Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Na razie w Augustowie nie ma zagrożenia powodziowego - zapewniają Wody Polskie

Na razie w Augustowie nie ma zagrożenia powodziowego - zapewniają Wody Polskie

autor: Marta Sołtys

23.02.2021, 11:47, akt. 11:49

Zalegający w mieście oraz okolicznych lasach śnieg intensywnie się topi. Pochodząca z tego źródła woda spłynie w znacznej części do jezior oraz rzeki Netty i Kanału Augustowskiego, co podniesie ich poziom.

Fot. Sylwia Krassowska
Fot. Sylwia Krassowska

Jak twierdzi rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz - w tej chwili sytuacja jest stabilna.

- Obecnie nie ma zagrożenia powodziowego dla Augustowa. Na jeziorach utrzymują się stany wód niskie i średnie. Sytuacja jest jednak dynamiczna i możemy spodziewać się fali wezbraniowej większej, niż te z ostatnich lat, która może spowodować przekroczenia stanów brzegowych w rzekach oraz doprowadzić do zalania części dolin rzecznych, czyli inaczej mówiąc - obszarów zalewowych.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz dodaje, że augustowskie zbiorniki są przygotowane na większe ilości wody.

- Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie wód roztopowych oraz ewentualnie opadowych. Jeśli chodzi o Kanał Bystry, faktycznie jest on skanalizowanym odcinkiem rzeki Netty, a zatem całość wody spływająca z jej zlewni zostanie przepuszczona Kanałem Bystrym w kierunku jeziora Sajno, a następnie rzeką Nettą do rzeki Biebrza.

Wody Polskie zapewniają, że w całym województwie podlaskim nie ma obecnie zagrożenia powodziowego, spowodowanego topniejącym śniegiem.

| red: mik

ZOBACZ TEŻ:


Gruntowny remont przejdzie śluza na Kanale Augustowskim w Augustowie

28.01.2021, 12:02

To informacja nie tylko dla kajakarzy, ale i kierowców. Inwestycja wiązać się będzie bowiem z utrudnieniami na głównej ulicy w mieście.


Wody Polskie nie zgodziły się na podwyżkę zaproponowaną przez suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

7.01.2021, 09:30

Zdaniem regulatora podwyżka zaproponowana przez PWiK jest zbyt wysoka.


Augustowianie zapłacą więcej za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

15.10.2020, 09:53

Nowa taryfa obowiązuje od środy (14.10). Głównym powodem podwyżek jest wzrost kosztów.


Skończą się problemy z zarastającym Kanałem Bystrym w Augustowie

14.10.2020, 07:30

Wody Polskie planują w przyszłym roku prace na akwenie, które mają oczyścić jego dno.

ZNAJDŹ NAS

Nowy tytul
© GVictoria - fotolia.com
3.03.2021, 09:51, akt. 09:52

Co dalej z plażą POSTiW w Augustowie?


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok