Jakie są konsekwencje braku ubezpieczenia OC?

4.06.2024, 19:01, akt. 19:03


Jakie są konsekwencje braku ubezpieczenia OC?
Jakie są konsekwencje braku ubezpieczenia OC?

[artykuł partnera]

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, powszechnie znane jako polisa OC, stanowi niezbędny dokument pojazdu, aby ten mógł poruszać się po drogach. Przepisy jasno definiują obowiązek posiadania aktualnej polisy OC przez wszystkich właścicieli zarejestrowanych pojazdów, niezależnie od częstotliwości ich użytkowania. Ubezpieczenie chroni kierowców przed kosztami związanymi z odszkodowaniami dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych spowodowanych przez nich lub użytkowników ich pojazdów.

Czy można wykryć brak ważnego OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) identyfikuje pojazdy, które nie mają aktualnej polisy OC. Fundusz administruje ogólnopolską bazą danych polis komunikacyjnych, do której mają dostęp nie tylko organy ścigania, ale również inne instytucje, takie jak wydziały komunikacji czy Straż Graniczna. Ponadto dedykowane oprogramowanie, zwane również „wirtualnym policjantem” nieustannie przesiewa bazę danych w poszukiwaniu nieubezpieczonych pojazdów.

Według danych UFG, aż 75% przypadków braku OC wykrywanych jest bez bezpośredniego udziału kierowców, poprzez automatyczne monitorowanie wspomnianej bazy oraz weryfikację przy okazji innych czynności administracyjnych związanych z pojazdami. Oznacza to, że mit o możliwości uniknięcia konsekwencji braku OC poprzez ograniczenie jazdy jest całkowicie bezpodstawny.

Dotkliwe kary finansowe za naruszenie obowiązku ubezpieczenia

Konsekwencje prawne i finansowe związane z brakiem aktualnej polisy OC są niezwykle poważne. UFG nakłada na posiadacza pojazdu karę grzywny, której wysokość może sięgać nawet kilku tysięcy złotych, w zależności jak długi jest okres, w którym pojazd pozostaje bez ochrony. Co więcej, jeśli nieubezpieczony pojazd uczestniczy w wypadku drogowym, zarówno jego posiadacz, jak i kierujący nim w momencie zdarzenia, mogą zostać zobowiązani do solidarnego pokrycia wszelkich odszkodowań wypłaconych przez UFG poszkodowanym osobom trzecim.

Dlatego też, jeśli szukasz najtańszego OC, skorzystaj z darmowego kalkulatora na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego i wybierz obowiązkową ochronę. Pamiętaj, że polisa nie odnawia się automatycznie w przypadku zmiany właściciela pojazdu lub upływu okresu, na jaki została pierwotnie zawarta. W takich sytuacjach konieczne jest niezwłoczne zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży samochodu wszystkie obowiązki wynikające z ubezpieczenia OC przechodzą na nowego nabywcę.

Ubezpieczenie OC a zakres ochrony

Wśród kierowców wciąż pokutuje wiele mitów dotyczących zakresu ochrony oferowanej przez obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeden z nich głosi, że droższa polisa oferuje szerszy zakres ubezpieczenia. Nic bardziej mylnego! Zakres ochrony w przypadku OC jest ściśle regulowany przepisami prawa i jest identyczny we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Cena polisy zależy natomiast od wielu czynników, takich jak wiek i doświadczenie kierowcy, marka i model pojazdu oraz historia ubezpieczeniowa, ale nie ma wpływu na zakres świadczeń.

Inny mit sugeruje, że ubezpieczenie OC chroni samochód właściciela przed uszkodzeniami. To całkowite nieporozumienie – polisa zapewnia ochronę jedynie w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim. Wszelkie naprawy uszkodzonego pojazdu właściciela muszą być pokryte z własnych środków lub dodatkowego ubezpieczenia autocasco.


 
 

PNBC

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!

źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok