Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej


Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej

Przedstawiamy życiorysy osób, którym zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. Ludzi dziś często zapomnianych, którzy na Wileńszczyźnie czy Grodzieńszczyźnie codzienną pracą budowali wolną ojczyznę. Opowiadają: Marek Kietliński, Waldemar WołkanowskiTomasz Kozłowski.

CZWARTEK 12:45
PIĄTEK 5:45

Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl


Sponsorem audycji „Ludzie Niepodległości na Kresach II Rzeczypospolitej”
jest PKO Bank Polski


Maria Ogińska

księżna, filantropka, wspierała finansowo działania konspiracyjne w Wilnie oraz kształcenie nauczycieli.Leonard Siemaszko

rodowity Wilnianin, właściciel atelier i sklepu fotograficznego, brał udział w wojnie bolszewickiej i był więziony przez władzę sowiecką, po wojnie - już jako uznany fotograf - został prezesem Związku Fotografików Chrześcijańskich.Ludwik Chomiński

polski polityk ludowy, działacz społeczny na Wileńszczyźnie, poseł do Sejmu Litwy Środkowej oraz na Sejm Ustawodawczy I kadencji w II RP.Rodzeństwo Trzeciaków – Józef, Stanisław, Maria i Tadeusz

aktywni członkowie konspiracyjnej organizacji POW na Wileńszczyźnie.Karolina Mączyńska

działaczka tajnej oświaty w Wilnie na początku XX wieku, w czasie I wojny światowej założyła Polski Komitet Pan, który pomagała inwalidom wojennym i więźniom na Wileńszczyźnie.Roman Sawicki

w 1918 brał udział w Samoobronie Ziemi Grodzieńskiej, pracował jako nauczyciel, w okresie międzywojennym był radnym, a później wiceprezydentem miasta.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok