Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

23.06.2020, 07:45, akt. 10:17

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.

Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka
Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

Z Karolem Łapińskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Sejm uchwalił ustawę tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Teraz pracuje nad nią Senat. 

Wprowadzić ma m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, szybkie postępowanie restrukturyzacyjne. Są także ułatwienia dla pracodawców i niekoniecznie korzystne przepisy dla pracowników. O tym z dr. Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Jakie najważniejsze zmiany ma wprowadzać tarcza antykryzysowa 4.0?


dr Karol Łapiński: Tych zmian panie redaktorze jest sporo. Już teraz tak na marginesie ta ustawa została przyjęta po poprawkach senatu i przekazana do podpisu przez pana prezydenta. Te zmiany dotyczą między innymi zaległych urlopów wypoczynkowy, odpraw pieniężnych i odszkodowań, w przypadku których następuje ich obniżenie. Ale dodatkowo są to zmiany dotyczące szerszych możliwości korzystania z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, możliwości wypowiadania umowy o zakazie konkurencji i jeszcze innych kwestii dotyczących na przykład możliwości ograniczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Można by było o tym mówić zdecydowanie dłużej... 


Ale istotna zmiana polega na tym, że pracodawca może wysłać pracownika na urlop, niekoniecznie gdy ten się na niego zgadza.


Zmiana dotyczy tak zwanego urlopu zaległego. Ustawodawca postanawia, że pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni takiego zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop. Nic się nie zmienia natomiast jeżeli chodzi o urlop bieżący. 


Czyli tutaj nie ma przymusowego wysyłania, jeśli ktoś zaplanował sobie w terminie późniejszym urlop, to nie zostanie teraz wysłany?


Jeżeli chodzi o urlop bieżący, to pracownik co do zasady musi wystąpić z takim wnioskiem i wówczas pracodawca udziela bądź nie. Zasadniczo są pewne wyjątki, ale co do zasady to pracownik musi wystąpić z inicjatywą, jeżeli nie ma inicjatywy pracownika, to nie ma udzielenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę. Natomiast w przypadku urlopu zaległego, pracodawca będzie mógł zmienić termin wykorzystania i udzielić w terminie przez siebie wskazanym, również w okresie właśnie obecnego zagrożenia COVID-19.


Sporo komentarzy, niezbyt przychylnych, wzbudził przepis o ograniczeniu wysokości odpraw, odszkodowań, świadczeń i tym podobnych rzeczy.


Tutaj ustawodawca podchodzi do tego w ten sposób, ze względu na to, że pogarsza się sytuacja finansowa pracodawców, to właśnie w przypadku spadków obrotów czy przychodów pracodawców lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość odpraw, odszkodowań i innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy będzie ograniczona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli do 26 tysięcy brutto. W przypadku niektórych pracowników nieco lepiej uposażonych, którym będzie przysługiwała jakaś wyższa odprawa na przykład albo odszkodowanie 3,4,6-miesięczne to może taka osoba rzeczywiście przy ustaniu pracy stracić kilkanaście tysięcy złotych.


Czy te przepisy obowiązują tylko na czas pandemii, czy już pozostaną z nami na zawsze? 


Większość tych regulacji ma charakter przejściowy. One będą obowiązywały w trakcie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii i ewentualnie przez określony czas po. I tak w przypadku na przykład obniżenia wymiaru czasu pracy, które rozszerza obecnie ustawodawca, do pół etatu będzie można to zrobić i wprowadzenia przestoju ekonomicznego pracodawcy, którzy mają spadek obrotów będą mogli stosować te rozwiązania nawet do 12 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii. 


Czyli nie są to zmiany przepisów na zawsze, ale jednak będzie tam wyznaczony horyzont czasowy.


W przypadku niektórych zmian, tak jak powiedziałem a propos tego czasu pracy obniżonego bądź też przestoju, to będzie to, ale większość zmian dotyczących na przykład odpraw, urlopów, o czym przed chwilą mówiliśmy, będzie obowiązywała tylko w czasie istnienia ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii. Po odwołaniu tych stanów większość tych regulacji przestanie obowiązywać.

Czy te przepisy dotyczą wszystkich firm, czy tylko tych, które mają problemy ekonomiczne?


Większość tych zmian dotyczy tych podmiotów, które mają spadek przychodów, bądź też istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Natomiast niektóre dotyczą wszystkich pracodawców, na przykład jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe, to tutaj ustawodawca obejmuje w czasie zagrożenia późniejszego i stanu epidemii tymi regulacjami wszystkich pracodawców, ale większość dotyczy tych podmiotów, które przeżywają problemy finansowe.


Czy prowadzicie rejestr porozumień, bo już były wcześniejsze tarcze przecież, w których związki zawodowe, pracownicy, porozumiewają się z pracodawcami jak przetrwać ten trudny okres.


Tak, na podstawie tych wniosków, tych porozumień, które do nas wpływają, mamy pewne wnioski. Po pierwsze zarejestrowaliśmy 534 porozumienia łącznie w tym 454 to są porozumienia dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy, inne dotyczące np. obniżonego wymiaru czasu pracy czy stosowania mniej niekorzystnych warunków zatrudnienia, czy wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy są rzadziej stosowane. Natomiast mogę też przy okazji powiedzieć, że tutaj co do zasady, pracodawcy chętnie z tego korzystają, pracownicy raczej ze zrozumieniem do tego podchodzą, chociaż są pewne błędy. Te błędy to przede wszystkim to, że niektóre podmioty chcą równocześnie korzystać w stosunku do tej samej grupy osób w tym samym czasie, zarówno z obniżonego wymiaru, jak i przekroju, tego robić nie można, to są instytucje, które trzeba wybrać albo tą albo tą. Inne sytuacje to to, że w porozumieniu nieokreśla się kogo ono dotyczy albo na jaki czas zostaje zawarte, albo na przykład jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe, to porozumienie jest podpisywane z jednym przedstawicielem pracowników, a musi być zgodnie z przepisami co najmniej dwóch.


Zatem musimy pamiętać, że to ten dialog ze związkami zawodowymi, z załogą, musi nastąpić i trzeba dojść do porozumienia, to nie może być jednostronna decyzja pracodawcy.


To nie może być jednostronna decyzja pracodawcy, tak jak to powiedział pan redaktor. Podstawą do wprowadzenia czy przestoju ekonomicznego, czy obniżonego wymiaru czasu pracy, jest ustawa, ale na drugim miejscu zawarcie porozumienia albo ze związkami zawodowymi, albo przedstawicielami pracowników. Na tej podstawie dochodzi do czasowej zmiany warunków pracy i płacy, to trzeba podkreślić. Do czasowej, czyli obejmującej ten okres określony w porozumieniu. Wówczas następuje zmiana, na przykład obniżenie wynagrodzenia, wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy, o tej zmianie następnie pracodawcy powinni poinformować na piśmie pracowników, których te zmiany dotyczą, informacja ma jednak tylko taki deklaratoryjny charakter, nie konstruktywny, czyli zmiana następuje, ale oczywiście powinniśmy poinformować o tym pracowników.


Sporo zmian, musimy się na nie przygotować. Mam tylko nadzieję, że ta pandemia będzie trwała w miarę krótko i zbyt długo te przepisy nie będą obowiązywały.


Wszystkim nam tego życzę.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Kino "Świerkowa 1"!
Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji "Białystok Biega"
18.09.2020

Na starcie imprezy Białystok Biega łącznie stanie prawie 1800 osób. - Zrobiliśmy wszystko na każdym kroku - od odbioru pakietów startowych aż po przekroczenie linii mety. Wszystko jest przygotowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, i nie tylko. Zrobiliśmy to, by biegacze czuli się bezpiecznie.

Piotr Horzela, fot. Wojciech Szubzda

Piotr Horzela

podróżnik i youtuber
18.09.2020

W Podlaskich lasach trwa rykowisko jeleni. W tym czasie samce głośno ryczą - w ten sposób pokazują swoją siłę, konfrontują się z rywalami i wabią partnerki.

foto: Monika Kalicka

dr Beata Galińska-Skok

wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii
18.09.2020

Brak poradni, specjalistów, całodobowego oddziału - w województwie podlaskim jest wielki problem z psychiatrią dziecięcą.


Jarosław Krawczyk, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Krawczyk

rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
17.09.2020

Każdy, kto chce posadzić u siebie na działce świerki lub dęby, może dostać sadzonki za darmo. Akcja #sadziMY2020 odbędzie się w piątek, 18 września w całej Polsce, też w Podlaskiem.

Zdzisław Łuba, fot. Paweł Wądołowski

Zdzisław Łuba

przewodniczący Powiatowej Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży
17.09.2020

Nowa ustawa o ochronie zwierząt, nad którą pracują posłowie, to problem dla tysięcy rolników - mówił w Polskim Radiu Białystok Zdzisław Łuba.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Kazimierz Witold Roszkowski

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
16.09.2020

"Dotychczas składało się jeden projekt budowlany, od 19 września następuje podział projektu budowlanego na 3 części: projekt zagospodarowania działki, architektoniczny i techniczny" - mówi nasz gość.


Aleksandra Szczudło, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Szczudło

poseł, prezes podlaskich struktur Solidarnej Polski
15.09.2020

"Jako Solidarna Polska mamy wiele swoich postulatów. [...] Między innymi jest to wypowiedzenie konwencji stambulskiej, wystąpienie o reparacje od Niemiec. Tutaj bardzo ważna też jest dla nas jawność zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych" - mówiła w Radiu Białystok poseł Aleksandra Szczudło.

Beata Pietruszka, fot. Monika Kalicka

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty w Białymstoku
14.09.2020

"System szybkiego ustalania, jakie jest zagrożenie, czyli współpracy dyrektorów z inspektorami sanitarnymi spowodował, że szybko można było stworzyć taki system, aby pozostali uczniowie byli bezpieczni" - mówi podlaski kurator oświaty.

Juraś Ziankowicz, prawnik mieszkający w Huston w Stanach Zjednoczonych, foto Jarosław Iwaniuk

Juraś Ziankowicz

amerykański prawnik
14.09.2020

Juraś Ziankowicz od lat mieszka w USA, gdzie prowadzi kancelarię adwokacką pomagającą w legalizacji pobytu w Stanach białoruskim emigrantom.


Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda

ekspert rynku nieruchomości
11.09.2020

"Nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku i nieruchomość zawsze jest pewną lokatą, zwłaszcza w długoterminowych okresach" - mówi Marek Szubzda.

Paweł Usau, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Usov

politolog
10.09.2020

"Polska jest faktycznie jedynym, poza Litwą, na tym obszarze państwem, które zdecydowanie walczy po stronie Białorusinów" - mówi politolog.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9.09.2020

"Próbowaliśmy pójść w kierunku jak największego otwarcia uczelni, żeby jak najwięcej studentów mogło wrócić w sposób bezpośredni. Ale niestety wytyczne są wytycznym, przepisy są przepisami" - mówi rektor UwB.


Marek Sewastianik, źródło: http://www.rehabka.pl/

Marek Sewastianik

konsultant wojewódzki z dziedziny fizjoterapii
8.09.2020

"Dzisiaj potrzebna jest fizjoterapia na wysokim poziomie, gdyż procedury lekarskie, na przykład w zakresie ortopedii, neurochirurgii, są cały czas w rozwoju, w związku z tym musimy nadążać" - mówi nasz gość.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
7.09.2020

"Otwarcie szkół, nie spowodowało gwałtownego wzrostu zachorowań. Te zachorowania oczywiście będą, bo mamy czas epidemii, natomiast nie jest to główny czynnik napędzający wzrost zachorowań w populacji" - mówi prof. Zajkowska.

Paweł Łatuszka - fot. Michał Stepaniuk

Paweł Łatuszka

członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej
7.09.2020

Niezbędne są konsekwentne działania Unii Europejskiej, m.in. nieuznanie Alaksandra Łukaszenki jako prezydenta po wygaśnięciu jego kadencji 5 listopada. To jeden z postulatów, które przedstawił na spotkaniu w Białymstoku członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej, Paweł Łatuszka.


Rafał Rudnicki, fot. Marcin Gliński

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za edukację
4.09.2020

"Czy będziemy mieli nawrót epidemii w bardzo dużym zakresie, czy też ta jesień będzie spokojniejsza? Nikt tego w tym momencie nie wie. My będziemy oczywiście reagowali w zależności od tego co się będzie działo i będziemy podejmowali decyzje na bieżąco odnośnie placówek oświatowych." - mówił w Radiu Białystok Rafał Rudnicki.

Sebastian Rynkiewicz

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
3.09.2020

Nauczyliśmy się pracować zdalnie i radzić sobie z pandemią, a podlaskie firmy skutecznie konkurują z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej - uważa prezes Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz.

Aleś Zarembiuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski
2.09.2020

Plan "Solidarni z Białorusią” ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego przewiduje wspomaganie różnych działań na rzecz Białorusi na kwotę 50. milionów złotych.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
2.09.2020

"Na pewno maseczki w skupiskach ludzkich zrobiły swoje. Nie można powiedzieć, że to jest panaceum, ale to ogranicza rozprzestrzenianie zakażeń na bliskich, na znajomych, na otoczenie" - mówił w Radiu Białystok prof. Robert Flisiak.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
1.09.2020

"Część nauczycieli być może rzeczywiście się obawia, natomiast przytłaczająca większość z nich chce wrócić do normalnej, stacjonarnej pracy" - mówi minister edukacji.

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz - Fot. Jarosław Iwaniuk

abp Tadeusz Kondrusiewicz

metropolita mińsko-mohylewski
1.09.2020

Niewpuszczony na Białoruś metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nadal przebywa na terytorium Polski. Sytuacja jest na tyle bezprecedensowa, że jest on obywatelem Republiki Białoruś.


Michał Janczuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Michał Jańczuk

niezależny dziennikarz
31.08.2020

"Łukaszenka naprawdę rozzłościł Białorusinów i póki nie zacznie ustępować, myślę że Białorusini będą wychodzili na ulice coraz liczniej" - mówi nasz gość.

fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kamińska

z podlaskiego sanepidu
31.08.2020

"Inspekcja Sanitarna od 15 sierpnia przeprowadziła kontrole z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Możemy stwierdzić, że szkoły w województwie podlaskim są przygotowane"- mówi nasz gość.

Ewa Kamińska-Gawryluk, fot. PRB

Ewa Kamińska-Gawryluk

zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego
28.08.2020

"Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby rozwija się gospodarka, a w szczególności rolnictwo. Dane te pozwolą na to, żeby kształtować optymalną politykę rolną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym i niższych szczeblach" - mówi Ewa Kamińska-Gawryluk.


Józef Mozolewski, fot. Joanna Szubzda

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
27.08.2020

Związkowcy z Solidarności świętują 40-lecie powstania.

Karolina Cicha, fot. Marcin Mazewski

Karolina Cicha

muzyk
24.08.2020

"Chcę, żeby to było transowe, w innym sensie tradycyjne. Chcę zbadać, czy moje teksty pasują do tradycyjnych pieśni. (...) Niby nie ma już tego ducha, ale problemy i emocje się nie zmieniają (…) Kiedy jest groove, kiedy jest rytm, wrzuca się jakąś emocję, człowiek może bardziej wyrażać siebie, w tańcu, w ciele"

Andrzej Poczobut (zbiory pryw.)

Andrzej Poczobut

dziennikarz polonijny na Białorusi
18.08.2020

"Nie widzę na razie działań, które by prowadziły do tego, że Rosja weszłaby na teren Białorusi" - ocenia Andrzej Poczobut.


Agnieszka Romaszewska-Guzy, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Romaszewska-Guzy

dyrektorka Telewizji Biełsat
10.08.2020

Niepokojące wieści płyną z Białorusi. W wieczornych starciach powyborczych zatrzymano ponad 3 tysiące osób.

Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
31.07.2020

Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała średnie wyniki czerwcowych egzaminów.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
29.07.2020

W przyszłym roku mamy zarabiać co najmniej 2 tysiące 800 złotych brutto miesięcznie - o 200 złotych więcej niż teraz. Taka jest propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej, które będzie przestawiona Radzie Dialogu Społecznego.


dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?


Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.

Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok