Radio Białystok | Wiadomości | Puszcza Białowieska: Lasy Państwowe odpierają zarzuty Greenpeace

Puszcza Białowieska: Lasy Państwowe odpierają zarzuty Greenpeace

19.04.2011, 15:58, akt. 15:58

Częściowo przyznali im rację, ale generalnie nie zgodzili się z ustaleniami ekologów. Lasy Państwowe odpierają zarzuty Greenpeace Polska dotyczące wycinki drzew na terenach przyrodniczo cennych w Puszczy Białowieskiej.

Zespoły powołane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku weryfikowały zimowe ustalenia Greenpeace. W lutym przez kilkanaście dni patrolowani oni puszczę sprawdzając czy wyrąb nie dotyczy cennych drzewostanów. Udało im się ustalić kilkadziesiąt potencjalnie konfliktowych miejsc, które opisali w obszernym raporcie.

"Weryfikacja ustaleń ekologów dowodzi, że się mylili" - mówi Andrzej Antczak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, specjalista do spraw Puszczy Białowieskiej. "Patrolujący puszczę aktywiści miejsca wycinki oznaczali nieprecyzyjnie, często też nie potrafili odczytać oznaczeń stosowanych przez leśników" - dodaje i podkreśla, że w tym przypadku ewidentnie widać brak współpracy ekologów z zarządcą terenu. Mimo to, zdecydowano się jednak wyłączyć z realizacji zadań gospodarki leśnej 16 wskazanych przez ekologów miejsc, między innymi z uwagi na występowanie bagiennych siedlisk priorytetowych czy występowanie rzadkich ptaków.

Raport Greenpeace podobnie jak wyjaśnienia leśników trafił na biurko Ministra Środowiska, ten jednak na razie milczy w tej sprawie. "To dobry znak, bo gdybyśmy naruszyli prawo zostalibyśmy ukarani" - twierdzi rzecznik Lasów Państwowych, Anna Malinowska.

Obecnie, do końca sierpnia z uwagi na okres lęgowy ptaków wycinka drzew jest wstrzymana. Leśnicy konsekwentnie przypominają, że wyrąb w Puszczy Białowieskiej dotyczy tylko niektórych miejsc i niektórych drzew - przede wszystkim chorych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu na przecinającej puszczę drodze. Dodają też, że oszczędzane są cenne drzewostany. (akk)

Więcej:
Greenpeace: wycinki w Puszczy Białowieskiej zagrażają przyrodzie

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
mat. pras.
26.11.2021, 11:48, akt. 12:11

Nagrody Mediów Publicznych 2021
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok