Radio Białystok | Patronaty | III Młodzieżowa Konferencja Naukowa "Suwalszczyzna 2017"

III Młodzieżowa Konferencja Naukowa "Suwalszczyzna 2017"


Konferencja stanowi innowacyjną formułę edukacji poprzez rozbudzanie pasji naukowych uczniów i wprowadzenia przyszłych studentów w problematykę ochrony i zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju.

III Młodzieżowa Konferencja Naukowa "Suwalszczyzna 2017", źródło: mat. org.
III Młodzieżowa Konferencja Naukowa "Suwalszczyzna 2017", źródło: mat. org.

III Młodzieżowa Konferencja Naukowa "O zachowanie środowiskowego dziedzictwa" Suwalszczyzna 2017 jest kolejną edycją wspólnego projektu edukacyjnego realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku i Fundację Przyszłości Obszarów Chronionych - Instytut Kronenberga.

Konferencja ma wzmocnić wśród uczniów identyfikację i rozumienie dylematów współczesnego świata oraz pozwolić na odkrywanie wartości kraju i regionu. Dwie poprzednie konferencje zostały zrealizowane w Białymstoku i w Białowieskim Parku Narodowym. Młodzież uczestniczyła w 120 godzinach zajęć w formie wykładów, warsztatów i zajęć terenowych.

W 2017 r. miejscem zdobywania wiedzy na temat problemów środowiska i dziedzictwa kultury będzie Suwalszczyzna - Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach oraz dwór w Krasnogrudzie. Uczniowie spotkają się z kilkudziesięcioma naukowcami i ekspertami.Konferencja składa się z dwóch części:

I. 29.05.2017 r. - sesja w Białymstoku (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

I.  5-6.06.2017 r. - sesja wyjazdowa na SuwalszczyźnieORGANIZATORZY: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,  III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Fundacja  Przyszłości Obszarów Chronionych - Instytut Kronenberga.


WARSZTATY W TERENIE:

- Opowieści Turtula - ścieżka edukacyjna w Suwalskim Parku Krajobrazowym

- W krainie ozów - polodowcowa rzeźba terenu na przykładzie ścieżki edukacyjnej „Doliną Czarnej Hańczy” (Turtul - Bachanowo) - edukator Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- Nad polskim Bajkałem. Geneza Hańczy
- najgłębszego jeziora w Polsce (Stara Hańcza) - zwiedzanie Suwalskiego Parku krajobrazowego z edukatorem SPK

- Śladami Andrzeja Wajdy. Zdobywamy Suwalską Fudżijamę - wejście na Górę Cisową

- Zwiedzanie Suwałk z edukatorem Muzeum Okręgowego w Suwałkach

- Ścieżka edukacyjna w Serwach - Paweł Gliński, Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody i informatyki (Nadleśnictwo Szczebra)

- Co żyje w jeziorze? - edukator Wigierskiego Parku Narodowego

- Co szumi w lesie? - edukator Wigierskiego Parku Narodowego

- Poznajemy bobry - edukator Wigierskiego Parku Narodowego

- Płazy - ich biologia, zagrożenia i ochrona - edukator Wigierskiego Parku Narodowego

- Pszczoły - różnorodność gatunkowa, znaczenie, zagrożenia i ochrona - edukator Wigierskiego Parku Narodowego

- Obserwacja nieba przez teleskop - Tomasz Białkowski, III LO Białystok


WARSZTATY, WYKŁADY, PRELEKCJE:

- Błękitno-zielona infrastruktura czyli jak nowocześnie kształtować system przyrodniczy miasta - dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nadzwyczajny Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

- Edukacja dla zrównoważonej przyszłości - Małgorzata Górniak, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku

- Nasza wspólna przyszłość; słowa, które łączą świat - Adam Walicki, Prezes Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych - Instytut Kronenberga

- Paleobotanika w pracy archeologa i technika kryminalistyki - dr Marta Szal, Wydział Biologiczno-Chemiczny

- Narząd głosu narzędziem pracy - dr Anna Łobaczuk-Sitnik, mgr inż. Maciej Zdrojkowski, Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

Pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia - mgr Adam Jakubowski, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

- Zastosowanie materiałów z recyklingu do budowy dróg - dr inż. Andrzej Plewa, Zakład Inżynierii Drogowej PB

- Kruszywa z recyklingu w betonach konstrukcyjnych - dr inż. Robert Grygo, Katedra Konstrukcji Budowlanych PB

- Co łączy krowę z prądem - dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska PB

- Odnawialne źródła energii - dr inż. Maria Walery, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska PB

- Miasto jako środowisko: Emocje i przestrzeń – dr inż. arch. Adam Jakimowicz, Wydział Architektury PB

- Warsztaty rysunkowo-graficzne i skanowanie 3D – dr Monika Magdziak, Wydział Architektury PB

- Do czego służy las? - dr Ewa Pirożnikow, Zamiejscowy Wydział Leśny PB

- Zwiedzanie z edukatorami Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach: symulator ambulansu, laboratorium – pokaz eksperymentów fizycznych i chemicznych, Laboratorium Centrum Symulacji Medycznych

- Wielokulturowość pogranicza polsko-litewskiego - edukator Ośrodka Pogranicze "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

- Sylwetka Czesława Miłosza w kręgu Doliny Issy - edukator Ośrodka Pogranicze "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

- Muzyka Miejsca - edukator Ośrodka Pogranicze "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

- Izba Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach - zwiedzanie z edukatorem Suwalskiego Parku Narodowego

- Zielona herbata a starzenie się - dr Justyna Ostrowska, III LO

- Biegun zimna - Adam Borysiewicz, III LO


PONADTO:

- Spływ kajakowy Jeziorem Serwy

- Ognisko


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Antonia na Podlasiu" Agnieszki Panasiuk

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia BiałystokDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok