Radio Białystok | Patronaty | Samorządowa Marka Roku

Samorządowa Marka Roku

30.06.2018

Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.

Źródło: mat. org.
Źródło: mat. org.

Udział w Programie to promocja najlepszych regionów, ukazująca jakość i solidność, jednocześnie przyczyniająca się do dalszego ich rozwoju.

Głównym wydarzeniem Programu w tym roku jest jubileuszowa - 10. edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu, którego założeniem jest promowanie samorządów wyznaczających najwyższe standardy, będących swoistymi symbolami rozwoju i efektywności w zarządzaniu.

Wręczenie statuetek Orła Polskiego Samorządu nastąpi podczas Wielkiej Gali POLSKA  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. To niewątpliwie największe i niezwykle prestiżowe wydarzenie, prawdziwe święto tych, którzy podjęli wyzwanie i odnieśli sukces.

Dotychczas w ramach Programu odbyły się także Targi Polish Brands Expo, podczas których przedstawiciele polskich regionów mieli możliwość promowania wyjątkowych miejsc, produktów regionalnych, tradycji, unikatowych wydarzeń.

Targi były również doskonałą formą promocji gospodarczej i inwestycyjnej oraz umożliwiły nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Podczas targów miało miejsce Polish Business Forum, gdzie w formie paneli dyskutowano na temat pozycji polskiej marki w globalnej gospodarce i trendów, które budują jej innowacyjność, jak również  na temat energii i bezpieczeństwa.

Założenia programu:

1. Integracja środowiska samorządowego, mającego znaczący wpływ na rozwój regionów

2. Promowanie działań prorozwojowych, wysokich standardów zarządzania, rzetelności i zaangażowania w przekładanie sukcesów na budowanie silnej marki

3. Umożliwienie wymiany poglądów, doświadczeń związanych z zarządzaniem regionem i budowaniem silnej pozycji

4. Promowanie i prezentowanie osiągnięć i doświadczeń uczestników Programu

5. Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych

6. Wspieranie podmiotów i osób będących uczestnikami Programu w budowaniu silnej marki

7. Współpraca z instytucjami, organizacjami i władzami administracji publicznej w celu promocji polskich regionów.


Promocja lokalnej marki jest niezbędnym elementem harmonijnego rozwoju, którego nadrzędnym celem jest poprawa standardu życia mieszkańców. Udział w Programie to promocja najlepszych, ukazująca jakość i solidność, jednocześnie przyczyniająca się do dalszego ich rozwoju.


Organizatorzy Programu:

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl jest organizacją reprezentująca interesy pracodawców w Polsce, powołaną na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej.

Misją Przedsiębiorców.pl jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw promujących polskie marki, tym samym aktywnie wspierać polską gospodarkę.

Federacja chce mieć kluczowy wpływ na tworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wierzy, że dzięki swojej pracy oraz zaangażowaniu zrzeszonych podmiotów stworzy silną organizację mającą wpływ na kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy.

| red: wsz, zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok