Radio Białystok | Patronaty | XII Seminarium Techniczne SITK w Białowieży

XII Seminarium Techniczne SITK w Białowieży


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Białystok organizuje w dniach 3-5 lutego w Białowieży XII Seminarium Technicznego "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego".

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Seminarium organizowane jest od 2007 r. we współpracy z Politechniką Białostocką. Adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego. Co roku gromadzi niemal 200 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarządców dróg i kolei z województwa i całego kraju.

To okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.


Seminarium oparte jest na programie składającym się z 25-30 referatów dotyczących w szczególności:

  • planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
  • projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym, a także projektowania linii kolejowych;
  • materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
  • geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
  • utrzymania i remontów dróg oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.


W czasie obrad odbywają się również prezentacje głównych sponsorów seminarium, zaś w przerwach pomiędzy sesjami uczestnicy mają możliwość odwiedzenia stoisk reklamowych firm partnerskich. Poza tym organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom miły pobyt, urozmaicając program różnymi niespodziankami artystycznymi.

Seminarium odbędzie się w Hotelu Białowieski. Szczegółowy program znajduje się na stronie sitk.bialystok.pl.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Kino "Świerkowa 1"!Do pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok