Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej


Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej

Przedstawiamy życiorysy osób, którym zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. Ludzi dziś często zapomnianych, którzy na Wileńszczyźnie czy Grodzieńszczyźnie codzienną pracą budowali wolną ojczyznę. Opowiadają: Marek Kietliński, Waldemar WołkanowskiTomasz Kozłowski.

CZWARTEK 12:45
PIĄTEK 5:45

Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl


Sponsorem audycji „Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej”
jest PKO Bank Polski


Stanisław Janusz Pac-Pomarnacki

Stanisław Janusz Pac-Pomarnacki - Wileńskie orlątko - jeden z najmłodszych żołnierzy Samoobrony kresowej, pochowany na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej w styczniu 1919 roku.Stanisław Kościałkowski

historyk, badacz dziejów Wielkiego księstwa Litewskiego, w międzywojniu profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w WilnieJózef Jodkowski

polski archeolog, numizmatyk, historyk ziemi grodzieńskiejJózef Konstanty Olszyna-Wilczyński

dowódca Okręgu Korpusu nr III w GrodnieTadeusz Jasiński

młody obrońca GrodnaJanina Kozłowska-Studnicka

polska archiwistka, działaczka kulturalna, kierowniczka Archiwum Państwowego w Grodnie w okresie międzywojennym.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok