Radio Białystok | Gość | Józef Mozolewski - przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność

Józef Mozolewski

przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność

28.01.2022, 07:35, akt. 11:02

"Jeśli patrzymy z perspektywy 3 lat, to jestem zadowolony, bo kiedyś postulatem Solidarności było, żeby płaca minimalna kształtowała się na poziomie minimum 3 tys. zł. Dzisiaj mamy przekroczoną tę kwotę o 10 zł, ale nikt się nie spodziewał, że spotkamy się z ogromną inflacją" - mówi Józef Mozolewski.

Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska
Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z Józefem Mozolewskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Od lutego wchodzi w życie nowelizacja, która uszczelni prawo dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Ma ona ograniczyć nadużywanie przepisów przez sklepy. M.in. o tych zmianach z przewodniczącym podlaskiej Solidarności Józefem Mozolewskim rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Już za kilka dni uszczelnione mają być przepisy dotyczące handlu w niedzielę. Sklepy już nie będą mogły zasłaniać się tym, że są na przykład placówkami pocztowymi, chyba że udowodnią, że stanowi to co najmniej 40% ich przychodów. Także od przyszłego miesiąca Polacy w niedzielę nie wyślą paczki w popularnych dyskontach, a przy okazji nie kupią chleba, który się skończył w sobotę.Józef Mozolewski: Ponad cztery lata temu, kiedy pracowaliśmy nad projektem ustawy dotyczącej ograniczenia handlu w niedzielę, nasz pierwotny projekty był jasny i czytelny. Jasne ograniczenia i wskazanie konkretnych placówek, które mogą być otwarte właśnie w niedzielę. Ale cóż, życie jest życiem. Projekt ustawy trafił do parlamentu, a w parlamencie wiadomo, tysiąc pomysłów. Nastąpiła liberalizacja tego projektu ustawy i ostatecznie został wprowadzony taki bubel, który właśnie umożliwiał prowadzenie takiej patologii w postaci tak zwanej poczty w różnego rodzaju sieciach handlowych i musieliśmy cierpieć, musieliśmy patrzeć na to przez okres czterech lat. 

Dobrze, że Solidarność nie odpuściła, ciągle monitorowaliśmy, sugerowaliśmy, by właśnie ten bubel usunąć i cieszę się bardzo, że właśnie od 1 lutego ten bubel zostanie wyeliminowany i będzie w miarę możliwości uczciwa ustawa dotycząca ograniczenia handlu w niedzielę.A czy nie jest tak, że może powinniśmy w ogóle iść w drugą stronę? Stopa bezrobocia w Polsce to 5,4. Mówi się o tym, że to pracownicy nie pracodawcy dyktują warunki na rynku. Może jednak to pracownik powinien mieć wybór czy chce pracować w niedzielę, czy nie. Jeżeli mój pracodawca narzuca mi, że muszę pracować w niedzielę, to może przejdę do innego, który poprosi mnie o to, żebym pracował co drugi weekend, zachęci mnie do tego, zapłaci dwukrotną stawkę.Ten komentarz pański przypomina mi dyskusję przed wejściem w życie ustawy w 2018 roku. Wówczas również i ze strony dziennikarzy, z którymi wielokrotnie rozmawiałem, jak również dyskutując z przedstawicielami pracodawców, właśnie słyszałem taki komentarz. Nawet były bardziej radykalne komentarze ze strony pracodawców, że no ileś tam sklepów padnie, wzrośnie bezrobocie, pracownicy zostaną zwolnieni czy też my jako przedsiębiorcy będziemy musieli podjąć taką decyzję, że zamykamy nasze placówki. Okazało się zupełnie co innego. Cztery lata minęły, nic się nie stało, jak handel funkcjonował, tak funkcjonuje. Pracownicy, którzy skorzystali z tego dobrodziejstwa wielokrotnie, wyrażali ogromne podziękowanie za to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w życie. 

Wielokrotnie wzorujemy się na innych rozwiązaniach w innych państwach i warto by było na przykład pojechać do tych państw, które sieci w Polsce prowadzą swoją działalność i skorzystały z tej luki prawnej, wprowadziły tak zwane punkty pocztowe, które umożliwiły dla nich prowadzenie działalności handlowej w niedzielę. W tych państwach jest zakaz, nie ma handlu w niedzielę i koniec, kropka. Wszyscy o tym doskonale wiedzą i przyjmują do wiadomości. Tylko w Polsce, jak życie pokazało, to właśnie w zdecydowanej większości różnego rodzaju podmioty zagraniczne mogą przedstawiać taką herezję, że woła to o pomstę do nieba kosztem pracowników.Polacy to pracowity naród. Wydaje mi się, że wiele osób jednak chciałoby pracować w niedzielę. Sejm nie przyjął też poprawki, która przewidywała, że w niedzielę mogliby pracować młodzi ludzie, na przykład studenci, którzy z chęcią dorobili na przykład do stypendium.Tak, oczywiście, ale też ta ustawa wprowadziła nowe rozwiązanie, gdzie na przykład w prywatnych sklepach będą mogli sprzedawać, prowadzić działalność handlową właściciele czy też ich najbliżsi, pod warunkiem, że nie będą zatrudnieni i nieodpłatnie. Wie pan, ja myślę, że nawet z racji na to, o czym pan przed chwileczką powiedział, że stopa bezrobocia w Polsce jest na poziomie 5%, to myślę, że tutaj to rozwiązanie, które pan przedstawiał, jest ważne, to nie ulega żadnej wątpliwości. Młodzi ludzie powinni uczyć się pracy i powinni dorabiać, ale myślę, że jest tysiąc innych możliwości, by to czynić, na pewno będą to czynili.Od nowego roku wzrosła płaca minimalna do nieco ponad 3 tys. brutto. Już wielokrotnie na antenie rozmawialiśmy na ten temat z różnymi ekspertami i eksperci są raczej zgodni, że to podwyżka, która nawet nie pokrywa obecnej inflacji. Czy jest pan zadowolony z tego, jaką kwotę z rządem wywalczyła czy też wynegocjowała Solidarność na ten rok?Jeśli patrzymy z perspektywy trzech lat, to jestem zadowolony, bo kiedyś naszym marzeniem czy postulatem Solidarności było, żeby płaca minimalna kształtowała się na poziomie minimum 3 tys. zł. Dzisiaj mamy przekroczoną tę kwotę o 10 zł, bo dokładnie minimalna płaca wynosi 3010 zł, ale nikt się nie spodziewał, że właśnie spotkamy się z ogromną inflacją, która rzeczywiście pożarła tę podwyżkę, która nastąpiła. Myślę, że tak jak z wieloma innymi problemami musieliśmy sobie radzić, tak samo i z tym będziemy musieli poradzić. My jako związki zawodowe, jako centrale związkowe na poziomie Rady Dialogu Społecznego na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie i monitować o zmianę wysokości płacy minimalnej.Biorąc pod uwagę inflację, jaką mamy w Polsce, jaka może być propozycja Solidarności na rok przyszły?Póki co, to związki zawodowe nie kreują polityki finansowej czy gospodarczej.Macie na nią duży wpływ.To pana zdanie. Wielokrotnie udowodniliśmy i udowadniamy codziennie, że również z obecną większością rządową, z obecnym rządem, również mamy swoje porachunki, biorąc pod uwagę różnego rodzaju rozwiązania, które nie są korzystne dla ludzi, pracy. Chcieć to można, tylko też musimy patrzeć na rzeczywistość, która występuje w naszym kraju.Czy bierzecie pod uwagę takie rozwiązanie, na przykład połączenie płacy minimalnej, powiązanie jej ze średnim wynagrodzeniem w Polsce?Zobaczymy. Jest początek roku i na pewno to, co przed chwileczką powiedziałem, ja nie będę wchodził w szczegóły, bo dział ekonomiczny Komisji Krajowej w chwili obecnej analizuje i pracuje między innymi nad takimi rozwiązaniami, o których pan redaktor wspomina, ale myślę, że gdzieś tam bliżej połowy roku będziemy mogli więcej na ten temat coś powiedzieć.To na koniec bardzo krótko. Co się dzieje w zakładzie Bison-Bial? Pracownicy w Białymstoku strajkują, domagają się podwyżek, a prezes odpowiedział na to groźbą zamknięcia zakładu. Jak pan ocenia takie praktyki?Chcę przypomnieć, że pan prezes Nowik był bardzo aktywnym działaczem związkowym, który walczył o Uchwyty od samego momentu, kiedy były przekształcane, niekoniecznie zgodnie z oczekiwaniami załogi czy też opinii publicznej na terenie naszego miasta, czy województwa. Kiedy pracownicy podjęli decyzję, że przedstawiają postulat w postaci podwyżki 600 zł brutto, to odpowiedź ówczesnego działacza związkowego, dzisiaj prezesa, była taka, że ogłasza likwidację zakładu. Jest to w moim przekonaniu nie do przyjęcia i głęboko wierzę, że komitet strajkowy w sposób adekwatny do rzeczywistości będzie podejmował decyzje.Czyli chcieli za dużo?Od tego jest stół negocjacyjny, czyli dialog. Po pierwszym spotkaniu z przedstawicielem czy z właścicielem mieliśmy taką nadzieję, że dojdzie do spotkania, do rozmów i do porozumienia, bo postulat Komitetu Strajkowego to 600 zł, a wiadomo, że przy negocjacjach bierze się pod uwagę wynik ekonomiczny firmy. Ja już dzisiaj użyłem tego słowa, że chcieć to móc. Tylko czy z tego postulatu, który oni przedstawili, by wynikało, że dostaną 400,500 zł, ale to trzeba by było rozwiązać poprzez rozmowy przy stole, poprzez dialog społeczny, a nie poprzez siłowe rozwiązanie, że 45 pracowników otrzyma rozwiązanie umowy o pracę.Będziemy przyglądać się sytuacji w tym zakładzie na pewno. Dziękuję bardzo za rozmowę.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr
Mirosław Bielawski, fot. Monika Kalicka

Mirosław Bielawski

prezes Polskiego Radia Białystok
25.05.2022

"Musimy być otwarci na wszystko, co jest nowe. Coraz bardziej z tego korzystamy, nie służymy tylko głosem, ale również i wizją, z wielu wydarzeń robimy nie tylko relacje dźwiękowe, a też zdjęcia, filmiki i będziemy w tym kierunku iść" - mówi nowy prezes Radia Białystok Mirosław Bielawski.

Jan Krzysztof Ardanowski, źródło: www.gov.pl

Jan Krzysztof Ardanowski

przewodniczący prezydenckiej rady do spraw rolnictwa
24.05.2022

"W upadek Bielmleku wmieszały się również służby specjalne - mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest to samosąd polityczny i działalność konkurencji gospodarczej, żeby zniszczyć dobrze funkcjonującą firmę" - mówił w Polskim Radiu Białystok Jan Krzysztof Ardanowski.

gen. Andrzej Jakubaszek, fot. Monika Kalicka

gen. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
24.05.2022

"Na granicy polsko-białoruskiej zamontowano już ponad 90 km przęseł, budowa zapory idzie zgodnie z planem. Myślę, że realne jest ukończenie inwestycji do końca czerwca" - mówi poranny gość Polskiego Radia Białystok gen. Andrzej Jakubaszek.


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
23.05.2022

"Uczniowie z Ukrainy mogą liczyć na pewne ułatwienia - polecenia na egzaminie ósmoklasisty będą w języku ukraińskim, a w przypadku matematyki odpowiedzi mogą pisać także w języku ukraińskim, aby sprawdzać przede wszystkim ich umiejętności matematyczne" - mówi Dariusz Piontkowski.

Przemysław Daca, fot. Monika Kalicka

Przemysław Daca

prezes Wód Polskich
20.05.2022

- Wodociągi Białostockie przedstawiają wniosek taryfowy, który jest niezgodny z prawem. Z tego powodu Wody Polskie nie mogą go zatwierdzić - mówi Przemysław Daca.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Monika Kalicka

Wojciech Pertkiewicz

prezes Jagiellonii Białystok
20.05.2022

"Byliśmy grupą rzemieślników, która wyrywała punkty, wyrwaliśmy ich wystarczająco na to, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Uważam, że to nie jest to, na co zasługuje Jagiellonia - na wyrywanie punktów" - ocenia miniony sezon prezes Jagiellonii Białystok.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

kmdr por. Maksymilian Dura

ekspert portalu Defence24.pl
19.05.2022

"Jest to bardzo dobry krok ze strony Szwecji i Finlandii i powinniśmy się z tego cieszyć. To też nam uprości wymianę handlową, jeśli chodzi o sprzęt zbrojeniowy" - tak obecność Szwecji i Finlandii w NATO ocenia Maksymilian Dura.

foto: Monika Kalicka

Grzegorz Walijewski

hydrolog, rzecznik prasowy IMGW
18.05.2022

Coraz głośniej w Polsce o problemach z wodą. Specjaliści mówią o suszy hydrologicznej, co oznacza poważny stan. Jak na tle kraju wyglądają podlaskie zasoby wody i czy grozi nam w regionie susza?

Maciej Rant, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Rant

organizator Błotnej Ligi Mistrzów
18.05.2022

- Piłka błotna to przede wszystkim zabawa. Nasze hasło brzmi "obrzucajmy się błotem na boisku, nie w realnym świecie" - mówi Maciej Rant.


Jan Strzelecki, mat. pras.

Jan Strzelecki

z Polskiego Instytutu Ekonomicznego
18.05.2022

"Dzięki infrastrukturze portowej możemy importować ropę z całego świata, ale embargo na rosyjską ropę może się przełożyć na ceny paliw w Polsce" - zauważa Jan Strzelecki.

Grzegorz Puda, źródło: gov.pl

Grzegorz Puda

minister funduszy i polityki regionalnej
17.05.2022

- Chcielibyśmy, aby dużą część środków z KPO stanowiły pieniądze na odbudowę gospodarki, na przyspieszenie rozwoju, na możliwość zwiększenia miejsc pracy, aby jeszcze bardziej to nasze koło zamachowe, którym są środki nie tylko europejskie, stanowiły podstawę do efektu kuli śnieżnej, abyśmy się mogli szybciej rozwijać.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Wojciech Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii
16.05.2022

Od dziś nie ma już w Polsce stanu epidemii, jest - zagrożenie epidemiczne. "Nawet jeżeli pojawiłby się wzrost zachorowań, to jesteśmy na to przygotowani".


Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
13.05.2022

"Na ten moment, w skali województwa, mamy kilka przypadków unieważnienia egzaminu maturalnego" - mówi Agnieszka Muzyk.

Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot, fot. Monika Kalicka

Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot

z Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku
12.05.2022

"Decydując się na swój recital, studenci pokazują swoją wrażliwość, swoje zainteresowanie, nurt, w którym się naprawdę dobrze czują lub kompensują swoje niedobory przez przygotowanie przez wybitnych fachowców" - mówi dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego Paweł Szymański.

Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

trenerka biznesu i doradca kariery
12.05.2022

"Poszukiwanie pracy jest projektem nie na miesiąc, a na miesiące, na lata i warto naprawdę się dobrze do tego przygotować. Wysyłanie stu CV na sto różnych stanowisk w tej samej wersji - nie jest dobre" - radzą ekspertki od poszukiwania pracy.


Bożena Bednarek, fot. Sylwia Krassowska

Bożena Bednarek

ze Stowarzyszenia "Szukamy Polski"
11.05.2022

Trochę poezji, trochę show - tak w skrócie można określić slam poetycki, którego druga odsłona już 12 maja w Białymstoku. "To bardzo oryginalne podejście do promowania poezji, zupełnie inne niż oficjalne konkursy czy spotkania autorskie".

dr Arkadiusz Niedźwiedzki, fot. Joanna Szubzda

dr Arkadiusz Niedźwiedzki

ekonomista z UwB
11.05.2022

- Jeżeli mamy problemy związane z obsługą zobowiązań kredytowych, to po prostu trzeba z bankiem rozmawiać i próbować ustalić lepsze warunki spłaty czy odroczenie. Nie należy traktować tej sytuacji jako walki, ale jako próbę dogadania się.

Michał Marek, mat. pryw.

Michał Marek

z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa
10.05.2022

"Kreml doskonale gra na nastrojach społecznych, na resentymentach, na emocjonalnej sferze odbiorców" - mówi Michał Marek.


fot. Sylwia Krassowska

Jacek Sasin

wicepremier, minister aktywów państwowych
9.05.2022

"Nie przewiduję w tej chwili, aby do czwartego kwartału, bo wtedy ruszy gazociąg Baltic Pipe, żebyśmy musieli ograniczać dostawy gazu do odbiorców. Nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, - nie dotknie to gospodarstw domowych" - podkreśla Jacek Sasin.

Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
6.05.2022

"Nie może się znudzić coś, co jest tak różnorodne, tak niesamowite i co pokazuje potęgę intelektualną, potęgę naukową, potęgę artystyczną naszego miasta i regionu" - prof. Marcin Moniuszko zachęca do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Andrzej Bołkun, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Bołkun

redaktor naczelny lwowskiego portalu Leopolis.news
5.05.2022

- Rosjanie planują 9 maja przeprowadzić paradę w Mariupolu, dlatego nie żałują swoich żołnierzy - giną ich codziennie setki. Jeżeli ona się odbędzie, to wojska ukraińskie też będą planować jakieś niespodzianki na tę paradę.


Sebastian Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

st. bryg. Sebastian Zdanowicz

podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
4.05.2022

"Służymy pomocą w szerokim zakresie - nie ignorujemy, nie bagatelizujemy żadnych zgłoszeń. Dlatego zarówno PSP, jak i OSP, cieszy się dużym poparciem społecznym. Na nas zawsze można liczyć" - mówi st. bryg. Sebastian Zdanowicz.

Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji narodowej
4.05.2022

"Trzymamy kciuki, tradycyjnie połamania piór. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, zdadzą na wysokim poziomie, potem dostaną się na te studia, na które sobie wymarzyli" - życzy maturzystom wiceminister edukacji.

fot. Monika Kalicka

Helena Dubowska

dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Grodnie
2.05.2022

"Polska szkoła w Grodnie działa i będzie działać mimo ustawowej na Białorusi likwidacji nauczania w języku polskim" - podkreśla Helena Dubowska.


fot. Monika Kalicka

Wojciech Kirejczyk

dyrektor Biura Programu Niepodległa
2.05.2022

"Biuro Programu Niepodległa zaprasza wszystkie Polki, Polaków i przyjaciół Polski w kraju i za granicą do tego, żeby w Dzień Flagi wywiesić biało-czerwoną flagę na balkonie, w oknie (...) i pochwalić się zdjęciem tej naszej flagi w mediach społecznościowych właśnie z hasztagiem #mojaflaga" - mówi Wojciech Kirejczyk.

prof. Ernest Kuchar, źródło: archiwum prywatne

prof. Ernest Kuchar

prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
29.04.2022

Narastający kryzys humanitarny spowodowany falą uchodźców wojennych może źle wpływać na sytuację epidemiczną w Polsce - uważają eksperci. W trwającym Europejskim Tygodniu Szczepień podkreślają, że szczepienia ochronne są niezbędne do zapobiegania chorobom zakaźnym i tym samym do ochrony życia.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
29.04.2022

"Bardzo nas cieszy, że usługa Twój e-PIT cieszy się tak dużym powodzeniem. 90% zeznań wpływa do urzędów skarbowych w sposób elektroniczny" - mówi Radosław Hancewicz.


Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

psycholog, trenerka biznesu i doradca kariery
28.04.2022

"Musimy się zastanowić czy to, co robimy w pracy, daje nam satysfakcję, ale też czy jesteśmy doceniani. Bo czasami my jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojej pracy, ale na przykład nasz szef tego nie okazuje, więc w pewnym momencie ta atmosfera albo brak docenienia jest symptomem do zmiany pracy" - oceniają goście Radia Białystok.

Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski

ekspert z portalu Energetyka24.com
27.04.2022

"Jesteśmy w dobrej sytuacji, na taki scenariusz przygotowywaliśmy się od wielu lat. Tych połączeń, zabezpieczeń jest dużo, więc do czasu uruchomienia Baltic Pipe, który w całości zastąpi rosyjskie dostawy gazu, damy radę" - mówi Daniel Czyżewski.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
27.04.2022

- To oczywiste, że przy takiej skali pomocy, którą udzielamy, pomoc zewnętrzna jest nam potrzebna. W tej chwili korzystamy wyłącznie ze środków krajowych (...) Mamy różne deklaracje dotyczące wsparcia z UE, z agend ONZ-owskich czy też np. USA.


Marcin Zwolski, fot. Monika Kalicka

dr Marcin Zwolski

kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
26.04.2022

Matty Cash skradł serca polskich kibiców nie tylko swoimi umiejętnościami, ale też charakterem i sposobem bycia - jego przodkowie pochodzą z Podlasia.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
26.04.2022

"Raty kredytów zależą od stóp procentowych i sytuacji na rynku finansowym. Na razie nie wiadomo, o ile mogą spaść, ale jeśli rozwiązania rządu wejdą w życie, to myślę, że może być to w przedziale od 300 do 500 zł mniej" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Roman Kaleta, źródło: malow.com.pl

Roman Kaleta

prezes firmy Malow
25.04.2022

"Kilka budynków w odległości kilkuset metrów jest zburzonych, ale nasza fabryka do tej pory nie ma żadnego uszkodzenia wojennego" - mówi prezes suwalskiej firmy Malow.


Stanisław Żaryn, arch. pryw.

Stanisław Żaryn

rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych
22.04.2022

- Pokazywanie, że przyjmowanie Ukraińców w Polsce prowadzi do dyskryminacji Polaków w ich własnym kraju albo że jest to proces, który może być groźny dla naszego państwa, to jest najważniejsza w tej chwili operacja dezinformacyjna prowadzona w języku polskim.

Jarosław Schabieński, fot. Tomasz Kubaszewski

dr Jarosław Schabieński

naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa białostockiego oddziału IPN
21.04.2022

"Nawiązania do ideologii komunistycznej w tej dzisiejszej sytuacji są bardzo wyraźne. Armia rosyjska nigdy się od tych korzeni nie oderwała, czuje się w naturalny sposób spadkobiercą Związku Sowieckiego, jest dumna z tamtej armii i niestety postępuje tak samo, czyli w sposób bardzo brutalny, dziki" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Jarosław Schabieński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
21.04.2022

"Już za niecały miesiąc nasze duże biegowe święto. Nareszcie te kilka tysięcy osób będzie mogło wspólnie stanąć na linii startu, tak jak w 2019 roku" - mówi Grzegorz Kuczyński.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok