Radio Białystok | Patronaty | Popołudniowa kawka z mlekiem - "Za płotem bezpieczniej"

Popołudniowa kawka z mlekiem - "Za płotem bezpieczniej"


Przed nami druga odsłona cyklu "Popołudniowa kawka z mlekiem" o tajemniczym tytule "Za płotem bezpieczniej".

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

CYKL SPOTKAŃ ORNITOLOGICZNYCH "POPOŁUDNIOWA KAWKA Z MLEKIEM"

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na spotkania ornitologiczne z cyklu "POPOŁUDNIOWA KAWKA Z MLEKIEM". Podczas kolejnych wystąpień będzie mowa o fascynujących badaniach naukowych, czynnej ochronie przyrody, rozpoznawaniu różnych gatunków ptaków w terenie oraz ornitologicznych perełkach Podlasia.

Przed nami druga odsłona cyklu o tajemniczym tytule "ZA PŁOTEM BEZPIECZNIEJ". Na jednym spotkaniu poznamy trzech fascynujących bohaterów ptasiego świata. Przeniesiemy się z zimnego i burego miasta na wiosenne łąki, nad którymi rozbrzmiewa niepowtarzalny fletowy śpiew kulików wielkich, a dubelty wieczorami zabiegają o względy samic godowym tańcem. Organizatorzy opowiedzą o tym, jak walczą o zachowanie tych pięknych ptaków. Usłyszymy nie tylko o projekcie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków poświęconym ochronie dubelta, ale również o działaniach zaprzyjaźnionej organizacji Towarzystwo Przyrodnicze Bocian i ich projektach ochrony błotniaka łąkowego i kulika wielkiego.

CYKLICZNE OPOWIEŚCI PRZY KAWCE, to część spotkania, w której nie tylko słuchacie wystąpień ciekawych gości, ale też będziecie mieli okazję do dyskusji, podzielenia się przemyśleniami, pomysłami. W tej właśnie atmosferze, po przerwie przeniesiemy się z terenów otwartych do Puszczy w towarzystwie dziennikarza i aktywisty, autora książek i laureata wielu nagród, Adama Wajraka.

 


PROGRAM SPOTKANIA "ZA PŁOTEM BEZPIECZNIEJ"

12.12.2019 r., godz. 17:00

Miejsce: Wydział Biologii UwB, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, aula im. prof. A. Myrchy 2003 (I p.)

Wstęp wolny
Po co ptakom ogrodzenia?

Edyta Kapowicz

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Problemy i ochrona populacji błotniaka łąkowego

Paweł Mirski

Wydział Biologii UwB

Kulik wielki, czyli jak (o)chronić ginący skarb podlaskich krajobrazów

Grzegorz Grygoruk

TP Dubelt

CYKLICZNE OPOWIEŚCI PRZY KAWCE

Puszcza ostatni las

Adam Wajrak


Projekty, których działania zostaną przybliżone:

"Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)" POIS.02.04.00-00-0031/16

"Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I" POIS.02.04.00-00-0018/16

"Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I" POIS.02.04.00-00-0019/16

są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Więcej informacji na stronie kawka.uwb.edu.pl, na której można znaleźć aktualne informacje, ale również prześledzić, co działo się na kolejnych spotkaniach od 2017 roku. Jak zwykle uważnych słuchaczy czeka konkurs z nagrodami.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Prokurator Alicja Horn" Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Oddaj krewDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok