Zaginęła Sylwia Jarząbek, źródło: http://www.monki.policja.gov.pl
20.09.2017, 08:20, akt. 08:28

Zaginęła Sylwia Jarząbek z Moniek


źródło: www.radio.bialystok.pl​