Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej


Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej

Przedstawiamy życiorysy osób, którym zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. Ludzi dziś często zapomnianych, którzy na Wileńszczyźnie czy Grodzieńszczyźnie codzienną pracą budowali wolną ojczyznę. Opowiadają: Marek Kietliński, Waldemar WołkanowskiTomasz Kozłowski.

WTOREK, CZWARTEK 12:45
ŚRODA, PIĄTEK 5:45 (POWT.)

Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl


Sponsorem audycji „Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej”
jest PKO Bank Polski


Jan Bułhak

Jan Bułhak – nestor polskiej fotografii artystycznej, urodzony pod Nowogródkiem w 1876 roku.ks. Jan Chrabąszcz

Ks. Jan Chrabąszcz - przedwojenny proboszcz parafii Kopciówka koło Grodna.Jan Borysewicz

Jan Borysewicz – legendarny dowódca Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie.Eugeniusz Dobaczewski

Eugeniusz Dobaczewski - emisariusz Józefa Piłsudskiego, uczestnik walk o niepodległość Polski w Legionach, w międzywojniu wileński lekarz i senator.Jadwiga Tejszerska

Jadwiga Tejszerska - harcerka, komendantka Oddziału Żeńskiego Polskiej Organizacji Wojskowej w Mińsku, odważna kurierka w czasie wojny polsko-bolszewickiej, podczas przeprawy przez linię frontu aresztowana i stracona przez bolszewików pod Mińskiem.Mateusz Stefanowski

Mateusz Stefanowski – polski harcerz, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej na Ruś - podlegały mu Mińsk, Nowogródek i Witebsk.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok