Radio Białystok | Gość | Leszek Mironiuk [wideo] - rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku

Leszek Mironiuk [wideo]

rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku

15.03.2023, 07:41, akt. 10:08

"Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć" - mówi Leszek Mironiuk.

Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska
Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z Leszkiem Mironiukiem rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Nie tylko w tym dniu klienci powinni pamiętać o swoich prawach. Dziś przypada Światowy Dzień Konsumenta. O tym, na co zwracać uwagę podczas zakupów i jak zwrócić wadliwy towar z rzecznikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku Leszkiem Mironiukiem rozmawia Adam Janczewski. Adam Janczewski: Zacznijmy od sytuacji czysto teoretycznej. Kupiłem nowe buty, które kosztowały niemało. Po miesiącu niezbyt intensywnego użytkowania kompletnie się rozkleiły. Sprzedawca w sklepie mówi, że to nie jego sprawa, że towar mam wysłać do producenta. A w ogóle to ja źle korzystałem z tego obuwia. Co w takiej sytuacji robić?Leszek Mironiuk: Przede wszystkim trzeba skutecznie zareklamować ten towar u sprzedawcy, czyli albo uzyskać od niego jakąś informację, najlepiej na piśmie, że oddala tę reklamację, bo to wcale nie jest tak, że on nie odpowiada za ten towar, mimo że go nie wyprodukował. Po drugie - w sytuacji, jeżeli nasza reklamacja zostanie oddalona, a nie zgadzamy się z takim stanowiskiem, możemy się zwrócić do Inspekcji Handlowej, złożyć taki wniosek o przeprowadzenie postępowania ADR i w ramach tego postępowania będzie przeprowadzona mediacja z tym przedsiębiorcą. Czyli pracownik prowadzący postępowanie będzie próbował nakłonić strony do zawarcia ugody. Oczywiście, jeżeli to się nie powiedzie, pozostaje droga sądowa na dochodzenie roszczeń. Drugi raz poszedłem do tego sprzedawcy, powiedziałem, jaka jest ścieżka postępowania. Zrozumiał, że znam swoje prawa i powiedział, że uznałby tę reklamację, ale niestety nie mam paragonu. Na co mówię, że mam potwierdzenie przelewu, które mogę mu wydrukować. Kto tutaj teraz ma rację? Znowu pan ma rację. Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Z pana relacji wynika, że sprzedawca nie kwestionował tego faktu, że pan dokonał zakupu u niego, tylko kwestionował to, że pan nie ma paragonu. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć. Czy to musi być potwierdzone na piśmie? Najlepiej oczywiście, jeżeli mamy paragon, mamy jakieś potwierdzenie na piśmie, ale nie musi. Często się zdarza tak, że po prostu sprzedawcy pamiętają dany towar. W sytuacji bardziej skomplikowanej mogą np. sięgnąć do rejestru zakupów i zobaczyć czy rzeczywiście taka sprzedaż była odnotowana w takim dniu, na taką kwotę. Jeżeli oczywiście pamiętamy dzień zakupu. Po tej niełatwej batalii sprzedawca uznał, że zajmie się moimi butami. Czego powinienem oczekiwać? Naprawy, wymiany towaru czy zwrotu pieniędzy?Sytuacja się zmieniła. W przypadku towarów zakupionych przed 1 stycznia bieżącego roku będziemy stosowali przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym. Natomiast jeżeli taki towar, te buty, kupiliśmy już po 1 stycznia, tak jak w pana przypadku, w tym wypadku będziemy reklamować towar z tytułu niezgodności z umową. I tutaj regulacje dotyczące takiego zakupu, zawarte są w ustawie o ochronie praw konsumentów. Możemy żądać naprawy lub wymiany. To jest takie nasze pierwsze żądanie. Sprzedawca może stwierdzić, że np. naprawa jest zbyt kosztowna i dokonać wymiany takiego towaru. W przypadku, jeżeli taka naprawa nie zostanie dokonana albo zostanie dokonana w sposób niewłaściwy, możemy odstąpić, skierować do przedsiębiorcy wniosek z odstąpieniem od umowy i w tym wypadku powinniśmy dostać zwrot gotówki. Z iloma sprawami rocznie dotyczącymi praw konsumentów mierzy się Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku? Czego najczęściej dotyczą? Należałoby naszą działalność podzielić na trzy takie segmenty. Po pierwsze to jest poradnictwo prawne. To są tysiące porad rocznie, których udzielamy zarówno tutaj w Białymstoku, jak i w delegaturach w Łomży i w Suwałkach, telefonicznie, mailowo. Jest tego sporo. Oprócz tego Wojewódzki Inspektorat prowadzi postępowania ADR. Są to takie polubowne postępowania, które mają doprowadzić do zawarcia ugody między przedsiębiorcą i konsumentem, to są mediacje i koncyliacje. W sumie w ciągu roku jest prowadzonych około 250 takich postępowań. Przynajmniej tak było w poprzednim roku. Jeżeli chodzi o trzeci element takiej działalności prokonsumenckiej, to jest prowadzenie stałego sądu polubownego przy Podlaskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W przypadku, jeżeli przedsiębiorca i konsument zgodzą się na rozstrzygnięcie jakiegoś sporu przez sąd polubowny, wtedy taki sąd rozstrzyga, a wyrok takiego sądu ma takie same walory, jak wyrok sądu powszechnego. Jak słyszymy, tych spraw jest dość dużo, a do tego dochodzą biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów czy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, gdzie tam też ludzie się zgłaszają, więc skala jest dość duża. Padło jeszcze jedno pytanie - czego najczęściej dotyczą te zgłoszenia?Wiele reklamacji, wiele zgłoszeń, informacji dotyczy obuwia, ale coraz więcej też dotyczy sprzętu komputerowego. Zdarzają się również takie nietypowe sytuacje jak np. reklamowanie nagrobków. Częste są sprawy dotyczące naprawy samochodu. Cały właściwie katalog rzeczy, które każdy z nas kiedyś reklamował, można zgłosić do Inspekcji Handlowej. Jeżeli my się tym nie zajmujemy, to na pewno wskażemy organ, który będzie pomagał konsumentowi w załatwieniu sprawy. Czy podejście sprzedających do poszanowania praw klientów się zmienia? Właściwie cały czas obserwujemy taką poprawę i to w zakresie znajomości przepisów prawa, jak również w zakresie stosowania tegoż prawa. Wiadomo, że jak jesteśmy w takim okresie przejściowym jak teraz, czyli że od stycznia zmieniły się przepisy, jeszcze możemy spotkać się w sklepach ze sprzedawcami, którzy będą chcieli załatwić nam reklamacje w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Mimo wszystko jednak ten przepływ informacji jest coraz lepszy i sprzedawcy też mają coraz większą wiedzę w zakresie praw konsumenta. Co wpływa na tę poprawę wiedzy? Duża konkurencja na rynku? To też. Niemniej jednak też duże znaczenie mają przeróżne akcje, które są prowadzone. Akcje informacyjne, wprowadzenie też do szkół przedmiotu przedsiębiorczości, gdzie ci młodzi konsumenci poznają podstawowe zasady reklamowania towarów. To wszystko wpływa na to, że jeżeli nawet nie wiemy, jakie przysługują nam prawa, to wiemy, gdzie możemy szukać pomocy. Myślę również, że media społecznościowe i internet też odgrywa dużą rolę. Tam też można szukać podpowiedzi, gdzie mamy się zgłosić, jakie mamy prawa. Wszystko to powoduje, że świadomość konsumencka rośnie coraz bardziej. To jeszcze jedno pytanie praktyczne. W piwnicach, w garażach, często zalegają różne kartony po telewizorach, lodówkach, pralkach, po mniejszym sprzęcie. Czy jest taka potrzeba, żeby te opakowania przechowywać na wypadek gwarancji? Właściwie nie ma takiego obowiązku, żebyśmy przechowywali te wszystkie kartony tylko w celu gwarancji. Z praktycznego punktu widzenia, ja sam czasami przechowuję te kartony, jest łatwiej po prostu reklamować towar, szczególnie jeżeli ma być on gdzieś wysłany, odebrany przez kuriera. W sytuacji, jeżeli mamy oryginalny karton, oryginalny styropian, w który można zapakować telewizor, po prostu wtedy szansa na to, że w trakcie transportu on zostanie uszkodzony, jest o wiele mniejsza. My jako osoba pracująca ten towar odpowiadamy za to w przypadku reklamacji, żeby go zapakować w ten sposób, żeby nie został zniszczony. Choć z drugiej strony warto podkreślić, że jeżeli nie mamy tego opakowania, to nie powinniśmy się martwić, można i tak wysłać taki towar. Jak najbardziej możemy tutaj taki towar reklamować bez opakowania z tytułu gwarancji.Na polskim rynku w ostatnim roku pojawiło się wielu konsumentów z Ukrainy. Czy oni są też świadomi swoich praw? Czy wiedzą, gdzie ewentualnie szukać pomocy? Czy wy staracie się jakoś im pomagać? Oczywiście tutaj obywatele Ukrainy też mogą się zgłosić do nas, do Inspekcji Handlowej, również uzyskają poradę prawną. Zostaną przeprowadzone postępowania mediacyjne. Oprócz tego taką akcję skierowaną właśnie do obywateli Ukrainy w zakresie praw konsumenckich właściwie nieustająco prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informując również w języku ukraińskim, jak można takie reklamacje załatwiać, jakie uprawnienia ma konsument.| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP - KONCERT PRAWYKONAŃ

REKLAMA
Maraton Bluesa 2023

REKLAMA
OiFP SCHÖNBERG | BRAHMS | CHOPIN | BEETHOVEN | RECITAL FORTEPIANOWY

REKLAMA
OiFP TIDES AND TIMES

REKLAMA
OiFP Gala sylwestrowa

Niebieski Mikrofon 2023
prof. Aleksander Prokopiuk, fot. Sylwia Krassowska

prof. Aleksander Prokopiuk [wideo]

ekonomista, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
30.11.2023

"Pracownicy na pewno będą zadowoleni z tego, że nie muszą w Wigilię pracować" - mówi prof. Aleksander Prokopiuk.

Tomasz Orłowski, fot. Sylwia Krassowska

Tomasz Orłowski [wideo]

polski dyplomata, nauczyciel akademicki, były ambasador Polski we Francji, Monako, we Włoszech i Republice San Marino
29.11.2023

"Im donośniejszy głos Polski, tym większe nasze możliwości wpływu na to, żeby Unia zmieniała się w kierunku odpowiadającym naszym aspiracjom i potrzebom" - mówił w Polskim Radiu Białystok polski dyplomata Tomasz Orłowski.

Małgorzata Dajnowicz, fot. Sylwia Krassowska

prof. Małgorzata Dajnowicz

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierownik Pracowni Historii Kobiet Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku
28.11.2023

- Trzeba nagłaśniać problematykę kobiecą i temu też służy Archiwum Historii Kobiet, które tworzymy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej - mówi prof. Małgorzata Dajnowicz.


prof. Andrzej Jackiewicz, fot. Sylwia Krassowska

prof. Andrzej Jackiewicz [wideo]

konstytucjonalista z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
28.11.2023

- Nie sądzę, żeby ci politycy, ci ministrowie powołani wczoraj przez prezydenta podejmowali jakieś wyjątkowo strategiczne decyzje - mówi prof. Andrzej Jackiewicz.

fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Szymon Hołownia [wideo]

marszałek Sejmu
27.11.2023

"Chciałbym, żeby Sejm był takim miejscem, w którym ludzie się spierają i to do bólu. Jednak nie pozwolę na chuligaństwo polityczne" - mówi Szymon Hołownia.

Marcin Doliasz, fot. Sylwia Krassowska

Marcin Doliasz [wideo]

prezes PKS Nova
24.11.2023

Sytuacja finansowa spółki PKS Nova jest dobra - zapewniał w Polskim Radiu Białystok prezes przedsiębiorstwa Marcin Doliasz.


prof. Sławomir Wołczyński, fot. Marcin Gliński

prof. Sławomir Wołczyński [wideo]

kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
23.11.2023

"Refundacja in vitro jest absolutnie potrzebna" - mówił w Polskim Radiu Białystok prof. Sławomir Wołczyński.

prof. Tomasz Dubowski, fot. Marcin Gliński

prof. Tomasz Dubowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
23.11.2023

"Unia musi się rozwijać, Unia musi ewoluować. Pojawiają się w Unii Europejskiej nowe państwa, wokół nowe wyzwania, także trzeba mieć świadomość, że Unia będzie się do tego wszystkiego dostosowywać" - mówił w Polskim Radiu Białystok prof. Tomasz Dubowski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Stanisław Wojtera, fot. Sylwia Krassowska

Stanisław Wojtera [wideo]

prezes spółki Polskie Porty Lotnicze
22.11.2023

Lotnisko na białostockich Krywlanach można rozwinąć na dwa sposoby - oszczędny i bardziej kosztowny, który da większe możliwości - mówił w Polskim Radiu Białystok prezes spółki Polskie Porty Lotnicze Stanisław Wojtera.


dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

ekspert do spraw bezpieczeństwa z UwB
21.11.2023

"To jest próba destabilizacji nie tylko Finlandii, ale i NATO, i Unii Europejskiej. Finlandia była najsłabszym ogniwem. Tam takiego naporu jeszcze nie było" - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Radosław Dobrowolski, fot. Barbara Sokolińska

Radosław Dobrowolski [wideo]

burmistrz Supraśla
20.11.2023

- Gmina Supraśl najwięcej zrobiła pod względem inwestycji oświatowych, dostępności do oświaty - mówi Radosław Dobrowolski.

Afimico Pululu, fot. Sylwia Krassowska

Afimico Pululu

napastnik Jagiellonii Białystok
19.11.2023

"Gwarantuję, że będę grał w Jagiellonii Białystok do końca sezonu. Będę robił wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej bramek, by wynik był jak najlepszy" - mówi Afimico Pululu.


KS BAS Białystok - Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów, 16.10.2021, fot. Joanna Szubzda

Marcin Wojtowicz i Sebastian Grzegorek

obecny i były trener KS BAS Białystok
19.11.2023

"Będziemy chcieli wygrywać jak najwięcej meczów, drużyna jest z dużym potencjałem" - mówi Marcin Wojtowicz.

Lech Janerka, fot. Sylwia Krassowska

Lech Janerka

muzyk rockowy, kompozytor i basista
18.11.2023

Po 18 latach Lech Janerka wraca z nową płytą. Już jest jego nowy album - „Gipsowy odlew falsyfikatu”.

Katarzyna Siemion, źródło: archiwum prywatne

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.11.2023

- Kradzież tożsamości jest jednym z najczęściej wykorzystywanych mechanizmów do tego, żeby wyłudzać pieniądze, zobowiązania, pożyczki ratalne - mówi dr Katarzyna Siemion.


fot. Marcin Gliński

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
16.11.2023

"Kiedyś było takie hasło "Polska w budowie". Odniosę to do województwa podlaskiego - podlaskie będzie teraz w budowie" - mówił w Polskim Radiu Białystok marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

Wicemarszałek Senatu XI kadencji
15.11.2023

"Wszyscy deklarowali chęć współpracy ponad podziałami dla regionu i będziemy to podtrzymywać" - mówi Maciej Żywno.

Źródło: Collegium Civitas

dr Paweł Maranowski [wideo]

z Collegium Civitas
14.11.2023

"Scena polityczna, a szczególnie ta debata, która odbywa się w parlamencie zawsze jest gorąca. Szczególnie przy bardzo trudnych tematach, które nas czekają. A na pewno będzie nas czekać temat chociażby aborcji i sądownictwa" - mówił w Polskim Radiu Białystok doktor Paweł Maranowski z Collegium Civitas.


fot. Marcin Gliński

prof. Małgorzata Bieńkowska [wideo]

dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
13.11.2023

W poniedziałek, 13 listopada inauguracja nowego parlamentu. W południe rozpocznie się posiedzenie Sejmu X kadencji, a o 16:00 Senatu. W harmonogramie obrad są m.in. przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy i dymisja dotychczasowego rządu.

Wojciech Nowicki, fot. Monika Kalicka

Wojciech Nowicki

młociarz Podlasia Białystok, mistrz olimpijski
12.11.2023

"Mam motywację do dalszego treningu, jestem zdrowy, więc mam nadzieję, że przygotowania będą pomyślne i za rok na igrzyskach olimpijskich w Paryżu pokażę się z jak najlepszej strony" - mówi Wojciech Nowicki.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

10.11.2023

- Możliwości nie są duże. Premier Morawiecki będzie stał przed bardzo trudnym zadaniem i być może ta misja mu się nie uda - mówi wiceminister o próbie utworzenia rządu przez PiS.


Anna Skorko, fot. Joanna Szubzda

Anna Skorko

prezeska Fundacji "Dom"
9.11.2023

Chodzi o to by odkrywać lokalną przeszłość, zachowywać i twórczo z niej czerpać, a przykładem mogą być Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Fasty.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9.11.2023

"Kapitał tworzy się z oszczędności, a więc stopy procentowe powinny być wyższe niż inflacja. Wtedy ludzie chętnie oszczędzają" - mówi prof. Robert Ciborowski.

Marek Sawicki, fot. Lech Pilarski

Marek Sawicki

poseł PSL, marszałek senior Sejmu X kadencji
8.11.2023

- Traktuję to jako wyróżnienie - mówi o nominacji na marszałka seniora Marek Sawicki.


fot. Marcin Gliński

dr Radosław Poniat [wideo]

z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku
7.11.2023

"Druga strona dość wyraźnie szykuje się na stworzenie rządu. W świetle zbliżających się kolejnych wyborów nie sądzę, by też komukolwiek się opłacało pójść na współpracę z PiS-em" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Radosław Poniat.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Joanna Szubzda

prof. Joanna Zajkowska [wideo]

podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii
6.11.2023

- W tej chwili wzrost zachorowań na Covid-19 jest obserwowany wśród ludzi pracujących, podróżujących, aktywnych. (...) W szpitalach mamy wzrastającą liczbę chorych, ale to nie jest taka liczba, którą możemy porównywać do fal koronawirusa z poprzednich sezonów.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

senator z Polski 2050
3.11.2023

"Podział resortów jest w puli negocjacyjnej. Mam nadzieję, że środowisko i energia będzie po naszej stronie, bo jest to w DNA Polski 2050" - mówi Maciej Żywno.


fot. PRB

Magdalena Glińska

psycholożka, psychoterapeutka, religioznawczyni
2.11.2023

"Wizyty na cmentarzu pomagają nam skonfrontować się ze śmiercią. To ważne, że możemy wrócić do bliskich, możemy ich powspominać, przypomnieć, co dobrego nam dali" - mówi Magdalena Glińska.

Józef Babiel, fot. Adam Dąbrowski

Józef Babiel

wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
31.10.2023

"Przez prawie 40 lat udało się uratować na cmentarzu łomżyńskim ponad 250 obiektów historycznych" - mówi Józef Babiel.

fot. Marcin Gliński

ks. Karol Kondracikowski [wideo]

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa białostockiej kurii
31.10.2023

"Śmierć jest jednym z największych lęków, które mamy przed sobą. Bardzo się boimy tego końca, bo każdego z nas to kiedyś czeka i tego nie unikniemy. A tymczasem chrześcijaństwo mówi nam o tym, że nasza religia nie jest religią śmierci, ale religią życia" - mówił w Polskim Radiu Białystok ks. Karol Kondracikowski.


Barbara Okuła, fot. Sylwia Krassowska

Barbara Okuła [wideo]

posłanka Polski 2050, startująca z listy Trzeciej Drogi
30.10.2023

"Zawsze staram się wypośrodkowywać, trochę słuchać rozumu, trochę serca i gdzieś tam, tą trzecią drogą, iść do przodu" - mówi Barbara Okuła.

Maria Andrejczyk, fot. Sylwia Krassowska

Maria Andrejczyk [wideo]

oszczepniczka, wicemistrzyni olimpijska z Tokio
29.10.2023

- Już nie mam takiego wewnętrznego poczucia, że jestem zostawiona sama sobie, że wszyscy z założonymi rękami czekają, aż ja się ogarnę. Ja już mam ludzi do tego, żeby pomogli mi się ogarnąć - mówi Maria Andrejczyk.

Szymon Hołownia, fot. Sylwia Krassowska

Szymon Hołownia [wideo]

przewodniczący Polski 2050, jeden z liderów Trzeciej drogi
27.10.2023

"Chciałbym się odwdzięczyć za to, co dostałem od Podlasia, od Białostocczyzny. Białystok będzie kluczowy w całej mojej politycznej drodze, możecie być tego pewni" - mówi Szymon Hołownia.


Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska

Józef Mozolewski [wideo]

przewodniczący podlaskiej "Solidarności"
27.10.2023

"Bez względu na to, kto rządzi, to my jako Solidarność zawsze będziemy trzymać rękę na pulsie. Jak będzie trzeba, to będziemy protestowali" - mówi Józef Mozolewski.

Sebastian Łukaszewicz, fot. Barbara Sokolińska

Sebastian Łukaszewicz [wideo]

nowo wybrany poseł z Suwerennej Polski
26.10.2023

"Myślę, że pan prezydent, zgodnie z Konstytucją, zgodnie z tradycją obowiązującą w polskiej demokracji, wskaże zwycięską partię do misji tworzenia rządu i będzie to Prawo i Sprawiedliwość" - mówi Sebastian Łukaszewicz.

Jacek Niedźwiedzki, fot. Marcin Iwanowicz

Jacek Niedźwiedzki [wideo]

nowo wybrany poseł Koalicji Obywatelskiej
25.10.2023

- Jestem pewien, że twardo idziemy po objęcie rządów w Polsce - mówi nowy poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiedzki.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok