Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński [wideo] - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

12.03.2020, 07:41, akt. 16:21

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda
dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

Z dr. Karolem Łapińskim rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Już 44 przypadki zakażeń koronawirusem potwierdzono w naszym kraju. Rząd zdecydował o zamknięciu żłobków, przedszkoli i szkół. Pandemia stwarza duże problemy - m.in. w zakładach pracy. Jakie obowiązki i prawa mają pracodawcy i pracownicy?

O tym dr. Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Zacznijmy od zasiłku opiekuńczego, który można wziąć na opiekę nad dzieckiem do 8 lat w związku z jego nieobecnością w szkole. Jak dokładnie wyglądają te przepisy i jak ubiegać się o taki zasiłek?


dr Karol Łapiński: Jest to instrukcja wprowadzona przez specustawę, która weszła w życie 8 marca 2020 roku, czyli kilka dni temu. Polega ona na tym, że ubezpieczony - pracownik czy zleceniobiorca, usługobiorca - który jest zwolniony z wykonywania pracy ze względu na konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego dodatkowego poza tym przewidzianym w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jak się o niego ubiegać? Trzeba złożyć formularz ZUS R-15 do płatnika, czyli do pracodawcy w sytuacji, gdy zgłasza on do ubezpieczenia chorobowego powyżej 21 ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku, albo bezpośrednio do ZUS, jeżeli chodzi o mniejsze podmioty.


Jest to zasiłek, który przysługuje na 14 dni. Mówimy tutaj o jednym rodzicu czy zasiłek jest liczony łącznie na dwójkę opiekunów?


Nie chciałbym tutaj wypowiadać się w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to leży w gestii tej instytucji, niemniej jednak w moim przekonaniu w sytuacji, gdy jedno z rodziców korzysta z tego zasiłku, to drugie nie może.


Czy są sytuacje, w których pracodawca może odmówić takiego świadczenia?


Nie, to nie jest możliwe. To wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących i w sytuacji, gdy druk R-15 zostanie złożony, pracodawca musi się do tego zastosować.


Pojawia się wiele pytań od słuchaczem o to, jak w ciągu tych dwóch tygodni zamknięcia szkół zapewnić opiekę nad dzieckiem, które skończyło 8 lat. Czy na przykład lekarze mogą wypisywać zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem?


To zależy od stanu zdrowia. Rzeczywiście problem, który już zauważono, polega na tym, że to szczególne rozwiązanie zostało zastosowane wobec rodziców opiekujących się dziećmi do 8. roku życia.


Zdecydowanie nie wszystkie dzieci powyżej 8. roku życia są na tyle samodzielne, żeby zostać bez opieki.


I tutaj jest problem, który może być rozwiązywany w różny sposób. Jeżeli dziecko jest chore, to lekarz może wystawić zaświadczenie lekarskie - można skorzystać z tej instytucji. Też w sytuacji, gdy jedno z rodziców byłoby chore, to takie zaświadczenie lekarskie będzie wystawione.

Natomiast w pozostałych przypadkach trzeba próbować korzystać z innych rozwiązań. Może to być chociażby urlop wypoczynkowy, o który można wystąpić do pracodawcy. W wyjątkowych sytuacjach, gdyby ktoś nie posiadał już urlopu, bo wykorzystał, albo jeszcze nie nabył prawa do niego, może wystąpić o urlop bezpłatny. Z tym że tutaj występuje pewien problem. Mianowicie taki, że pracodawca nie jest bezwzględnie zobowiązany do tego, żeby udzielić czy urlopu wypoczynkowego, czy bezpłatnego. Chociaż oczywiście ze względu na tę szczególną sytuację, z jaką mamy do czynienia, myślę, że większość pracodawców będzie to uwzględniało, bo to nie jest wymysł, fanaberia pracownika, tylko bardzo ważna potrzeba.

Przy okazji apeluję do pracodawców o to, żeby podchodzili do sytuacji z należytą starannością i odpowiedzialnością.


Co jeżeli sytuacja będzie się przedłużać i dzieci będą zwolnione z obowiązku szkolnego dłużej niż dwa tygodnie? Czy zasiłek ten może zostać rozszerzony?


To zależy oczywiście od ustawodawcy. Jeżeli podejmie taką decyzję, to te rozwiązania mogą być wprowadzone. Natomiast przy przedłużonych okresach można skorzystać - tak jak mówiliśmy - z tego zasiłku, który jest przewidziany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z tych 60 dni do opieki nad dzieckiem do ukończenia 8. roku życia, czyli można powiedzieć tego podstawowego, albo w przypadku dzieci starszych do 14. roku życia, gdy chorują, albo nawet powyżej - jako członków rodziny. Albo też można skorzystać z urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych, albo ze starych reguł, czyli opieki innych członków rodziny.


Co z pracownikami, którzy pracują na umowę zlecenie? Czy ich obowiązują także te przepisy?


Jeżeli chodzi o ten dodatkowy, 14-dniowy zasiłek, tak samo jak ten podstawowy, to tak, bo te zasiłki przysługują ubezpieczonym. Natomiast jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy czy bezpłatny co do zasady nie, chyba że przewidziano to w zawartej umowie. Niestety większość takich umów nie przewiduje urlopów, a te z racji samych przepisów powszechnie obowiązujących, z Kodeksu pracy nie obejmują zleceniobiorców, usługobiorców. I tutaj niestety, jeżeli osoby te nie będą wykonywały pracy, to nie zrobią.


Czy pracodawca, wiedząc o celu i kierunku wyjazdu pracownika, może nie udzielić urlopu?


Pracodawca nie ma takiej możliwości. Oczywiście może na ogólnych zasadach nie udzielić urlopu ze względu na to, że pracownik jest niezbędnie potrzebny w zakładzie pracy ze względu na to, że nastąpiły jakieś inne sytuacje, które są związane z pracą wykonywaną przez daną osobę. Natomiast pracodawca nie ma formalnej możliwości weryfikowania kierunku wyjazdu i nie może kwestionować wyborów pracownika w tym zakresie.

Oczywiście może rozmawiać, apelować. I w moim przekonaniu jest to zasadne, bo należy apelować o rozwagę do obu stron stosunku pracy.


A co z pracownikami, którzy teraz wrócili z zagranicy, po urlopie? Czy mogą normalnie wrócić do pracy, czy pracodawca w trosce o inne osoby w zakładzie pracy powinien zarządzić jakąś formę kwarantanny?


Jeżeli pracownik wraca z terenów zagrożonych - np. z Chin, z Włoch - to w zasadzie sam powinien rozważyć to, w szczególności jeżeli ma objawy wskazujące na możliwość choroby, żeby ewentualnie zgłosić się do inspekcji sanitarnej albo do lekarza.

Natomiast jeżeli chodzi o pracodawcę, to nie ma on możliwości weryfikowania tego, nie może sam decydować o tym, czy pracownik jest chory, czy był mocno zagrożony a w związku z tym może być chory, może zagrażać innym pracownikom.

Pracodawca sam nie może wprowadzić kwarantanny. Decyzję o kwarantannie podejmuje Państwowy Inspektor Sanitarny albo Graniczny Inspektor Sanitarny. I wówczas, jeżeli taka decyzja zapadnie, to wszyscy muszą się jej podporządkować - tak pracodawcy, jak i pracownicy. I wtedy pracownik ma też pewne prawa - ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.


A co może zrobić pracodawca?


W moim przekonaniu tak naprawdę może apelować, rozmawiać. Uważam, że warto apelować do obu stron stosunku pracy o poważne podejście, uwzględnienie zagrożenia, jak i też o to, by za mocno nie panikować.

Oczywiście należy jak najściślej stosować się do zaleceń instytucji tego typu jak Inspekcja Sanitarna, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale z drugiej strony też powinniśmy starać się normalnie funkcjonować.


W związku z koronawirusem zamykane są szkoły, obiekty kulturalne czy sportowe. Prawdopodobnie wiele prywatnych firm będzie również ograniczać swoją działalność. Podobno w jednej z takich instytucji w Białymstoku pracownicy dostali od pracodawcy zalecenia, że mają wziąć bezpłatne urlopy. Jak się to ma do przepisów?


Może być związane z tym, że na przykład mamy mniej chętnych do skorzystania z usług takiej instytucji. W związku z tym nie ma pracy. I pracodawcy zastanawiają się, co zrobić, bo przecież trzeba ich utrzymywać. Mogą rozmawiać, mogą sugerować, ale to pracownik musiałby wystąpić z wnioskiem o urlop wypoczynkowy czy bezpłatny, żeby można było mówić o udzielaniu takiego urlopu.

Jeżeli pracownik nie wyrazi takiej chęci, nie wystąpi z takim wnioskiem, to na chwilę obecną przy obowiązującym stanie prawnym pracodawca nie może do tego pracownika zobowiązać.


Czy w sytuacji pandemii pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki, płyny do dezynfekcji, żele antybakteryjne? To jego obowiązek czy dobra wola?


Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ale te w świetle obowiązujących przepisów mogą być zapewnione przez udostępnienie bieżącej wody, umywalek, jeżeli to jest potrzebne pryszniców, mydła, ewentualnie ręczników papierowych. Ale nie ma bezwzględnego obowiązku zapewnienia środków dezynfekujących. Niemniej jednak oczywiście jeżeli taka możliwość by była, to warto o tym pomyśleć.

Ale w moim przekonaniu nie ma takiego bezwzględnego obowiązku, z tym że tutaj organem właściwym jest Inspekcja Sanitarna.


| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po Podlasiu
dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?

Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.


Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.

Fot. Paweł Wądołowski

Prof. Piotr Gliński

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
3.07.2020

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był w piątek (3.07) w województwie podlaskim.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.06.2020

"Związkowcy prawdopodobnie będą domagać się zadeklarowanej przez rząd podwyżki płacy minimalnej" - mówi Józef Mozolewski


Robert Tyszkiewicz, fot. Monika Kalicka

Robert Tyszkiewicz

szef PO w Podlaskiem
29.06.2020

"W II turze liczyć się będzie każdy głos. Nic teraz nie jest przesądzone. Większość Polaków opowiedziała się za zmianą" - mówi Robert Tyszkiewicz.

Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

szef podlaskiego PiS
29.06.2020

"Liczymy na wygraną Andrzeja Dudy, polityka skutecznego, polityka, który potrafi rozmawiać z Polakami. Jego druga kadencja zapewni dalszy rozwój kraju" - mówi Dariusz Piontkowski.

fot. Monika Kalicka

Bartosz Brzyski

politolog z Klubu Jagiellońskiego
29.06.2020

"W grupie między 18 a 29 rokiem życia frekwencja wyniosła powyżej 60% i była to frekwencja wyższa niż wśród osób powyżej 60 roku życia. Widać, że także i młodzi ludzie zaczęli się bardziej angażować w życie publiczne, to jest to dobry prognostyk na przyszłość" - mówi Bartosz Brzyski.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

wojewódzki inspektor sanitarny
27.06.2020

Koniec roku szkolnego, początek wakacji - według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w naszym regionie będzie około dwustu kolonii, czy różnego rodzaju obozów, to znacznie mniej niż w latach poprzednich.

Andrzej Matys, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
26.06.2020

"Otworzyliśmy wszystkie możliwe wejścia w budynkach, żeby mieszkańcy nie tłoczyli się, na zewnątrz będą strzałki dokąd się kierować" - mówi Andrzej Matys.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
26.06.2020

"Uczniowie spokojnie mogę odbierać świadectwa w trakcie wakacji. Tym razem nie zalecamy robienia uroczystego zakończenia zajęć" - mówi Dariusz Piontkowski.


Jacek Kucharewicz, fot. Lech Pilarski

Jacek Kucharewicz

prezes Metal Fachu w Sokółce
25.06.2020

"Najwięcej niepokoju było w marcu, część dilerów odwoływała zamówienia. Dziś mamy sytuację ustabilizowaną. W branży agro jest na razie dobrze" - mówi prezes Metal Fachu.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Wysokiem Mazowieckiem, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
25.06.2020

"Ja mam swojego kandydata, tym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim jego atutem jest to, że on nie zawiódł" - mówi Elżbieta Witek.

Jacek Sasin, źródło: www.gov.pl

Jacek Sasin

wicepremier i minister Aktywów Państwowych
24.06.2020

"Na ten moment najważniejsze jest, żeby przetrwało jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy uratować - to nam się rzeczywiście udaje" - mówi Jacek Sasin.


Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
23.06.2020

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
22.06.2020

"Przestaliśmy się bać tego wirusa, po prostu traktujemy go tak, jakby go nie było, a on jest wśród nas i stwarza dla nas zagrożenie" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
22.06.2020

Pływanie po alkoholu to zmora ratowników wodnych i ogromne niebezpieczeństwo - przypomina Marcin Gawryluk.


Stanisław Derehajło, fot. Joanna Szubzda

Stanisław Derehajło

wicemarszałek województwa podlaskiego
19.06.2020

"Rolnictwo trzeba wspierać, trzeba mądrze prowadzić, prowadzić mądrze badania, uczyć młodych ludzi bardzo dobrej naszej tradycji rolniczej" - mówi wicemarszałek.

insp. Robert Szewc, źródło: KWP w Białymstoku

Insp. Robert Szewc

komendant wojewódzki policji w Białymstoku
18.06.2020

"Myślę, że tutaj jakaś rewolucja absolutnie nie jest wskazana, tylko konsekwencja w działaniu, dobra praca i to chyba tyle" - mówi szef podlaskich policjantów.

profesor Marta Kosior-Kazberuk, źródło: PB

Marta Kosior-Kazberuk

rektor Politechniki Białostockiej
17.06.2020

"Politechnika istnieje 70 lat, a ja mam nadzieję kontynuować te dobre tradycje, rozbudowywać je i wzmacniać, nadawać im nowoczesny wygląd" - mówi nowa rektor PB.


Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl

Paweł Wdówik

wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych
16.06.2020

"Przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - mówi wiceminister.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
15.06.2020

"Najczęstsza przyczyna wypadków to nadmierna prędkość, stąd nasze apele do kierowców, by prędkość dostosować nie tylko do znaków, ale i swoich umiejętności" - mówi Marcin Gawryluk.

Artur Kosicki, fot. Monika Kalicka, archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
15.06.2020

"Jesteśmy na ósmym miejscu, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, ale jeśli chodzi o kwestię związaną z przedsiębiorcami, to tam jesteśmy w samej czołówce" - mówi marszałek.


prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
12.06.2020

"Sprawa kluczowa to utrzymanie stabilności finansowej i pozyskiwanie środków na dalszy rozwój uczelni, bo jeśli nie będziemy się rozwijać to grozi nam stagnacja" - mówi rektor UwB.

foto: Monika Kalicka

dr Helena Jędrzejczak i Magdalena Samojlik

doktor socjologii i nauczycielka gry na ukulele
11.06.2020

"Według badań Eurostatu, w Polsce mało kto uczy się czegoś po zakończeniu edukacji szkolnej czy akademickiej" - mówi dr Helena Jędrzejczak.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
10.06.2020

- Zalecenia są nadal aktualne, natomiast ich przestrzeganie jest bardzo nieaktualne. Wirus jest, stan epidemii jest, ale dlaczego my zapomnieliśmy, że on jest wśród nas, trudno to zrozumieć. Chciałabym zaapelować o przestrzeganie zasad.


foto: Monika Kalicka

Cezary Ołdakowski

prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
9.06.2020

Wystarczył jeden dzień i już wstrzymano przyjmowanie wniosków o tzw. bon antywirusowy. "Urząd marszałkowski pracuje nad tym, aby uruchomić kolejne bony [...] także ci przedsiębiorcy, którym się nie udało w tej edycji, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych".

Filip Turowski, źródło: glodnyswiata.pl

Filip Turowski

bloger
8.06.2020

"Ludzie coraz częściej decydują się na wakacje w Polsce. Widzę, że nasze wspaniałe i smaczne Podlasie staje się coraz bardziej popularne" - mówi Filip Turowski.

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
8.06.2020

- Co roku zauważamy bardzo niebezpieczne zachowania, czyli wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Takiej osobie wydaje się, że może więcej, że dopłynie dalej. Niestety, jest to bardzo złudne i często takie kąpiele kończą się bardzo tragicznie.


Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
8.06.2020

Maseczki, własne przybory egzaminacyjne, ławki daleko od siebie - w rozmowie o tym, jak wygląda matura w czasach epidemii.

Bartosz Szutkiewicz, fot. Monika Kalicka

Bartosz Szutkiewicz

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5.06.2020

176 litrów krwi i jej składników zebraliśmy przez pierwsze dwa dni wspólnej akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Polskiego Radia Białystok.

prof. Jerzy Hausner, fot. J. Leśniak

prof. Jerzy Hausner

były wicepremier
5.06.2020

"Polska gospodarka będzie miała tzw. płytką recesję, czyli spadek PKB w skali roku, nie kwartału, o jakieś 2-3 % i ten spadek będzie przejściowy. Już na przełomie roku 2020/2021 gospodarka znowu wróci na ścieżkę wzrostu" - prognozuje prof. Hausner.


Krzysztof Bosak, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Bosak

kandydat Konfederacji na prezydenta RP
4.06.2020

- Jedni poświęcają się zarabianiu pieniędzy, inni poświęcają się pracy społecznej i politycznej. Ja wybrałem to drugie - mówi Krzysztof Bosak.

Tomasz Wasiluk, fot. Sylwia Krassowska

Tomasz Wasiluk

lekarz z RCKiK w Białymstoku
4.06.2020

"Podstawowa zaleta oddawania krwi to jest to czynnik, który się odnawia, dzięki temu możemy utrzymywać nasze zapasy, a dawcy mogą do nas wracać" - mówi Tomasz Wasiluk.

Andrzej Poczobut, fot. Lech Pilarski

Andrzej Poczobut

polonijny dziennikarz w Grodnie
4.06.2020

"Na Białorusi nastrój społeczny jest taki, że poparcie dla Łukaszenki jest czymś, czym człowiek nie będzie się chwalił teraz. I to jest problem dla Łukaszenki" - mówi Andrzej Poczobut.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok