Mój Program 2021- na czym polega?

[Artykuł sponsorowany]

24.05.2021, 09:49, akt. 09:50


Mój Program 2021- na czym polega?
Mój Program 2021- na czym polega?

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to nic innego jak forma wytwarzania energii elektrycznej. Promieniowanie słoneczne za pomocą paneli słonecznych jest zamieniane w prąd elektryczny, czyli stały. Pozyskany w ten sposób prąd trafia do inwertera (inaczej falownika), gdzie jest przekształcany w prąd zmienny, którego używa się w domu. Ewentualny nadmiar wyprodukowanej energii trafia do ogólnej sieci i może zostać potem wykorzystane przez użytkownika. Fotowoltaika jest przede wszystkim rozwiązaniem ekologicznym, a dodatkowo, w perspektywie długofalowej, przynosi także oszczędności. W Polsce fotowoltaika staje się coraz popularniejszym sposobem pozyskiwania energii, a różne sposoby dofinansowania zachęcają większą liczbę osób do instalacji paneli. Jedną z takich akcji jest program Mój Prąd 2021. Szczegóły programu znajdują się poniżej.

Na czym polega program Mój Prąd 2021?

Program Mój Prąd Dotacja 2021 to unikalny program, który ma na celu wsparcie ekologicznego pozyskiwania energii. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym. Podstawowym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, a także zwiększenie społecznej świadomości ekologicznej i wzrost jakości powietrza, ale również dbanie o bezpieczeństwo energetyczne. Dofinansowanie otrzymywane w ramach programu Mój Prąd 2021 jest w formie dotacji wynoszącej 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, która wchodzi w skład przedsięwzięcia z zaznaczeniem, że jedno przedsięwzięcie nie może być wyższe niż 5 tysięcy złotych. Dofinansowanie można uzyskać poprzez złożenie wniosków tylko w formie online. Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie tylko wtedy, gdy instalacja nie dostała już dofinansowania w ramach innego, podobnego programu. Dotacje udzielone przez program Mój Prąd 2021 korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 2021?

Przede wszystkim najpierw należy zainstalować panele. Ważna informacja jest taka, że nie można zgłaszać instalacji, które zostały przyłączone przed 23.07.2019 r. Następnie trzeba podpisać umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Potem można składać wniosek. Zasada jest prosta – kto pierwszy, ten lepszy, decyduje bowiem kolejność składania wniosków. Podstawowe dokumenty, które muszą zostać do niego dołączone to:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie (jeśli płatność była gotówką),
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD),
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (jeśli była montowana samodzielnie),
  • ew. pełnomocnictwo, jeśli wniosek jest składany w imieniu innej osoby.

Poza kolejnością pod uwagę brane są także dwa aspekty: kryterium dostępu oraz kryterium jakościowe punktowe. Wniosek elektroniczny musi być podpisany profilem zaufanym lub za pomocą usługi e-dowód.

 
 
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok