Radio Białystok | Patronaty | XIV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Current Environmental Issues 2019"

XIV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Current Environmental Issues 2019"


XIV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Current Environmental Issues 2019" odbędzie się w dniach 24-26 września w Białymstoku.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

W trakcie Konferencji prezentowane będą wystąpienia dotyczące współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju. Główną ideą konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie lokalnego i globalnego wymiaru zagrożeń środowiska naturalnego oraz budowanie współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej w zakresie działań proekologicznych.

Uczestniczyć w niej będą naukowcy z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Indii, Pakistanu, Polski - łącznie około 90 osób.

Konferencja jest platformą do podjęcia międzynarodowej dyskusji pomiędzy naukowcami zajmującymi się ochroną środowiska, ekologami oraz przedstawicielami instytucji państwowych i przedsiębiorstw eksploatujących zasoby przyrodnicze (gospodarstwa rolne, oczyszczalnie ścieków, wodociągi) na temat sposobów zapewnienia jak najbardziej efektywnych sposobów ochrony przyrody.

Wcześniejsze edycje Konferencji odbyły się w Grodnie. W tym roku, jako  wynik współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w  Białymstoku, Wydziału Biologii i Ekologii Państwowego Uniwersytetu  Grodzieńskiego im. Janki Kupały w Grodnie, jest organizowana po raz  pierwszy w Białymstoku. Obrady odbywać się będą na terenie Wydziału  Biologiczno-Chemicznego w nowym kampusie uniwersyteckim przy ulicy K.  Ciołkowskiego 1K.

Organizatorzy: Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  Wydziału Biologii i Ekologii Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego  im. Janki Kupały w Grodnie, Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa  Chemicznego, Polska Akademia Nauk - oddział w Olsztynie i Białymstoku  oraz Instytut Kronenberga.


WTOREK, 24 WRZEŚNIA 2019

9:00-18:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji

10:15-11:45 Wykłady plenarne:

Prof. Ilia  Zavodnik, Yanka Kupala State University of Grodno, Bielarus

Prof. Bożena Łozowicka,  Institute of Plant Protection, National Research Institute Bialystok. Poland

11:45-12:15 przerwa kawowa

 

Sesja 1: Transgraniczne problemy ochrony środowiska 

12:15-13:45 Wykłady zaproszonych gości:

Prof. Oleg Sozinov, Yanka Kupala State University of Grodno, Bielarus

11.45-17:00 sesja posterowa

13:45-15:15 przerwa obiadowa

15:15-17:00 Sesja 2, Dobra praktyka w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska (Sesja dla pracowników instytucji związanych z inżynierią środowiska)

Wybrane wykłady zaproszonych reprezentantów instytucji zajmujących  się ochroną środowiska: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,  Departament gospodarki komunalnej, Lasy Państwowe, Wodociągi  białostockie,  Miejska oczyszczalnia ścieków)

 

18:00 Bankiet

 

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA 2019

9:00-10:00 Sesja 3

Zaproszeni mówcy:

Prof. Gintras Denafas, Kaunas University of Technology

Prof. Aleksander Karevsky, Yanka Kupala State University of Grodno, Bielarus

11:00-11:30 przerwa kawowa

11: 30 -14:00 Sesja 4: Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona fauny i flory

Wybrane komunikaty

11: 30 -14:00 Sesja 5: Biochemia, fizjologia oraz medycyna ekologiczna

11: 30 -14:00 Sesja 6: Technologie żywności dla zrównoważonego rozwoju

Wybrane komunikaty

11: 30 -14:00 Sesja 7: Racjonalne użytkowanie zasobów wodnych oraz oczyszczanie ścieków

Wybrane komunikaty

11: 30 -14:00 Sesja 8: Racjonalne gospodarowanie zasobami ziemi oraz rekultywacja wyeksploatowanych zasobów 

Wybrane komunikaty

11: 30 -14:00 Sesja 9: Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju

Wybrane komunikaty

 

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-19:00 Wycieczka do wybranych atrakcji regionalnych

19:00-23:00 Impreza zapoznawcza

 

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2019

9:00 -11:00 Sesja 4: Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona fauny i flory

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 5: Biochemia, fizjologia oraz medycyna ekologiczna

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 6: Technologie żywności dla zrównoważonego rozwoju

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 7: Racjonalne użytkowanie zasobów wodnych oraz oczyszczanie ścieków 

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 8: Racjonalne gospodarowanie zasobami ziemi oraz rekultywacja wyeksploatowanych zasobów

Wybrane komunikaty

9:00 -11:00 Sesja 9: Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju 

Wybrane komunikaty

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Podsumowanie sesji posterowej oraz uroczyste zamknięcie konferencji

 

13:00 Lunch.

 


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Oddaj krewDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok