Radio Białystok | Wiadomości | Wchodzi w życie Konstytucja Biznesu - co się zmienia?

Wchodzi w życie Konstytucja Biznesu - co się zmienia?

30.04.2018, 13:42, akt. 14:51

W poniedziałek (30.04) wchodzi w życie Konstytucja Biznesu, która ma poprawić relacje biznes-administracja. Jest to pakiet pięciu ustaw.

urope - Fotolia.com
urope - Fotolia.com

Ten pakiet pięciu ustaw przewiduje m.in., że co nie jest prawem zabronione - jest dozwolone, ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców, działalność nierejestrową, czy powołanie Rzecznika MŚP.Rozwiązania Konstytucji Biznesu zastąpią obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

5 ustaw Konstytucji Biznesu

Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Nowe prawo ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Większość z tych przepisów wchodzi w życie w poniedziałek (30.04). 1 lipca zaczną obowiązywać art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku, np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. Natomiast 1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy firm wpisanych do KRS.

Zapowiedź wprowadzenia Konstytucji Biznesu ogłosił jesienią 2016 roku podczas Kongresu 590 w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki, wtedy wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Co nie jest zabronione, jest dozwolone

Najważniejszą ustawą z pakietu jest Prawo przedsiębiorców. Przewiduje ono zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.

Wprowadza też instytucję tzw. działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Działalność nierejestrowa to ta prowadzona na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie podlega rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dotyczy zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji).

Ulga na start

Z kolei "ulga na start" to zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest zachętą do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej.

Dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami mają posługiwać się wyłącznie numerem NIP, numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu.

M.in. prawo w języku zrozumiałym

Ponadto, zgodnie z Prawem przedsiębiorców, prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadku skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów. Zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.

Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm. Dzięki poprawce Senatu możliwe będzie ustalenie siedziby biura Rzecznika, także poza Warszawą.

Daje również możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące. Na podstawie nowych przepisów jest też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.

Załatwianie spraw online 

Z kolei przewidziany w Konstytucji Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma m.in. umożliwiać załatwianie online spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. A także uzyskanie - za pośrednictwem PIP - zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

Natomiast ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP ma na celu zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju. Określa ona zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazuje zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju. 

źródło: PAP

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

ZOBACZ TEŻ:


Przedsiębiorcy dyskutują w Białymstoku o ekspansji na rynki zagraniczne

20.04.2018, 15:33

O ekspansji na rynki zagraniczne dyskutują przedsiębiorcy w Białymstoku. Rozmawiają o możliwościach, ale i barierach związanych z szukaniem nowych rynków zbytu.


Władze miasta i gminy Łomża będą współpracować z Agencją Rozwoju Przemysłu

13.04.2018, 18:33

Przygotowanie terenów pod inwestycje i działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - to niektóre elementy zawartego w piątek (13.04) porozumienia władz miasta i gminy Łomża z Agencją Rozwoju Przemysłu - poinformowała ARP w komunikacie prasowym.


W ramach projektu Starter 3 można otrzymać ponad 36 tys. zł na rozpoczęcie biznesu

4.03.2018, 11:36

Ponad 36 tysięcy na rozpoczęcie własnego biznesu. To oferta projektu Starter 3 realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Pomagamy szpitalom

Świąteczny Koncert Życzeń

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
Andrzej Strumiłło, fot. Sylwia Krassowska
WAŻNE!
9.04.2020, 17:30, akt. 17:37

Nie żyje Andrzej Strumiłło


źródło: stock.adobe.com
KORONAWIRUS
8.04.2020, 18:30, akt. 9.04.2020, 12:24

18 nowych przypadków zakażenia w Podlaskiem
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok