Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski [wideo] - wiceminister edukacji narodowej

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji narodowej

10.01.2022, 08:27, akt. 08:42

"Uważamy, że każdy dzień dodatkowej nauki stacjonarnej to dodatkowa korzyść dla dzieci. Wiemy, że nauka na odległość ma jednak mankamenty, nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę, ale i bezpośredni kontakt" - ocenia Dariusz Piontkowski.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska
Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

W poniedziałek (10.01) uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Na razie nie ma planów, by przedłużać naukę zdalną, choć zależne to będzie od sytuacji epidemicznej. O tym, ale też m.in. o nowelizacji Prawa oświatowego z wiceministrem edukacji i nauki Dariuszem Piontkowskim rozmawia Edyta Wołosik.

Edyta Wołosik: Dziś uczniowie wracają do szkół. Nie było żadnych wątpliwości w tej sprawie?


Dariusz Piontkowski: W ministerstwie edukacji nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do tego, aby dzieci mogły wrócić do zajęć stacjonarnych.


Nawet w przypadku pięciu województw, które już w najbliższy piątek po lekcjach rozpoczynają ferie zimowe - to między innymi Małopolskie i Wielkopolskie - nie zastanawialiście się nad tym, żeby może regionalnie jeszcze umożliwić naukę zdalną?


Uważamy, że każdy dzień dodatkowej nauki stacjonarnej to dodatkowa korzyść dla tych dzieci. Wiemy, że nauka na odległość ma jednak mankamenty, nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę, ale i taki bezpośredni kontakt.


Panie ministrze, myśli pan, że w dobrych nastrojach do szkoły wracają dziś wszyscy nauczyciele? Chyba wie pan, o czym mówię - o mniejszych wypłatach za styczeń.


Trzeba wyraźnie powiedzieć - dotyczy to bardzo niewielkiej grupki osób i to raczej na skutek błędu podatkowego, a nie na skutek tego, że zmiany podatkowe mogły dotknąć negatywnie nauczycieli. Chyba że jest to nauczyciel, który zarabia powyżej chyba 11 141  zł miesięcznie.


To chyba się nie zdarza?


Może się zdarzyć, ale to naprawdę musiałyby być pojedyncze przypadki i to musiałaby być osoba, która pracuje w kilku miejscach, więc jak sądzę, raczej dotyczy to sposobu rozliczania tego, że ktoś albo wypełnił, bądź nie wypełnił PIT 2 informującego o tym, że nie pobiera dodatkowych wynagrodzeń i umożliwia to rozliczenie miesięczne, albo wypełnił deklarację, że nie chce skorzystać z ulgi dla tak zwanej klasy średniej. I to mogą być te błędy, które spowodowały, że wynagrodzenie w tym miesiącu mogło być nieco niższe.


Nie chodzi tu o szukanie winnych, tylko o jasną deklarację, o jasne wyjaśnienie - czy to będzie wyrównane?


Tak, w lutym można spokojnie to wyrównać, złożyć kolejną deklarację i wyrównać  ewentualne obniżenie wynagrodzeń.


Ten nowy rok, jeśli chodzi o edukację, zaczął się burzliwie - mówię tu o niedawnej komisji i o projekcie nowelizacji prawa oświatowego. Czy ten projekt pana zdaniem ogranicza autonomię szkół i prawa rodziców?


Oczywiście, że nie - to jest tylko i wyłącznie narracja totalnej opozycji, która przyjmuje takie założenie, że państwo powinno mieć bardzo ograniczone kompetencje. 

Platforma Obywatelska swego czasu składała projekt, w którym chciano likwidować kuratoria, a więc wytrącić państwu jakiekolwiek narzędzie do tego, aby sprawdzić, co się dzieje w szkołach. Natomiast z drugiej strony bardzo mocno chcą poszerzać kompetencje samorządów, przypomnę, że proponowano między nimi likwidację województw i wojewodów, a stworzenie takich regionów o bardzo szerokiej autonomii. 

Przypomnę, że dziś samorząd może kontrolować to, co się dzieje w szkołach, łącznie z decyzją o ewentualnym odwołaniu dyrektora szkoły, jeżeli dzieje się coś groźnego. Gdy proponujemy podobne rozwiązania, by kurator, który nadzoruje przecież względem edukacyjnym, wychowawczym to, co się dzieje w szkole i wydaje się, że to jest ta najważniejsza część działalności szkoły, a nie ta część finansowo-administracyjna, za którą odpowiada samorząd, to teraz totalna opozycja twierdzi, że jest to jakieś ograniczenie autonomii szkoły. 

To, jak rozumiem, jak prezydent miasta może odwołać dyrektora i ma decydujący wpływ na to, co się dzieje w szkołach, to jest wszystko w porządku, a często prezydenci tak jak w Białymstoku są polityczne związani z totalną opozycją, a gdy kurator uzyskuje podobne uprawnienia, to totalna opozycja zaczyna mówić o jakiejś ograniczonej autonomii.


Ja tylko dodam, że zgodnie z projektem - jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora...


...ostatecznych zaleceń, żeby nie było wątpliwości...


...będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. A jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Każde zmiany wzbudzają jakąś niepewność. Tu chyba pojawia się taka wątpliwość, czy to nie będzie taka próba sił i próba eliminowania dyrektorów, którzy nie są po tej, czy po tamtej stronie?


Uważam, że tego typu sytuacje - jeżeli w ogóle - będą pojawiały się w jednostkowych sytuacjach w skali całego kraju, a nie w skali pojedynczych samorządów. Nie ma więc żadnej obawy, że kurator nagle po wejściu przepisów do ustawy będzie próbował gdzieś zwalniać dyrektorów, tym bardziej że ma wyraźne ograniczenia. 

Przecież pani przeczytała fragment ustawy, który mówi o tym, że jeżeli w ostatecznym terminie, po kolejnym ponowieniu zaleceń mówiących o tym, że jest łamane prawo w szkole, jeżeli dyrektor w tej sprawie nic nie robi, upiera się przy działaniach, które są niezgodne z prawem, no to wtedy dopiero ewentualnie kurator ma prawo interweniować.


O jakie kwestie tu chodzi, o jakie łamanie prawa?


Gdy kurator wysyła kontrolę do szkoły, na przykład w wyniku interwencji rodziców - sprawdza czy przestrzegane jest prawo. Na przykład czy grupy w klasach 1-3 mają do 25 dzieci, jeżeli jest więcej - może wydać zalecenia, bo takie zalecenia widziałem.


Ale nie od razu odwołać dyrektora?


Oczywiście, że nie. Są najpierw zalecenia, które wskazują na to, jakie przepisy są łamane i w jakim terminie należy doprowadzić do zmiany i dyrektor, a przynajmniej przytłaczająca większość dyrektorów po prostu stosuje się do zaleceń, wyjaśnia, dlaczego taka, a nie inna sytuacja jest i po tygodniu czy dwóch nie ma problemu. W większości szkół w ogóle nie ma czym się martwić.


Kurator będzie mógł złożyć podpis pod odwołaniem dyrektora, czy decydować będzie cały czas prezydent, burmistrz czy też wójt jako organ prowadzący szkołę?


Samorządy nadal utrzymują te same uprawnienia, które dotąd miały, czyli w sytuacjach szczególnych, gdyby z punktu widzenia samorządu działo się coś bardzo negatywnego, co wymagałoby natychmiastowej interwencji, wówczas nadal wójt, burmistrz, prezydent zachowuje prawo do tego, aby wystąpić o odwołanie dyrektora. 


Druga kwestia, która budzi wątpliwości, jeśli chodzi o nowelizację prawa oświatowego to zajęcia pozalekcyjne, że również tutaj opinia kuratora będzie potrzebna, czy jakieś Stowarzyszenie będzie mogło poprowadzić zajęcia w szkole. I tu nasuwa się pytanie, czy potrzebna jest taka procedura, bo moim zdaniem tak naprawdę powinni decydować o tym rodzice tylko i wyłącznie. Dostają propozycję zajęć pozalekcyjnych i ja - jako matka - decyduję, czy moje dziecko weźmie w tym udział, czy też nie - nie nauczyciel, nie dyrektor i nie kurator.


Proszę pamiętać o tym, że rodzice dotąd byli w niektórych miastach zaskakiwani programami, w których mówiło się o jakichś zajęciach dla dzieci, które miały dotyczyć jakichś treści bardzo pozytywnych, a potem okazywało się, że wchodziły tam organizacje z programami i zajęciami, w których odbywały się zupełnie inne zajęcia, pojawiały się zupełnie inne treści. Najczęściej były to jakieś zajęcia związane z wychowaniem tak zwanym seksualnym, gdzie dzieciom próbowano już mówić o technikach związanych z tą intymną sferą człowieka i rodzice byli zaskakiwani, protestowali i były kłopoty, żeby te programy nie mogły być realizowane w szkołach. 

Przypomnę, że robiły to często samorządy, umożliwiając tego typu organizacjom wchodzenie do szkół. I to rodzice wnioskowali do nas o wprowadzenie przepisów, które z jednej strony pozwolą rodzicom na większą informację o tym, co w szkołach się dzieje na zajęciach pozalekcyjnych, dlatego po pierwsze wprowadziliśmy obowiązek, aby wszystkie organizacje, które wchodzą do szkoły - przedstawiały program działania i materiały, które będą wykorzystywane na zajęciach. 

Po drugie wprowadziliśmy obowiązek, aby rodzic na piśmie decydował o tym czy dziecko może uczestniczyć w zajęciach, czy też nie. Tych dwóch elementów nie było. A po trzecie wprowadziliśmy dodatkową opinię kuratora, który sprawdza, czy tego typu zajęcia są zgodne z obowiązującym prawem, z podstawami programowymi oraz czy są dopasowane na przykład do wieku dziecka. Nie każdy rodzic jest przecież pedagogiem, nie jest w stanie samodzielnie ocenić, czy dane zajęcia są odpowiednie dla dziecka na przykład siedmioletniego, mając opinie kuratora, dopiero będzie ostatecznie decydował, czy chce takie dziecko posłać na zajęcia, czy nie.


Czyli rozumiem, że ostateczny głos i tak będą umieć rodzice, biorąc pod uwagę, że każdy korzysta z dziennika elektronicznego, to w ogóle kontakt z nauczycielami, nawet gdy dzieci nie chodzą do szkoły, jest bardzo ułatwiony.


To prawda, ale różnie też było z zaangażowaniem rodziców w życie szkoły i zainteresowanie tym, co dziecko robi w szkole, więc dodatkowe materiały informujące o tym, co dziecko ewentualnie mogłoby robić poza zajęciami, jak najbardziej uważam, że rodzicom się przydadzą. Przytłaczająca większość organizacji nie ma się czego obawiać, po prostu będzie kontynuowała te zajęcia, które dotąd w szkole były.


Dziękuję za rozmowę. 

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Przemysław Daca, fot. Monika Kalicka

Przemysław Daca

prezes Wód Polskich
20.05.2022

- Wodociągi Białostockie przedstawiają wniosek taryfowy, który jest niezgodny z prawem. Z tego powodu Wody Polskie nie mogą go zatwierdzić - mówi Przemysław Daca.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Monika Kalicka

Wojciech Pertkiewicz

prezes Jagiellonii Białystok
20.05.2022

"Byliśmy grupą rzemieślników, która wyrywała punkty, wyrwaliśmy ich wystarczająco na to, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Uważam, że to nie jest to, na co zasługuje Jagiellonia - na wyrywanie punktów" - ocenia miniony sezon prezes Jagiellonii Białystok.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

kmdr por. Maksymilian Dura

ekspert portalu Defence24.pl
19.05.2022

"Jest to bardzo dobry krok ze strony Szwecji i Finlandii i powinniśmy się z tego cieszyć. To też nam uprości wymianę handlową, jeśli chodzi o sprzęt zbrojeniowy" - tak obecność Szwecji i Finlandii w NATO ocenia Maksymilian Dura.


foto: Monika Kalicka

Grzegorz Walijewski

hydrolog, rzecznik prasowy IMGW
18.05.2022

Coraz głośniej w Polsce o problemach z wodą. Specjaliści mówią o suszy hydrologicznej, co oznacza poważny stan. Jak na tle kraju wyglądają podlaskie zasoby wody i czy grozi nam w regionie susza?

Maciej Rant, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Rant

organizator Błotnej Ligi Mistrzów
18.05.2022

- Piłka błotna to przede wszystkim zabawa. Nasze hasło brzmi "obrzucajmy się błotem na boisku, nie w realnym świecie" - mówi Maciej Rant.

Jan Strzelecki, mat. pras.

Jan Strzelecki

z Polskiego Instytutu Ekonomicznego
18.05.2022

"Dzięki infrastrukturze portowej możemy importować ropę z całego świata, ale embargo na rosyjską ropę może się przełożyć na ceny paliw w Polsce" - zauważa Jan Strzelecki.


Grzegorz Puda, źródło: gov.pl

Grzegorz Puda

minister funduszy i polityki regionalnej
17.05.2022

- Chcielibyśmy, aby dużą część środków z KPO stanowiły pieniądze na odbudowę gospodarki, na przyspieszenie rozwoju, na możliwość zwiększenia miejsc pracy, aby jeszcze bardziej to nasze koło zamachowe, którym są środki nie tylko europejskie, stanowiły podstawę do efektu kuli śnieżnej, abyśmy się mogli szybciej rozwijać.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Wojciech Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii
16.05.2022

Od dziś nie ma już w Polsce stanu epidemii, jest - zagrożenie epidemiczne. "Nawet jeżeli pojawiłby się wzrost zachorowań, to jesteśmy na to przygotowani".

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
13.05.2022

"Na ten moment, w skali województwa, mamy kilka przypadków unieważnienia egzaminu maturalnego" - mówi Agnieszka Muzyk.


Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot, fot. Monika Kalicka

Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot

z Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku
12.05.2022

"Decydując się na swój recital, studenci pokazują swoją wrażliwość, swoje zainteresowanie, nurt, w którym się naprawdę dobrze czują lub kompensują swoje niedobory przez przygotowanie przez wybitnych fachowców" - mówi dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego Paweł Szymański.

Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

trenerka biznesu i doradca kariery
12.05.2022

"Poszukiwanie pracy jest projektem nie na miesiąc, a na miesiące, na lata i warto naprawdę się dobrze do tego przygotować. Wysyłanie stu CV na sto różnych stanowisk w tej samej wersji - nie jest dobre" - radzą ekspertki od poszukiwania pracy.

Bożena Bednarek, fot. Sylwia Krassowska

Bożena Bednarek

ze Stowarzyszenia "Szukamy Polski"
11.05.2022

Trochę poezji, trochę show - tak w skrócie można określić slam poetycki, którego druga odsłona już 12 maja w Białymstoku. "To bardzo oryginalne podejście do promowania poezji, zupełnie inne niż oficjalne konkursy czy spotkania autorskie".


dr Arkadiusz Niedźwiedzki, fot. Joanna Szubzda

dr Arkadiusz Niedźwiedzki

ekonomista z UwB
11.05.2022

- Jeżeli mamy problemy związane z obsługą zobowiązań kredytowych, to po prostu trzeba z bankiem rozmawiać i próbować ustalić lepsze warunki spłaty czy odroczenie. Nie należy traktować tej sytuacji jako walki, ale jako próbę dogadania się.

Michał Marek, mat. pryw.

Michał Marek

z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa
10.05.2022

"Kreml doskonale gra na nastrojach społecznych, na resentymentach, na emocjonalnej sferze odbiorców" - mówi Michał Marek.

fot. Sylwia Krassowska

Jacek Sasin

wicepremier, minister aktywów państwowych
9.05.2022

"Nie przewiduję w tej chwili, aby do czwartego kwartału, bo wtedy ruszy gazociąg Baltic Pipe, żebyśmy musieli ograniczać dostawy gazu do odbiorców. Nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, - nie dotknie to gospodarstw domowych" - podkreśla Jacek Sasin.


Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
6.05.2022

"Nie może się znudzić coś, co jest tak różnorodne, tak niesamowite i co pokazuje potęgę intelektualną, potęgę naukową, potęgę artystyczną naszego miasta i regionu" - prof. Marcin Moniuszko zachęca do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Andrzej Bołkun, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Bołkun

redaktor naczelny lwowskiego portalu Leopolis.news
5.05.2022

- Rosjanie planują 9 maja przeprowadzić paradę w Mariupolu, dlatego nie żałują swoich żołnierzy - giną ich codziennie setki. Jeżeli ona się odbędzie, to wojska ukraińskie też będą planować jakieś niespodzianki na tę paradę.

Sebastian Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

st. bryg. Sebastian Zdanowicz

podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
4.05.2022

"Służymy pomocą w szerokim zakresie - nie ignorujemy, nie bagatelizujemy żadnych zgłoszeń. Dlatego zarówno PSP, jak i OSP, cieszy się dużym poparciem społecznym. Na nas zawsze można liczyć" - mówi st. bryg. Sebastian Zdanowicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji narodowej
4.05.2022

"Trzymamy kciuki, tradycyjnie połamania piór. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, zdadzą na wysokim poziomie, potem dostaną się na te studia, na które sobie wymarzyli" - życzy maturzystom wiceminister edukacji.

fot. Monika Kalicka

Helena Dubowska

dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Grodnie
2.05.2022

"Polska szkoła w Grodnie działa i będzie działać mimo ustawowej na Białorusi likwidacji nauczania w języku polskim" - podkreśla Helena Dubowska.

fot. Monika Kalicka

Wojciech Kirejczyk

dyrektor Biura Programu Niepodległa
2.05.2022

"Biuro Programu Niepodległa zaprasza wszystkie Polki, Polaków i przyjaciół Polski w kraju i za granicą do tego, żeby w Dzień Flagi wywiesić biało-czerwoną flagę na balkonie, w oknie (...) i pochwalić się zdjęciem tej naszej flagi w mediach społecznościowych właśnie z hasztagiem #mojaflaga" - mówi Wojciech Kirejczyk.


prof. Ernest Kuchar, źródło: archiwum prywatne

prof. Ernest Kuchar

prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
29.04.2022

Narastający kryzys humanitarny spowodowany falą uchodźców wojennych może źle wpływać na sytuację epidemiczną w Polsce - uważają eksperci. W trwającym Europejskim Tygodniu Szczepień podkreślają, że szczepienia ochronne są niezbędne do zapobiegania chorobom zakaźnym i tym samym do ochrony życia.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
29.04.2022

"Bardzo nas cieszy, że usługa Twój e-PIT cieszy się tak dużym powodzeniem. 90% zeznań wpływa do urzędów skarbowych w sposób elektroniczny" - mówi Radosław Hancewicz.

Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

psycholog, trenerka biznesu i doradca kariery
28.04.2022

"Musimy się zastanowić czy to, co robimy w pracy, daje nam satysfakcję, ale też czy jesteśmy doceniani. Bo czasami my jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojej pracy, ale na przykład nasz szef tego nie okazuje, więc w pewnym momencie ta atmosfera albo brak docenienia jest symptomem do zmiany pracy" - oceniają goście Radia Białystok.


Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski

ekspert z portalu Energetyka24.com
27.04.2022

"Jesteśmy w dobrej sytuacji, na taki scenariusz przygotowywaliśmy się od wielu lat. Tych połączeń, zabezpieczeń jest dużo, więc do czasu uruchomienia Baltic Pipe, który w całości zastąpi rosyjskie dostawy gazu, damy radę" - mówi Daniel Czyżewski.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
27.04.2022

- To oczywiste, że przy takiej skali pomocy, którą udzielamy, pomoc zewnętrzna jest nam potrzebna. W tej chwili korzystamy wyłącznie ze środków krajowych (...) Mamy różne deklaracje dotyczące wsparcia z UE, z agend ONZ-owskich czy też np. USA.

Marcin Zwolski, fot. Monika Kalicka

dr Marcin Zwolski

kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
26.04.2022

Matty Cash skradł serca polskich kibiców nie tylko swoimi umiejętnościami, ale też charakterem i sposobem bycia - jego przodkowie pochodzą z Podlasia.


prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
26.04.2022

"Raty kredytów zależą od stóp procentowych i sytuacji na rynku finansowym. Na razie nie wiadomo, o ile mogą spaść, ale jeśli rozwiązania rządu wejdą w życie, to myślę, że może być to w przedziale od 300 do 500 zł mniej" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Roman Kaleta, źródło: malow.com.pl

Roman Kaleta

prezes firmy Malow
25.04.2022

"Kilka budynków w odległości kilkuset metrów jest zburzonych, ale nasza fabryka do tej pory nie ma żadnego uszkodzenia wojennego" - mówi prezes suwalskiej firmy Malow.

Stanisław Żaryn, arch. pryw.

Stanisław Żaryn

rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych
22.04.2022

- Pokazywanie, że przyjmowanie Ukraińców w Polsce prowadzi do dyskryminacji Polaków w ich własnym kraju albo że jest to proces, który może być groźny dla naszego państwa, to jest najważniejsza w tej chwili operacja dezinformacyjna prowadzona w języku polskim.


Jarosław Schabieński, fot. Tomasz Kubaszewski

dr Jarosław Schabieński

naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa białostockiego oddziału IPN
21.04.2022

"Nawiązania do ideologii komunistycznej w tej dzisiejszej sytuacji są bardzo wyraźne. Armia rosyjska nigdy się od tych korzeni nie oderwała, czuje się w naturalny sposób spadkobiercą Związku Sowieckiego, jest dumna z tamtej armii i niestety postępuje tak samo, czyli w sposób bardzo brutalny, dziki" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Jarosław Schabieński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
21.04.2022

"Już za niecały miesiąc nasze duże biegowe święto. Nareszcie te kilka tysięcy osób będzie mogło wspólnie stanąć na linii startu, tak jak w 2019 roku" - mówi Grzegorz Kuczyński.

Mariusz Sokołowski, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Sokołowski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku
21.04.2022

"Każdy z nauczycieli musi tak pracować, żeby zaspokoić potrzeby edukacyjne polskich dzieci, a jednocześnie nie zaniedbać dzieci z Ukrainy. Jest to wyzwanie, ale to jest do zrobienia" - mówi Mariusz Sokołowski.


Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Dom Białoruski, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski w Warszawie
20.04.2022

"Białorusini pokazują i całemu światu, i Ukraińcom, że my jesteśmy po stronie ukraińskiej, że my rozumiemy, czym jest ukraińska niepodległość i to, że z terytorium Białorusi lecą rakiety to jest decyzja Łukaszenki, który nie jest uznawany za prezydenta białoruskiego" - ocenia Aleś Zarembiuk.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
19.04.2022

- Rosja nie jest i nigdy nie była kluczowym rynkiem zbytu dla przedsiębiorców z naszego województwa. Jesteśmy bardzo dobrym partnerem dla Litwy, jesteśmy kluczowym partnerem dla Niemiec i też dla Francji, dlatego trzeba to rozszerzać.

Mirosław Oliferuk, fot. Paweł Wądołowski

Mirosław Oliferuk

dyrektor łomżyńskiego WORD-u
19.04.2022

"Ostatnia podwyżka opłat nastąpiła w styczniu 2013 roku. (...) Związek Województw widząc sytuację przestawił stanowisko, w którym postuluje, by opłaty z tytułu przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy podnieść do kwoty, która jest w ustawie o kierujących pojazdami" - mówi Mirosław Oliferuk.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok