Radio Białystok | Gość | Kazimierz Witold Roszkowski - Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kazimierz Witold Roszkowski

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

16.09.2020, 08:21, akt. 09:28

"Dotychczas składało się jeden projekt budowlany, od 19 września następuje podział projektu budowlanego na 3 części: projekt zagospodarowania działki, architektoniczny i techniczny" - mówi nasz gość.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka
Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Z Kazimierzem Witoldem Roszkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Od soboty obowiązywać będzie znowelizowane prawo budowlane. Co się zmieniło? Co będzie można zbudować bez pozwolenia, jak zalegalizować samowolkę? O tym z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Kazimierzem Witoldem Roszkowskim rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Od poniedziałku będziemy żyć w nowej rzeczywistości budowlanej, bo zmieniają się przepisy, wprowadzają nowe rozwiązania, które były oczekiwane, a dla niektórych może będą zaskakujące. Zatem jakby pan opisał tę nową rzeczywistość budowlaną? 


Kazimierz Witold Roszkowski: Będzie zmiana dotycząca projektu budowlanego. Dotychczas inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, miał obowiązek przedłożyć do wydziału architektury cztery egzemplarze projektu plus inne dokumenty określone w prawie. Od 19 września będzie obowiązek przedłożenia trzech, a nie czterech egzemplarzy projektu - jeden egzemplarz przeznaczony będzie dla organu wydającego pozwolenie na budowę, drugi egzemplarz dla nadzoru budowlanego i trzeci egzemplarz dla inwestora.

Ponadto została zmieniona formuła projektu budowlanego. Dotychczas składało się jeden projekt budowlany, który obejmował całość - projekt zagospodarowania działki, architekturę, projekt konstrukcyjny - to było w jednej całości. Od 19 września następuje podział projektu budowlanego na 3 części: na projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczny i projekt techniczny.

Zatwierdzeniu przez organ architektury podlegać będzie projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczny, nie będzie podlegał zatwierdzeniu projekt techniczny. Natomiast projekt techniczny inwestor będzie mógł opracować, osoba uprawniona do projektowania na wniosek inwestora, nawet po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, ale przed rozpoczęciem robót budowlanych. Projekt techniczny będzie musiał być dostarczony kierownikowi budowy przed rozpoczęciem procesu budowy przez kierownika budowy.

Wiele zamierzeń inwestycyjnych ma rozpoczętą procedurę projektową. Jak zachować się w sytuacji, kiedy jest w opracowaniu, bądź już został opracowany projekt na starych zasadach, ale wniosek nie został jeszcze złożony do odpowiedniego organu? W takiej sytuacji ustawodawca przewidział roczny okres vacatio legis. 


Najwięcej oczekiwań było związanych z uproszczeniem procedury, jeśli chodzi budowę niektórych obiektów.


Został dokładnie przemodelowany, zmieniony artykuł 29 i artykuł 30 ustawy prawo budowlane, który precyzował, jakie inwestycje, jakie budowy wymagają pozwolenia na budowę, jakie nie wymagają. W starej wersji, która jeszcze dziś obowiązuje, dosyć skomplikowane jest zorientowanie się, czy wymaga dana inwestycja pozwolenia na budowę czy nie.

Od 19 września artykuł 29 został podzielony na cztery części. W pierwszej części określono budowy, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia i wymieniono literalnie te budowy. W drugiej części określono jakie obiekty budowlane nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia i tu też wymieniono literalnie te obiekty budowlane. W trzeciej części określono roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia, literalnie wymienione i w czwartej części znajdują się roboty budowlane, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Ponadto został nieco rozszerzony katalog obiektów zwolnionych, czy to z uzyskania pozwolenia na budowę, czy też złożenia zgłoszenia budowy. Na przykład taras przydomowy przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni powyżej 35 m, który dotychczas wymagał pozwolenia na budowę, od 19 września będzie wymagał tylko zgłoszenia, zgodnie z nową regulacją, ale już taras przydomowy o powierzchni poniżej 35 m2 nie będzie wymagał żadnej procedury administracyjnej. Oczko wodne, bądź basen przydomowy na działce, na której znajduje się budynek jednorodzinny do 50 m2 powierzchni, nie będzie wymagało żadnej procedury i w ten sposób literalnie określono to w tym przepisie, o którym mówię.


Spore udogodnienie, bo do tej pory było trzeba załatwić mnóstwo dokumentów, jeśli się chciało tego rodzaju obiekty wznieść. Co z obiektami, które są już wzniesione, nie mają żadnych pozwoleń?


Temat samowoli budowlanej jest przykrym tematem dla nas, tego być nie powinno, ale mamy pełną świadomość tego, że niestety wiele samowoli budowlanych jest, w stosunku do wielu samowoli jest prowadzone postępowanie administracyjne, legalizacyjne, ale są też takie samowole budowlane, o których nikt nie wie, w stosunku do których nie jest wszczęte i prowadzone postępowanie legalizacyjne. Są też takie samowole, o których trzeba uczciwie powiedzieć, które zostały wybudowane całe lata temu i mimo chęci, zabiegów właścicieli tych obiektów, nie mogły zostać zalegalizowane z powodu niezgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ale w stosunku do których nie było prowadzone żadne postępowanie. Ustawodawca przewidział w noweli do prawa budowlanego legalizację samowoli budowlanych, które zostały zrealizowane ponad 20 lat od daty wejścia w życie nowelizacji. W stosunku do tych samowoli prowadzone jest z urzędu uproszczone postępowanie legalizacyjne.


Czyli właściciele tych obiektów mogą się do was zgłosić, wszczynacie takie postępowanie, jest nadzieja, że te obiekty wreszcie nie będą musiały się ukrywać w kominiarkach.


Uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie polegało na tym, że właściciel obiektu będzie miał obowiązek załączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i ekspertyzę techniczną. Z ekspertyzy technicznej musi wynikać, czy obiekt spełnia warunki techniczne do użytkowania i czy w tej formie, w jakiej jest użytkowany, nadal może być użytkowany. Ekspertyza techniczna nie będzie się odnosiła do zgodności usytuowania obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca zakłada, że jeżeli ponad 20 lat taki obiekt istnieje, to znaczy, że władzom lokalnym on nie przeszkadza i może dalej funkcjonować.


Tych zmian jest bardzo dużo, odsyłamy do przepisu na stronie internetowej Nadzoru Budowlanego, tam poznacie państwo wszelkie szczegóły związane z tą nowelą i z tymi nowymi przepisami. Dziękuję za rozmowę.

Tu można znaleźć szczegóły dotyczące zmian

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Kino "Świerkowa 1"!
Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
25.09.2020

"Chciałbym odwiedzić, bądź wysłuchać trosk, problemów wszystkich mieszkańców, radnych, wójtów z całego województwa podlaskiego" - mówi marszałek.

Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
24.09.2020

- Musimy przygotować się na kolejne odcinki tego serialu, pt. "Kryzys w obozie władzy" - ocenia socjolog.

Bartosz Grodecki, źródło: www.gov.pl

Bartosz Grodecki

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
23.09.2020

"Każda wiza, która jest w paszporcie obywatela Białorusi, uprawnia do wjazdu teraz w sensie formalnym na terytorium RP" - mówi wiceminister.


Witold Karczewski, fot. Monika Kalicka

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
22.09.2020

"Przedsiębiorcy do polityki się nie mieszają, niemniej polityka zawsze wpływa na gospodarkę, nie możemy nie patrzeć na to, co dzieje się w polityce" - mówi nasz gość.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący podlaskich struktur PiS, minister edukacji
21.09.2020

"Liczę na to, że rozmowy, które będą trwały, doprowadzą do tego, że ta koalicja będzie dalej funkcjonować, to jest najlepsze rozwiązanie dla Polski. Dziś większość Polaków nie jest gotowa na kolejne wybory parlamentarne" - mówi Dariusz Piontkowski.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji "Białystok Biega"
18.09.2020

Na starcie imprezy Białystok Biega łącznie stanie prawie 1800 osób. - Zrobiliśmy wszystko na każdym kroku - od odbioru pakietów startowych aż po przekroczenie linii mety. Wszystko jest przygotowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, i nie tylko. Zrobiliśmy to, by biegacze czuli się bezpiecznie.


Piotr Horzela, fot. Wojciech Szubzda

Piotr Horzela

podróżnik i youtuber
18.09.2020

W Podlaskich lasach trwa rykowisko jeleni. W tym czasie samce głośno ryczą - w ten sposób pokazują swoją siłę, konfrontują się z rywalami i wabią partnerki.

foto: Monika Kalicka

dr Beata Galińska-Skok

wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii
18.09.2020

Brak poradni, specjalistów, całodobowego oddziału - w województwie podlaskim jest wielki problem z psychiatrią dziecięcą.

Jarosław Krawczyk, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Krawczyk

rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
17.09.2020

Każdy, kto chce posadzić u siebie na działce świerki lub dęby, może dostać sadzonki za darmo. Akcja #sadziMY2020 odbędzie się w piątek, 18 września w całej Polsce, też w Podlaskiem.


Zdzisław Łuba, fot. Paweł Wądołowski

Zdzisław Łuba

przewodniczący Powiatowej Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży
17.09.2020

Nowa ustawa o ochronie zwierząt, nad którą pracują posłowie, to problem dla tysięcy rolników - mówił w Polskim Radiu Białystok Zdzisław Łuba.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Kazimierz Witold Roszkowski

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
16.09.2020

"Dotychczas składało się jeden projekt budowlany, od 19 września następuje podział projektu budowlanego na 3 części: projekt zagospodarowania działki, architektoniczny i techniczny" - mówi nasz gość.

Aleksandra Szczudło, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Szczudło

poseł, prezes podlaskich struktur Solidarnej Polski
15.09.2020

"Jako Solidarna Polska mamy wiele swoich postulatów. [...] Między innymi jest to wypowiedzenie konwencji stambulskiej, wystąpienie o reparacje od Niemiec. Tutaj bardzo ważna też jest dla nas jawność zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych" - mówiła w Radiu Białystok poseł Aleksandra Szczudło.


Beata Pietruszka, fot. Monika Kalicka

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty w Białymstoku
14.09.2020

"System szybkiego ustalania, jakie jest zagrożenie, czyli współpracy dyrektorów z inspektorami sanitarnymi spowodował, że szybko można było stworzyć taki system, aby pozostali uczniowie byli bezpieczni" - mówi podlaski kurator oświaty.

Juraś Ziankowicz, prawnik mieszkający w Huston w Stanach Zjednoczonych, foto Jarosław Iwaniuk

Juraś Ziankowicz

amerykański prawnik
14.09.2020

Juraś Ziankowicz od lat mieszka w USA, gdzie prowadzi kancelarię adwokacką pomagającą w legalizacji pobytu w Stanach białoruskim emigrantom.

Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda

ekspert rynku nieruchomości
11.09.2020

"Nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku i nieruchomość zawsze jest pewną lokatą, zwłaszcza w długoterminowych okresach" - mówi Marek Szubzda.


Paweł Usau, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Usov

politolog
10.09.2020

"Polska jest faktycznie jedynym, poza Litwą, na tym obszarze państwem, które zdecydowanie walczy po stronie Białorusinów" - mówi politolog.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9.09.2020

"Próbowaliśmy pójść w kierunku jak największego otwarcia uczelni, żeby jak najwięcej studentów mogło wrócić w sposób bezpośredni. Ale niestety wytyczne są wytycznym, przepisy są przepisami" - mówi rektor UwB.

Marek Sewastianik, źródło: http://www.rehabka.pl/

Marek Sewastianik

konsultant wojewódzki z dziedziny fizjoterapii
8.09.2020

"Dzisiaj potrzebna jest fizjoterapia na wysokim poziomie, gdyż procedury lekarskie, na przykład w zakresie ortopedii, neurochirurgii, są cały czas w rozwoju, w związku z tym musimy nadążać" - mówi nasz gość.


Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
7.09.2020

"Otwarcie szkół, nie spowodowało gwałtownego wzrostu zachorowań. Te zachorowania oczywiście będą, bo mamy czas epidemii, natomiast nie jest to główny czynnik napędzający wzrost zachorowań w populacji" - mówi prof. Zajkowska.

Paweł Łatuszka - fot. Michał Stepaniuk

Paweł Łatuszka

członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej
7.09.2020

Niezbędne są konsekwentne działania Unii Europejskiej, m.in. nieuznanie Alaksandra Łukaszenki jako prezydenta po wygaśnięciu jego kadencji 5 listopada. To jeden z postulatów, które przedstawił na spotkaniu w Białymstoku członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej, Paweł Łatuszka.

Rafał Rudnicki, fot. Marcin Gliński

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za edukację
4.09.2020

"Czy będziemy mieli nawrót epidemii w bardzo dużym zakresie, czy też ta jesień będzie spokojniejsza? Nikt tego w tym momencie nie wie. My będziemy oczywiście reagowali w zależności od tego co się będzie działo i będziemy podejmowali decyzje na bieżąco odnośnie placówek oświatowych." - mówił w Radiu Białystok Rafał Rudnicki.


Sebastian Rynkiewicz

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
3.09.2020

Nauczyliśmy się pracować zdalnie i radzić sobie z pandemią, a podlaskie firmy skutecznie konkurują z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej - uważa prezes Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz.

Aleś Zarembiuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski
2.09.2020

Plan "Solidarni z Białorusią” ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego przewiduje wspomaganie różnych działań na rzecz Białorusi na kwotę 50. milionów złotych.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
2.09.2020

"Na pewno maseczki w skupiskach ludzkich zrobiły swoje. Nie można powiedzieć, że to jest panaceum, ale to ogranicza rozprzestrzenianie zakażeń na bliskich, na znajomych, na otoczenie" - mówił w Radiu Białystok prof. Robert Flisiak.


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
1.09.2020

"Część nauczycieli być może rzeczywiście się obawia, natomiast przytłaczająca większość z nich chce wrócić do normalnej, stacjonarnej pracy" - mówi minister edukacji.

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz - Fot. Jarosław Iwaniuk

abp Tadeusz Kondrusiewicz

metropolita mińsko-mohylewski
1.09.2020

Niewpuszczony na Białoruś metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nadal przebywa na terytorium Polski. Sytuacja jest na tyle bezprecedensowa, że jest on obywatelem Republiki Białoruś.

Michał Janczuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Michał Jańczuk

niezależny dziennikarz
31.08.2020

"Łukaszenka naprawdę rozzłościł Białorusinów i póki nie zacznie ustępować, myślę że Białorusini będą wychodzili na ulice coraz liczniej" - mówi nasz gość.


fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kamińska

z podlaskiego sanepidu
31.08.2020

"Inspekcja Sanitarna od 15 sierpnia przeprowadziła kontrole z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Możemy stwierdzić, że szkoły w województwie podlaskim są przygotowane"- mówi nasz gość.

Ewa Kamińska-Gawryluk, fot. PRB

Ewa Kamińska-Gawryluk

zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego
28.08.2020

"Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby rozwija się gospodarka, a w szczególności rolnictwo. Dane te pozwolą na to, żeby kształtować optymalną politykę rolną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym i niższych szczeblach" - mówi Ewa Kamińska-Gawryluk.

Józef Mozolewski, fot. Joanna Szubzda

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
27.08.2020

Związkowcy z Solidarności świętują 40-lecie powstania.


Karolina Cicha, fot. Marcin Mazewski

Karolina Cicha

muzyk
24.08.2020

"Chcę, żeby to było transowe, w innym sensie tradycyjne. Chcę zbadać, czy moje teksty pasują do tradycyjnych pieśni. (...) Niby nie ma już tego ducha, ale problemy i emocje się nie zmieniają (…) Kiedy jest groove, kiedy jest rytm, wrzuca się jakąś emocję, człowiek może bardziej wyrażać siebie, w tańcu, w ciele"

Andrzej Poczobut (zbiory pryw.)

Andrzej Poczobut

dziennikarz polonijny na Białorusi
18.08.2020

"Nie widzę na razie działań, które by prowadziły do tego, że Rosja weszłaby na teren Białorusi" - ocenia Andrzej Poczobut.

Agnieszka Romaszewska-Guzy, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Romaszewska-Guzy

dyrektorka Telewizji Biełsat
10.08.2020

Niepokojące wieści płyną z Białorusi. W wieczornych starciach powyborczych zatrzymano ponad 3 tysiące osób.


Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
31.07.2020

Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała średnie wyniki czerwcowych egzaminów.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
29.07.2020

W przyszłym roku mamy zarabiać co najmniej 2 tysiące 800 złotych brutto miesięcznie - o 200 złotych więcej niż teraz. Taka jest propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej, które będzie przestawiona Radzie Dialogu Społecznego.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok