Radio Białystok | Gość | dr Jacek Raubo - ekspert portalu Defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24.pl

20.06.2022, 08:24, akt. 09:37

"Ważnym procesem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego tak, aby efektywność i skuteczność badań i rozwoju była na lepszym poziomie" - mówi dr Jacek Raubo.

Jacek Raubo, źródło: defence24.pl
Jacek Raubo, źródło: defence24.pl


0:00
0:00
Z Jackiem Raubą rozmawia Renata Reda | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Wojna w Ukrainie spowodowała dozbrajanie wojska przez wiele państw. Zwiększenie wydatków na obronę rozważa Francja. Niemcy zapowiadają większy wkład do budżetu NATO, by dorównać innym państwom. O szybkiej modernizacji armii zdecydował polski rząd. Ma ona liczyć 300 tysięcy żołnierzy. Będą też kolejne zakupy uzbrojenia. O potencjale polskiego wojska i jego doposażaniu z dr. Jackiem Raubą, ekspertem portalu Defence24 rozmawia Renata Reda.


Renata Reda: Polska armia jak nigdy od wielu lat zbroi się, od przyszłego roku budżet na obronność ma wzrosnąć o 20 miliardów złotych, do 3% PKB. W obecnej sytuacji geopolitycznej wydaje się to naturalny kierunek, ale w jakim czasie i jak powinniśmy się wzmocnić i czy zdążymy?


dr Jacek Raubo: Pytanie jest bardzo trudne, bo odnosi się nie tylko do elementu dozbrojenia w warunkach obecnej sytuacji, bo i to jest podejmowane, ale również kwestii długofalowych, czyli procesów modernizacyjnych. 

Musimy zdać sobie sprawę, że przed Polską oba zadania zostały postawione niemalże jednocześnie, dlatego że nie mamy tego komfortu, iż nasza modernizacja techniczna, modernizacja tak naprawdę sił zbrojnych może dać nam skutki gdzieś za 10-15 lat, my musimy uzyskiwać skutki tu i teraz, a więc to jest ten element dozbrojenia, bo nie jesteśmy pewni działań rosyjskich, nie jesteśmy pewni działań białoruskich w naszym regionie.

Musimy być też odpowiedzialnym partnerem dla innych państw NATO-wskich, stąd, chociażby kwestia szybkich zakupów, czy też przyspieszenia zakupów broni, która jest w umownym wymiarze na półce, a więc od naszych partnerów między nimi ze Stanów Zjednoczonych, ale też z innych kierunków. 

Z drugiej strony jeżeli patrzymy na modernizację techniczną sił zbrojnych, to nie możemy uciekać się przed odpowiedzeniem sobie na jedno pytanie - jak powinny wyglądać wojska z perspektywy 10-15 lat. I tutaj ważnym procesem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego tak, aby efektywność i skuteczność badań i rozwoju była na lepszym poziomie, bo dotychczas to być może jest pewien mankament, a więc badania i rozwój, a potem przekładanie tego na procesy masowej produkcji, procesy wprowadzania uzbrojenia. 

Jednego jestem pewien - mamy dzisiaj dwa komfortowe czynniki. Pierwszy to jest ten konsensus wokół tego, że wszystkie niemalże partie polityczne i stronnictwa polityczne akceptują zwiększanie potencjału obronnego sił zbrojnych. To jest dla nas w Polsce może nic wyjątkowego, bo od 99 roku tego typu konsensus istniał, a nawet i wcześniej, jeśli chodzi o wejście Polski do NATO. Ale zwróćmy uwagę, że chociażby procesy modernizacyjne w Europie Zachodniej, w państwach, które wydawałyby się być niemalże liderami, jeśli chodzi o potencjał obronny, często są kontestowane, często mówi się, że lepiej wydawać na inne kwestie, a obronność to zostawić gdzieś na końcu. My mamy tę przewagę nad tymi państwami, że rzeczywiście nasze społeczeństwo akceptuje to obciążenie. 

A z drugiej strony tym komfortowym czynnikiem jest również posiadanie pewnej perspektywy zagrożeń, które oczywiście zdiagnozowaliśmy wcześniej, bo przecież Polska mówiła o rosyjskich aspiracjach i zagrożeniach neoimperializmem już od czasów wojny w Gruzji. Te dwa czynniki one wpływają bardzo pozytywnie na procesy modernizacji i zmian wojska. 

Gdzie są problemy, pewne mankamenty? To jest utrzymanie stabilności modernizacji, bo tak zwane programy modernizacji technicznej przecież ulegały gwałtownym zmianom wielokrotnie, ale z drugiej strony mamy ten komfort, że rzeczywiście dzisiaj bardziej konsensus możemy traktować jako odpowiedź na to, o czym mówimy tak naprawdę jeśli chodzi o obronność.


Ale czy Polska ma opracowaną jakąś strategię zbrojeń, czy działamy trochę na oślep?


Polska dysponuje programem modernizacji technicznej, istnieją plany, jeśli chodzi o dozbrajanie sił zbrojnych, aczkolwiek istnieją wątpliwości co do poszczególnych elementów składowych, pewnej wyspowości też i zdolności szybkiego wdrażania poszczególnych systemów. Na pewno nie ma tutaj idealnego środowiska.


W jakim stopniu możemy wykorzystać w zbrojeniu armii polski przemysł obronny?


Polski przemysł obronny wykazał się dzisiaj, jeśli chodzi o pewne segmenty w kontekście Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że mamy taki potencjał, aby w części przynajmniej procesów, partycypować. Wydaje mi się, że to powinno stanowić kluczowe zagadnienie, jeśli chodzi o wzmacnianie właśnie w tych warunkach komfortowych polskiego przemysłu tak, aby oczywiście nie stanowił w 100% alternatywy, ale przede wszystkim stanowił zaplecze dla obrony powszechnej w przypadku porwania się łańcuchów dostaw oraz przede wszystkim mógł te elementy, w których jest dobry, wprowadzać na masową skalę tak jak na przykład systemy przeciwlotnicze, czy też systemy bezzałogowe do naszych sił zbrojnych, a nie tylko w jakimś takim wręcz homeopatycznym wymiarze.


A jeśli już się dozbrajać, to z jakich kierunków świata sprzęt powinienem do nas płynąć?


Sprzęt powinien przede wszystkim spełniać nasze oczekiwania, jeśli chodzi o zaplecze doktrynalne, ale również być elementem budowania twardych sojuszy i relacji sojuszniczych z partnerami, którzy gwarantują nam odpowiedni poziom bezpieczeństwa technologicznego, ale też bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kooperacje z ich siłami zbrojnymi. Stąd też pozycja i rola amerykańskich sił zbrojnych i amerykańskiego przemysłu obronnego, ale też partnerów europejskich. 

Zwróćmy uwagę, że silny przemysł zbrojeniowy jest we Francji, powinniśmy go wykorzystać, w tym na przykład technologie kosmiczne, ale również silny przemysł zbrojeniowy wśród partnerów poza Europą. Bardzo ciekawym kierunkiem jest kwestia relacji z Republiką Korei.


Czy nowoczesny sprzęt, który będzie do nas trafiał, ktoś będzie umiał obsłużyć, czy poradzimy sobie z odpowiednim wyszkoleniem żołnierzy?


Jeżeli chodzi o wyszkolenie żołnierzy operatorów, to jest najmniejszy problem, polscy żołnierze pokazali wielokrotnie, iż są w stanie wykorzystać w znacznym stopniu sprzęt, bardzo szybko przygotować się, przystosować do standardów zachodnich.


A jak dalece Białoruś może jeszcze zaangażować się w tę wojnę, co to dla nas oznacza?


Przede wszystkim, gdyby Białoruś pełnoskalowo weszła do konfliktu, to na pewno sytuacja nasza w warunkach nazwijmy to - strategicznych, uległaby znacznemu pogorszeniu. To już nie jest taka Białoruś jak wcześniej, a ją postrzegaliśmy dlatego, że obecność, chociażby dużego kontyngentu wojsk rosyjskich, czy też innych komponentów, które są wykorzystywane w walkach w Ukrainie, na przykład sił powietrznych już i tak zmieniła tę architekturę, ale z drugiej strony gdyby wojska białoruskie przekroczyły granicę ukraińską i pełnoskalowo weszły do działań, to ta sytuacja byłaby bardzo negatywna. 

Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne dlatego, że reżim białoruski zdaje sobie sprawę z konsekwencji - raz niepewności wobec własnych żołnierzy, postawy własnego społeczeństwa, a dwa - konsekwencji skutków tego typu działań, jeśli chodzi o represje wobec niego, wobec struktur firm białoruskich działających na całym świecie. 

Aczkolwiek taki scenariusz musimy brać pod uwagę, bo naciski Rosji mogą zostać zwiększone, ale może też na przykład nastąpić pewna próba przeobrażenia władz białoruskich na takie, które będą o wiele bardziej aktywnie uczestniczyły w działaniach wymierzonych w Ukrainę. 

W przyszłości taki scenariusz też musimy rozpatrywać i patrząc przez pryzmat tego, jak Białoruś zaatakowała polską, łotewską oraz litewską granicę presją migracyjną, ale też dokonując aktów sabotażu, czy też na przykład ostrzału polskich elementów oświetlenia granicy, to możemy sobie tylko wyobrazić, jaki wtedy element wyzwania byłby dla nas, nie mówiąc już o kwestiach zagrożenia szlaków przerzutu pomocy wojskowej dla walczącej Ukrainy, które są w znacznym stopniu skoncentrowane właśnie przy naszych granicach, czy też w ogóle na tych szlakach, które idą w kierunku naszych granic. Niewątpliwie byłby to scenariusz bardzo niebezpieczny. 


Na razie okazuje się, że dużą bolączką dla Białorusi jest budowa zapory na granicy, żąda jej rozebrania, mówiąc, że to poważne zagrożenie dla ekosystemu Puszczy Białowieskiej. Czemu to ma służyć?


Przede wszystkim bariera, jeżeli mówimy o barierze, która ma ograniczać możliwość swobody używania presji migracyjnej, jest skuteczna. Pokazały to przykłady wielu państw, które zainwestowały w fizyczne bariery, ale również w efektywne systemy obserwacji dzień/noc, czy też innego typu sensory, nie tylko kamery. 

A więc im bardziej, im głośniej będą angażowane tutaj - głos ekologów, różnego typu obrońców praw człowieka, też należy domniemywać operację wpływu od strony białoruskiej, rosyjskiej, bo coś takiego w okresie sowieckim było podejmowane w zachodzie i mamy tak naprawdę konkretne przykłady tego. 

Im głośniej będzie to akcentowane, tym możemy domniemywać, że efektywność naszych działań jest na odpowiednim poziomie i zwiększa tak naprawdę prawdopodobieństwo zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko Polsce, ale również innym państwom regionu. Bo wyobraźmy sobie sytuację Ukrainy, gdyby dzisiaj Polska, Litwa, Łotwa i Estonia masowo zmagały się z presją migracyjną, która została wytworzona sztucznie przez Białoruś i w tym samym czasie na przykład trzeba byłoby przekonstruować system pomocy wojskowej dla Ukrainy i zmagać się z pomocą, jeśli chodzi o prawdziwych uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Do tego dążyła Białoruś i Rosja, żeby zrobić taką operację osłonową, jeśli chodzi o swoje późniejsze plany inwazyjne wobec Ukrainy. Tylko nasza skuteczna odpowiedź regionalna, ale też w pewnym sensie NATO-wsko-unijna zapobiegła temu i wydaje się, że dzisiaj pozostaje Białorusi odwoływanie się do narzędzi takich jak, chociażby sygnalizowania jakichś problemów ekologicznych, problemów natury moralnej, etycznej. Jeżeli to Białoruś by budowała jakiekolwiek ograniczenia, bariery, to w żadnym razie nie byłaby podatna na tego typu argumentację.


Dziękuję bardzo za rozmowę.


| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIE TEATR

Podlaskie ToTu! - Kierunek Augustów
Eduardas Borisovas, fot. Joanna Szubzda

Eduardas Borisovas

ambasador Litwy w Polsce
6.07.2022

"Przełom w relacjach polsko-litewskich trwa już od 2019 roku. Sytuacja polepsza się z każdym rokiem. Wojna w Ukrainie popsuła niestety to, co planowaliśmy, ale w tej sytuacji widać, że ta nasza współpraca jest naprawdę bardzo ważna" - mówi Eduardas Borisovas.

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
5.07.2022

"Wynik matur w województwie podlaskim jest niższy niż w ubiegłym roku. Odnosząc ten wynik do zdawalności w kraju, jest on również niższy. W poprzednich latach wynik ten był wyższy lub na tym samym poziomie" - mówi Agnieszka Muzyk.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Joanna Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii
5.07.2022

"Jest to bardzo prawdopodobne, że po wakacjach liczba zakażeń koronawirusem znacząco wzrośnie" - mówi prof. Joanna Zajkowska.


Jacek Sasin, fot. Joanna Szubzda

Jacek Sasin

wicepremier, minister aktywów państwowych, opiekun podlaskich struktur PiS
4.07.2022

Prawo i Sprawiedliwość zmieniło kierownictwo w podlaskich strukturach ugrupowania. Zamiast jednego szefa, którym był wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, od lipca są trzej okręgowi pełnomocnicy: marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, poseł Kazimierz Gwiazdowski i senator Jacek Bogucki. Opiekunem regionu został natomiast wicepremier, minister aktywów państwowych - Jacek Sasin.

fot. Joanna Szubzda

Jarosław Kaczyński

prezes Prawa i Sprawiedliwości
4.07.2022

Polska armia ma być wzmocniona, wydatki na nią będą przekraczać 3 proc. PKB. - Świętym obowiązkiem państwa jest doprowadzenie do stanu pełnego bezpieczeństwa - podkreśla prezes Jarosław Kaczyński.

gen. Andrzej Jakubaszek, fot. Joanna Szubzda

gen. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
1.07.2022

"W końcu przeszliśmy na bardzo mobilny charakter ochrony granicy. Patrolowanie na pojazdach, pieszo, poruszanie się wzdłuż linii granicy, a nie stacjonowanie na poziomie posterunków obserwacyjnych, jak to było jeszcze przed budową zapory" - mówi gen. Andrzej Jakubaszek.


źródło: Jakub Szymczuk/KPRP

Paweł Szrot

szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy
30.06.2022

Uznanie Rosji za największe zagrożenie Sojuszu, rozmieszczenie dodatkowych wojsk na wschodniej flance w tym w Polsce, zgoda na dołączenie Szwecji i Finlandii – to najważniejsze decyzje podjęte przez przedstawicieli państw NATO podczas szczytu w Madrycie.

fot. Renata Reda

Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

podlaska konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik SOR-u w USK w Białymstoku
29.06.2022

Z powodu upałów na oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku trafiają pierwsi pacjenci. Przyjęto już czterech mężczyzn, którzy pracowali na świeżym powietrzu, w miejscach nasłonecznionych.

gen. Romana Polko, źródło: archiwum prywatne

gen. Roman Polko

były dowódca jednostki wojskowej GROM
29.06.2022

To najważniejszy od dekad szczyt NATO - tak spotkanie przedstawicieli państw członkowskich Sojuszu w Madrycie oceniają eksperci.


Krzysztof Wojczal, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Wojczal

ekspert ds. geopolityki, bloger
28.06.2022

- Z punktu widzenia naszych interesów najlepiej by było, gdyby Rosjanie ponieśli tak druzgocącą porażkę na polu bitwy, żeby nie myśleli i nie byli w stanie ponowić czy przedłużać tej wojny przez kolejne lata - mówi Krzysztof Wojczal.

Artur Kosicki, fot. Wojciech Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
28.06.2022

Jest wotum zaufania, podlascy radni odrzucili wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium i zarząd województwa podlaskiego może dalej normalnie pracować.

Mikołaj Pawlak, źródło archiwum prywatne

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka
27.06.2022

Wychowuj, opierając się na wartościach, dbaj o więzi rodzinne, podaruj dziecku jak najwięcej czasu i bezwarunkową miłość. M.in. takie zalecenia znalazły się Dekalog Wychowania, który przyjęto podczas Ogólnopolskiego Kongresu "Wychowanie trwa wiecznie".


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
24.06.2022

- Wbrew pozorom ministerstwo edukacji nie korzysta z wakacji. Przygotowujemy zmiany w Karcie Nauczyciela i tak zwanym awansie zawodowym - mówi Dariusz Piontkowski. MEiN pracuje nad uproszczeniem awansu zawodowego, podwyżkami dla nauczycieli rozpoczynających pracę i wprowadzeniem nowych przedmiotów.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.06.2022

"Zachęcam do wczasów na Suwalszczyźnie, do kupowania nieruchomości na Suwalszczyźnie - nie będzie żadnej agresji na przesmyk suwalski" - uspokaja prof. Adam Bartnicki.

Antoni Roman, fot. Marcin Gliński

Antoni Roman

prezes białostockiego Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących
22.06.2022

"Woda jest przyjacielem człowieka - hartuje ciało, kształtuje sylwetkę, chłodzi, jest przyjemna... ale woda nie wybacza ludziom, którzy są nieroztropni, nie myślą nad wodą" - mówi Antoni Roman.


fot. Marcin Mazewski

Andrzej Reucki

prezes WOPR województwa podlaskiego
21.06.2022

Od kilku lat podlaskie samorządy i instytucje mają problem ze znalezieniem ratowników na letnie kąpieliska. Powodów takiej sytuacji jest co najmniej kilka.

Witold Karczewski, fot. Joanna Szubzda

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
21.06.2022

Nie jest łatwo z dnia na dzień zamienić rynek wschodni na Europę, Azję lub Afrykę. Przedsiębiorcy szukają takich rozwiązań. Ten proces trwa, ale na razie skala działalności spada - mówi Witold Karczewski.

Zbigniew Ziobro, fot. Marcin Mazewski

Zbigniew Ziobro

minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20.06.2022

"Nie rozważamy opuszczenia Zjednoczonej Prawicy, dlatego, że jesteśmy partią odpowiedzialną, a opuszczenie Zjednoczonej Prawicy oznacza przejęcie władzy przez totalną opozycję, która jest zaciekła, zacietrzewiona..."


Jacek Raubo, źródło: defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24.pl
20.06.2022

"Ważnym procesem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego tak, aby efektywność i skuteczność badań i rozwoju była na lepszym poziomie" - mówi dr Jacek Raubo.

Maciej Stolarczyk, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Stolarczyk

trener Jagiellonii Białystok
17.06.2022

"Mam nadzieję, że to jest właśnie ten moment, w którym ta seria częstych zmian trenerów zostaje przerwana" - mówi Maciej Stolarczyk.

Jarosław Sellin, fot. Danuta Matloch (https://www.gov.pl/)

Jarosław Sellin

wiceminister kultury
15.06.2022

"Przygotowujemy się na stawianie wniosków w różnych organach międzynarodowych przeciwko Rosji o zbrodnie przeciwko dziedzictwu kulturowemu i odbudowę" - mówi Jarosław Sellin.


Piotr Radziwon, fot. Monika Kalicka

prof. Piotr Radziwon

dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
14.06.2022

"W województwie podlaskim mamy najlepszych dawców w całej Polsce. Ilość oddawanej krwi jest mniej więcej o 70% większa niż średnia krajowa i europejska" - mówi prof. Piotr Radziwon.

Katarzyna Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
13.06.2022

"W tej chwili mamy już około 140 km gotowej zapory z naniesionymi przęsłami, te prace, kiedy już mamy gotowe pewne elementy, przebiegają dość sprawnie. Firmy mają termin do końca czerwca i widać, że wywiążą się z tego terminu" - mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
10.06.2022

W kolejnych europejskich krajach w szybkim tempie rośnie inflacja. W Hiszpanii w maju wyniosła 8,7 procent w skali rocznej, w Czechach już 16 procent.


Bohdan Paszkowski, fot. Sylwia Krassowska

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
10.06.2022

Być może 200-metrowy zakaz zbliżania się do linii granicy państwowej będzie bezterminowy. Będziemy w stałym kontakcie z komendantem wojewódzkim Straży Granicznej i po konsultacjach ten zakaz skrócimy - mówi Bohdan Paszkowski.

Ireneusz Jabłoński, źródło: UM Łódź

Ireneusz Jabłoński

z Centrum im. Adama Smitha
9.06.2022

"Wystąpienie o zawieszenie obsługi rat kredytowych lub rolowanie, czyli wydłużenie kredytu w czasie na tyle, ile to jest możliwe i tym samym zmniejszenie rat kredytowych. To są jedyne metody, z których dzisiaj można korzystać" - radzi kredytobiorcom Ireneusz Jabłoński.

Jacek Raubo, źródło: defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24
8.06.2022

"Rosja chce zdestabilizować sytuację w państwach Europy Zachodniej, w państwach w ogóle szerzej pojmowanego zachodu po to, aby osłabić pomoc wojskową" - ocenia dr Jacek Raubo.


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

przewodniczący podlaskich struktur PiS, wiceminister edukacji i nauki
7.06.2022

"Chcemy z bezpośrednim przekazem dotrzeć do zwykłych mieszkańców, rozmawiać bezpośrednio z Polakami. Mówić im, co zrobiliśmy, czego jeszcze nie udało się skończyć, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Potem przyjdzie czas na dalszy program, co będziemy robili w kolejnych latach, w kolejnej kadencji" - mówi Dariusz Piontkowski.

Waldemar Rogowski. fot. Monika Kalicka

prof. Waldemar Rogowski

główny analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej
6.06.2022

"Dzisiaj głównym problemem nie jest brak wkładu własnego. Pierwotnym problemem jest to, że część młodych osób nie ma zdolności kredytowej" - mówi prof. Waldemar Rogowski.

źródło: facebook.com / Fundacja Świat na Tak

Anna Samborska

pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku
3.06.2022

"W pracy z młodzieżą ważna jest bezinteresowność i autentyczność. Dzieciom trzeba dać impusl, być iskrą do działania i one ruszą z nami w tę przygodę" - uważa Anna Samborska.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura

komandor rezerwy Marynarki Wojennej
3.06.2022

"Rosja jest w bardzo trudnej sytuacji. Armia poniosła tak ogromne straty, że w tej chwili nie jest w stanie odbudować swojego potencjału, jaki miała przed 24 lutego tego roku" - ocenia Maksymilian Dura.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
2.06.2022

- Nie mamy czasu jako województwo podlaskie na to, żeby oglądać się na inne rzeczy, powinniśmy dbać o swoje i o to, żeby jak najszybciej uzupełniać zaległości, co więcej - realizować projekty, które będą innowacyjne na skalę Polski, a nawet świata.

fot. Monika Kalicka

prof. Roman Engler

rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
2.06.2022

"Chcielibyśmy zaproponować kształcenie młodzieży z Kazachstanu z polskimi korzeniami. Chcemy stworzyć im warunki do tego, by mogli studiować w programie "Studiuj i pracuj", gdzie zarabiają na czesne i koszty pobytu, a jednocześnie oszczędzają pieniądze" - mówi prof. Roman Engler.


Mikołaj Pawlak, źródło archiwum prywatne

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka
1.06.2022

"Miałem nadzieję, że pokolenie dzieci wojny nigdy nie wróci, a okazuje się, że mamy dzieci, które słyszały huk bomb, które widziały - jak mówią - krasne niebo, czyli czerwone niebo w nocy, które chowały się do schronów, którym zniszczono, zabrano dzieciństwo. To jest tragedia naszych czasów i musimy walczyć o to, żeby podstawowe prawa były przestrzegane" - mówi Mikołaj Pawlak.

Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka

Tomasz Madras

wicewojewoda podlaski
31.05.2022

"Chodzi o to, żeby każda część naszego kraju, każdy powiat, północ, południe, wschód, czy zachód otrzymały taki zastrzyk inwestycyjny. Przecież te pieniądze zostają w gospodarce i społeczeństwie" - mówi wicewojewoda Tomasz Madras.

Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.05.2022

"Będziemy mieli podwyżkę średnio w całym roku w granicach 500 zł, czyli minimalne wynagrodzenie w granicach 3,5 tys. zł. Podwyżka będzie prowadzona w dwóch etapach i myślę, że to jest najistotniejsze, że ta podwyżka będzie" - mówi Józef Mozolewski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok