Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Władze gminy Suwałki nie mają prawa ograniczać wypłat dodatków dla nauczycieli

Władze gminy Suwałki nie mają prawa ograniczać wypłat dodatków dla nauczycieli

autor: Marcin Kapuściński

11.06.2019, 07:47

Uznał tak wojewoda podlaski i częściowo uchylił gminny regulamin wynagradzania w szkołach. Zastrzeżenia dotyczyły również świadczeń motywacyjnych dla dyrektorów.

fot. Marcin Mazewski
fot. Marcin Mazewski

Wójt gminy Zbigniew Mackiewicz wyjaśnia, że uwagi prawników urzędu wojewódzkiego dotyczą dodatków za pracę w warunkach trudnych oraz w warunkach uciążliwych. Przyznaje się je między innymi za pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.

Uchwaliliśmy, że gdy jednocześnie występują oba dodatki, to wypłacany jest tylko ten jeden, który jest wyższy. Wojewoda uznał to rozwiązanie, że to niezgodne z prawem.

Samorządowiec jest innego zdania, ale nie planuje podważać decyzji organu nadzorczego.

Pismo wpłynęło do przewodniczącego rady gminy i to radni będą decydować, czy się od tego odwoływać. Myślę, że tak się jednak nie stanie. Zgodnie z zalecaniem wojewody w przypadku zbiegu takich dodatków, będziemy wpłacali oba. Na razie takich przypadków nie mieliśmy.

Urząd Wojewódzki zakwestionował również zapis dotyczący dodatku motywacyjnego dla dyrektorów. Uznał, że wpisane tam kryteria uprawiające do dodatkowego świadczenia to zwykłe obowiązki, jakie powinien wykonywać dyrektor.

| red: kap
ZNAJDŹ NAS

"Prokurator Alicja Horn" Tadeusz Dołęga-Mostowiczfot. Areta Topornicka
4.06.2020, 11:48, akt. 12:02

Czy to było zabójstwo w samoobronie?fot. Sylwia Krassowska
4.06.2020, 12:06, akt. 12:07

Suwalskie wędzonkiźródło: stock.adobe.com
2.06.2020, 11:48, akt. 18:06

Augustowska policja ruszyła nad wodę

źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok