Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Aż o 10 milionów złotych dochody Augustowa były wyższe od wydatków

Aż o 10 milionów złotych dochody Augustowa były wyższe od wydatków

autor: Marta Sołtys

23.05.2022, 07:52

Wynika to z przedstawionego właśnie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Pieniądze te mają być wykorzystane obecnie.

fot. Marta Sołtys
fot. Marta Sołtys

Jak mówił podczas wspólnego posiedzenia komisji miejskich zastępca burmistrza Sławomir Sieczkowski, możliwe to było dzięki wsparciu rządowemu.

Jest to bardzo dobry wynik, biorący się między innymi z tego, że wpłynęły do nas wysokie dochody z udziału w podatku PIT i CIT oraz otrzymanej ze Skarbu Państwa subwencji w wysokości 6 mln złotych. W ubiegłym roku osiągnęliśmy dochód w wysokości ponad 178 mln złotych. Suma ta jest większa od kwoty, którą wydaliśmy, czyli 168 mln złotych. Wydatki majątkowe wyniosły prawie 30 mln złotych.

Ale radni opozycji skrytykowali realizację budżetu. Adam Sieńko twierdził, że nadwyżka jest wynikiem niezrealizowania przez miasto wcześniejszych założeń.

Jest to kolejna zagrywka pijarowska, którą stosuje się co roku. Zaplanowane wydatki w 2021 roku miały sięgnąć ponad 179 mln złotych, natomiast ostatecznie wyniosły 168 mln złotych. Najpierw w listopadzie poprzedniego roku ogłasza się jaki to genialny, prorozwojowy i wspaniały budżet będzie, a potem nie wszystko się realizuje.

W ubiegłym roku zadłużenie miasta zmniejszyło się o 3,5 mln złotych. Obecnie wynosi ono nieco ponad 39 mln złotych.

| red: kap

ZOBACZ TEŻ:


Remontu doczeka się droga, którą zniszczyły ciężarówki dowożące żwir na budowę obwodnicy Augustowa

19.05.2022, 13:04

Suwalskie starostwo zamówiło dokumentację trasy łączącej granicę powiatu z miejscowością Sucha Wieś w gminie Raczki.Czy Augustów powinien wstydzić się swojego Centrum Informacji Turystycznej?

4.05.2022, 12:00

Radni opozycyjni uważają, że obecna lokalizacja w dawnym budynku PKS przy Rynku Zygmunta Augusta jest zbyt mało prestiżowa.

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIE TEATR

Podlaskie ToTu! - Kierunek Augustów


Aquapark w Suwałkach, fot. Anna Przybicień
30.06.2022, 10:42, akt. 10:49

Suwalski aquapark wraca do normalnej pracy
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok