Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński [wideo] - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

12.03.2020, 07:41, akt. 16:21

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda
dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

Z dr. Karolem Łapińskim rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Już 44 przypadki zakażeń koronawirusem potwierdzono w naszym kraju. Rząd zdecydował o zamknięciu żłobków, przedszkoli i szkół. Pandemia stwarza duże problemy - m.in. w zakładach pracy. Jakie obowiązki i prawa mają pracodawcy i pracownicy?

O tym dr. Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Zacznijmy od zasiłku opiekuńczego, który można wziąć na opiekę nad dzieckiem do 8 lat w związku z jego nieobecnością w szkole. Jak dokładnie wyglądają te przepisy i jak ubiegać się o taki zasiłek?


dr Karol Łapiński: Jest to instrukcja wprowadzona przez specustawę, która weszła w życie 8 marca 2020 roku, czyli kilka dni temu. Polega ona na tym, że ubezpieczony - pracownik czy zleceniobiorca, usługobiorca - który jest zwolniony z wykonywania pracy ze względu na konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego dodatkowego poza tym przewidzianym w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jak się o niego ubiegać? Trzeba złożyć formularz ZUS R-15 do płatnika, czyli do pracodawcy w sytuacji, gdy zgłasza on do ubezpieczenia chorobowego powyżej 21 ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku, albo bezpośrednio do ZUS, jeżeli chodzi o mniejsze podmioty.


Jest to zasiłek, który przysługuje na 14 dni. Mówimy tutaj o jednym rodzicu czy zasiłek jest liczony łącznie na dwójkę opiekunów?


Nie chciałbym tutaj wypowiadać się w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to leży w gestii tej instytucji, niemniej jednak w moim przekonaniu w sytuacji, gdy jedno z rodziców korzysta z tego zasiłku, to drugie nie może.


Czy są sytuacje, w których pracodawca może odmówić takiego świadczenia?


Nie, to nie jest możliwe. To wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących i w sytuacji, gdy druk R-15 zostanie złożony, pracodawca musi się do tego zastosować.


Pojawia się wiele pytań od słuchaczem o to, jak w ciągu tych dwóch tygodni zamknięcia szkół zapewnić opiekę nad dzieckiem, które skończyło 8 lat. Czy na przykład lekarze mogą wypisywać zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem?


To zależy od stanu zdrowia. Rzeczywiście problem, który już zauważono, polega na tym, że to szczególne rozwiązanie zostało zastosowane wobec rodziców opiekujących się dziećmi do 8. roku życia.


Zdecydowanie nie wszystkie dzieci powyżej 8. roku życia są na tyle samodzielne, żeby zostać bez opieki.


I tutaj jest problem, który może być rozwiązywany w różny sposób. Jeżeli dziecko jest chore, to lekarz może wystawić zaświadczenie lekarskie - można skorzystać z tej instytucji. Też w sytuacji, gdy jedno z rodziców byłoby chore, to takie zaświadczenie lekarskie będzie wystawione.

Natomiast w pozostałych przypadkach trzeba próbować korzystać z innych rozwiązań. Może to być chociażby urlop wypoczynkowy, o który można wystąpić do pracodawcy. W wyjątkowych sytuacjach, gdyby ktoś nie posiadał już urlopu, bo wykorzystał, albo jeszcze nie nabył prawa do niego, może wystąpić o urlop bezpłatny. Z tym że tutaj występuje pewien problem. Mianowicie taki, że pracodawca nie jest bezwzględnie zobowiązany do tego, żeby udzielić czy urlopu wypoczynkowego, czy bezpłatnego. Chociaż oczywiście ze względu na tę szczególną sytuację, z jaką mamy do czynienia, myślę, że większość pracodawców będzie to uwzględniało, bo to nie jest wymysł, fanaberia pracownika, tylko bardzo ważna potrzeba.

Przy okazji apeluję do pracodawców o to, żeby podchodzili do sytuacji z należytą starannością i odpowiedzialnością.


Co jeżeli sytuacja będzie się przedłużać i dzieci będą zwolnione z obowiązku szkolnego dłużej niż dwa tygodnie? Czy zasiłek ten może zostać rozszerzony?


To zależy oczywiście od ustawodawcy. Jeżeli podejmie taką decyzję, to te rozwiązania mogą być wprowadzone. Natomiast przy przedłużonych okresach można skorzystać - tak jak mówiliśmy - z tego zasiłku, który jest przewidziany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z tych 60 dni do opieki nad dzieckiem do ukończenia 8. roku życia, czyli można powiedzieć tego podstawowego, albo w przypadku dzieci starszych do 14. roku życia, gdy chorują, albo nawet powyżej - jako członków rodziny. Albo też można skorzystać z urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych, albo ze starych reguł, czyli opieki innych członków rodziny.


Co z pracownikami, którzy pracują na umowę zlecenie? Czy ich obowiązują także te przepisy?


Jeżeli chodzi o ten dodatkowy, 14-dniowy zasiłek, tak samo jak ten podstawowy, to tak, bo te zasiłki przysługują ubezpieczonym. Natomiast jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy czy bezpłatny co do zasady nie, chyba że przewidziano to w zawartej umowie. Niestety większość takich umów nie przewiduje urlopów, a te z racji samych przepisów powszechnie obowiązujących, z Kodeksu pracy nie obejmują zleceniobiorców, usługobiorców. I tutaj niestety, jeżeli osoby te nie będą wykonywały pracy, to nie zrobią.


Czy pracodawca, wiedząc o celu i kierunku wyjazdu pracownika, może nie udzielić urlopu?


Pracodawca nie ma takiej możliwości. Oczywiście może na ogólnych zasadach nie udzielić urlopu ze względu na to, że pracownik jest niezbędnie potrzebny w zakładzie pracy ze względu na to, że nastąpiły jakieś inne sytuacje, które są związane z pracą wykonywaną przez daną osobę. Natomiast pracodawca nie ma formalnej możliwości weryfikowania kierunku wyjazdu i nie może kwestionować wyborów pracownika w tym zakresie.

Oczywiście może rozmawiać, apelować. I w moim przekonaniu jest to zasadne, bo należy apelować o rozwagę do obu stron stosunku pracy.


A co z pracownikami, którzy teraz wrócili z zagranicy, po urlopie? Czy mogą normalnie wrócić do pracy, czy pracodawca w trosce o inne osoby w zakładzie pracy powinien zarządzić jakąś formę kwarantanny?


Jeżeli pracownik wraca z terenów zagrożonych - np. z Chin, z Włoch - to w zasadzie sam powinien rozważyć to, w szczególności jeżeli ma objawy wskazujące na możliwość choroby, żeby ewentualnie zgłosić się do inspekcji sanitarnej albo do lekarza.

Natomiast jeżeli chodzi o pracodawcę, to nie ma on możliwości weryfikowania tego, nie może sam decydować o tym, czy pracownik jest chory, czy był mocno zagrożony a w związku z tym może być chory, może zagrażać innym pracownikom.

Pracodawca sam nie może wprowadzić kwarantanny. Decyzję o kwarantannie podejmuje Państwowy Inspektor Sanitarny albo Graniczny Inspektor Sanitarny. I wówczas, jeżeli taka decyzja zapadnie, to wszyscy muszą się jej podporządkować - tak pracodawcy, jak i pracownicy. I wtedy pracownik ma też pewne prawa - ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.


A co może zrobić pracodawca?


W moim przekonaniu tak naprawdę może apelować, rozmawiać. Uważam, że warto apelować do obu stron stosunku pracy o poważne podejście, uwzględnienie zagrożenia, jak i też o to, by za mocno nie panikować.

Oczywiście należy jak najściślej stosować się do zaleceń instytucji tego typu jak Inspekcja Sanitarna, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale z drugiej strony też powinniśmy starać się normalnie funkcjonować.


W związku z koronawirusem zamykane są szkoły, obiekty kulturalne czy sportowe. Prawdopodobnie wiele prywatnych firm będzie również ograniczać swoją działalność. Podobno w jednej z takich instytucji w Białymstoku pracownicy dostali od pracodawcy zalecenia, że mają wziąć bezpłatne urlopy. Jak się to ma do przepisów?


Może być związane z tym, że na przykład mamy mniej chętnych do skorzystania z usług takiej instytucji. W związku z tym nie ma pracy. I pracodawcy zastanawiają się, co zrobić, bo przecież trzeba ich utrzymywać. Mogą rozmawiać, mogą sugerować, ale to pracownik musiałby wystąpić z wnioskiem o urlop wypoczynkowy czy bezpłatny, żeby można było mówić o udzielaniu takiego urlopu.

Jeżeli pracownik nie wyrazi takiej chęci, nie wystąpi z takim wnioskiem, to na chwilę obecną przy obowiązującym stanie prawnym pracodawca nie może do tego pracownika zobowiązać.


Czy w sytuacji pandemii pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki, płyny do dezynfekcji, żele antybakteryjne? To jego obowiązek czy dobra wola?


Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ale te w świetle obowiązujących przepisów mogą być zapewnione przez udostępnienie bieżącej wody, umywalek, jeżeli to jest potrzebne pryszniców, mydła, ewentualnie ręczników papierowych. Ale nie ma bezwzględnego obowiązku zapewnienia środków dezynfekujących. Niemniej jednak oczywiście jeżeli taka możliwość by była, to warto o tym pomyśleć.

Ale w moim przekonaniu nie ma takiego bezwzględnego obowiązku, z tym że tutaj organem właściwym jest Inspekcja Sanitarna.


| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

30.03.2020

"Powinniśmy być wyczuleni i uczulić naszych najbliższych, nasze babcie, dziadków, ciocie i wujków, czy rodziców, że może dojść do oszustwa, żeby pod żadnym pozorem podejrzanych osób nie wpuszczali do domu" - przypomina Tomasz Krupa.

Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
30.03.2020

Od początku wiedzieliśmy, że jedno miejsce nie wystarczy. Widzimy dynamikę rozwoju tej pandemii i było oczywiste, że trzeba szukać drugiego miejsca na laboratorium - mówi prof. Marcin Moniuszko.

fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
29.03.2020

Opustoszałe kościoły, wierni uczestniczący w mszach i rekolekcjach przed ekranami komputerów i telewizorów, duszpasterze przemawiający do ludzi w internecie - takiego finału Wielkiego Postu jeszcze nie mieliśmy.


Konferencja prasowa wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
28.03.2020

O kolejnych, ośmiu potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Podlaskiem informuje Urząd Wojewódzki.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej Policji
27.03.2020

- Policjanci nie będą pytać każdego przechodnia, w jakim celu i gdzie idzie, nie będą legitymować takich osób. Oczywiście będziemy reagować tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z rażącym przypadkami łamania wprowadzonych ograniczeń.

foto: Monika Kalicka

Józef Klim i Zdzisław Babicz

dyrektor LO PB i naczyciel informatyk
26.03.2020

Jak zorganizować zdalne nauczanie? "Stworzenie samej platformy z kursami nie jest sprawą trudną, natomiast wymagane jest przeszkolenie nauczyciel."


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
25.03.2020

- Na razie na Podlasiu mamy sytuację stosunkowo stabilną - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Wiktoria Bocheńska

studiująca i pracująca w Birmingham białostoczanka
25.03.2020

Wychodzenie z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i zakaz zgromadzeń - takie ograniczenia, jakie wprowadził polski rząd, na Wyspach Brytyjskich obowiązują od wczoraj.

dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista UwB
24.03.2020

Sąd Najwyższy może mieć twardy orzech do zgryzienia w przypadku problemów z rejestracją kandydatów na prezydenta. Jeśli nie uda się im zebrać wystarczającej liczby podpisów z uwagi na epidemię i zaskarżą to do sądu, wybory mogą okazać się potem nieważne - wyjaśnia prof. Jackiewicz


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskie policji
23.03.2020

- Niestety każdej doby policjanci w Podlaskiem odnotowują kilka przypadków, w których osoby poddane kwarantannie domowej wykazują się ogromną nieodpowiedzialnością i nie ma ich w domu podczas kontroli.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
23.03.2020

- Ponad 95 proc. szkół zgłasza gotowość do nauczania na odległość bądź już to robi - informuje minister edukacji.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
20.03.2020

- Postawa każdego mieszkańca naszego województwa jest bardzo istotna. Niezwykle ważne jest to, by dostosować się do wymogów, które wskazał Główny Inspektor Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni.


Szczepan Barszczewski, fot. Monika Kalicka

Szczepan Barszczewski o tarczy antykryzysowej [wideo]

dyrektor biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
19.03.2020

"Zwracamy się do władz z prośbą o wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia dla przedsiębiorców na najbliższe 3 miesiące, a jak będzie trzeba, to i na kolejne" - mówi Szczepan Barszczewski.

Foto: Lech Pilarski

Ks. Wojciech Sawicki o życiu w Rzymie podczas kwarantanny

ksiądz z polskiej placówki w Watykanie
19.03.2020

"We Włoszech jest drugi tydzień kwarantanny. W pierwszych dniach było ciężko się przyzwyczaić, bo ludzie chodzili po balkonach, po dachach nawet. Wydaje mi się, że dopiero teraz ludzie się przyzwyczaili i nie stwarzają problemów. Nie kontaktują się z innymi osobami."

Jacek Roleder, fot. Paweł Wądołowski

Jacek Roleder

p.o. dyrektora szpitala w Łomży
18.03.2020

Nie wszyscy pacjenci z koronawirusem będą trafiać do Łomży. - My będziemy przyjmować tych pacjentów, którzy są w jakiś sposób zabiegowi, czyli np. ze złamaniami, z bardzo głebokimi ranami, których nie da się na oddziale zachowaczym zabezpieczyć.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
18.03.2020

- Myślę, że sytuacja łomżyńska będzie się stabilizować (...) Dlaczego Łomża? Zgodnie z wytycznymi MZ trzeba było znaleźć placówkę o wieloprofilowym zakresie, gdzie będzie miejsce na poród, na zabieg kardiologiczny, na intensywną terapię, itd.

mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
18.03.2020

Otwarcie w Ogrodnikach dodatkowego przejścia na granicy polsko-litewskiej skróciło czas oczekiwania kierowców na wjazd do naszego kraju o połowę. Na przejściu w Budzisku po stronie litewskiej tworzyły się 50-kilometrowe kolejki.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

ekonomista z UwB
17.03.2020

"Nasz system bankowy jest bardzo zdrowy, bardzo mocny. (...) Zabieranie pieniędzy z banków nadto co potrzebujemy, na bieżące zakupy, jest niczym niepodyktowane" - mówi prof. Henryk Wnorowski.


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
17.03.2020

"Zachowujmy się normalnie, nie bójmy się, tylko bądźmy ostrożni, niech lęk nas nie paraliżuje"- mówi prof. Jerzy Kopania.

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor podlaskiego NFZ
16.03.2020

Szpital w Łomży na czas walki z koronawirusem zostaje przekształcony w szpital zakaźny. Co mają robić pacjenci poradni specjalistycznych znajdujących się w placówce?

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzeczniik podlaskiej policji
16.03.2020

Jak wygląda praca podlaskiej policji w czasie zagrożenia koronawirusem?


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej
16.03.2020

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

Co czytać w czasie zagrożenia koronawirusem radzi literaturoznawczyni z UwB - prof. Jolanta Sztachelska

15.03.2020

"W czasach zarazy następuje rozprzężenie, ludzie w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy, inni - przeciwnie, poddają się rozpuście" - mówi prof. Sztachelska.

Barbara Kamińska, źródło fot.: facebook.com

Barbara Kamińska

przewodniczka po Rzymie
14.03.2020

- Nasza kwarantanna wygląda w ten sposób, że mamy nakaz siedzenia w domu i zakaz wychodzenia bez powodu - mówi mieszkająca w Rzymie białostoczanka, przewodniczka po Wiecznym Mieście Barbara Kamińska.


Zbigniew Sulewski, fot. Katarzyna Cichoń

Zbigniew Sulewski

doradca gospodarczy
13.03.2020

"Są już pierwsze szacunki, które mówią, jak duże spowolnienie dotknie polską gospodarkę" - mówi Zbigniew Sulewski.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
13.03.2020

"Nie wiemy ile to potrwa, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądać kwestia zaliczenia, odrabiania zajęć, których nie możemy wprowadzić do systemu zdalnego" - mówi o zawieszeniu zajęć na uczelniach rektor UwB.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.03.2020

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.03.2020

Koronawirus. "Są pieniądze dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup niezbędnego sprzętu, aby jak najszybciej mozna było takie badania wykonywać w Białymstoku".

Marek Karp, fot. Monika Kalicka

Marek Karp [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10.03.2020

"W kontenerach nie będą wykonywane badania medyczne, to będą czynności bezkontaktowe w relacji pacjent - pracownik, tak żeby nie stwarzać dodatkowego ryzyka" - mówi dyrektor USK.

st. sierż. Piotr Niewiarowski, Urszula Telicka-Hajduk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

9.03.2020

Głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów m.in. na temat oszustw "na wnuczuka" czy w zakresie podpisywania umów. Podlaska policja przygotowała pilotażowy projekt "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora".


Rafał Tomaszczuk, fot. Joanna Szubzda

Rafał Tomaszczuk [wideo]

rzecznik prasowy podlaskiego NFZ
9.03.2020

Konsultanci doradzą, co zrobić, by otrzymać pomoc - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z bezpłatnej infolinii dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem.

Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z UwB
6.03.2020

"Wydaje mi się, że bardzo szybko ludzie znudzą się takimi ciągłymi sensacyjnymi informacjami, że koronawirus jest już w Polsce, jest już w Białymstoku, jest już gdzieś tam" - mówi Maciej Białous.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska - rośnie liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
5.03.2020

"Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w naszym województwie rośnie. Stan na środę to 103 osoby, na czwartek - 114" - mówi Elżbieta Kraszewska.


Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska - jak higiena może zmniejszyć ryzyko zachorowania [wideo]

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
4.03.2020

"Dbajmy o siebie, nie tylko ze względu na koronawirusa. Myjmy ręce najczęściej jak to tylko możliwe, a nie tylko przed jedzeniem czy po wyjściu z toalety" - radzi prof. Zajkowska.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński - o działaniach w razie wystąpienia koronawirusa w Białymstoku

przewodniczący Zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej
4.03.2020

"Nie jest rolą miasta odwoływanie różnego typu imprez od razu, wszędzie powinien rządzić zdrowy rozsądek. My możemy tylko i wyłącznie na tą chwilę być elementem profilaktycznym i też takim, który nie będzie potęgował paniki" - mówi Przemysław Tuchliński.

Joanna Szeląg, fot. Monika Kalicka

dr Joanna Szeląg - gdzie szukać pomocy i czy prewencyjne nosić maseczki ochronne?

specjalista medycyny rodzinnej
4.03.2020

Jest pierwszy w Polsce przypadek zarażenia koronawirusem z Chin. To mężczyzna hospitalizowany w Zielonej Górze. Co zrobić, kiedy mamy objawy infekcji, ale nie mamy pewności czy to nowa choroba?
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok