Radio Białystok | Wiadomości | Białowieża: konferencja poświęcona planowaniu przestrzennemu i ochronie przyrody

Białowieża: konferencja poświęcona planowaniu przestrzennemu i ochronie przyrody

7.04.2011, 19:36, akt. 19:36

O tym, w jaki sposób planować rozwój sieci dróg i rozbudowę infrastruktury, by jednocześnie nie niszczyć środowiska rozmawiają specjaliści w Białowieży. Konferencja pod hasłem "Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce" to jeden z elementów Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku "PREFEKT".

Biorą w niej udział 82 instytucje związane z kwestiami środowiskowymi z regionu i z Polski. "Projekt zakłada wsparcie idei zrównoważonego rozwoju regionu z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych" - mówi Dorota Ławryszuk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Jednym z największych zagrożeń dla przetrwania wielu gatunków zwierząt jest niszczenie i fragmentacja naturalnych środowisk ich życia przez różnorodną działalność człowieka. Tak stało się np. z lasami - które dawniej pokrywały niemal cały kraj - a teraz są od siebie rozdzielone m.in. przez drogi czy zabudowania. "To powoduje ujemne skutki dla populacji zwierząt" - mówi Marcin Górny z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Dlatego ważne jest takie planowanie infrastruktury, by nie niszczyć środowiska naturalnego. Jednym z wyjść jest zabezpieczenie - ustawowe - tzw. korytarzy ekologicznych, które umożliwiają dużym zwierzętom - np. żubrom - przemieszczanie się na dużym obszarze.

O sposobach pogodzenia potrzeb nowoczesnego społeczeństwa z potrzebami środowiska naturalnego specjaliści będą rozmawiać jeszcze w piątek (08.04). Projekt "PREFEKT" potrwa do maja 2013 roku. (zmj)


PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz



ZNAJDŹ NAS





REKLAMA
OiFP NAVARRO | STRAUSS

REKLAMA
Nieteatr JERZY KRYSZAK

Jawor – u źródeł kultury

REKLAMA
OiFP DYPTYK WIELKANOCNY: VIA CRUCIS/CAVALLERIA RUSTICANA






fot. Sylwia Krassowska
UWAGA!
28.03.2023, 19:33, akt. 29.03.2023, 07:37

Mroźna noc i poranek w Podlaskiem










źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok