Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Suwalscy radni pytają o sensowność powołania zespołu do opracowania programu pomocowego dla klubów sportowych

Suwalscy radni pytają o sensowność powołania zespołu do opracowania programu pomocowego dla klubów sportowych

autor: Marcin Kapuściński

23.07.2021, 07:02

Zwracają uwagę, że choć sprawa dotyczy oferty dla seniorów, to władze miasta do siedmioosobowego gremium nie zaprosiły przedstawili sportu i osób starszych.

fot. Marcin Kapuściński
fot. Marcin Kapuściński

Mówi radny Sławomir Sieczkowski.

Widać, ze nie rozmawia się z tymi, których działania mają dotyczyć. W przypadku sportu nie ma dialogu z klubami sportowymi. W skład zespołu wchodzą bowiem głównie pracownicy wydziałów finansów i budżetu oraz kultury i sportu. A nie ma samych zainteresowanych. Jeżeli ma to dotyczyć pomocy dla seniorów w zakresie aktywizacji sportowej - to aż woła, aby w zespole były osoby reprezentujące osoby starsze. Znowu urząd robi coś i dla kogoś, ale bez tego kogo to dotyczy. To nie dobrze, iż urzędnicy wiedzą zawsze najlepiej.

Zdaniem Sieczkowskiego niepokojący jest też sam fakt tworzenia programu pomocowego.

To smutne, że trzeba szukać możliwości wsparcia w taki sposób, aby nie wyjść poza ramy pomocy de minimis. Sama inicjatywa pokazuje, iż  w klubach sportowych źle się dzieje. Teraz Ratusz zaczyna myśleć o tym, jak przekazać pieniądze, aby drużyny mogły realizować swoje zadania. Stąd powołuje się komisję, która ma coś wymyślić. Ale znowu nie słucha się tych, co będą musieli to później wykonać. 

Wyniki prac zespołu będą znane w listopadzie. Później program pomocowy zostanie przedłożony do akceptacji Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

| red: kap

ZOBACZ TEŻ:


Władze Suwałk wracają do bezpośredniego wypłacania stypendiów zawodnikom Wigier i Ślepska

1.07.2021, 07:41

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała bowiem pomysł urzędników zakładający, że do klubów trafią dotacje, które te musiałyby same rozliczyć i przekazać swoim sportowcom.


Władze Suwałk rozważają cięcia w stypendiach wypłacanych zawodnikom klubów sportowych

27.05.2020, 09:29

Skala proponowanych oszczędności ma być znana w najbliższych tygodniach.

ZNAJDŹ NAS

źródło: stock.adobe.com
17.09.2021, 10:57, akt. 10:59

Jakich imprez zabrakło latem? - sonda

źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok