Radio Białystok | Patronaty | Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

31.12.2018

Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska -  nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w  Aleksandrowie Łódzkim.


Cele ogólne:

- kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,folklor i tradycje Polski

- kształtowanie tożsamości narodowej dzieci


Cele szczegółowe:

- poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych

- poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

- poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych

- wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem

- integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów


Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.


Grupa  dzieci 4- i 5-letnich "Odkrywcy" z Niepublicznego Przedszkola  Dwujęzycznego "Mali Podróżnicy" w Białymstoku przystąpiła do projektu  pod okiem swoich wychowawczyń - Mileny Marii Bieleckiej-Matys oraz Olgi Bubienko. Dzieci bardzo zaangażowały się w realizację zadań projektowych i z niecierpliwością czekają na najważniejsze zadanie wybrane do realizacji, czyli inscenizację z okazji 11 listopada, która odbędzie się 9 listopada o 10:50, podczas której przyłączają się do bicia rekordu Polski w śpiewaniu Hymnu o 11:11.

Do tej pory udało się zasadzić wierzbę na placu zabaw, stworzyć kącik patriotyczny, wysłać kartki do autorki projektu oraz Powstańców, a także nauczyć się wiersza o tematyce patriotycznej i całego hymnu Polski. W najbliższym czasie przedszkole planuje zorganizować pokaz mody patriotycznej, wykonać pracę plastyczną o stroju ludowym naszego regionu, nauczyć się tańca i zabawy ludowej, wykonać we współpracy z rodzicami prezentację multimedialną o Białymstoku oraz spróbować sił w kuchni, przyrządzając regionalną potrawę z pomocą babć lub dziadków. 


1. Projekt jest przeznaczony dla przedszkoli, szkół podstawowych (chętnych placówek oświatowych)

2.  Realizacja Projektu zaplanowana jest na pierwszą połowę roku szkolnego  2018/2019 - od 1 września do 31 grudnia (z możliwością kontynuacji w następnych latach).

3. Aby wziąć udział w projekcie, uczestnik jest zobligowany do [...] realizacji min. 11 z 20 zadań z proponowanej listy, aby otrzymać Certyfikat

4. [...] Oznacza to, że każdy nauczyciel samodzielnie podejmuje decyzję o tym, jakie zadania będą odpowiednie dla wieku i specyfiki jego grupy wiekowej (klasy) i placówki

5. Wybrane przez uczestników 11 zadań można wykonać w jednej grupie, jak również podzielić zadania we wszystkich grupach przedszkolnych (klasach), angażując w ten sposób całą placówkę. Nie ma terminów realizacji zadań - nauczyciele dopasują terminy według własnych potrzeb

6. Niezależnie od ilości i tematyki wybranych zadań, JEDNĄ relację w formie opisu wszystkich zrealizowanych zadań i 10 najładniejszych zdjęć umieszczamy na stronie miesięcznika Bliżej  Przedszkola w zakładce Projekty [...]

7. [...]

8. Spośród placówek, które zrealizują więcej niż 11 zadań, organizatorzy wybiorą najlepsze relacje, które zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi

9. Projekt może posłużyć jako inspiracja do napisania programu własnego lub wprowadzenia w placówce innowacji pedagogicznej

10. Udział w Projekcie daje możliwość realizacja wielu wymagań poszczególnych stopni awansu zawodowego

11. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Przystąpić do Projektu można końca listopada.


Termin wykonania zadań i umieszczenia relacji na stronie Bliżej Przedszkola upływa 31.12.2018 r. Jest to termin nieprzekraczalny.

[…]


REALIZACJA PROJEKTU

ZADANIA DO WYBORU


1) Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie (w zależności od wieku dzieci) Hymnu Polski - Mazurka Dąbrowskiego. Rekomendujemy, aby w wykonanie zadania zaangażować rodziców dzieci.

2) Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej według własnego scenariusza (lub według scenariusza – do darmowego pobrania na stronie Bliżej Przedszkola –

blizejprzedszkola.pl/symbole-narodowe-pbp-dzieci-starsze

blizejprzedszkola.pl/czy-jestes-duzym-czy-malym-przedszkolakiem-badz-dumny-ztego-ze-jestes-polakiem-pnp-dzieci-mlodsze

blizejprzedszkola.pl/biala-i-czerwona-wstega-scenariusz-zajec

3) Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada - przygotowanie, pomoc, współudział (w zależności od grupy wiekowej). Uroczystość może być inspirowana pomysłami członków grupy lub przeprowadzona według własnego scenariusza. Osoby realizujące to zadanie razem ze sprawozdaniem wysyłają scenariusz

4) Nauka piosenki "Rodzinny Kraj" lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej, piosenka "Rodzinny kraj" do darmowego pobrania ze strony Bliżej Przedszkola

blizejprzedszkola.pl/rodzinny-kraj-wersja-wokalna-dostepna-bezplatnie-do-13-maja-2018-r

5) Nauka tańca ludowego (do wyboru przez nauczyciela)

6) Nauka wiersza o tematyce patriotycznej (do wyboru przez nauczyciela)

7) Zorganizowanie Kącika "Piękna nasza Polska cała" - o tematyce folkowej lub patriotycznej w grupie lub w placówce

8) Praca plastyczna grupowa "Strój ludowy naszego regionu" - format A1, technika dowolna. Rekomendujemy, aby w tym zadaniu mogli wziąć udział również rodzice

9) Zabawa ludowa - zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową

10) "Według przepisu Babci lub Dziadka" - wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, degustacja i podzielenie się przepisem. Osoby realizujące to zadanie razem ze sprawozdaniem wysyłają przepis i fotografię gotowej potrawy

11) "Na skrzydłach historii" - wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości (historia, zabytki, ciekawostki) - max 15 slajdów. Osoby realizujące to zadanie opracowaną prezentację publikują na grupie "Piękna Nasza Polska Cała"

12) "Piękna nasza Polska cała" - wysłanie pocztówki swojej miejscowości na podany adres (celem tego działania jest wykonanie z nadesłanych pocztówek mapy Polski, jeżeli nie ma gotowej pocztówki drukowanej - można wykonać z dziećmi)

adres: Ludmiła Fabiszewska, MP nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 4, 95-070

13) "Napisz kartkę Bohaterom" - wszystkie warunki i szczegóły, dotyczące realizacji tej ogólnopolskiej akcji można uzyskać na stronie bohateron.pl/wyslij-kartke/

14) Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. "Moja mała Ojczyzna" - przeprowadzenie konkursu plastycznego w grupie lub przedszkolu według własnego regulaminu

15) "Dzień Mody Patriotycznej" - zorganizowanie w grupie/placówce Dnia Mody Patriotycznej

16) "Drzewo Pamięci" - zasadzenie na wybranym terenie (przedszkole, miasto) drzewka jako symbolu życia i wolności

17) Konkurs Fotograficzny pt. "To wszystko Polska" - zorganizowanie konkursu przedszkolnego/międzyprzedszkolnego dla rodziców (dzieci, nauczycieli) według własnego regulaminu (celem konkursu jest pokazanie wyjątkowości regionów naszego kraju)

18) "Szlakiem historii" - zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji

19) Turniej wiedzy patriotycznej pt. "Kocham cię, Polsko" (scenariusz turnieju do pobrania na stronie projektu)

20) Zawody sportowe pt. "Biało-czerwoni" (scenariusz zawodów do pobrania na stronie projektu)


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok