Radio Białystok | Patronaty | IV Kongres Liderów Zmian

IV Kongres Liderów Zmian

5.04.2019

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zaprasza do aktywnego uczestnictwa w organizowanym w dniach 5-6 kwietnia IV Kongresie Liderów Zmian.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Jest to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa lider. Na najbliższym Kongresie przez wszystkie przypadki odmieniane będzie słowo "kompetencje przyszłości" w Gospodarce 4.0.

Warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, zmiany w otoczeniu, rewolucja cyfrowa oraz postęp technologiczny wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i zarządzania nimi. Przejście od gospodarki przemysłowej do gospodarki 4.0 charakteryzują się m.in. powszechnym na całym świecie dostępie do internetu, obniżeniem kosztów przechowywania danych, mobilnością urządzeń oraz wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.



Przemysł 4.0 stworzył sieć relacji między człowiekiem a technologią. Efektywny lider wie, że nie może być ekspertem od wszystkiego, dlatego dobiera zespół z odpowiednimi kompetencjami, aby zagwarantować organizacji stabilną i długoterminową ścieżkę wzrostu.

Unikalna technologia nie jest wyłącznym gwarantem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Aby zatrzymać bądź pozyskać wysoce wykwalifikowanych pracowników, inwestowanie w kapitał ludzki jest rzeczą niezbędną. Zarządzanie różnorodnością implikuje też potrzebę odmiennych form inwestycji w kapitał ludzki, np. w odniesieniu do Generacji Y i Z.

Liderzy zmian, którzy będą potrafili wykorzystać potencjał w zmianie pokoleniowej, uzyskają przewagę konkurencyjną.


Szczegóły dotyczące IV Kongresu Liderów Zmian są na stronie kongresliderowzmian.pl.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok



Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS







Do pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zip



FORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE




FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE



źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok