Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

23.06.2020, 07:45, akt. 10:17

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.

Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka
Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

Z Karolem Łapińskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Sejm uchwalił ustawę tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Teraz pracuje nad nią Senat. 

Wprowadzić ma m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, szybkie postępowanie restrukturyzacyjne. Są także ułatwienia dla pracodawców i niekoniecznie korzystne przepisy dla pracowników. O tym z dr. Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Jakie najważniejsze zmiany ma wprowadzać tarcza antykryzysowa 4.0?


dr Karol Łapiński: Tych zmian panie redaktorze jest sporo. Już teraz tak na marginesie ta ustawa została przyjęta po poprawkach senatu i przekazana do podpisu przez pana prezydenta. Te zmiany dotyczą między innymi zaległych urlopów wypoczynkowy, odpraw pieniężnych i odszkodowań, w przypadku których następuje ich obniżenie. Ale dodatkowo są to zmiany dotyczące szerszych możliwości korzystania z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, możliwości wypowiadania umowy o zakazie konkurencji i jeszcze innych kwestii dotyczących na przykład możliwości ograniczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Można by było o tym mówić zdecydowanie dłużej... 


Ale istotna zmiana polega na tym, że pracodawca może wysłać pracownika na urlop, niekoniecznie gdy ten się na niego zgadza.


Zmiana dotyczy tak zwanego urlopu zaległego. Ustawodawca postanawia, że pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni takiego zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop. Nic się nie zmienia natomiast jeżeli chodzi o urlop bieżący. 


Czyli tutaj nie ma przymusowego wysyłania, jeśli ktoś zaplanował sobie w terminie późniejszym urlop, to nie zostanie teraz wysłany?


Jeżeli chodzi o urlop bieżący, to pracownik co do zasady musi wystąpić z takim wnioskiem i wówczas pracodawca udziela bądź nie. Zasadniczo są pewne wyjątki, ale co do zasady to pracownik musi wystąpić z inicjatywą, jeżeli nie ma inicjatywy pracownika, to nie ma udzielenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę. Natomiast w przypadku urlopu zaległego, pracodawca będzie mógł zmienić termin wykorzystania i udzielić w terminie przez siebie wskazanym, również w okresie właśnie obecnego zagrożenia COVID-19.


Sporo komentarzy, niezbyt przychylnych, wzbudził przepis o ograniczeniu wysokości odpraw, odszkodowań, świadczeń i tym podobnych rzeczy.


Tutaj ustawodawca podchodzi do tego w ten sposób, ze względu na to, że pogarsza się sytuacja finansowa pracodawców, to właśnie w przypadku spadków obrotów czy przychodów pracodawców lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość odpraw, odszkodowań i innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy będzie ograniczona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli do 26 tysięcy brutto. W przypadku niektórych pracowników nieco lepiej uposażonych, którym będzie przysługiwała jakaś wyższa odprawa na przykład albo odszkodowanie 3,4,6-miesięczne to może taka osoba rzeczywiście przy ustaniu pracy stracić kilkanaście tysięcy złotych.


Czy te przepisy obowiązują tylko na czas pandemii, czy już pozostaną z nami na zawsze? 


Większość tych regulacji ma charakter przejściowy. One będą obowiązywały w trakcie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii i ewentualnie przez określony czas po. I tak w przypadku na przykład obniżenia wymiaru czasu pracy, które rozszerza obecnie ustawodawca, do pół etatu będzie można to zrobić i wprowadzenia przestoju ekonomicznego pracodawcy, którzy mają spadek obrotów będą mogli stosować te rozwiązania nawet do 12 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii. 


Czyli nie są to zmiany przepisów na zawsze, ale jednak będzie tam wyznaczony horyzont czasowy.


W przypadku niektórych zmian, tak jak powiedziałem a propos tego czasu pracy obniżonego bądź też przestoju, to będzie to, ale większość zmian dotyczących na przykład odpraw, urlopów, o czym przed chwilą mówiliśmy, będzie obowiązywała tylko w czasie istnienia ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii. Po odwołaniu tych stanów większość tych regulacji przestanie obowiązywać.

Czy te przepisy dotyczą wszystkich firm, czy tylko tych, które mają problemy ekonomiczne?


Większość tych zmian dotyczy tych podmiotów, które mają spadek przychodów, bądź też istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Natomiast niektóre dotyczą wszystkich pracodawców, na przykład jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe, to tutaj ustawodawca obejmuje w czasie zagrożenia późniejszego i stanu epidemii tymi regulacjami wszystkich pracodawców, ale większość dotyczy tych podmiotów, które przeżywają problemy finansowe.


Czy prowadzicie rejestr porozumień, bo już były wcześniejsze tarcze przecież, w których związki zawodowe, pracownicy, porozumiewają się z pracodawcami jak przetrwać ten trudny okres.


Tak, na podstawie tych wniosków, tych porozumień, które do nas wpływają, mamy pewne wnioski. Po pierwsze zarejestrowaliśmy 534 porozumienia łącznie w tym 454 to są porozumienia dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy, inne dotyczące np. obniżonego wymiaru czasu pracy czy stosowania mniej niekorzystnych warunków zatrudnienia, czy wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy są rzadziej stosowane. Natomiast mogę też przy okazji powiedzieć, że tutaj co do zasady, pracodawcy chętnie z tego korzystają, pracownicy raczej ze zrozumieniem do tego podchodzą, chociaż są pewne błędy. Te błędy to przede wszystkim to, że niektóre podmioty chcą równocześnie korzystać w stosunku do tej samej grupy osób w tym samym czasie, zarówno z obniżonego wymiaru, jak i przekroju, tego robić nie można, to są instytucje, które trzeba wybrać albo tą albo tą. Inne sytuacje to to, że w porozumieniu nieokreśla się kogo ono dotyczy albo na jaki czas zostaje zawarte, albo na przykład jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe, to porozumienie jest podpisywane z jednym przedstawicielem pracowników, a musi być zgodnie z przepisami co najmniej dwóch.


Zatem musimy pamiętać, że to ten dialog ze związkami zawodowymi, z załogą, musi nastąpić i trzeba dojść do porozumienia, to nie może być jednostronna decyzja pracodawcy.


To nie może być jednostronna decyzja pracodawcy, tak jak to powiedział pan redaktor. Podstawą do wprowadzenia czy przestoju ekonomicznego, czy obniżonego wymiaru czasu pracy, jest ustawa, ale na drugim miejscu zawarcie porozumienia albo ze związkami zawodowymi, albo przedstawicielami pracowników. Na tej podstawie dochodzi do czasowej zmiany warunków pracy i płacy, to trzeba podkreślić. Do czasowej, czyli obejmującej ten okres określony w porozumieniu. Wówczas następuje zmiana, na przykład obniżenie wynagrodzenia, wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy, o tej zmianie następnie pracodawcy powinni poinformować na piśmie pracowników, których te zmiany dotyczą, informacja ma jednak tylko taki deklaratoryjny charakter, nie konstruktywny, czyli zmiana następuje, ale oczywiście powinniśmy poinformować o tym pracowników.


Sporo zmian, musimy się na nie przygotować. Mam tylko nadzieję, że ta pandemia będzie trwała w miarę krótko i zbyt długo te przepisy nie będą obowiązywały.


Wszystkim nam tego życzę.


| red: sk
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po Podlasiu
dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?

Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.


Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.

Fot. Paweł Wądołowski

Prof. Piotr Gliński

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
3.07.2020

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był w piątek (3.07) w województwie podlaskim.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.06.2020

"Związkowcy prawdopodobnie będą domagać się zadeklarowanej przez rząd podwyżki płacy minimalnej" - mówi Józef Mozolewski


Robert Tyszkiewicz, fot. Monika Kalicka

Robert Tyszkiewicz

szef PO w Podlaskiem
29.06.2020

"W II turze liczyć się będzie każdy głos. Nic teraz nie jest przesądzone. Większość Polaków opowiedziała się za zmianą" - mówi Robert Tyszkiewicz.

Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

szef podlaskiego PiS
29.06.2020

"Liczymy na wygraną Andrzeja Dudy, polityka skutecznego, polityka, który potrafi rozmawiać z Polakami. Jego druga kadencja zapewni dalszy rozwój kraju" - mówi Dariusz Piontkowski.

fot. Monika Kalicka

Bartosz Brzyski

politolog z Klubu Jagiellońskiego
29.06.2020

"W grupie między 18 a 29 rokiem życia frekwencja wyniosła powyżej 60% i była to frekwencja wyższa niż wśród osób powyżej 60 roku życia. Widać, że także i młodzi ludzie zaczęli się bardziej angażować w życie publiczne, to jest to dobry prognostyk na przyszłość" - mówi Bartosz Brzyski.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

wojewódzki inspektor sanitarny
27.06.2020

Koniec roku szkolnego, początek wakacji - według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w naszym regionie będzie około dwustu kolonii, czy różnego rodzaju obozów, to znacznie mniej niż w latach poprzednich.

Andrzej Matys, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
26.06.2020

"Otworzyliśmy wszystkie możliwe wejścia w budynkach, żeby mieszkańcy nie tłoczyli się, na zewnątrz będą strzałki dokąd się kierować" - mówi Andrzej Matys.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
26.06.2020

"Uczniowie spokojnie mogę odbierać świadectwa w trakcie wakacji. Tym razem nie zalecamy robienia uroczystego zakończenia zajęć" - mówi Dariusz Piontkowski.


Jacek Kucharewicz, fot. Lech Pilarski

Jacek Kucharewicz

prezes Metal Fachu w Sokółce
25.06.2020

"Najwięcej niepokoju było w marcu, część dilerów odwoływała zamówienia. Dziś mamy sytuację ustabilizowaną. W branży agro jest na razie dobrze" - mówi prezes Metal Fachu.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Wysokiem Mazowieckiem, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
25.06.2020

"Ja mam swojego kandydata, tym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim jego atutem jest to, że on nie zawiódł" - mówi Elżbieta Witek.

Jacek Sasin, źródło: www.gov.pl

Jacek Sasin

wicepremier i minister Aktywów Państwowych
24.06.2020

"Na ten moment najważniejsze jest, żeby przetrwało jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy uratować - to nam się rzeczywiście udaje" - mówi Jacek Sasin.


Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
23.06.2020

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
22.06.2020

"Przestaliśmy się bać tego wirusa, po prostu traktujemy go tak, jakby go nie było, a on jest wśród nas i stwarza dla nas zagrożenie" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
22.06.2020

Pływanie po alkoholu to zmora ratowników wodnych i ogromne niebezpieczeństwo - przypomina Marcin Gawryluk.


Stanisław Derehajło, fot. Joanna Szubzda

Stanisław Derehajło

wicemarszałek województwa podlaskiego
19.06.2020

"Rolnictwo trzeba wspierać, trzeba mądrze prowadzić, prowadzić mądrze badania, uczyć młodych ludzi bardzo dobrej naszej tradycji rolniczej" - mówi wicemarszałek.

insp. Robert Szewc, źródło: KWP w Białymstoku

Insp. Robert Szewc

komendant wojewódzki policji w Białymstoku
18.06.2020

"Myślę, że tutaj jakaś rewolucja absolutnie nie jest wskazana, tylko konsekwencja w działaniu, dobra praca i to chyba tyle" - mówi szef podlaskich policjantów.

profesor Marta Kosior-Kazberuk, źródło: PB

Marta Kosior-Kazberuk

rektor Politechniki Białostockiej
17.06.2020

"Politechnika istnieje 70 lat, a ja mam nadzieję kontynuować te dobre tradycje, rozbudowywać je i wzmacniać, nadawać im nowoczesny wygląd" - mówi nowa rektor PB.


Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl

Paweł Wdówik

wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych
16.06.2020

"Przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - mówi wiceminister.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
15.06.2020

"Najczęstsza przyczyna wypadków to nadmierna prędkość, stąd nasze apele do kierowców, by prędkość dostosować nie tylko do znaków, ale i swoich umiejętności" - mówi Marcin Gawryluk.

Artur Kosicki, fot. Monika Kalicka, archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
15.06.2020

"Jesteśmy na ósmym miejscu, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, ale jeśli chodzi o kwestię związaną z przedsiębiorcami, to tam jesteśmy w samej czołówce" - mówi marszałek.


prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
12.06.2020

"Sprawa kluczowa to utrzymanie stabilności finansowej i pozyskiwanie środków na dalszy rozwój uczelni, bo jeśli nie będziemy się rozwijać to grozi nam stagnacja" - mówi rektor UwB.

foto: Monika Kalicka

dr Helena Jędrzejczak i Magdalena Samojlik

doktor socjologii i nauczycielka gry na ukulele
11.06.2020

"Według badań Eurostatu, w Polsce mało kto uczy się czegoś po zakończeniu edukacji szkolnej czy akademickiej" - mówi dr Helena Jędrzejczak.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
10.06.2020

- Zalecenia są nadal aktualne, natomiast ich przestrzeganie jest bardzo nieaktualne. Wirus jest, stan epidemii jest, ale dlaczego my zapomnieliśmy, że on jest wśród nas, trudno to zrozumieć. Chciałabym zaapelować o przestrzeganie zasad.


foto: Monika Kalicka

Cezary Ołdakowski

prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
9.06.2020

Wystarczył jeden dzień i już wstrzymano przyjmowanie wniosków o tzw. bon antywirusowy. "Urząd marszałkowski pracuje nad tym, aby uruchomić kolejne bony [...] także ci przedsiębiorcy, którym się nie udało w tej edycji, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych".

Filip Turowski, źródło: glodnyswiata.pl

Filip Turowski

bloger
8.06.2020

"Ludzie coraz częściej decydują się na wakacje w Polsce. Widzę, że nasze wspaniałe i smaczne Podlasie staje się coraz bardziej popularne" - mówi Filip Turowski.

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
8.06.2020

- Co roku zauważamy bardzo niebezpieczne zachowania, czyli wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Takiej osobie wydaje się, że może więcej, że dopłynie dalej. Niestety, jest to bardzo złudne i często takie kąpiele kończą się bardzo tragicznie.


Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
8.06.2020

Maseczki, własne przybory egzaminacyjne, ławki daleko od siebie - w rozmowie o tym, jak wygląda matura w czasach epidemii.

Bartosz Szutkiewicz, fot. Monika Kalicka

Bartosz Szutkiewicz

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5.06.2020

176 litrów krwi i jej składników zebraliśmy przez pierwsze dwa dni wspólnej akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Polskiego Radia Białystok.

prof. Jerzy Hausner, fot. J. Leśniak

prof. Jerzy Hausner

były wicepremier
5.06.2020

"Polska gospodarka będzie miała tzw. płytką recesję, czyli spadek PKB w skali roku, nie kwartału, o jakieś 2-3 % i ten spadek będzie przejściowy. Już na przełomie roku 2020/2021 gospodarka znowu wróci na ścieżkę wzrostu" - prognozuje prof. Hausner.


Krzysztof Bosak, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Bosak

kandydat Konfederacji na prezydenta RP
4.06.2020

- Jedni poświęcają się zarabianiu pieniędzy, inni poświęcają się pracy społecznej i politycznej. Ja wybrałem to drugie - mówi Krzysztof Bosak.

Tomasz Wasiluk, fot. Sylwia Krassowska

Tomasz Wasiluk

lekarz z RCKiK w Białymstoku
4.06.2020

"Podstawowa zaleta oddawania krwi to jest to czynnik, który się odnawia, dzięki temu możemy utrzymywać nasze zapasy, a dawcy mogą do nas wracać" - mówi Tomasz Wasiluk.

Andrzej Poczobut, fot. Lech Pilarski

Andrzej Poczobut

polonijny dziennikarz w Grodnie
4.06.2020

"Na Białorusi nastrój społeczny jest taki, że poparcie dla Łukaszenki jest czymś, czym człowiek nie będzie się chwalił teraz. I to jest problem dla Łukaszenki" - mówi Andrzej Poczobut.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok