodę. Stąd też mówimy, że to jest ostatni moment na podpisanie takiego dokumentu i rozpoczęcie tej współpracy. 


Minister Gróbarczyk nawet użył już takiego głośnego stwierdzenia, że być może czeka nas susza półwiecza.


Patrząc na temperatury, rzeczywiście tak. Oczywiście to są te ostatnie 2 lata, wcześniej mieliśmy też rok 2010, 3 lata temu mieliśmy rok wilgotny. Natomiast tym ciężkim zjawiskiem jest gwałtowność - i suszy, i zjawisk zalewowych, i nieprzewidywalność, szczególnie dla rolnictwa i tych sektorów, które zależą od pogody i klimatu.


Jeżeli chodzi o tę umowę z Białorusinami, czy ze strony polskiej są jakieś konkretne cele jeżeli chodzi o obiekty, rzeki, czy macie konkretne plany na Kanał Augustowski, rzekę Bug, zalew Siemianówka, który miał być nazwijmy to dumą poprzedniego ustroju, a od wielu lat widać, że z roku na rok jest coraz bardziej suchy i nie spełnia chyba swoich funkcji.


Rzeczywiście w tych obiektach, o których pan wspomniał, ta ilość wody i zarządzanie tymi obiektami jest dla nas wyzwaniem. W tym dokumencie nie do końca skupiamy się na tej części żeglugi śródlądowej, w systemie ministerstw białoruskich to jest tak ułożone, że żegluga jest z kolei w ministerstwie transportu, więc musimy się dostosować z tą  współpracą i tam równolegle prowadzimy rozmowy. 

Problem, który jest to to, że Kanał Augustowski po stronie białoruskiej nie jest na obszarze śródlądowych dróg wodnych, czyli nie jest kanałem żeglownym. Strona białoruska deklaruje, że dostosuje to u siebie tak, żebyśmy mogli dostosować parametry, ale też i jako Polska będziemy prowadzić inwestycje po ich stronie, bo my jesteśmy gotowi zainwestować, żeby doprowadzić do żeglowności i do pełnego wykorzystania tego obiektu, ale też i pozostałych.


A co z pozostałymi obiektami? Zalew Siemianówka?


Jest też na liście naszych priorytetów.


Jak w ogóle układa się współpraca ze stroną białoruską, bo też dużo w ostatnim czasie się mówi o przyciąganiu Białorusi do zachodu, z drugiej strony Rosja też nie pozostaje dłużna i stara się przeciągnąć Białoruś na swoją stronę. Widać też po ostatnich badaniach wśród społeczeństwa białoruskiego takie proeuropejskie trendy, widać duży odwrót od strony sojuszu z Rosją, a chęć zacieśnienia tych relacji z Unią Europejską. Jak na poziomie ministerstw to wygląda?


My tę współpracę oceniamy bardzo dobrze, ale myślę że też wynika to z tematu, bo bez względu na to w jakim ustroju i systemie jesteśmy, to woda jest po obu stronach tak samo ważna. Dlatego mamy taką dosyć łatwą współpracę, bo ten temat jest uniwersalny i zdecydowanie apolityczny dla obu stron. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tej współpracy i widzimy, że strona białoruska jest ambitnym partnerem. Chce dostosować swoje systemy, chce się od nas uczyć, chce korzystać i wdrażać inwestycje po swojej stronie. Te ostatnie lata były bardzo dobrym czasem negocjacji tego porozumienia, widać też ze strony białoruskiej zwiększenie zainteresowania i bez tego zaangażowania z ich strony nie byłoby podpisania tego dokumentu.


Jeszcze wracając do kwestii słów ministra Gróbarczyka i suszy - pojawiają się głosy, że susza może być właśnie jednym z wiodących tematów w kampanii prezydenckiej. Jak pani to ocenia, czy faktycznie jest to tak poważny problem, który może decydować o losach kampanii?


Trudno mi to ocenić. Na pewno byłoby dziwne, gdyby się w kampanii ten temat nie pojawił, ale myślę że to też wynika z tego, że to jest temat, o którym dyskutujemy poprzez polskie domy, przez ministerstwa, prezydenta i wszelkie gremia, które są w Polsce, bo ciężko nie rozmawiać o tym temacie, bo gospodarka wodna dotyka każdego z nas na różnych poziomach.


Pomijając kwestie transgraniczne polsko-białoruskie, to w województwie podlaskim jakie plany ma ministerstwo na przeciwdziałanie suszy?


To nie tylko w województwie podlaskim, bo ten problem dotyka całej Polski i też nie możemy patrzeć województwami na gospodarkę wodną, bo takie podejście już było i nic dobrego z tego nie wyszło. 

Przede wszystkim to są lata dużych inwestycji. To, co było dużym zaniedbaniem przez wiele lat, jest to kwestia dziesięcioleci, to brak dużych inwestycji, brak budowania dużych zbiorników, brak zintegrowanej gospodarki wodnej. Raz walczyliśmy z suszą, raz z powodzią na różnych odcinkach, raz funkcja żeglugowa była ważna, w innym momencie jakość wody. 

To, co jest tym nowym podejściem i właściwie jedynym możliwym, to jest to zintegrowane podejście w zakresie gospodarki wodnej, że patrzymy na każdy obiekt wodny, na każdą inwestycję tak, żeby integracja, czy zwiększenie roli jednego zadania, na przykład przeciwpowodziowego, nie było z efektem negatywnym na pozostałe działania, więc każda z tych inwestycji jest inwestycją w gospodarkę wodną szeroko pojętą. 

My też, razem z Wodami Polskimi, prowadzimy projekty renaturyzacji rzek, widzimy jak ważne jest odnawianie mokradeł, ale też ta melioracja szczegółowa i dotychczas ta melioracja głównie była postrzegana przez pryzmat osuszania. My patrzymy na meliorację przez pryzmat retencji i utrzymania właściwego wody. M w Polsce mamy mało wody i to jest prawda, ale nie jest to główny problem, bo z taką ilością wody jesteśmy w stanie żyć. Głównym problemem jest to, że my tej wody nie zatrzymujemy i pozwalamy żeby ona uciekała i to jest to nasze główne wyzwanie na poziomie szczegółowym, jak i na poziomie dużych inwestycji.

| red: mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
fot. Monika Kalicka

Marek Siergiej

prezes białostockiej firmy Promotech
31.03.2020

Na pewno będzie trudno, to będzie bardzo trudny okres. Najważniejsze jest to, żeby konsumenci mieli pieniądze na to, żeby po tym okresie trudnym rozpocząć normalne normalne życie - mówi szef Promotechu.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

30.03.2020

"Powinniśmy być wyczuleni i uczulić naszych najbliższych, nasze babcie, dziadków, ciocie i wujków, czy rodziców, że może dojść do oszustwa, żeby pod żadnym pozorem podejrzanych osób nie wpuszczali do domu" - przypomina Tomasz Krupa.

Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
30.03.2020

Od początku wiedzieliśmy, że jedno miejsce nie wystarczy. Widzimy dynamikę rozwoju tej pandemii i było oczywiste, że trzeba szukać drugiego miejsca na laboratorium - mówi prof. Marcin Moniuszko.


fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
29.03.2020

Opustoszałe kościoły, wierni uczestniczący w mszach i rekolekcjach przed ekranami komputerów i telewizorów, duszpasterze przemawiający do ludzi w internecie - takiego finału Wielkiego Postu jeszcze nie mieliśmy.

Konferencja prasowa wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
28.03.2020

O kolejnych, ośmiu potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Podlaskiem informuje Urząd Wojewódzki.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej Policji
27.03.2020

- Policjanci nie będą pytać każdego przechodnia, w jakim celu i gdzie idzie, nie będą legitymować takich osób. Oczywiście będziemy reagować tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z rażącym przypadkami łamania wprowadzonych ograniczeń.


foto: Monika Kalicka

Józef Klim i Zdzisław Babicz

dyrektor LO PB i naczyciel informatyk
26.03.2020

Jak zorganizować zdalne nauczanie? "Stworzenie samej platformy z kursami nie jest sprawą trudną, natomiast wymagane jest przeszkolenie nauczyciel."

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
25.03.2020

- Na razie na Podlasiu mamy sytuację stosunkowo stabilną - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Wiktoria Bocheńska

studiująca i pracująca w Birmingham białostoczanka
25.03.2020

Wychodzenie z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i zakaz zgromadzeń - takie ograniczenia, jakie wprowadził polski rząd, na Wyspach Brytyjskich obowiązują od wczoraj.


dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista UwB
24.03.2020

Sąd Najwyższy może mieć twardy orzech do zgryzienia w przypadku problemów z rejestracją kandydatów na prezydenta. Jeśli nie uda się im zebrać wystarczającej liczby podpisów z uwagi na epidemię i zaskarżą to do sądu, wybory mogą okazać się potem nieważne - wyjaśnia prof. Jackiewicz

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskie policji
23.03.2020

- Niestety każdej doby policjanci w Podlaskiem odnotowują kilka przypadków, w których osoby poddane kwarantannie domowej wykazują się ogromną nieodpowiedzialnością i nie ma ich w domu podczas kontroli.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
23.03.2020

- Ponad 95 proc. szkół zgłasza gotowość do nauczania na odległość bądź już to robi - informuje minister edukacji.


Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
20.03.2020

- Postawa każdego mieszkańca naszego województwa jest bardzo istotna. Niezwykle ważne jest to, by dostosować się do wymogów, które wskazał Główny Inspektor Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni.

Szczepan Barszczewski, fot. Monika Kalicka

Szczepan Barszczewski o tarczy antykryzysowej [wideo]

dyrektor biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
19.03.2020

"Zwracamy się do władz z prośbą o wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia dla przedsiębiorców na najbliższe 3 miesiące, a jak będzie trzeba, to i na kolejne" - mówi Szczepan Barszczewski.

Foto: Lech Pilarski

Ks. Wojciech Sawicki o życiu w Rzymie podczas kwarantanny

ksiądz z polskiej placówki w Watykanie
19.03.2020

"We Włoszech jest drugi tydzień kwarantanny. W pierwszych dniach było ciężko się przyzwyczaić, bo ludzie chodzili po balkonach, po dachach nawet. Wydaje mi się, że dopiero teraz ludzie się przyzwyczaili i nie stwarzają problemów. Nie kontaktują się z innymi osobami."


Jacek Roleder, fot. Paweł Wądołowski

Jacek Roleder

p.o. dyrektora szpitala w Łomży
18.03.2020

Nie wszyscy pacjenci z koronawirusem będą trafiać do Łomży. - My będziemy przyjmować tych pacjentów, którzy są w jakiś sposób zabiegowi, czyli np. ze złamaniami, z bardzo głebokimi ranami, których nie da się na oddziale zachowaczym zabezpieczyć.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
18.03.2020

- Myślę, że sytuacja łomżyńska będzie się stabilizować (...) Dlaczego Łomża? Zgodnie z wytycznymi MZ trzeba było znaleźć placówkę o wieloprofilowym zakresie, gdzie będzie miejsce na poród, na zabieg kardiologiczny, na intensywną terapię, itd.

mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
18.03.2020

Otwarcie w Ogrodnikach dodatkowego przejścia na granicy polsko-litewskiej skróciło czas oczekiwania kierowców na wjazd do naszego kraju o połowę. Na przejściu w Budzisku po stronie litewskiej tworzyły się 50-kilometrowe kolejki.


prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

ekonomista z UwB
17.03.2020

"Nasz system bankowy jest bardzo zdrowy, bardzo mocny. (...) Zabieranie pieniędzy z banków nadto co potrzebujemy, na bieżące zakupy, jest niczym niepodyktowane" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
17.03.2020

"Zachowujmy się normalnie, nie bójmy się, tylko bądźmy ostrożni, niech lęk nas nie paraliżuje"- mówi prof. Jerzy Kopania.

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor podlaskiego NFZ
16.03.2020

Szpital w Łomży na czas walki z koronawirusem zostaje przekształcony w szpital zakaźny. Co mają robić pacjenci poradni specjalistycznych znajdujących się w placówce?


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzeczniik podlaskiej policji
16.03.2020

Jak wygląda praca podlaskiej policji w czasie zagrożenia koronawirusem?

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej
16.03.2020

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

Co czytać w czasie zagrożenia koronawirusem radzi literaturoznawczyni z UwB - prof. Jolanta Sztachelska

15.03.2020

"W czasach zarazy następuje rozprzężenie, ludzie w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy, inni - przeciwnie, poddają się rozpuście" - mówi prof. Sztachelska.


Barbara Kamińska, źródło fot.: facebook.com

Barbara Kamińska

przewodniczka po Rzymie
14.03.2020

- Nasza kwarantanna wygląda w ten sposób, że mamy nakaz siedzenia w domu i zakaz wychodzenia bez powodu - mówi mieszkająca w Rzymie białostoczanka, przewodniczka po Wiecznym Mieście Barbara Kamińska.

Zbigniew Sulewski, fot. Katarzyna Cichoń

Zbigniew Sulewski

doradca gospodarczy
13.03.2020

"Są już pierwsze szacunki, które mówią, jak duże spowolnienie dotknie polską gospodarkę" - mówi Zbigniew Sulewski.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
13.03.2020

"Nie wiemy ile to potrwa, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądać kwestia zaliczenia, odrabiania zajęć, których nie możemy wprowadzić do systemu zdalnego" - mówi o zawieszeniu zajęć na uczelniach rektor UwB.


dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.03.2020

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.03.2020

Koronawirus. "Są pieniądze dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup niezbędnego sprzętu, aby jak najszybciej mozna było takie badania wykonywać w Białymstoku".

Marek Karp, fot. Monika Kalicka

Marek Karp [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10.03.2020

"W kontenerach nie będą wykonywane badania medyczne, to będą czynności bezkontaktowe w relacji pacjent - pracownik, tak żeby nie stwarzać dodatkowego ryzyka" - mówi dyrektor USK.


st. sierż. Piotr Niewiarowski, Urszula Telicka-Hajduk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

9.03.2020

Głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów m.in. na temat oszustw "na wnuczuka" czy w zakresie podpisywania umów. Podlaska policja przygotowała pilotażowy projekt "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora".

Rafał Tomaszczuk, fot. Joanna Szubzda

Rafał Tomaszczuk [wideo]

rzecznik prasowy podlaskiego NFZ
9.03.2020

Konsultanci doradzą, co zrobić, by otrzymać pomoc - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z bezpłatnej infolinii dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem.

Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z UwB
6.03.2020

"Wydaje mi się, że bardzo szybko ludzie znudzą się takimi ciągłymi sensacyjnymi informacjami, że koronawirus jest już w Polsce, jest już w Białymstoku, jest już gdzieś tam" - mówi Maciej Białous.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska - rośnie liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
5.03.2020

"Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w naszym województwie rośnie. Stan na środę to 103 osoby, na czwartek - 114" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska - jak higiena może zmniejszyć ryzyko zachorowania [wideo]

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
4.03.2020

"Dbajmy o siebie, nie tylko ze względu na koronawirusa. Myjmy ręce najczęściej jak to tylko możliwe, a nie tylko przed jedzeniem czy po wyjściu z toalety" - radzi prof. Zajkowska.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński - o działaniach w razie wystąpienia koronawirusa w Białymstoku

przewodniczący Zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej
4.03.2020

"Nie jest rolą miasta odwoływanie różnego typu imprez od razu, wszędzie powinien rządzić zdrowy rozsądek. My możemy tylko i wyłącznie na tą chwilę być elementem profilaktycznym i też takim, który nie będzie potęgował paniki" - mówi Przemysław Tuchliński.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok