Radio Białystok | Patronaty | IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa


W dniach 15-16 listopada odbędzie się w Bielsku Podlaskim III Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa "25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym".

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Celem Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest intensyfikacja badań nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia, a także stworzenie miejscac dla prezentacji i popularyzacji wyników badań naukowych ukraińskiego środowiska naukowego regionu oraz innych badaczy zainteresowanych problematyką Podlasia.

Pierwsza Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa odbyła się w październiku 2017 r. z okazji 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia, druga – w listopadzie 2018 r. Obie konferencje pokazały potrzebę organizacji podobnych przedsięwzięć naukowych. 

Badania nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia mają kluczowe znaczenie dla poznania i zachowania spuścizny kulturowej regionu oraz kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej jego mieszkańców. Niezbędne dla kształtowania i zachowania tożsamości jest również stworzenie forum prezentacji badań naukowych oraz integrowanie i rozwój ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.

Głównym tematem III Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest 25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na północnym Podlasiu, które obchodzimy właśnie w 2019 roku. Dlatego też w centrum problematyki tegorocznej konferencji jest nauczanie języka ojczystego czy szerzej – oświaty na Podlasiu.

Problematyka oświatowa będzie prezentowana w szerokim spektrum: poczynając od historii szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu, poprzez proces odradzania nauczania języka ukraińskiego od lat 90. XX w. po dzień dzisiejszy, ale także uwzględniając kontekst nauczania języka ojczystego w innych środowiskach ukraińskich i wśród innych mniejszości narodowych.

Choć problematyka oświatowa jest w tym roku dominująca, zakres tematyczny Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej pozostanie różnorodny i obejmie problematykę Podlasia w szerokim znaczeniu. W programie konferencji można znaleźć referaty, które reprezentują różne dyscypliny nauki: językoznawstwo, historię, kulturoznawstwo, socjologię, pedagogikę.

W konferencji wezmą udział badacze z Podlasia, a także z różnych ośrodków naukowych z Polski, Ukrainy, Białorusi i Kanady.


PROGRAM


1listopada, piątek

10.00-10.40 - Uroczyste otwarcie konferencji 

10.40-11.00 - Lekcja otwarta języka ukraińskiego

11.30-13.15 - Sesja І "Historia szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu"

13.45-15.45 - Sesja ІI "Badania językoznawcze Podlasia"

16.00-20.00 - Sesja IIІ "Historia i kultura Podlasia"


1listopada, sobota

9.00-9.15 - Otwarcie wystawy fotografii "25 lat nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu (1994-2019)"

9.15-12.45 - Sesja IV "25 lat nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu (1994-2019)"

13.15-16.30 - Sesja V "Doświadczenie nauczania języka ojczystego w kontekście kulturowym, prawnym i społecznym"

16.30-17.00 - Uroczyste zamknięcie konferencji


Miejsce obrad konferencji: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul.Kazimierzowska 14

Uroczyste otwarcie konferencji oraz lekcja otwarta języka ukraińskiegoSzkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, ul.Mickiewicza 126


Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku oraz na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia: zup.podlasie.pl.

Wydarzeniena Facebooku: www.facebook.com.

Organizator konferencji: Podlaski Instytut Naukowy.

Współorganizatorzy: Związek Ukraińców Podlasia, Towarzystwo Ukraińskie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.


Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu Wójta Gminy Bielsk Podlaski, Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach i osób prywatnych oraz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Burmistrza Kleszczel.


Podlaski Instytut Naukowy jest nową podlaską instytucją naukową. Został powołany do życia przez ukraińskie środowisko naukowe Podlasia w 2017 r., a rozpoczął działalność na początku 2018 r. Celem Instytutu są badania nad dziejami i kulturą społeczności ukraińskiej Podlasia, dokumentacja życia społeczności ukraińskiej Podlasia, popularyzacja wiedzy o Podlasiu, działalność edukacyjno-oświatowa, organizacja życia naukowego, społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Instytut rozpoczął już realizację pierwszych projektów badawczych. Przygotowuje również do druku pierwsze publikacje. Trwają prace nad uruchomieniem w ramach Instytutu Archiwum Podlaskiego, którego zadaniem będzie gromadzenie materiałów archiwalnych i dokumentów życia społecznego, dokumentujących życie regionu, a w szczególności społeczności ukraińskiej Podlasia. W planach Instytutu jest również wydawanie czasopisma naukowego, publikowanie monografii naukowych i materiałów źródłowych dotyczących Podlasia, a także działania edukacyjne i popularyzacyjne.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

The Boars on-line w Polskim Radiu Białystok

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po PodlasiuDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok